Temel Hukuk Dizisi Türk Vergi Sistemi (THD) Prof. Dr. Ali Değirmendereli  - Kitap
Temel Hukuk Dizisi

Türk Vergi Sistemi (THD)

2. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
286
Barkod:
9789750287626
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
195,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Eylül 2020
145,00
65,00 (%55)
Kitabın Açıklaması
Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak, öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.
Dizinin "Türk Vergi Sistemi" ismiyle yayınlanan bu kitabında; devletlerin kamu gelirine duydukları ihtiyacı karşılama yollarından biri olan vergilerin gün geçtikçe artması, buna bağlı olarak da vergi sisteminin daha da karışık hale gelmesi sonucu, durumun ülkemizin için de farklı olmadığı gerçeğinden hareketle, konular mümkün olduğunca özet olarak ele alınmış, dipnotlara ve literatürdeki tartışmalara yer verilmemiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
.
Gelir Vergisi
.
Kurumlar Vergisi
.
Harcamalar Ve İşlemler Üzerinden Alınan Vergiler
.
Katma Değer Vergisi
.
Özel Tüketim Vergisi
.
Gider Vergileri Kanunda Yer Alan Vergiler
.
Şans Oyunları Vergisi
.
Dijital Hizmet Vergisi
.
Damga Vergisi
.
Servet Ve Servet Transferi Üzerinden Alınan Vergiler
.
Emlak Vergisi
.
Değerli Konut Vergisi
.
Motorlu Taşıtlar Vergisi
.
Veraset Ve İntikal Vergisi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Giriş 
25
Birinci Ana Bölüm
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
Birinci Ünite
GELİR VERGİSİ
Birinci Kısım
GELİR VERGİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ
I. GELİR VERGİSİNİN TEORİK YAPISI ve GELİR KAVRAMI 
28
A. Gelir Vergisinin Teorik Yapısı 
28
B. Verginin Konusu Olan Gelirin Tanımlanması 
28
1. Kaynak Teorisi= Gelirin Dar Yorumu 
29
2. Net / Safi Artış Teorisi= Gelirin Geniş Yorumu 
29
3. Türk Gelir Vergisine Göre Gelir Kavramı 
30
4. Yasaklanmış Faaliyetlerden Gelir Elde Edilmesi Durumu 
31
II. VERGİYE TABİ TUTULACAK GELİRİN ÖZELLİKLERİ 
31
A. Gelirin Kişiselliği 
32
B. Gelirin Yıllık Olması 
34
C. Gelirin Elde Edildikten Sonra Vergilendirilmesi 
34
1. Tahsil Esasına Göre Gelirin Elde Edilmesi 
34
2. Tahakkuk Esasına Göre Gelirin Elde Edilmesi 
34
D. Gelirin Gerçek Olması 
35
E. Vergilendirmeye Gelirin Safi Halinin Esas Alınması 
36
F. Gelirin Genel Olması 
36
G. Gelirin Kanundaki Unsurlardan Elde Edilmiş Olması 
36
III. GELİR VERGİSİNİN MÜKELLEFİ ve MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ 
37
A. Tam Mükellefiyet ve Özellikleri 
37
1. Tam Mükellefiyet Açısından Türkiye’ye Yerleşme 
37
2. Bazı Türk Vatandaşları Açısından Tam ve Dar Mükellefiyet 
38
3. Oturma Süresinden Bağımsız Hiçbir Şekilde Yerleşmiş Sayılmayanlar 
39
B. Dar Mükellefiyet ve Özellikleri 
39
İkinci Kısım
GELİR UNSURLARININ TESPİTİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
I. TİCARİ KAZANÇ 
40
A. Ticari Faaliyetin Tanımı, Özellikleri ve Kapsamı 
40
1. Faaliyetin Tanımı ve Temel Özellikleri 
40
2. Mutlak Olarak Ticari Faaliyet Sayılanlar 
41
B. Ticari Kazancın Tespiti 
43
1. Vergiye Tabi Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespit Edilmesi 
44
a. Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti 
45
b. İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti 
