Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Setenay Yağmur, Dr. Öğr. Üyesi Gül Büyükkılıç, Dr. Öğr. Üyesi Abdüssamet Yılmaz  - Kitap
3. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
288
Barkod:
9789750280788
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
235,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitap, hukuk fakültesi öğrencilerini ticari işletme hukuku açısından karşılaşacakları güncel hukuki uyuşmazlıklara hazırlamayı amaçlamaktadır. Kitap kapsamında yer alan pratik çalışma ve testlerin tamamı detaylı açıklamalar içermektedir. Çözümsüz sorulara veya sadece şıkları içeren testlere çalışmada yer verilmemiş olup, sorular kapsamında konu anlatımları yapılması tercih edilmiştir. Hazırlanan cevap anahtarları ek bilgi kutularını, güncel Yargıtay kararlarını ve tablolu açıklamaları içermektedir.
Hiç kuşkusuz söylenebilir ki bir hukukçunun kendisini yazılı olarak ifade edebilmesi mesleki başarının ilk kuralıdır. Bununla birlikte 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'na 17.10.2019 tarihinde eklenen, ek madde 41 uyarınca hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda veya İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olmak şarttır. Adı geçen sınav konularına ticari işletme hukuku dâhildir ve sınavlar test olarak yapılacaktır. Aynı şekilde Marka Vekilliği Sınavı da test formatında yapılmaktadır. Bu hususlar göz önüne alınarak, gerek test bölümü gerekse pratik çalışmalar genişletilmiş ve kitap güncellenmiştir.
Çalışma öncesinde birçok hukuk fakültesinin müfredatı incelenmiş olup, eksik konu bırakılmaması adına azami çaba sarfedilmiştir. Bu kapsamda temel ticari işletme kitaplarında yer alan tüm konu başlıkları değerlendirilmeye çalışılmış ve pratik çalışma örgüleri oluşturulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ticari İşletme
.
Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler
.
Tacir
.
Ticaret Sicili
.
Ticari Yargı
.
Ticari Defterler
.
Tacir Yardımcıları
.
Haksız Rekabet
.
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
.
Marka
.
Cari Hesap
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Basıya Önsöz 
5
İkinci Basıya Önsöz 
7
Birinci Basıya Önsöz 
9
Kısaltmalar 
15
PRATİK ÇALIŞMA I 
17
Ticari işletme, Şube
PRATİK ÇALIŞMA II 
22
Ticari işletmenin devri
PRATİK ÇALIŞMA III 
27
Ticari işlemlerde taşınır rehni, Ticari işletme rehninin kapsamı, Rehin alacaklısının sahip olduğu haklar
PRATİK ÇALIŞMA IV 
34
Tacir, Ticari iş, Faiz
PRATİK ÇALIŞMA V 
40
Teselsül karinesi, Müteselsil alacaklılık ve borçluluk, Müteselsil kefalet
PRATİK ÇALIŞMA VI 
46
Ticari dava, Zorunlu arabuluculuk
PRATİK ÇALIŞMA VII 
51
Ticaret sicili, Sicil müdürünün işlemlerine itiraz, Sicilin olumlu ve olumsuz etkisi
PRATİK ÇALIŞMA VIII 
57
Ticari defterler, icari defterlerin delili olması, Ticari defterlerin ziyaı ve iptali
PRATİK ÇALIŞMA IX 
62
Bağlı tacir yardımcıları
PRATİK ÇALIŞMA X 
68
Bağımsız tacir yardımcıları
PRATİK ÇALIŞMA XI 
74
Bağımsız tacir yardımcıları
PRATİK ÇALIŞMA XII 
79
Haksız rekabet, Kötüleme, Taraf sıfatı
PRATİK ÇALIŞMA XIII 
86
Haksız rekabet, Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltme, Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma, Kötüleme
PRATİK ÇALIŞMA XIV 
94
Ticaret unvanı, İşletme adı
PRATİK ÇALIŞMA XV 
100
Marka başvurusunun incelenmesi, Eksik belge/ücret tamamlama, Yayıma itiraz, Marka tescil sürecinde eksik inceleme
PRATİK ÇALIŞMA XVI 
105
Tanınmış marka, Karıştırılma ihtimâli, Markanın itibarının zarar görmesi – Markanın sulandırılması
PRATİK ÇALIŞMA XVII 
110
PRATİK ÇALIŞMA XVIII 
117
Karıştırılma ihtimâli, Sessiz kalma suretiyle hak kaybı, Yaygın ad hâline gelme, Markanın iptali
PRATİK ÇALIŞMA XIX 
121
Markanın kullanılması zorunluluğu, Kullanmama sebebiyle markanın iptali
PRATİK ÇALIŞMA XX 
127
Marka hakkına tecavüz hâlleri, Tecavüz davaları, Dürüst kullanım savunması
PRATİK ÇALIŞMA XXI 
132
Cari hesap sözleşmesinin unsurları, Cari hesaba geçirilemeyecek alacaklar, Sözleşme süresi – Hesap devresi, Cari hesap sözleşmesinde faiz kaydı, Bakiyeye itiraz usulü
PRATİK ÇALIŞMA XXII 
136
Ticari iş – haksız fiil, Ticari işlerde temerrüt faizi ve başlangıcı, Tacirler arası ihbar ve ihtarlar
PRATİK ÇALIŞMA XXIII 
142
Bağımsız tacir yardımcıları, Tacirin borçları, Tüzel kişi tacir
PRATİK ÇALIŞMA XXIV 
146
Tacir sıfatı, Faturaya itiraz, Ticari defterlerle ispat, İşletme adı, Tescile davet
PRATİK ÇALIŞMA XXV 
155
Ticari satışlarda ayıp ihbarı: Gizli ayıp, süre, şekil, zamanaşımı, Markasal kullanım, Marka hakkına tecavüz, Haksız rekabet
PRATİK ÇALIŞMA XXVI 
165
Haksız rekabet hukuku, İfade özgürlüğü – kötüleme ilişkisi, Aldatıcı açıklamalarda bulunmak suretiyle haksız rekabet
PRATİK ÇALIŞMA XXVII 
170
Ticari temsilci, Temsil yetkisinin kapsamı, Temsil yetkisinin sona ermesi
TEST I 
175
TEST II 
185
TEST III 
195
TEST IV 
203
TEST V 
212
TEST VI 
223
TEST VII 
235
TEST VIII243
TEST IX 
252
TEST X 
261
TEST XI 
270
TEST XII 
279