Trafik Kazalarında Kusur Erhan Günay  - Kitap

Trafik Kazalarında Kusur

9. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
672
Barkod:
9789750293405
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
780,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
8. baskı
Haziran 2021
775,00
475,00 (%39)
Kitabın Açıklaması
Uygulamaya dönük olarak hazırlanan kitapta; trafik kuralları şematik şekilde incelenmiş, failin, mağdurun ve üçüncü kişinin kusuru güncel yargı kararlarıyla desteklenerek anlatılmıştır. Ayrıca Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin kusurla ilgili raporlarından örneklere yer verilmiştir.
Kitabın içeriğindeki; trafik kazalarındaki kusur oranları, trafik kazası tespit tutanağı, karayolunun kullanılması kuralları, trafik işaretlerine ve işaretçilere uyma, alkollü içki, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı, taşıt kullanma sürelerine uyma zorunluluğu, dönüş ve manevra, geçme yasağı, takip mesafesi, yavaş sürme ve yavaşlama yasağı, geçiş önceliği, indirme bindirme, durma, duraklama, park etme kuralları, araçların ışıklandırılması, araçların yüklenmesi, kamyon, kamyonet ve römorklarla yolcu taşınabilmesi, yaya, okul ve demiryolu geçitleri kurallarına aykırılık konuları ile Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin rapor örnekleri yalnızca uzmanların değil, geniş bir okur kitlesinin de ilgisini çekecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğindeki Kurallar
.
Uygulamalı – Örnekli ve Şemalı Anlatım – Kusur Derecelendirilmesi
.
Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin Raporları
.
Güncel Yargıtay Kararları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Birinci Bölüm
KUSUR
§1. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR 
25
I. 765 S. TCK’ya Göre 
25
II. Kanuna Göre Taksirin Şekilleri 
27
A. Dikkatsizlik 
27
B. Tedbirsizlik 
27
C. Meslek ve Sanatta Acemilik 
28
D. Nizamlara, Emirlere ve Talimatlara Uymamazlık 
28
III. Mağdur Kişinin Kusuru 
29
IV. Üçüncü Kişinin Kusuru 
34
V. Teknik Kusur 
36
A. Teknik Kusur 
36
B. Araçtaki Kanıtların Araştırılması 
37
§2. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR ORANLARI 
43
A. 765 s. TCK’ya Göre 
43
B. 5237 s. TCK. Uygulamasına Göre 
47
§3. TRAFİK KAZALARINDA ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER 
47
I. İlgili Maddeler 
47
A. Araç Sürücüleri Trafik Kazalarında [KTK. m. 84] 
47
B. Yönetmelik Maddesi 157/a 
48
II. Açıklama 
49
A. Karayolunda Hızlı Seyretmekten Dolayı Kusurlu Haller 
49
B. Usulsüz Sollamadan Dolayı Kusurlu Haller 
49
C. Yayaların Kusurlu Davranışları 
50
D. Diğer Kusurlu Haller 
50
E. Uygulama 
52
§4. TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI 
54
I. İlgili Maddeler 
54
A. Yönetmelik 156/a 
54
B. Yönetmelik 154/a 
54
II. Açıklama 
55
A. Kaza Tespit Tutanağının Mahiyeti 
55
B. Kaza Tespit Tutanağı Örneği 
57
§5. TRAFİK KAZALARINDA BİLİRKİŞİ RAPORLAR 
59
I. İlgili Maddeler 
59
A. KTK Madde 83/6, 7 
59
B. Yönetmelik Madde 158/b 
59
C. 2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu Madde 22 
59
II. Açıklama 
59
A. Bilirkişi Raporları 
59
B. Raporların Değerlendirilmesi 
59
C. Uygulamadan Örnek (Bodrum Asl. Ceza Mahk. 1998/785 No.lu Dosyasından) ve Diğer Bilirkişi Rapor Örnekleri 
63
İkinci Bölüm
KURALLAR
§1. TRAFİK KURALLARINA AYKIRILIK 
103
I. Genel Olarak 
103
II. KTK Göre Trafik Kuralları 
103
A. Genel Kurallar 
103
B. Hız Kuralları 
103
C. Sürücülerin Uyacağı Diğer Kurallar 
103
D. Yayalar, Hayvanla Çekilen veya Elle Sürülen Araçlarla, Hayvan Sürücüleri ve Yarışlar Hakkında Kurallar 
104
E. Çeşitli Kurallar 
104
§2. KARAYOLUNUN KULLANILMASI KURALLARI 
105
I. İlgili Maddeler 
105