46
c. Gerçek Usule Göre Kazancın Tespitinde Kanunen Kabul Edilen Giderler 
47
d. Gerçek Usule Göre Kazancın Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 
48
d. Ticari Kazancın Tespitinde Özellik Gösteren Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyeti 
49
e. Gerçek Usule Tabi Olanların Vergisel Ödevlerine Toplu Bir Bakış 
50
2. Vergiye Tabi Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti 
51
3. Ticari Kazancın Hasılat Esas Alınarak Götürü Gelir Usulü ile Tespiti 
52
C. Ticari Kazançlarda Muaflık ve İstisnalar 
52
1. Vergiden Muaf Tutulan Esnaf 
52
a. Genel Şartlar 
53
b. Özel Şartlar 
53
c. Vergiden Muaf Esnafın Ödev ve Sorumlulukları 
54
2. Genç Girişimci (İstisnası) Muafiyeti 
54
3. Dar Mükellef İhracatçı Muafiyeti 
55
4. Basit Usul Şartları ve Kazanç İstisnası 
55
a. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları 
55
aa. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları 
56
ab. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları 
56
b. Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar 
56
c. Basit Usulden Gerçek Usule ve Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş 
57
aa. Basit Usule Tabiyken Gerçek Usule Kendi İsteği ile Geçmek ya da Tabi Tutulmak Durumu 
57
bb. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş 
58
d. Basit Usulün İşleyişi ve Bu Usule Tabi Olanların Vergisel Ödevleri 
58
5. Ticari Kazançlardaki Diğer İstisnalar 
59
II. ZİRAİ KAZANÇ 
59
A. Zirai Faaliyetin Tanımı ve Öteki Gelir Unsurlarıyla Sınırları 
60
1. Zirai Faaliyetin Tanımı ve Özel Olarak Zirai Faaliyet Sayılanlar 
60
2. Zirai Faaliyetin Öteki Gelir Unsurlarıyla Sınırları ve Ayrışımı 
60
a. Zirai Faaliyetin Ticari Faaliyete Dönüşmesi 
61
b. Zirai Kazancın Gayrimenkul Sermaye İradına Dönüşmesi 
61
3. GVK’da Geçen Çiftçi, Zirai İşletme ve Mahsul (Zirai Ürün) Kavramlarının Tanımı 
62
B. Zirai Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi 
62
1. Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespiti ve Bu Usule Tabi Olanların Vergisel Ödevleri 
63
2. Kazançları Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen (Vergi Kesintisine Tabi Olan) Çiftçiler 
64
3. Zirai Kazançlarda İstisnalar 
65
III. SERBEST MESLEK KAZANCI 
65
A. Serbest Meslek Faaliyetin Temel Özellikleri ve Özel Olarak Serbest Meslek Faaliyeti Sayılanlar 
65
1. Serbest Meslek Faaliyetin Tanımı ve Temel Özellikleri 
65
2. Özel Olarak Serbest Meslek Faaliyeti Sayılanlar 
66
B. Serbest Meslek Kazancının Tespiti ve Vergilendirilmesi 
67
1. Serbest Meslek Kazancının Gerçek Usulde Tespiti 
67
a. Serbest Meslek Faaliyetinde Hasılat 
67
b. Serbest Meslek Faaliyetinde Giderler 
68
c. Gerçek Usulde Vergilendirilen Serbest Meslek Erbabının Vergisel Görev ve Ödevleri 
70
2. Serbest Meslek Kazancının Götürü Gider Usulü ile Tespiti 
70
C. Serbest Meslek Kazancında Muafiyet ve İstisnalar 
71
1. Bazı Meslek Gruplarına Tanınan Muaflıklar 
71
2. Genç (Girişimci) Serbest Meslek Erbabı Muafiyeti 
71
3. Telif Kazançları İstisnası 
72
4. Sergi ve Panayır İstisnası ile Teşvik Ödülü İstisnası 
73
IV. ÜCRETLER 
74
A. Ücretin Tanımı, Özellikleri ve Mutlak Olarak Ücret Sayılan Ödemeler 
74
1. Ücretin Tanımı ve Özellikleri 
74
2. Sayma Yolu ile Ücret Sayılan Bazı Ödemeler 
