Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet Ulutaş, Ömer Serdar Atabey  - Kitap

Terörle Mücadele Mevzuatı

1. Baskı, 
Nisan 2011
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
332
Barkod:
9789750215056
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Günümüzde terörizm, bilhassa 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de meydana gelen terör saldırılarından sonra tüm dünyayı derinden sarsan küresel bir tehlike haline gelmiştir. Bu durum terörle mücadelede uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacın daha güçlü bir şekilde hissedilmesine neden olmuştur. Bu anlayıştan hareketle öteden beri, terörizmin önlenmesi ve etkin yaptırımlarla karşılanması amacıyla "uluslararası toplum" tarafından önemli metinler ortaya konulmuş ve bu metinler Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği nezdinde önemli uluslararası sözleşmeler haline gelmiştir.
Türk hukuku bakımından, terörle mücadele alanında hukukî dayanak olarak yalnızca ulusal mevzuatın nazara alınması, Anayasamızın 90'ıncı maddesi gözönüne alındığında yeterli olmayacaktır. Bu bağlamda, kitabımızda başta Anayasa olmak üzere. Terörle Mücadele Kanunu ve konuyla ilgili diğer kanunlara, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle birlikte yer verilmiş ve alanında uygulamaya katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Terörle Mücadeleye İlişkin Ulusal Mevzuat
.
Terörle Mücadeleye İlişkin Uluslararası Sözleşmeler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
TERÖRLE MÜCADELEYE İLİŞKİN ULUSAL MEVZUAT
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
13
2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
77
3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
170
4. 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Madde Gerekçeleri ve Kanun Hakkındaki Komisyon Raporu 
184
5. 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 
197
6. 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu 
205
7. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun 
209
8. 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu 
218
9. 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun 
227
TERÖRLE MÜCADELEYE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
1. Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Sözleşme 
231
2. Birleşmiş Milletler Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme 
237
3. Birleşmiş Milletler Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme 
241
4. Birleşmiş Milletler Diplomatik Temsilcilikler de Dahil Olmak Üzere, Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme 
246
5. Birleşmiş Milletler Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme 
251
6. Nükleer Maddelerin Fiziksel Olarak Korunmasına Dair Sözleşme 
257
7. Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme 
267
8. Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol 
275
9. Yerinin Tespiti Amacıyla Plastik Patlayıcıların İşaretlenmesine İlişkin Sözleşme 
279
10. Terörist Bombalamaların Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme 
285
11. Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme 
294
12. Terörizmin Bastırılmasına (Suppression) Dair Avrupa Sözleşmesi 
306
13. Terörizmin Bastırılmasına (Suppression) Dair Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü 
310
14. Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi 
319