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 46/1, 2 
105
B. Yönetmelik Madde 94 
105
II. Açıklama 
107
A. Sağdan Gidiş 
107
B. Çok Şeritli Yollarda Seyir 
107
C. Şerit değiştirmek 
107
D. Bölünmüş Yollar 
107
E. Şerit İzlemede Yasak Kurallar 
107
F. Çok Şeritli Yollarda Başka Şeride Girmek 
107
G. Üç Şeritli ve İki Yönlü Yollarda Şerit Değiştirme Yasağı 
107
§3. TRAFİK İŞARETLERİNE VE İŞARETÇİLERE UYMA KURALLARI 
108
I. İlgili Maddeler 
108
A. Trafik İşaretlerine Uyma 
108
B. Trafik İşaretlerine Uyma 
108
C. Trafiğin Yönetimi 
108
D. Görevli Kişilerin Trafiği Yönetme Hareketleri 
109
II. Açıklama 
110
A. Trafik Polisinin İşaretleri 
110
1. Trafik Polisinin Duruş Vaziyetine Göre 
110
2. Örnekli Uygulama 
111
a. Trafik Polisinin Bir Kolu Yanda 
111
b. Trafik Polisinin Bir Kolu Yukarıda, Diğeri Aşağıda 
111
c. Trafik Polisinin Duruşuna Göre Ön ve Arka Cephenin Trafiğe Kapalı Olması 
111
d. Trafik Polisinin Duruşuna Göre Yol Kapalı 
112
e. Trafik Polisince Yolun Açılması 
112
f. İkazlara Uymada Öncelik Sırası 
112
B. Trafik Işıkları 
113
1. Kırmızı Işık 
113
2. Yeşil Işık 
113
3. Sarı Işık 
113
4. Örnekli Uygulama 
113
a. Yeşil, Sarı, Kırmızı Işıklar 
113
b. Kırmızı Işıkla Birlikte Yanan Sarı Işık–Yeşil Işıkla Birlikte Yanan Sarı Işık 
114
c. Kırmızı Işık Yanarken Sağ Yönü Gösteren Yeşil Bir Okun Yanması 
114
d. Kırmızı Işık Yanarken Sol Yönü Gösteren Yeşil Bir Okun Yanması 
114
C. Yol Çizgileri 
115
1. Devamlı Olarak Çizilmiş Yol Çizgisi 
115
2. Örnekli Uygulama 
115
3. Kesik Yol Çizgileri 
115
4. Örnekli Uygulama 
115
5. Devamlı ve Kesik Yol Çizgileri 
115
6. Örnekli Uygulama 
115
7. Devamlı İki Yol Çizgisi 
116
8. Örnekli Uygulama 
116
D. Trafik İşaret Levhaları 
116
1. Tehlike Uyarı İşaretleri 
116
2. Trafik Tanzim İşaretleri 
122
3. Durma ve Parketme İşaretleri 
125
4. Bilgi İşaretleri 
125
5. Otoyol İşaretleri 
128
§4. ALKOLLÜ İÇKİ, UYUŞTURUCU VEYA KEYİF VERİCİ MADDELERİN ETKİSİ ALTINDA ARAÇ SÜRME YASAĞI KURALI 
129
I. İlgili Maddeler 
129
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 48 
129
B. Yönetmelik Madde 97 
131
II. Açıklama 
133
A. Alkollün Vücuttaki Etkisi 
133
B. Zorunlu Mali Trafik ve Kasko Sigortalarının Etkilenmesi 
135
C. Alkollü Araç Sürme Sonucu Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması 
136
D. Kazada Alkollü Olmanın Sigorta Teminatına Etkisi 
137
§5. TAŞIT KULLANMA SÜRELERİNE UYMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN KURALLAR 
138
I. İlgili Maddeler 
138
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 49/1, 2 
138
B. Yönetmelik Madde 98 
139
II. Açıklama 
141
A. Devamlı Araç Sürme Süresi 
141
B. Toplam Araç Sürme Süresi 
141
C. Takograf Cihazının Kullanılmasındaki Amaç 
141
D. Takograf Cihazı Bulunduracak Araçlar 
141
§6. HIZ KURALLARI 
141
I. İlgili Maddeler 
141
A. Hız Sınırları 
141
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 50 
141
2. Yönetmelik Madde 100 
142
B. Hız Sınırlarına Uyma 
143
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 51/1 
143
2. Yönetmelik Madde 101/1 
143
3. Yönetmelik Madde 101/6 
143
C. Hızın Gerekli Şartlara Uygunluğunu Sağlamak 
144
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 52/1 
144
2. Yönetmelik Madde 101/8 
144
II. Açıklama 
145
§7. DÖNÜŞ VE MANEVRA (DOĞRULTU DEĞİŞTİRME) KURALLARI 
150
I. İlgili Maddeler 
150
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 53 
150
B. Yönetmelik Madde 102 
151
II. Açıklama 
152
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
153
A. Kavşakta Bütün Araçların Dönüş İşareti Verme Mecburiyeti 
153
B. Kavşakta Bir Kısım Araçların Dönüş İşareti Vermesi 
154
C. Dönüş Şeridine Yanlış Yerleşme 
154
D. Dönüş Yönüne Göre Yanlış Şeride Yerleşme 