75
B. Ücretin Tespit Şekilleri 
75
1. Gerçek Ücretlerin Vergi Kesintisi (Stopaj) ile Vergilendirilmesi 
76
a. Brüt Ücretten Net Ücrete Ulaşmak ya da Kesinti Yapılacak Ücretin Safi Tutarının Bulunması 
76
b. Net Ücret Üzerinden Gelir Vergisinin Hesaplanması 
77
c. Ücretin Sadece Kesinti ile Vergilendirilerek Beyan Edilmediği Durum 
78
2. Gerçek Ücretin Beyanname ile Vergilendirilmesi 
79
a. Tek İşverenden Alınan, Stopaja Tabi Tutulmuş, Yıllık Toplamı Kanuni Sınırı Aşan Ücretler 
79
b. Birden Fazla İşverenden Alınan, Stopaja Tabi Tutulmuş ve Yıllık Toplamı Kanuni Sınırı Aşan Ücretler 
79
c. Stopaja Tabi Tutulmadığı İçin Beyanname ile Vergilendirilen Ücretler 
80
3. Vergilendirilmeyen Ücretler 
81
V. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 
81
A. GVK Açısından Gayrimenkul Kavramı, Kapsamı ve Sınırları 
81
1. GVK Açısından “Gayrimenkul” Kavramı ve Kapsamı 
81
2. Gayrimenkul Sermaye İradının Mükellefleri 
82
3. Gayrimenkul Sermaye İradının Diğer Kazanç Unsurlarıyla Ayırımı 
83
B. Gayrimenkul Sermaye İradında Kazancın Tespiti 
83
1. Gayrisafi İradın Tespiti 
84
2. Safi İradın Tespiti İçin Uygulanmasın İzin Verilen Gider Yöntemleri 
84
a. Gerçek Gider Yöntemi 
85
b. Götürü Gider Yöntemi 
86
3. Bir Vergi Güvenlik Uygulaması: Emsal Kira Bedeli 
86
C. Gayrimenkul Sermaye İratların Vergilendirilmesi 
88
1. Konut Kirası Elde Edenlerin Vergilendirilmesi ve Konut İstisnası 
88
a. Konut Kirası İstisnasının Şartları 
89
b. Konut Kirası İstisnasının Uygulanışı 
90
2. Konut Dışındaki Kiralamalarda Vergi Kesintisi Uygulaması 
92
3. Konut Dışındaki Mal ve Hakların Vergi Sorumlusu Olmayanlara Kiralanması Durumu 
93
4. Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Edenlerin Beyanname Ödevine Toplu Bir Bakış 
94
VI. MENKUL SERMAYE İRADI 
95
A. Menkul Sermaye İradının Tanımı ve Unsurları 
95
B. Mutlak Olarak Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler 
96
1. Kar Payı ve Kar Payı Benzerleri 
96
2. Faiz ve Faiz Benzerleri 
97
3. Diğer Menkul Sermaye İratları 
97
C. Menkul Sermaye İratların Tespiti ve Vergi Dışı Bırakılan İratlar 
98
1. Menkul Sermaye İratların Tespiti 
98
2. Vergiden İstisna Edilen Menkul Sermaye İratları 
98
D. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi 
99
1. Sadece Vergi Kesintisi Yapılan ve Hiçbir Şekilde Beyana Tabi Olmayan Menkul Sermaye İratları (GVK Geçici 67. Madde) 
99
2. Vergi Kesintisi Yapılan ve Beyan Sınırını Geçmesi Durumunda Beyan Edilen Menkul Sermaye İratları (GVK 94. Madde) 
100
3. Vergi Kesintisi Yapılmamış Olan Menkul Sermaye İratlarının Durumu 
101
VII. DİĞER KAZANÇ ve İRATLAR 
102
A. Değer Artışı Kazançları 
102
1. Vergiye Tabi Olan Değer Artışı Kazançları 
103
2. Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları 
104
3. Değer Artışı Kazançlarının Safi Tutarının Bulunması 
104
4. Değer Artışı Kazançlarının Vergilendirilmesi 
104
a. Stopaja Tabi Tutulan Değer Artışı Kazançları 
105
b. Beyana Tabi Tutularak Vergilendirilen Değer Artışı Kazançları 
105
5. Değer Artışı Kazançlarında İstisna Uygulaması 
106
B. Arızi Kazançlar 
107
Üçüncü Kısım
GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN
HESAPLANMASI (TARHI)
I. YILLIK BEYANNAME VE GELİRİN TOPLANMASI ESASI 
108
A. Asla Beyan Edilmeyecek Gelirler 
