Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Prof. Dr. Çetin Arslan  - Kitap

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı

2. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
15x21
Sayfa:
1164
Barkod:
9786051685403
Kapak Türü:
Ciltli
Yayınevi:
Fiyatı:
950,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Anayasa, kanunlar ve diğer pozitif hukuk normları hukukun doğrudan ve temel kaynağıdır. Bu durum, hukuk devletinin temel unsurlarından birini teşkil eden kanunilik ilkesinin doğal sonucudur. Dolayısıyla gerek mer'i, gerekse mülga kanun hükümlerinin hak kayıplarına neden olmayacak şekilde uygulanması ve isabetli biçimde tatbiki, kişi hak ve hürriyetlerinin temini ile hukuki güvenlik ilkesine sadakat bakımından hayati önemi haizdir. Keza özellikle birbiriyle şu veya bu şekilde ilişkili kanunların (ör. Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu) ilgili hükümlerinin yekdiğerini etkilemesinin kaçınılmazlığı nedeniyle, söz konusu normların bir bütün olarak değerlendirilerek tutarlı şekilde uygulanması, hukuk düzeninin bütünlüğü ilkesinin gereğidir.
Gerek hukuki bilgiye, gerekse kanun ve diğer mevzuata dijital kaynaklardan erişim günümüzde oldukça kolaydır. Ancak özellikle zaman yönünden uygulama ilkelerinin doğru şekilde yorumlanıp tatbik edilebilmesi, yapılan değişikliklerin mukayeseli olarak hızlı ve hatasız şekilde tespitine bağlıdır. İşte, elinizdeki eser benzer nitelikteki çalışmalardan farklı olarak bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.