155
E. Sağa Dönüş 
155
F. Sola Dönüş 
156
G. Dönüş Yapan Sürücünün Geçen Yayaya Geçiş Hakkı Vermemesi 
156
H. Uygun Şeritte Durmama 
156
I. Dönüş Sırasında Bisiklet Yolundan Gelen Bisikletliye Geçiş Hakkı Vermemek 
157
§8. ÖNDEKİ ARAÇLARI GEÇME KURALLARI 
157
I. İlgili Maddeler 
157
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 54/a 
157
B. Yönetmelik Madde 103 
158
II. Açıklama 
159
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
160
A. Karşıdan Gelen Aracın Seyrini Tehlikeye Düşürmek 
160
B. Sollamaya Geçen Aracın Sollanılması 
161
C. Kendisini Takip Eden Sürücünün Kendisini Geçmeye Başlamış Olması 
161
§9. GEÇME YASAĞINA İLİŞKİN KURALLAR 
162
I. İlgili Maddeler 
162
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 54/b 
162
B. Yönetmelik Madde 104 
162
II. Açıklama 
162
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
163
A. Yaya ve Okul Geçitleri Yaklaşımında Geçme Yasağı 
163
B. Tünellerde Geçme Yasağı 
163
C. Kavşaklarda Geçme Yasağı 
164
D. Dönemeçlerde Geçme Yasağı 
164
E. Tepelerde Geçme Yasağı 
165
F. Demiryolu Geçitlerinde Geçme Yasağı 
165
G. Geçmenin Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerde 
166
§10. GEÇİLEN ARAÇLARA AİT KURALLAR 
166
I. İlgili Maddeler 
166
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 55 
166
B. Yönetmelik Madde 105 
167
II. Açıklama 
167
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
168
A. Geçiş Üstünlüğü Bulunan Aracın Geçmesinin Engellenmesi 
168
B. Kavşakta Geçiş Üstünlüğüne Sahip Aracın Seyrini Sağlamak 
169
C. Geçilen Aracın Geç İşareti Vermesi 
169
D. Yokuş Tırmanırken Hatalı Sollama 
169
E. Yol Çizgi İşaretleri ve Yol Durumuna Göre Geçiş Yapılamayacak Yerler 
170
F. Orta Şeridin Sürekli İşgal Edilmesi 
170
H. Geçiş Sırasında Kural İhlali 
171
I. İki Yönlü Trafiğin Kullanıldığı Yolda Duran Bir Aracı Geçmek 
171
§11. GİDİŞ YÖNÜ VE ŞERİT İZLEME KURALLARI 
172
I. İlgili Maddeler 
172
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/a 
172
B. Yönetmelik Madde 94/a 
172
II. Açıklama 
173
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
175
A. İzlenmekte Olan Şeridin Kural Dışı Değiştirilmesi 
175
B. Kavşaklarda Kural Dışı Şerit Değiştirilmesi 
175
C. Trafiği Aksatacak Şekilde Şerit Değiştirme 
175
D. Trafiğin Bir Yönde Hareket Ettiği Üç Şeritli Bir Yolda Şeritlerin Uygun Kullanılmaması 
176
§12. GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞMA KURALLARI 
177
I. İlgili Maddeler 
177
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/b 
177
B. Yönetmelik Madde 106/a, b 
177
II. Açıklama 
177
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
178
A. Tırmanan ve İnen Araçların Karşılaşması 
178
§13. ARAÇLAR ARASINDAKİ MESAFE (TAKİP MESAFESİ) KURALI 
179
I. İlgili Maddeler 
179
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/c 
179
B. Yönetmelik Madde 107 
179
II. Açıklama 
179
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
180
A. Güvenli ve Yeterli Takip Mesafesine Uyulmaması 
180
B. Konvoy Halinde Seyreden Araçlar Arasındaki Yeterli Mesafe Bırakılmaması 
180
§14. GEREKSİZ YERE YAVAŞ SÜRME VE YAVAŞLAMA YASAĞINA İLİŞKİN KURALLAR 
181
I. İlgili Maddeler 
181
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/d 
181
B. Yönetmelik Madde 108 
181
II. Açıklama 
181
§15. AKSİNE BİR TRAFİK İŞARETİNİN BULUNMADIĞI TAŞIT YOLUNUN DAR OLDUĞU YERLERDE KARŞILAŞMA HALİNDE GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA KURALLARI 
181
I. İlgili Maddeler 
181
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 56/e 
181
B. Yönetmelik Madde 106/c 
182
II. Açıklama 
182
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
182
A. Motorlu Taşıt ile Motorsuz Taşıtın Karşılaşması 