109
B. Mutlaka Beyan Edilmesi Gereken Gelirler 
110
C. Beyan Sınırı Şartına Bağlı Olarak Beyan Edilmesi Gereken Gelirler 
111
1. Ücret Gelirinin Beyan Edilme Durumu 
111
2. Vergi Kesintisine Tabi Tutulmuş Bulunan Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarının Beyan Durumu 
112
3. Vergi Kesintisine Tabi Tutulmamış Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarının Beyan Durumu 
113
4. Kazançların Beyan Edilmesi Konusunda Açıklamalı Örnekler 
113
D. Dar Mükellefiyette Beyan Esasları 
116
E. Yıllık Beyanname Üzerinden Vergiye Tabi Gelirin Bulunması – Matrah Tespiti 
116
1. Safi Gelirden Yapılacak İndirimler 
117
a. Zararların İndirilmesi 
118
b. Beyannamedeki Gelir Üzerinden Yapılabilecek Diğer İndirimler 
118
c. İndirilmesine İzin Verilmeyen Giderler 
119
2. Gelir Vergisinin Matrahı 
120
F. Gelir Vergisinin Tarhı ve Ödenecek Verginin Bulunması 
120
1. Matraha Vergi Tarifesinin Uygulanması = Verginin Tarhı 
120
2. Ödenecek Verginin Bulunması – Mahsuplar 
121
a. Kesilen Vergilerin Düşülmesi 
122
b. Yıl İçinde Ödenen Geçici Vergiler 
122
c. Yurtdışında Ödenen Vergiler 
122
d. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması 
122
G. Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Verginin Ödenmesi 
123
1. Beyannamenin Verilme Zamanı ve Verileceği Vergi Dairesi 
123
2. Beyannamenin Verilme Şekli 
124
3. Verginin Tarhı ve Tahakkuku 
125
4. Verginin Ödenmesi 
125
II. GEÇİCİ VERGİ 
126
A. Geçici Vergiye Tabi Olan Mükellefler 
126
B. Geçici Verginin Matrahı ve Dönemleri 
126
1. Geçici Verginin Matrahı ve Oranı 
126
2. Geçici Verginin Beyan Dönemleri ve Ödenmesi 
127
3. Geçici Verginin Yıl Sonunda Ödenecek Vergiden Mahsubu ve Fazlalığın İadesi 
127
III. MUHTASAR BEYANNAME 
128
A. Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanlar 
129
B. Vergi Kesintisine Hakim Olan Esaslar 
129
C. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
130
1. İşçi Çalıştırılmaması Durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
130
2. İşçi Çalıştırılması Durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
130
IV. MÜNFERİT BEYANNAME 
131
İkinci Ünite
KURUMLAR VERGİSİ
I. KURUMLAR VERGİSİNİN GELİR VERGİSİNDEN FARKLARI VE TEORİK ÖZELLİKLERİ 
132
II. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MÜKELLEFLERİ VE MÜKELLEFİYET 
133
A. Kurumlar Vergisinin Konusu 
133
B. Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay 
133
C. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri 
134
1. Sermaye Şirketleri 
134
a. Anonim Şirketler 
134
b. Limited Şirketler 
135
c. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 
135
2. Kooperatifler 
135
3. İktisadi Kamu Müesseseleri 
136
4. Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri 
136
5. İş Ortaklıkları 
137
D. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet 
138
1. Tam Mükellefiyet 
138
2. Dar Mükellefiyet 
138
III. KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİYE TABİ KURUM KAZANCININ TESPİTİ 
139
A. Kurum Kazancının Tespiti 
139
1. Tam Mükellef Kurumlarda Kurum Kazancının Tespiti 
139
2. Dar Mükellef Kurumlarda Kurum Kazancının Tespiti 
140
3. Kurum Kazancının Tespitinde Bazı Özellikli Durumlar 
140
a. Zirai Faaliyette Bulunan Kurumlarda Kazanç Tespiti 
