Teknik Elemanlar İçin Malzeme Bilgisi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Varol Özkavak  - Kitap
Teknik Elemanlar İçin

Malzeme Bilgisi

1. Baskı, 
Ocak 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
306
Barkod:
9786254274626
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
196,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Malzeme bilgisi dersi ön lisans ve lisans seviyesinde hemen hemen tüm teknik bölümlerde okutulan temel ders niteliğindedir. Bu nedenle geniş bir okuyucu kitlesine hitap edeceği göz önüne alınarak hazırlanan bu kitap, temel malzeme bilgisi konularını içermektedir. Kitabın hazırlanmasında mesleği aktif olarak icra eden teknik elemanlara da yardımcı olması için pratik örnekler verilmiştir.
Mühendislik çalışmalarının olduğu her alanda malzemeye ve dolayısıyla malzeme bilgisine ihtiyaç vardır. Konuların anlaşılabilir ve kolay takip edilebilir şekilde açıklanmasına özen gösterilmiştir. Mühendislik malzemelerinin kısa tanıtımı ve kendi aralarında karşılaştırılması verildikten sonra atomik yapı ve atomlar arası bağ yapıları, kristal kafes yapıları, malzeme hataları birbiri ile bağlantılı olarak incelenmiştir. Malzemelerin temel özellikleri verildikten sonra malzemelerin tasarım amaçlı en çok kullanılan özelliği olan mekanik özellikler geniş olarak şekillerle desteklenerek anlatılmıştır. Faz diyagramları incelendikten sonra, Fe-C denge diyagramı üzerinde durulmuştur. Bu diyagram kullanılarak çelikler, çelik çeşitleri ve uygulanan ısıl işlemler verilmiştir. Metalik malzemeler sınıflandırılarak temel özellikleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Önemli mühendislik malzemeleri olan polimerler ve kompozit malzemelerin temel özellikleri verilerek pratik örneklerle kullanım alanları hakkındaki bilgilerle konu zenginleştirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Teknik Elemanlar için Malzeme Bilgisi
.
Malzemelerin Temel Yapısı
.
Katı Malzemelerin Temel Yapısı
.
Malzemelerin Temel Özellikleri
.
Malzemelerde Şekil Değiştirme ve Mekanik Özellikler
.
Faz (Denge) Diyagramları
.
Çelik Malzemelere Uygulanan Isıl İşlemler
.
Metalik Malzemeler
.
Polimerler
.
Kompozit Malzemeler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ 
İX
Bölüm 1
MÜHENDİSLİKTE MALZEME BİLGİSİNİN ÖNEMİ VE
KULLANILAN MALZEMELER
1.1. Giriş 
1
1.2. Mühendislik Malzemelerinin Sınıflandırılması 
2
Bölüm 2
MALZEMELERİN TEMEL YAPISI
2.1. Atomik Yapı 
5
2.2. Atomlar Arası Bağlar ve Bağ Yapıları 
8
2.2.1. Metalik Bağ 
9
2.2.2. Kovalent Bağ 
11
2.2.3. İyonik Bağ 
12
2.2.4. Zayıf Bağlar 
13
2.2.5. Birincil (Kuvvetli) Bağların Karşılaştırılması 
13
Bölüm 3
KATI MALZEMELERİN TEMEL YAPISI
3.1. Giriş 
15
3.2. Kristalik Yapının Oluşumu ve Birim Hücre 
18
3.3. Atomik Doluluk Faktörü ve Koordinasyon Sayısı 
23
3.4. Metalik Malzemelerin Teorik Yoğunluk Değerlerinin Hesaplanması 
27
3.5. Kristalik Kafes Sistemlerinde Nokta, Düzlem ve Doğrultuların
Gösterilmesi 
29
3.6. İzotropi, Anizotropi, Polimorfizm 
32
3.7. Katı Malzemelerde Bulunan Hatalar 
33
3.7.1. Noktasal Hatalar 
34
3.7.2. Çizgisel Hatalar 
36
3.7.3. Yüzeysel Hatalar 
38
3.7.4. Hacimsel Hatalar 
39
Bölüm 4
MALZEMELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
4.1. Giriş 
41
4.2. Elektriksel Özellikler 
42
4.3. Isıl Özellikler 
43
4.4. Manyetik Özellikler 
51
4.5. Optik Özellikler 
52
4.6. Yoğunluk ve Özgül Özellikler 
52
Bölüm 5
MALZEMELERDE ŞEKİL DEĞİŞTİRME VE
MEKANİK ÖZELLİKLER
5.1. Elastik Şekil Değiştirme 