182
§16. KAVŞAKLARDA GEÇİŞ ÖNCELİĞİ KURALLARI 
183
I. İlgili Maddeler 
183
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 57 
183
B. Yönetmelik Madde 109 
184
II. Açıklama 
185
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
186
A. Tali Yol – Ana Yol Kavşağı İşaretleri Bulunan Bir Kavşakta Geçiş Hakkı 
186
B. Kavşak Kollarının Trafik Yoğunluğu Bakımından Farklı Oldukları İşaretlerle Belirlenmemiş Bir Kavşakta Geçiş Hakkı 
186
C. Trafik İşareti Bulunmayan Bir Kavşağa Bölünmüş ya da Bölünmemiş Yoldan Gelen Araçların Geçiş Hakkı 
187
D. Trafik İşareti Bulunmayan Bir Kavşağa Bölünmüş veya Bölünmemiş Yoldan Gelen Motorlu Araçların Geçiş Hakkı 
188
F. Taliyol, Ana Yol Kavşağı İşaretleri Bulunan Bir Kavşakta Gidiş, Dönüş Yönlerine Göre Geçiş Hakkı 
189
G. Tali Yoldan Gelen Geçiş Hakkı Üstünlüğü Bulunan Araç ile Ana Yolda Seyreden Aracın Çarpışması 
189
H. Gidiş–Dönüş Yönlerine Göre Araçların Geçme Sırası 
190
İ. Raylı Sistemin Geçtiği Bir Kavşakta Geçiş Hakkı 
191
J. Geçiş Hakkı Trafik İşaret Levhaları ile Belirlenmiş Raylı Sistemin Bulunduğu Bir Kavşakta Araçların Geçiş Öncelik Sırası 
191
§17. İNDİRME BİNDİRME VE KAPILARIN AÇILMASI KURALLARI 
192
I. İlgili Maddeler 
192
A. Karayolları Trafik Kanunun Madde 58/1 
192
B. Yönetmelik Madde 110 
192
II. Açıklama 
192
§18. DURMA, DURAKLAMA KURALLARI 
193
I. İlgili Maddeler 
193
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 59/1 
193
B. Karayolları Trafik Kanunu Madde 60/1 
193
C. Yönetmelik Madde 113 
193
II. Açıklama 
194
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
195
A. Yaya Geçitlerinde Duraklamak 
195
B. Görüşün Yeterli Olmadığı Tepelere Yakın Yerlerde ve Dönemeçlerde Duraklamak 
195
C. Duraklayan veya Park Etmiş Araçların Yol Tarafındaki Yanında Duraklamak 
195
§19. PARK ETME KURALLARI 
196
I. İlgili Maddeler 
196
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 61 
196
B. Yönetmelik Madde 115 
197
II. Açıklama 
198
§20. DURMA, DURAKLAMA VE PARK ETME HALİNDE ALINACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN KURALLAR 
199
I. İlgili Maddeler 
199
A. Yönetmelik Madde 116 
199
B. Yönetmelik Madde 117 
199
C. Yönetmelik Madde 118 
200
II. Açıklama 
200
§21. ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI VE IŞIKLARIN KULLANILMASI KURALLARI 
201
I. İlgili Maddeler 
201
A. Araçların Işıklandırılması 
201
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 63/1, 2, 3 
201
2. Yönetmelik Madde 126 
201
B. Işıkların Kullanılması 
201
1. Karayolları Trafik Kanunu Madde 64 
201
2. Yönetmelik Madde 127 
202
II. Açıklama 
203
§22. ARAÇLARIN YÜKLENMESİ KURALLARI 
204
I. İlgili Maddeler 
204
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 65 
204
B. Yönetmelik Madde 134 
206
II. Açıklama 
207
§23. KAMYON, KAMYONET VE RÖMORKLARLA YOLCU TAŞINABİLMESİ ESASLARI 
208
I. İlgili Maddeler 
208
A. Yönetmelik Madde 130 
208
II. Açıklama 
209
§24. BİSİKLET, MOTORLU BİSİKLET VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR 
210
I. İlgili Maddeler 
210
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 66/1 
210
B. Yönetmelik Madde 136 
210
C. Yönetmelik Madde 150/a 
211
II. Açıklama 
211
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
212
A. Caddede Yan Yana Bisiklet Sürmek 
212
B. Motosiklete Arkadan Çarpma 
212
§25. ARAÇ MANEVRALARINI DÜZENLEYEN KURALLAR 
213
I. İlgili Maddeler 
213
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 67/1 
213
B. Yönetmelik Madde 137 
213
II. Açıklama 
215
§26. YAYALARIN UYACAKLARI KURALLAR 
216
I. İlgili Maddeler 
216
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 68/1 
216
B. Yönetmelik Madde 138 
217
II. Açıklama 
218
III. Uygulamalı Kusur Tespiti 