140
b. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Kazanç Tespiti 
140
c. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kazanç Tespiti 
140
d. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının Kurum Kazancına Eklenmesi 
141
4. Kurum Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler 
141
Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirilebilecek Giderler: 
141
5. Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 
142
6. Zarar mahsubu 
144
7. Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirimler 
144
IV. KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
145
A. Kurumlar Vergisinde Muafiyet 
145
B. Kurumlar Vergisinde İstisnalar 
147
1. İştirak Kazançları İstisnası 
147
2. Emisyon Primi ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası 
147
3. Risturn İstisnası 
148
V. KURUM KAZANCININ BEYANI VE VERGİ TARİFESİ 
148
A. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi 
148
B. Özel Beyanname 
149
C. Muhtasar Beyanname 
150
D. Kurumlar Vergisinin Tarife Yapısı ve Verginin Oranı 
151
1. Kanuni Oran 
151
2. İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 
152
VI. KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI, MAHSUPLAR VE ÖDENECEK VERGİNİN HESAPLANMASI 
152
A. Verginin Tarhı ve Hesaplanan Verginin Bulunması 
152
B. Ödenecek Kurumlar Vergisinin Hesaplanması ve Mahsuplar 
153
1. Geçici Vergi 
153
2. Stopaj Yoluyla Ödenmiş Vergiler 
153
3. Yurt Dışında Ödenmiş Vergiler 
154
C. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi 
154
VII. TASFİYE, BİRLEŞME, BÖLÜNME, DEVİR VE TÜR DEĞİŞTİRME 
154
A. Tasfiye 
155
1. Tasfiye Dönemi 
155
2. Tasfiye Karı 
155
3. Tasfiye Karının Beyanı 
155
B. Birleşme 
156
C. Devir, Bölünme ve Tür Değiştirme 
156
1. Devir 
156
2. Tam Bölünme 
157
3. Kısmi Bölünme 
158
4. Hisse Değişimi 
158
BİRİNCİ ANA BÖLÜM DENEME SORULARI 
159
İkinci Ana Bölüm
HARCAMALAR VE İŞLEMLER ÜZERİNDEN
ALINAN VERGİLER
Birinci Ünite
KATMA DEĞER VERGİSİ
I. KDV’NİN TEORİK YAPISI, KONUSU, MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU 
166
A. KDV’nin Teorik Yapısı 
166
B. KDV’nin Konusu 
166
1. Vergiye Tabi İşlemler 
167
a. Gelir Vergisi Kanunun Belirlediği Ticari, Zirai ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler 
167
b. Mal ve Hizmet İthalatı 
168
c. KDVK’da İsmen Sayılan Diğer Faaliyetler Kapsamındaki Teslim ve Hizmetler 
168
2. İşlemlerin Türkiye’de Yapılmış Olması 
170
3. Teslim ve Hizmet Sayılan Haller 
170
a. Teslim ve Teslim Sayılan Haller 
170
b. Hizmetin Yapılması ve Hizmet Sayılan Haller 
172
C. KDV’nin Mükellefi 
172
D. KDV’de Vergi Sorumlusu 
174
II. KDV’DE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
175
A. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay 
176
B. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olay 
178
III. KDV’NİN MATRAHI, TARİFE YAPISI VE İNDİRİM MEKANİZMASI 
178
A. KDV’nin Matrah Yapısı 
178
1. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah 
178
2. İthalatta Matrah 
179
3. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah 
179
4. Kanunun Bakanlık Tarafından Belirlenmesine İzin Verdiği Özel Matrah Şekilleri 
180
B. KDV’nin Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar 
181
1. Matraha Dahil Olan Unsurlar 
