Tüm Dokümanlarla KVKK Uyum Süreci
 8. Yargı Paketi Değişiklikleri İşlenmiştir. Emin Hamdi Uysal, Bilal Karagöz  - Kitap
Tüm Dokümanlarla

KVKK Uyum Süreci

8. Yargı Paketi Değişiklikleri İşlenmiştir.

4. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
210
Barkod:
9789750291012
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
207,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili mevzuatı kapsamında veri sorumlularının yükümlülüklerini yerine getirmelerinde onlara yardımcı olmak amacıyla kaleme alınmıştır.
KVKK uyum süreci yürütülürken veri sorumlularının ihtiyaç duyabileceği A'dan Z'ye tüm dokümanlar kitapta işlenmiş ve KVKK'nın yürürlük tarihinden itibaren sürecin içinde bulunan hukukçu yazarların tecrübeleri okuyucuya aktarılmıştır.
Kitabın hedef kitlesi sürecin uygulayıcılarıdır ve anlatım doğrudan uygulama odaklı yapılmıştır.
Bu doğrultuda KVKK uyum süreci adım adım ele alınmıştır. İlk adımda, süreçte okuyucunun pusulası olacak iş planının nasıl hazırlanacağı ve sürecin nasıl yönetileceği tüm detaylarıyla anlatılmıştır. Okuyucu ilk adımın sonuna geldiğinde süreci zihninde canlandırmış olacak, böylece dokümanların hazırlanması adımına geçebilecektir. İkinci adımda, veri sorumlusunun uyum sürecinde hazırlaması gerekebilecek tüm dokümanlar açıklamalarıyla birlikte sunulmuş ve bu dokümanlara KAREKOD ile Word dosyası formatında erişim imkânı sağlanmıştır. Üçüncü adımda ise okuyuculara VERBİS kaydının nasıl yapılacağı VİDEO ANLATIMI ile uygulamalı olarak izah edilmiştir.
Bu şekilde, veri haritasının tespit edilip tüm dokümanların hazırlanmasından, VERBİS kaydının yapılmasına kadar her aşama 37 adet indirilebilir dokümanla birlikte açıklanmıştır.
Yazarların tecrübeleri doğrultusunda hazırlanan ve oldukça önem verdiğimiz Tavsiyeler Listesi de okuyucuya sunularak uygulayıcılar için başucu eseri olması hedeflenmiştir.
Kitabın bu baskısında 8. Yargı Paketi ile getirilen değişikliklerin yanı sıra güncel kurul kararlarında gösterilen değişiklikler ele alınmış, çerezlerde iyi ve kötü uygulama örnekleri gösterilmiş, kamera kayıtları için katmanlı aydınlatma metni, başvuru formu sunmayan veri sorumlularına başvuru dilekçesi, irtibat kişisi belirleme tutanağı ve iş başvurularında çalışanlara sunmak üzere açık rıza metni eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Adım Adım KVKK Uyum Süreci
.
Karekod ile İndirilebilir 37 Adet KVKK Dokümanı
.
Video Karekodu ile Uygulamalı VERBİS Kaydı
.
Kişisel Verilerin Korunmasına Uyumda Tavsiyeler Listesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Dördüncü Baskıya Önsöz 
5
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
Giriş
KİTABIN AMACI VE KAPSAMI
1. Amaç 
17
2. Kapsam 
18
3. Tanımlar 
21
4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gerekçesi 
23
Birinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNA GİRİŞ
I. KİŞİSEL VERİ KAVRAMI 
29
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ TARİHÇESİ 
29
III. KVKK KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 
31
IV. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
32
İkinci Bölüm
KVKK UYUM SÜRECİ
1. ADIM: İŞ PLANININ HAZIRLANMASI 
36
1.1. Veri Sorumlusu Organizasyon Yapısı Anlaşılmalıdır 
36
1.2. Veri Sorumlusu Çalışanlarına Farkındalık Eğitimi Verilmelidir 
37
1.3. Veri Haritası Çalışması Yaptırılmalıdır 
39
1.3.1. Veri Haritası Çalışmasında Neler Sorulmalıdır? 
40
1.4. Veri Sorumlusu Türüne Uygun Mevzuat Çalışması Yapılmalıdır 
41
1.5. İrtibat Kişisi Belirlenmelidir 
43
1.5.1. İrtibat Kişisi Belirleme Tutanağı 
44
1.6. İdari Kararla KVKK Birimi Kurulması 
45
1.6.1. Örnek KVKK Birimi Kararı 
47
1.7. Kişisel Verilerin Teknik Olarak Saklanması ve Depolanmasından Sorumlu Kişi/Birimin Belirlenmesi 
48
1.8. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasının Hazırlanması 
50
1.9. Sair Dokümanların Hazırlanması 
51