219
A. Taşıt Yolunun Sağında Karşıya Geçmek İçin Sabırsızlıkla Bekleyen Yaya 
219
B. Karşıya Geçmek Üzere Taşıt Yoluna Henüz İnmiş Yaya 
220
C. Işıklı Bir Kavşakta Bir Taşıt Sürücüsü, Dönüşü Sırasında Yayalara Yeşil Işık Yanması veya Yaya Geçidinde Yaya Bulunması 
220
D. Yaya Yolu ve Banket Bulunmayan İki Yönlü Karayolunda Yayanın Yürüyüşü 
221
E. Taşıt Yolunun Karşı Tarafına Araçların Arasından Geçiş Yapan Yaya 
221
F. Yaya Geçidinin Başlangıcında Bekleyen Yaya 
222
G. Yaya Geçidine Henüz İnmiş Yaya 
222
H. Yayanın Farkedilme Mesafesi [Örnekli] 
222
§27. HAYVANLA ÇEKİLEN VE ELLE SÜRÜLEN ARAÇLARI SÜRENLER İLE HAYVAN SÜRÜCÜLERİ HAKKINDAKİ KURALLAR 
225
I. İlgili Maddeler 
225
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 69 
225
B. Yönetmelik Madde 139 
225
II. Açıklama 
226
§28. GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR VE SÜRME KURALLARI 
226
I. İlgili Maddeler 
226
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 71 
226
B. Yönetmelik Madde 141 
227
C. Yönetmelik Madde 142 
228
D. Yönetmelik Madde 143 
229
II. Açıklama 
229
A. Geçiş Üstünlüğü Kavramı 
229
B. Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçtan İşaret Alan Sürücünün Hareket Şekli 
229
C. Kavşakta Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçtan İşaret Alan Sürücünün Davranış Şekli 
229
D. Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Karşılaşması Hali 
230
E. Cankurtaran Dışında Ayrım İşareti Bulunmayan Araçların Geçiş Üstünlüğünü Kullanma Şekli 
230
F. Mavi Renkli Tepe Lambası Bulunan Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar 
230
G. Kırmızı Renkli Tepe Lambası 
230
H. Sarı Renkli Tepe Lambası 
230
I. Geçiş Üstünlüğüne Sahip Olmayan Araçlar 
230
§29. YAYA, OKUL VE DEMİRYOLU GEÇİTLERİNDEKİ KURALLAR 
231
I. İlgili Maddeler 
231
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 74/1 
231
B. Karayolları Trafik Kanunu Madde 76/a, b 
231
II. Açıklama 
231
A. Yaya Geçidi 
231
B. Okul Geçidi 
231
C. Demiryolu Geçidi 
231
D. Yayaların Uyacakları Diğer Kurallar 
232
E. Yaya, Okul Geçitlerine Yaklaşırken Sürücülerin Yapmayacağı Davranışlar 
232
F. Kontrolsüz Demiryolu Geçidine Yaklaşırken Sürücülerin Yapmayacağı Davranışlar 
232
G. Yaya ve Okul Geçitlerinde Yönetmeliğe Göre Uyulacak Kurallar 
233
§30. OKUL TAŞITLARI İLE İLGİLİ KURALLAR 
234
I. İlgili Maddeler 
234
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 75/1, 2, 3 
234
B. Yönetmelik Madde 147 
234
II. Açıklama 
235
A. Dur Işıklı Cihazı 
235
B. Rehber Öğretmen 
235
§31. ÇOCUK, HASTA VE SAKAT TAŞITLARI, GÖZLERİ GÖRMEYEN YAYALAR, YÜRÜYÜŞ KOLLARINA İLİŞKİN KURALLAR 
235
I. İlgili Maddeler 
235
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 77/1 
235
B. Yönetmelik Madde 149 
235
II. Açıklama 
236
§32. SÜRÜCÜ VE YOLCULARIN KORUYUCU TERTİBAT KULLANMA KURALLARI 
236
I. İlgili Maddeler 
236
A. Karayolları Trafik Kanunu Madde 78/1 
236
B. Yönetmelik Madde 150 (Değişik: 9.6.2008 – 26901 s. R.G.) 
236
II. Açıklama 
238
A. Emniyet Kemeri 
238
B. 10 Yaşından Küçük Çocuklar 
238
C. Motosiklet ve Motorlu Bisikletlerde Koruyucu Tertibat 
239
§33. ARIZALI ARAÇLARIN ÇEKİLMESİ KURALLARI 
239
I. İlgili Maddeler 
239
A. Yönetmelik Madde 133 
239
II. Açıklama 
240
A. Arızalı Aracı Çekecek Araç Türü 
240
B. Bağlantı Türü 
240
C. Bağlantı Uzunluğu 
240
D. Bağlantıya Asılacak Kırmızı Bez veya Yansıtıcı 
240
E. Freni Bozuk Aracın Çekilmesi Durumunda Bağlantı 
240
F. Çekilme Sırasında Dikkat Edilecek Kurallar 
240
G. Arızalı Aracın Işık Donanımı Çalışmıyorsa 
240
H. Römork, Yarı Römorkların Çekilmesi 
241
I. Çekilme Sırasında Araçların Azami Hızı 
241
§34. KARAYOLUNDA BOZULUP KALAN ARAÇLARIN İŞARETLENMESİ İLE İLGİLİ KURALLAR 