181
2. Matraha Dahil Olmayan Unsurlar 
182
C. KDV’nin Tarife Yapısı 
182
D. KDV’de İndirim Mekanizması ve Ödenecek Verginin Hesabı 
183
1. Ödenecek KDV’nin Hesabında Kullanılan Yöntemler 
183
2. İndirim Mekanizmasının İşleyişi 
184
3. İndirim Yapılabilmesi İçin Öngörülen Şartlar 
185
a. Kayıtların Belirlenmiş Bir Süre İçinde Yapılması Şartı 
186
b. İndirim İçin Öngörülen Diğer Şartlar 
186
4. Devreden KDV’nin Durumu 
187
IV. KDV’DE YER ALAN MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
188
A. KDV’de Yer Alan Muafiyetler 
188
B. KDV’de Yer Alan İstisnalar 
190
1. Tam ve Kısmi İstisna Ayırımı 
190
2. İhracat İstisnası 
192
3. Diğer İstisnalar 
195
4. Mükelleflerin İstisnadan Vazgeçme Hakkı 
196
V. KDV’DE VERGİLENDİRME USULÜ, BEYAN VE ÖDEME 
197
A. KDV’de Gerçek Usulün İşleyişi ve Gerçek Usule Tabi Olanlar 
197
B. Hasılat Esaslı Vergilendirme 
199
C. KDV’nin Beyanı ve Tarhı 
200
1. KDV’nin Beyanı 
200
2. KDV’nin Tarh ve Tahsil İşlemleri 
201
İkinci Ünite
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
I. ÖTV’NİN TEORİK YAPISI 
203
II. ÖTV’NİN KONUSU VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
204
A. ÖTV’nin Konusuna Giren Mallar ve Vergilendirme Aşamaları 
204
B. Vergiyi Doğuran Olay 
206
III. MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU 
207
IV. ÖTV’NİN MATRAHI VE TARİFE YAPISI 
208
V. MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
209
VI. ÖTV’NİN TARHI, BEYANI VE ÖDENMESİ 
211
A. Vergilendirme Dönemleri 
211
Üçüncü Ünite
GİDER VERGİLERİ KANUNDA YER ALAN VERGİLER
Birinci Kısım
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
I. BSMV’NİN KONUSU VE MÜKELLEFİ 
214
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
215
III. BSMV’NİN MATRAHI, BEYANI VE ÖDENMESİ 
216
A. BSMV’nin Matrah ve Oranı 
216
B. BSMV’nin Beyanı ve Ödenmesi 
217
İkinci Kısım
KONAKLAMA VERGİSİ
I. KONAKLAMA VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
218
A. Verginin Konusu 
218
B. Vergiyi Doğuran Olay 
219
C. Verginin Mükellefi 
220
II. KONAKLAMA VERGİSİNİN MATRAHI, ORANI VE İSTİSNALAR 
220
A. Matrah ve Oranı 
220
B. İstisnalar 
221
III. KONAKLAMA VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDENMESİ 
222
Üçüncü Kısım
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
I. ÖİV’NİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİ 
223
II. ÖİV’NİN MATRAHI VE ORANI 
223
III. ÖİV’NİN TARHI, TAHAKKUKU VE ÖDENMESİ 
224
Dördüncü Ünite
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
I. ŞANS OYUNLARI VERGİSİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİ 
225
II. ŞANS OYUNLARI VERGİSİNİN MATRAHI, ORANI, BEYAN VE ÖDENMESİ 
226
Beşinci Ünite
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
I. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU 
227
II. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN MATRAHI VE ORANI 
228
III. MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
228
IV. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN TARHI, BEYANI VE ÖDENMESİ 
229
Altıncı Ünite
DAMGA VERGİSİ
I. DAMGA VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
231
A. Damga Vergisinin Konusu 
231
B. Damga Vergisinin Mükellefi 
233
C. Vergiyi Doğuran Olay 
233
II. DAMGA VERGİSİNDE MATRAH VE VERGİNİN ÖDENME ŞEKİLLERİ 