1.10. Envanterin Hazırlanması 
52
1.11. VERBİS’e Kayıt 
52
2. ADIM: DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI 
55
2.1. Aydınlatma Metni 
55
2.1.1. Aydınlatma Yükümlülüğü 
55
2.1.2. Aydınlatma Metninde Dikkat Edilmesi Gerekenler 
56
2.1.3. Aydınlatma Metninin Hazırlanması Aşamaları 
59
2.1.4. Örnek Aydınlatma Metinleri 
61
2.1.4.1. Genel Aydınlatma Metni 
61
2.1.4.2. Etkinlik Aydınlatma Metni 
69
2.1.4.3. Kısa Aydınlatma Metni 
71
2.1.4.4. Görüntü/Ses Kaydı Katmanlı Aydınlatma Metni 
72
2.2. Çerez Politikası 
73
2.2.1. Çerez Politikası Nedir? 
73
2.2.2. Çerez Politikası Örneği 
74
2.2.3. Açılır Pencere (Pop–Up) Metni 
79
2.2.3.1. Açılır Pencere İyi Uygulama Örneği 
80
2.2.3.2. Açılır Pencere Kötü Uygulama Örneği 
80
2.3. Açık Rıza Metni 
80
2.3.1. Açık Rıza Metni Nedir? 
80
2.3.2. Açık Rıza Alınmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 
81
2.3.3. Avukatların Sağlık Verilerine Erişimi 
84
2.3.4. Uzaktan Eğitimde Açık Rıza 
85
2.3.5. Örnek Açık Rıza Metni 
86
2.3.6. İş Başvurusu Açık Rıza Metni 
87
2.4. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının Hazırlanması 
88
2.4.1. Kişisel Verileri İmha Yükümlülüğü Ne Anlama Gelir? 
88
2.4.2. Kişisel Verinin Silinmesi 
90
2.4.3. Kişisel Verinin Yok Edilmesi 
91
2.4.4. Kişisel Verinin Anonim Hale Getirilmesi 
91
2.4.5. İmha Süreleri 
94
2.4.6. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasının Kapsamı 
95
2.4.7. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Örneği 
97
2.4.8. İmha Tutanakları 
105
2.4.8.1. Periyodik İmha Dönemi– İmha Etmeye Dair Tutanak 
106
2.4.8.2. Periyodik İmha Yükümlülüğü– İmha Etmemeye Dair Tutanak 
107
2.4.8.3. Talep Sonucu İmha Yükümlülüğü– İmha Etme Tutanağı 
108
2.4.8.4. Talep Sonucu İmha Yükümlülüğü– İmha Etmeme Tutanağı 
109
2.4.8.5. 3 Aylık İmha Etme Tutanağı 
110
2.5. Kişisel Veri İşleme Envanteri 
111
2.5.1. Kişisel Veri İşleme Envanteri Neleri İçerir? 
111
2.5.2. Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Aşamaları 
113
2.5.3. Envanter Örneği 
113
2.6. Yetki Matrisi Oluşturulması 
116
2.6.1. Yetki Matrisi Örneği 
116
2.7. İlgili Kişi Başvuru Formu 
117
2.7.1. Veri Sorumlusu Tarafından Sunulacak İlgili Kişi Başvuru Formu Örneği 
119
2.7.2. Başvuru Formunun Sunulmaması Durumunda İlgili Kişinin Başvuru Usulü 
123
2.7.3. Başvuru Dilekçesi Örneği 
124
2.8. KVKK Veri İhlali Müdahale Planı 
125
2.9. KVKK Veri İhlali Kontrol Listesi 
132
2.9.1. KVKK Veri İhlali Kontrol Listesi Örneği 
132
2.10. Veri İşleyenlerle İlgili Metinler 
135
2.10.1. Veri İşleyen Taahhütnamesi Örneği 
136
2.10.2. Veri İşleyenlere Gönderilecek Yazı Örneği 
139
2.10.3. Eski Veri İşleyenlere Gönderilecek Yazı Örneği 
142
2.10.4. Veri Güncelleme Talimatlandırma Örneği 
144
2.11. İş Sözleşmelerine Eklenebilecek Aydınlatma Maddesi 
144
2.12. Çalışan Gizlilik Sözleşmesi 
145
2.12.1. Çalışan Gizlilik Sözleşmesi Örneği 
146
2.13. İşten Çıkış ve Yetki Sonlandırma Formu 
149
2.14. Sızma Testi Sözleşmesi 
150
2.15. Arka Kapı Taahhütnamesi 
151
2.16. E–Posta Altyazısı 
153
2.17. Bağlayıcı Şirket (Kurumsal) Kuralları 
154
2.17.1. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bağlayıcı Şirket Kuralları Başvuru Formu 
158
2.17.2. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bağlayıcı Şirket Kuralları 
168
2.18. Yurt Dışına Veri Aktarımı Taahhütnameleri 
170
2.18.1. Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım Taahhütnamesi 
171
2.18.2. Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım Taahhütnamesi 
174
2.19. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası 
177
2.20. Veri Koruma Görevlisi (VKG) 
196
2.20.1. Veri Koruma Görevlisinin Özellikleri 
196
3. ADIM: VERBİS KAYDI 
198
3.1. Video Karekodu ile Uygulamalı VERBİS Kaydı 
198
Üçüncü Bölüm
TAVSİYELERİMİZ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA UYUMDA TAVSİYELER LİSTESİ 
201
Kavramlar Dizini 
209