241
I. İlgili Maddeler 
241
A. Yönetmelik Madde 135 
241
II. Açıklama 
242
A. Trafikte Tehlike Oluşturmaması İçin Tedbir 
242
B Kuyruk ve Park Işıklarının Yakılamadığı vs. Durumlarda Alınacak Tedbir 
242
C. Dönemeç veya Tepe Üstünde Arızalanan Araçlarda Alınacak Tedbir 
242
D. Arızalanan Araç Tehlikeli Madde Taşıyorsa Alınacak Tedbir 
242
E. Tedbir Alınıncaya Kadar Yapılacak İşlemler 
243
F. Uygulamalı Kusur Tespiti (Kural İhlali) 
243
1. Kavşağa Yaklaşırken Hız Azaltılması–Kontrolsüz Yola Çıkan Bisiklete Çarpma 
243
2. Sollama Yasağı Olan Yerde Önceki Aracı Sollarken Arkadan Çarpma 
243
3. Şerit İhlali 
243
4. Yayaya Yol İçinde Çarpma 
243
5. Hatalı Sollama Yaparak Şerit İhlali Sonucu Çarpma 
243
6. Arkadan Gece Seyir Esnasında Mobilete Çarpma 
244
7. Ana Yol/Tali Yol Dörtlü Kavşağında Kaza 
244
8. Yük Üzerinde Yolcu Taşımak Suretiyle Kazaya Neden Olmak 
244
9. Yol Üzerinde Kontrolsüz Dolaşan Bisikletli Kişiyi Fark Ettiği Halde Çarpmak 
244
10. Aşırı Alkol Alarak Şerit İhlali Yapmak Suretiyle Kazaya Sebebiyet Vermek 
244
11. Kırmızı Işık Yanarken Geçme Esnasında Çarpma 
245
12. İndirdiği Kişinin Arkadan Gelen Aracın Çarpmasına Maruz Kalması 
245
13. Üst Geçidi Kullanmayarak Yolu Geçen Yayaya Çarpmak 
245
14. Trafiğe Açık Yol Üzerinde Yayaya Çarpma 
245
15. Duraklamanın Yasak Olduğu Yerde Geri Manevra Yaparken Kazaya Sebebiyet Vermek 
245
16. Yayanın Trafik Kazasına Neden Olması 
246
17. Yaya Geçidinden Geçen Yayaya Çarpmak 
246
18. Geriden Gelen Araç Trafiğine Dikkat Etmeden Kontrolsüz Şekilde Yol Kapatarak Kazaya Neden Olmak 
246
19. Yolcu İndiren Aracın Solundan Geçerken, Duran Aracın Önünden Çıkan Mağdura Çarpmak Suretiyle Trafik Olayına Neden Olmak 
246
21. Yola Çıkan Koyun Sürüsüne Çarpmamak İçin Direksiyon Kırıp Kazaya Neden Olmak 
247
22. Kontrolsüz Kavşakta Taşıt Yolu Üzerinde Yayaya Çarpmak 
247
23. Traktör Çamurluğundaki Yolculuk Yapan Mağdur Kişinin Devrilme Sonunda Yaralanması 
247
24. Bisikleti Ön Tarafına Oturan Kişinin Kusuru 
247
25. İlliyet Bağının Yokluğu 
247
26. Bilinçli Taksirin Varlığı 
248
27. Araca Arkadan Asılma Sonucu Oluşan Kaza 
248
28. Arka Tekerin Fırlaması Sonucu Kaza 
248
29. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi Sonucu Kaza 
249
30. Taksirli Sonucun Kural İhlalinin Doğal Neticesi Olmalıdır 
249
31. Traktör Römorkunda Taşınan Kişinin Düşerek Ölmesi 
250
32. Hızlı Seyreden Aracın Ters Yola Girmesi 
250
33. Ölenin Ani Şerit Değiştirmesi 
250
34. Karşıdan Gelen Araçla Kendi Şeridinde Çarpışmak 
251
35. Karşıdan Gelenin Yanlış Sollama Yapması 
251
Üçüncü Bölüm
ADLİ TIP KURUMU TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNİN RAPORLARINDAN ÖRNEKLER (Kusurla ilgili)
1. Yayaya Çarpma 
253
2. Geri Manevra Yaparken Yayaya Çarpma 
254
3. Kırmızı Işıkta Geçmek, Kavşak İhlali 
254
4. Yayaya Çarpma 
255
5. Kavşağa Yaklaşırken Hız Azaltmamak – Tali Yoldan Ana Yola Kontrolsüz Çıkan Bisiklete Çarpmak 
256
6. Aracın, Duran Bisikletliye Çarpması, Şerit İhlali 
257
7. Yayaya Çarpma – Sürücünün Kusursuz Hali 
258
8. Hatalı Sollama – Karşı Yönden Gelen Aracın Yolunu Kapama 
259
9. Önde Giden Mobiletin Aniden Sol Şeride Dönüş Yapması – Sağ Şeritten Sinyalsiz ve Kontrolsüz Şekilde Dönüşe Geçen Mobiletliye Çarpma 
260
10. Alternatifli Kusur Oranı – Yayaya Çarpma 
260
11. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkını Araçlara Bırakmama – Yayanın Farkedilmesi 
262
12. Sollamadan Sonra Geçilen Aracın Önüne Ani Çıkmak 
262
13. Yayaya Çarpma – Yayanın İlk Geçiş Hakkını Araçlara Tanımaması – Yayanın Farkedilmesi 
263
14. Şerit İhlali – Kontrolsüz Sevk ve İdare – Direksiyon Hakimiyetini Kaybetme 
264
