Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Yapısı  İşleyisi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Yapısı

İşleyisi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

1. Baskı, 
Haziran 2006
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
142
Barkod:
9789750202544
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
270,00
İndirimli (%75):
68,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Onbinlerce Tüketici Hukuku uyuşmazlığını karara bağlamakta mağdur olan tüketiciye masrafsız, kolay ve hızlı bir koruma sağlayan, aynı zamanda Devlet yargısını da işgücü bakımından bir ölçüde rahatlatan Tüketici sorunları Hakem Heyetleri (TSHH), Türkiye' de ilk defa Ankara Tüketici Mahkemesi Hakemi Mehmet Akif Tutumlu tarafından bir kitap boyutunda incelenmiştir.
Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Yapısı, İşleyişi, Sorunları ve Çözüm Önerileri başlığını taşıyan kitapta; Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile ilgili aradığınız her türlü bilgiyi rahatlıkla bulabileceksiniz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Sistemi İçinde TSHH'lerin Yeri
.
TSHH'lerin Kuruluş Amacı, Kuruluşu ve Oluşumu
.
TSHH'lerin Yetki Alanı
.
TSHH'lerin Görev Alanına Giren ve Girmeyen Uyuşmazlıklar
.
TSHH'lere Başvurunun Zorunlu Olduğu Davalar ve Buna İlişkin Yargıtay Yorumu
.
TSHH'lerin Tahkikat ve Delil Toplama Yetkilerinin Sınırı (Tanık, Yemin Delili, Keşif ve Diğer Delilleri Kullanabilme Yetkisinin Olup Olmadığı)
.
TSHH Kararlarının Niteliği ve Buna İlişkin Yargıtay Yorumu
.
TSHH'lerin Sorunları ve Çözüm Önerileri
.
TSHH Uygulamalarına Yön Veren Bakanlık Genelgeleri ve Bunların Değerlendirilmesi
.
TSHH'lere Yapılan Başvurulara İlişkin Dilekçe Örnekleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
5
Birinci Bölüm ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTİON=ADR) SİSTEMİ VE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN BU SİSTEMDEKİ YERİ
§ 1. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ (ADR)SİSTEMİNİN TEORİK YAPISI 
5
§ 2. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ (ADR) SİSTEMİNİN TÜKETİCİ HUKUKUNA YANSIMALARI 
5
I. Genel Olarak 
5
II. Almanya 
5
III. İsveç 
5
IV. Hollanda 
5
V. Belçika 
5
VI. İngiltere 
5
VII. Fransa 
5
§ 3. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ SİSTEMİ İÇİNDE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN YERİ 
5
I. Genel Olarak 
5
II. Parasal Değeri 724,99 YTL’nin Altında Olan Uyuşmazlıklarda 
5
III. Parasal Değeri 724,99 YTL’nin Üstünde Olan Uyuşmazlıklarda 
5
İkinci Bölüm TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN YAPISI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE İŞLEYİŞİ
§ 1. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞ AMACI, KURULUŞU VE OLUŞUMU 
5
I. Kuruluş Amacı 
5
II. Kuruluşu 
5
III. Oluşumu 
5
§ 2. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
5
§ 3. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN İŞLEYİŞİ 
5
I. Görevleri 
5
A. Genel Kural 
5
B. Parasal Değeri Belli Bir Miktarın Altında Olan Uyuşmazlıklarda TSHH’ye Başvurma Zorunluluğu 
5
1. Parasal Sınırın Özellikleri ve Sonuçları 
5
a. Parasal Sınırın Her Yıl Yeniden Belirlenmesi 
5
b. Görevin Tespitinde Fer’i Alacak Taleplerinin Nazara Alınmayacağı 
5
c. TSHH’ye Başvurma Zorunluluğunun Dava Tarihine Göre Belirlenmesi Gerektiği 
5
C. TSHH’ye Başvurma Zorunluluğunun Dava Şartı Teşkil Etmesi 
5
D. TSHH’ye Başvurma Zorunluluğunun Satıcı ve Sağlayıcı İçin de Geçerli Olduğu 
5
E. TSHH’ye Başvuru Zorunluluğunun Manevi Tazminat Taleplerini de Kapsadığı 
5
II. TSHH’lerin Görevine Girmeyen Uyuşmazlık, İş ve Talepler 
5
III. Yetki Alanı 
5
§ 4. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ KARARLARININ NİTELİĞİ 
5
§ 5. ÇALIŞMA YÖNTEMİ VE ESASLARI 
5
Üçüncü Bölüm TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
§ 1. TEBLİGAT SORUNU 
5
§ 2. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE İCRA İNKAR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ SORUNU 
5
§ 3. TSHH’LERİN TANIK VE YEMİN DELİLİNE BAŞVURMA YETKİLERİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI (TAHKİKAT YETKİSİNİN SINIRLARI) SORUNU 
5
§ 4. TSHH KARARLARINA İTİRAZ DAVASINDA TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN DENETİM YETKİSİ: ŞEKLE VE SINIRA İLİŞKİN SORUNLAR 
5
§ 5. TSHH’LERİN BİLGİ VE BELGE İSTEME YETKİSİ CEZAİ YAPTIRIMA BAĞLANMALIDIR 
5
§ 6. BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİNDE ÖDENEK SORUNU AŞILMALIDIR 
5
§ 7. TSHH KARARLARI KESİN HÜKÜM TEŞKİL EDER Mİ? 
5
§ 8. TSHH KARARLARININ İNFAZI SORUNU 
5
§ 9. VEKİL İLE TAKİP EDİLEN HEYET DOSYALARINDA VEKÂLET ÜCRETİNİN TAKDİRİ SORUNU 
5
§ 10. TSHH’LERDEKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖZEL USUL HÜKÜMLERİNE İHTİYAÇ VAR MIDIR? 
5
§ 11. TSHH ÜYELERİNİN EĞİTİMİ 
5
§ 12. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN UYGULAMALARINA YÖN VEREN GENELGELER VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
5
I. Genelgeler (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) 
5
II. Değerlendirme 
5
EKLER
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 
5
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ 
5
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNE YAPILAN BAŞVURULARA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ 
5
Kaynakça 
5
Yazarın Diğer Yapıtları 
5