64
5.2. Plastik Şekil Değiştirme 
70
5.3. Mekanik Özellikler ve Mekanik Deneyler 
74
5.3.1. Çekme Deneyi 
74
5.3.2. Çekme Deneyinden Elde Edilen Sonuçlar ve Bunların
Değerlendirilmesi 
77
5.4. Sıcaklığın Mekanik Özelliklere Etkisi 
92
5.5. Gerçek Gerilme–Gerçek Birim Şekil Değiştirme 
94
5.6. Hiperelastik Rezilyans (Geri Yaylanma) 
102
5.7. Basma Deneyi 
107
5.8. Eğme Deneyi 
110
5.9. Burulma Deneyi 
113
5.10. Sertlik Ölçme Yöntemleri 
115
5.10.1.Statik Sertlik Ölçme Yöntemleri 
116
5.10.2.Dinamik Sertlik Ölçme Yöntemleri 
128
5.10.3.Diğer Sertlik Ölçme Yöntemleri 
130
5.11. Dinamik Özellikler ve Dinamik Deneyler 
131
5.11.1.Darbe Deneyleri 
133
5.11.2.Yorulma Deneyi 
141
Bölüm 6
FAZ (DENGE) DİYAGRAMLARI
6.1. Temel Kavramlar ve Giriş 
153
6.2. Birbiri İçinde Sıvı ve Katı Hâlde Tamamen Eriyebilen
İkili Denge Diyagramları 
155
6.2.1. Birbirini Tamamen Eriten İkili Alaşımların Mekanik ve
Fiziksel Özellikleri 
161
6.3. Katı Hâlde Birbiri İçinde Kısmen Eriyen Sistemlerin
İkili Faz Diyagramları 
162
6.3.1. Katı Hâlde Birbiri İçinde Kısmen Eriyen İkili Alaşımların
Mekanik ve Fiziksel Özellikleri 
164
6.4. İzotermal Reaksiyonlar 
165
6.5 Gibbs Faz Kuralı 
166
6.6. Demir–Karbon İkili Faz Diyagramı 
167
6.6.1. Demir Sementit İkili Faz Diyagramında Fazların Oluşumu,
Mikroyapılar ve Özellikleri 
170
6.6.2. Fe–C Sisteminde Çelikler Kısmında Mevcut Fazlar, Fazların
Oranları ve Kimyasal Kompozisyonlarının Bulunması 
174
Bölüm 7
ÇELİK MALZEMELERE UYGULANAN ISIL İŞLEMLER
7.1. Giriş ve Genel Kavramlar 
179
7.2. Tavlama Isıl İşlemleri 
181
7.2.1. Çeliklere Uygulanan Tavlama İşlemleri 
181
7.2.2. Tüm Metalik Malzemelere Uygulanan Tavlama İşlemleri 
185
7.3. Sertleştirme Isıl İşlemi 
190
7.3.1. Kademeli Sertleştirme İşlemleri 
195
7.3.2. Temperleme Isıl İşlemi 
198
7.3.3. Islah İşlemi 
199
7.4. Yüzey Sertleştirme İşlemleri 
199
7.4.1. Alevle ve İndüksiyonla Yüzey Sertleştirme 
200
7.4.2. Sementasyon İşlemi 
202
7.4.3. Sıvı ve Gaz Ortamda Karbürizasyon 
203
7.4.4. Nitrürleme İşlemi 
203
7.5. Çeliklerde Sertleştirebilme Kabiliyetinin Belirlenmesi 
205
Bölüm 8
METALİK MALZEMELER
8.1. Giriş 
211
8.2. Demir Esaslı Mühendislik Malzemeleri 
211
8.2.1. Sade Karbonlu Çelikler 
212
8.2.2. Alaşımlı Çelikler 
215
8.2.3. Kullanım Yerine ve Özelliklerine Göre Alaşımlı Çeliklerin
Sınıflandırılması 
218
8.2.4. Dökme Demirler 
223
8.3. Demir Dışı Metalik Malzemeler 
229
8.3.1 Alüminyum Alaşımları 
231
8.3.2. Alüminyum Alaşımlarının Kısa Gösterimleri 
236
8.4. Bakır ve Alaşımları 
241
8.4.1. Bakır Alaşımları 
241
8.4.2. Bakır Alaşımlarının Kısa Gösterimleri 
243
8.5. Magnezyum Alaşımları 
244
8.5.1. Magnezyum Alaşımlarının Sınıflandırılması ve Kısa Gösterimleri 
245
8.6. Titanyum ve Titanyum Alaşımları 
246
Bölüm 9
POLİMERLER
9.1. Giriş 
249
9.2. Polimerlerin Yapısı 
252
9.3. Plastik Malzemelerin Sınıflandırılması 
257
9.3.1. Termoplastikler 
257
9.3.2. Termoset Plastikler 
260
9.4. Plastiklere İlave Edilen Katkı Maddeleri 
262
9.5. Plastiklerin Şekillendirilme Yöntemleri 
263
9.6. Plastiklerin Mekanik Özellikleri 
266
9.7. Elastomerler 
270
Bölüm 10
KOMPOZİT MALZEMELER
10.1.Giriş 
273
10.2.Polimer Matrisli Kompozitler 
276
10.2.1.Güçlendirici Olarak Kullanılan Fiber Malzemeleri ve Özellikleri 
277
10.2.2.Fiberlerin Boyutları ve Kullanım Şekilleri 
280
10.2.3.Kompozit Malzemelerin Özellikleri 
282
10.2.4.Fiber Takviyeli Kompozitlerin Hasar Şartları 
287
10.2.5.Kompozitlerin Kullanım Alanları 
290
KAYNAKÇA 
291
DİZİN 
293