15. Karşı Yönden Gelen Trafiği Kontrol Etmeden Sola Dönüş Yapmak – Gelen Mobiletin Önünü Kapatmak 
265
16. Motorsikletle Hızla Kavşağa Yaklaşma – Anayol Trafiğini Kontrol Etmeden Kavşağa Giriş Yapmak – İlk Geçiş Hakkını Bırakmamak 
266
17. Yayaya Çarpma – Küçük Çocuğun Yola Fırlaması – Islak Zemin – Düşük Hızla Seyretmeme 
266
18. Kavşakta Oto ile Motosikletin Çarpışması 
267
19. Üç Aracın Karıştığı Ard Arda Oluşan Kaza 
268
20. Yayaya Çarpma – Yolun Sağından Yürüyen Yayaya Arkadan Çarpma 
270
21. Tali Yol Ana Yol Kavşağı – Kavşağa Yaklaşırken Hızını Düşürmeme 
271
22. Yayaya Çarpma – Meskun Mahalle Yaklaşırken Tedbir Almama – Anayoldan Geçen Araçlara Yayanın İlk Geçiş Hakkı Vermemesi 
272
23. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkını Yoldan Geçen Araçlara Vermeme 
273
25. Yakın Takip – Hatalı Olarak Sol Şeride Girme Karşı Yönden Gelen Araçla Çarpışma 
275
26. Şerit İhlali – Karşıdan Gelen Araçla Çarpışma – Sağ Tarafa Kaçmama 
276
27. Arkadan Mobilete Çarpma – Hızını Yol ve Trafiğin Şartlarına Göre Ayarlamama 
277
28. Şerit Tecavüzü – Karşı Yönden Gelen Araca Çarpma 
277
29. Daralan Yolda Çarpışma 
278
31. Alternatifli Kusur Oranı 
281
32. Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmek – Aracı Devirmek 
282
33. Gidişe Göre Yolun Sol Tarafından Kavşağa Giren Bisikletle Çarpışmak 
282
34. Sert Fren Tatbiki ile Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmek 
284
35. Arka Trafiği Kontrol Etmeden Hatalı Sola Dönüşe Geçmek 
285
36. Önde Zikzag Yaparak Giden Bisiklete Arkadan Çarpma – Hızı Düşürmeme 
286
37. Yayaya Çarpma, Tehlikeli Şekilde Karşıya Geçme 
286
38. Yolun İcap ve Şartlarına Göre Hızını Ayarlamamak 
287
39. Karşı İstikamet Şeridine Girmek – Karşı Karşıya Çarpışmak 
288
40. Yayaya Taşıt Yolunda Çarpma 
289
41. Hızla Viraja Girmek – Direksiyon Hakimiyetini Kaybetmek – TIR’ı Devirmek 
290
42. Yayaya Çarpmak – Geceleyin Yol Kaplamasında Yürüyen Yayanın Kendi Can Emniyetini Almaması 
291
43. Alternatifli Kusur Oranı – Karşı Yönden Gelen Araçla Çarpışma 
291
44. Meskun Mahal Dışında Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkını Bırakmamak – Düşük Hızla Seyretme 
293
45. Yasaya Çarpmak – Seyir İstikametine Göre Yolun Solundan Karşıya Geçen Yayaya Çarpmak 
294
46. Kaza ile Ölüm Arasında İlliyet Bağının Olup Olmadığı 
294
47. Orta Refüjdeki Yayaya Çarpmak – Meskun Mahalde Hızını Düşürmemek 
295
48. İtiraz Üzerine Yeniden Düzenlenen Üniversite Öğretim Üyelerinin Raporu 
297
49. Taşıt Yolu İçinde Yürüyen Yayaya Çarpmak 
298
50. İtiraz Üzerine Düzenlenmiş Üniversite Bilirkişi Kurulunun Raporu 
299
51. Kavşakta Çarpışma 
300
53. Traktör Çamurluğuna Binip Dengesini Kaybederek Düşme Sonucu Oluşan Kaza 
302
55. Hayvan Çıkışının Kazaya Kısmen Etkisi – Hızını Görüş Mesafesine Göre Ayarlamama 
304
56. Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Yoldan Çıkıp Devrilmek 
305
57. Yayaya Çarpma – Kavşağa Yaklaşırken Hız Azaltmama – Yayayı Farkettiği Halde Tedbir Almama 
305
58. Kaza ile Ölüm Arasında İlliyet Bağı – Ölüm Nedeni 
306
59. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkına Yayanın Uymaması 
309
60. Bisikletliye Çarpma – Kavşağa Tedbirsiz Girme – Yolun Elverişliğini Beklememe 
310
61. Geçiş Önceliğine Uymamak – Kontrolsüz Kavşağa Girmek 
310
62. Yayaya Çarpma – İlk Geçiş Hakkı İhlali 
311
63. Yayaya Çarpmak – İlk Geçiş Hakkını Araçlara Bırakmamak – Hızlı Seyretmek 
312
64. Dönüş Hatası, Kavşak İhlali 
313
65. Hatalı Sollama Yapan Karşı Yönden Gelen Araçla Çarpışmamak İçin Sağa Direksiyon Kırmak 
314
66. Üniversite Bilirkişi Kurulunun Raporu 
315
67. Karşı Yönden Gelen Trafiğe Kontrol Etmeden Sola Dönüş Yapmak 
316
68. Trafik Dairesinin Hukuk Mahkemesine Gönderdiği Rapor 
316