234
İKİNCİ ANA BÖLÜM DENEME SORULARI 
235
Üçüncü Ana Bölüm
SERVET VE SERVET TRANSFERİ ÜZERİNDEN
ALINAN VERGİLER
Birinci Ünite
EMLAK VERGİSİ
I. EMLAK VERGİSİNİN TEORİK ÖZELLİKLERİ 
242
II. BİNA VERGİSİ 
242
A. Bina Kavramı Bağlamında Verginin Konusu ve Mükellefi 
242
B. Vergiyi Doğuran Olay ve Bina Vergisinde Mükellefiyetin Başlangıcı–Bitişi 
243
C. Bina Vergisinde Muaflık ve İstisnalar 
245
1. Daimi Muaflıklar 
245
2. Geçici Muaflıklar 
245
D. Bina Vergisinin Matrahı ve Oranı 
246
1. Bina Vergisinin Matrahının Tespiti 
246
2. Bina Vergisinin Oranı 
247
E. Emlak Vergisinde Bildirim ve Bildirim Sebepleri 
248
1. Beyanname Yerine Bildirim Verme Zorunluluğu ve Nedenleri 
248
2. Bina Vergisinde Değişikliklerin Bildirim Süresi 
249
III. ARAZİ VERGİSİ 
250
A. Arazi Vergisinin Konusu ve Mükellefi 
250
B. Arazi Vergisinde Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi 
250
C. Arazi Vergisinde Bildirim 
251
D. Arazi Vergisinde Muaflık ve İstisnalar 
251
1. Daimi Muaflıklar 
251
2. Geçici Muaflıklar 
252
E. Arazi Vergisinin Matrahı ve Oranı 
252
IV. EMLAK VERGİSİNİN TARHI VE ÖDENMESİ 
253
İkinci Ünite
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
I. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN TEORİK YAPISI 
254
II. VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI 
255
III. MUAFLIKLAR 
256
IV. VERGİNİN MATRAHI VE ORANI 
257
V. VERGİNİN BEYANI, ÖDEME SÜRESİ VE ÖDEME YERİ 
258
Üçüncü Ünite
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
I. MTV’NİN TEORİK ÖZELLİKLERİ 
259
II. MTV’NİN KONUSU VE MÜKELLEFİ 
259
A. Verginin Konusu 
259
B. Vergiyi Doğuran Olay 
260
C. Verginin Mükellefi ve Mükellefiyetin Başlaması–Sona Ermesi 
260
1. Verginin Mükellefi 
260
2. Mükellefiyetin Başlangıcı ve Bitişi 
261
a. Mükellefiyetin Başlaması 
261
b. Mükellefiyetin Bitişi 
262
III. MTV’DE YER ALAN İSTİSNALAR 
263
IV. MTV’NİN MATRAHI VE TARİFE YAPISI 
263
V. VERGİNİN TAHAKKUKU VE ÖDENMESİ 
265
VI. MTV İÇİN ÖNGÖRÜLEN VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
265
Dördüncü Ünite
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
I. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN TEORİK ÖZELLİKLERİ 
267
II. VERGİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİ 
268
A. Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu 
268
B. Vergiyi Doğuran Olay 
269
C. Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi 
269
III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFLIKLAR 
269
IV. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNALAR 
270
V. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİ 
271
A. Matrah Tespiti 
271
B. Vergi Matrahından İndirilebilecek Borç ve Masraflar 
271
VI. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYAN ESASI VE BEYAN SÜRELERİ 
272
A. Beyan Esası ve Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi 
272
B. Beyannamenin Verilme Süreleri 
272
VII. VERGİNİN TARİFESİ, ÖDENMESİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
274
A. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarifesi 
274
B. Verginin Ödenmesi 
276
C. Veraset ve İntikal Vergisinde Öngörülen Vergi Güvenlik Önlemleri 
276
ÜÇÜNCÜ ANA BÖLÜM DENEME SORULARI 
277
Yararlanılan Kaynaklar 
283
Kavramlar Dizini 
285