Türk Ceza Kanunu'nda İmar Suçları ve Düzenlenmesi Gereken Yaptırımlar Ercan Tekin  - Kitap

Türk Ceza Kanunu'nda İmar Suçları ve Düzenlenmesi Gereken Yaptırımlar

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
134
Barkod:
9786050518702
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İmar kirliliğine neden olma suçu bu araştırma genelinde, TCK m. 184 kapsamında incelenecektir. Bu açıdan yapılacak değerlendirmelerde birçok konu detaylandırılacaktır. Öncelikle de araştırma genelinde imar kirliliğine neden olma suçu ve suçun unsurları incelenecektir. Suçun özel görünüş halleri üzerinde durularak imar hukuku ve planının doğmasında-ki yeri ve önemi aktarılacaktır. Araştırmanın son kısmında imar kirliliğine neden olma suçunun hukuksal uygulaması, genel düzenlemelere ve yaptırımlara yönelik ele alınacaktır. İlk olarak imar kirliliğine neden olma konusuna odaklanılacak, daha sonra ise imar yaptırımının kapsamı üzerinde durulacaktır. Düzenlemelere değinildikten sonra imar kirliliğine neden olma suçunun çözümlenmesinde asıl öneriler, araştırma özelinde sunulacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İmar Hukukuna İlişkin Kavramlar
.
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçları
.
İmar Kirliliğine Neden Olma Suçlarında Yaptırımlar ve Tavsiye Edilen Düzenlemeler
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
İMAR HUKUKUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR
1. KAVRAMLAR (İMAR HUKUKUNA İLİŞKİN TANIMLAR) 
17
1.1. Suç ve Ceza Kavramları 
19
1.1.1. Suç Kavramı, Politikası ve Temel İlkeler 
21
1.1.2. Ceza Kavramı ve Teoriler 
23
1.2. İmar ve Çevre Tanımı 
26
1.3. İmar Planı ve İmar Plan Türlerinin Genel Kapsamı 
27
1.3.1. Bölge Planları 
29
1.3.2. İmar Programları 
30
1.4. İmar Planlarının Yapılması ve Değiştirilmesi 
31
1.4.1. İmar Planlarının Yapılma Usulü 
33
1.4.2. İmar Planlarının Onaylanması, İlanı ve Kesinleşmesi 
36
1.4.3. İmar Planlarında Değişiklik Yapılması 
37
1.5. İmar Yönetiminde Belediyeye İlişkin Temel Kavramlar 
38
1.5.1. Belediye Sınırı Kavramı 
38
1.5.2. Mücavir Alan Kavramı 
40
1.5.3. Özel İmar Rejimi Kapsamında Alan Kavramı 
40
2. TARİHÇE 
41
3. ÇEVRE HAKKI 
43
3.1. Çevre Hakkının İmar Hukuku ile İlişkisi 
45
3.2. Çevre Hakkının Geliştirilmesi ve Niteliği Açısından İmar Hukuku 
46
4. ULUSLARARASI DÜZEYDE İMAR KİRLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNA YÖNELİK İNCELEMELER 
48
4.1. Avrupa Konseyi Kararlarına Yönelik Değerlendirmeler 
48
4.2. Uluslararası Ölçekte Koruma Örneklerinin İncelenmesi (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 
50
4.3. Soyut Tehlike Suçu Olarak Birleşmiş Milletler Değerlendirmesi 
51
5. İMAR HUKUKU VE İMAR PLANLARININ HUKUKSAL NİTELİĞİ 
52
5.1. İmar Hukuku Kavramı ve Kapsamı 
55
5.2. Yapı ve Bina Kavramı 
57
5.3. Yapı Kullanma İzni ve İmar Yönetmeliğine Aykırı Yapı 
59
5.4. Yapı Kayıt Belgesi ve Bedeli Kavramı 
61
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇLARI
1. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER 
63
2. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇ UNSURLARI VE CEZA KANUNUNDA YERİ 
65
2.1. Yapı Ruhsatı Olmadan veya Ruhsata Aykırı Yapı Yapmak 
73
2.2. Ruhsatsız İnşaat Şantiyelerine Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısının Yapılması 
78
2.3. Yapı Kullanma İzni Olmayan Binalarda Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Edilmesi 
82
2.4. Suç Yerinin Fiiline Bağlı Olarak İmar Plan Kapsamı 
85
3. İMAR KİRLİLİĞİNDE SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
88
3.1. Teşebbüs 
89
3.2. İştirak 
90
3.3. İçtima 
91
4. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUYLA İLGİLİ DÜZENLEMELERİN CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ 
92
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇLARINDA YAPTIRIMLAR VE TAVSİYE EDİLEN DÜZENLEMELER
1. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI 
95
1.1. Cezalar 
97
1.2. Güvenlik Tedbirleri 
98
2. SUÇ TİPLERİNDEKİ YAPTIRIMLAR (TCK 184/1–184/2–184/3–184/4) 
99
3. ETKİN PİŞMANLIK (TCK 184/5) 
100
4. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇUNDA DÜZENLENMESİ GEREKEN YAPTIRIMLAR 
106
4.1. Çevrenin Korunması Bilincinin Geliştirilmesi 
106
4.2. Tüzel Kişilere Cezai Sorumlulukların Getirilmesi 
108
4.3. İmar Yaptırım Kavramı ve TCK Açısından Ceza Sorumluluğunun Yaptırımda Önemi 
109
4.4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suç Yaptırımına İlişkin Unsurlar 
111
4.4.1. Suça Bağlı Olarak Müteahhit İçin Genel Yaptırımlar 
112
4.4.2. Kamu Çalışanlarının ve Belediye Meclislerinin İşlediği Suçlara İlişkin Yaptırımlar 
113
4.4.3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Mahkemelerin Kurulmasına İlişkin Yaptırımlar 
116
4.4.4. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Kentsel Dönüşümün, Doğayı Korumanın ve Yaşanabilir Çevre Odaklı Yaptırımlar 
117
4.4.5. Suçun Kültürel Mirasın Korunması Zararına İlişkin Yaptırımlar 
119
SONUÇ 
121
KAYNAKÇA 
129