69. Yola Fırlayan Yayaya Çarpma – Kovalanan Yayanın Ölümünde İlliyet Bağı 
318
70. Kavşakta Otobüsle Mobiletin Çarpışması 
320
71. Sürücü Kusuru – Aracın Devrilmesi 
321
72. Yolcu İndirmesi Sırasında Yolcunun Araç Kapısına Parmağını Kaptırması 
322
73. Yolcu İndirme Sırasında Gelen Aracın Çapması 
323
74. İlk Geçiş Hakkına Uymamak – Kavşağa Gelirken Hızını Azaltmamak 
324
75. Arkadan Gelen Aracın Seyir Şeridini Kapatmak 
325
76. Sollama İmkanına Sahip Olmasına Rağmen Çarpmak 
326
77. Aydınlatmanın Mevcut Olmadığı Yolda Yayaya Çarpmak 
326
78. Gelen Aracın Seyir Platformuna Giriş Yapmak 
327
79. Alternatifli Yeşil Işık Yanması Halinde Kusur 
327
80. Karşıdan Karşıya Geçmekte Olan Yayaya Çarpmak 
329
81. Yayanın Taşıt Trafiğine Dikkatsizce Girmesi 
330
82. Okul Taşıtında İnme Sırasında Çarpma 
330
83. Kontrolsüz Şekilde Sol Şeridi Kullanmak 
331
84. Duran Taşıtın Önünden Yola Çıkan Çocuğa Çarpmak 
332
85. Motosikletle Yol İçinde Yayaya Çarpmak 
333
86. Park Sahasından Kontrolsüz Ana Yola Giriş Yapan Araca Arkadan Çarpma 
334
87. Kırmızı Işıkta Durmadan Kavşakta Hasarlı Kazaya Neden Olunması 
336
88. Geri Manevra Yaparken Aracın Arkasındaki Yayaya Çarpma 
337
89. Şerit Tecavüzü–Devamlı Düz Çizginin Hatalı Olduğu Savunması 
338
90. Işık İhlali – Alternatifli Kusur Durumu 
340
91. Alternatifli Kusur Paylaşımı–Işık Kontrolü Kavşakta Işık İhlali 
340
92. Kavşağa Yaklaşırken Hız Düşürmemek, Tali Yoldan Anayola Kontrolsüz Girmek 
342
93. Dönüş Kuralı İhlali–Arka Trafiği Kontrol Etmemek Suretiyle Arkadan Gelen Aracın Önünü Kapatmak 
343
94. Kontrolsüz Doğrultu Değiştirmek–Düz Seyreden Aracın İstikamet Şeridini Kapatmak 
344
95. Geceleyin Yeterli Tedbir Almadan Aracın Yolda Park Halinde Bırakılması 
345
96. Yayanın İlk Geçiş Hakkına Sahip Aracın Geçişine Dikkat Etmeden Yola Girmesi 
346
97. Sollama Sırasında Geçilen Araca Çarpma Suretiyle Kazaya Sebebiyet Verilmesi 
348
98. Geceleyin Işık Donanımsız Motosikletle Trafiğe Çıkmak Suretiyle Ölümlü Kazaya Neden Olmak 
349
99. Yolu Kontrolsüz Geçen Yayalara Otobüsün Çarpmasıyla Ölümlü Kazaya Neden Olmak 
349
100. Otomobille, Sağ Önde Seyreden ve Ani Sola Yönelen Bisikletliye Çarpma Sonucu Ölümlü Kazaya Neden Olmak 
351
101. Motosikletin Yayaya Çarpmasında Yayanın Asli, Sürücünün Tali Kusurlu Olması 
352
102. Arka Taraftan Gelen Aracın Seyir Şeridini Kapatarak Kazaya Neden Olmada Asli Kusur 
353
104. Yayanın Yola Kontrolsüz Girmesi Sonucu Aracın Çarpmasına Maruz Kalması 
356
105. Yayaya Çarpıp Kontrolden Çıkan Aracın Karşı Şeritte Seyreden Araca Çarpması 
357
106. Kavşakta Geri Manevra Yaparak Gelen Motosikletin Önünü Kapatmak 
358
Dördüncü Bölüm
YARGITAY KARARLARI (Kusurla İlgili)
I. YARGITAY CEZA GENEL KURUL KARARLARI 
361
II. YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ KARARLARI 
424
III. HUKUK DAİRESİ KARARLARI 
585
Ek Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE TRAFİK KAZALARINDA
CEZAİ SORUMLULUK
I. Taksir 
639
Açıklama (Yargıtay Kararları Göre) 
639
1. Taksir/Bilinçli Taksir 
639
2. Taksirin Unsurları 
641
3. Olası Kast/Bilinçli Taksir 
643
4. Cezayı Ortadan Kaldıran Şahsi Sebep 
645
II. Taksirle Öldürme 
646
Açıklama (Yargıtay Kararları Göre) 
646
1. Görev 
646
2. Suçun Faili 
646
3. Taksirli Suçu Birden Fazla Kişinin İşlemesi 
649
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Ölçüt 
649
5. Sürücü Belgesinin Geri Alınması 
650
6. Sürücü Belgesinin Geri Alınmasının Uygulanması 
650
II. Taksirle Yaralama 
651
Açıklama (Yargıtay Kararları Göre) 
652
1. Görev 
652
2. Şikayet Şartı 
652
3. Temel Cezanın Belirlenmesi ve Cezanın Artırılması 
652
Kaynakça 
657
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 
659
Kavramlar Dizini 
669