TCK'da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar İftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik, Suçu İhbar Etmemek Suçları Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
TCK'da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar

İftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik, Suçu İhbar Etmemek Suçları

7. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
800
Barkod:
9789750283291
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
895,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
6. baskı
Haziran 2021
410,00
199,00 (%51)
Kitabın Açıklaması
Adliyeye karşı suçların çok büyük bir kısmının düzenlendiği TCK'nın 267 vd. maddelerinde, özünde bireyin adil yargılanma hakkını koruyup güvence altına alan bu hükümler, dolaylı olarak devletin adli organlarının hukuka uygun biçimde işlemesine, devletin adil ve dürüst bir yargılama yapmak görevinin yerine getirilmesine katkı sağlamaktadır. Her ne kadar TCK'da düzenlenen adliyeye karşı suçlar yer veya biçim olarak hatalı, eksik ve unsurları açısından da sorunlu düzenlenmiş iseler de yürürlükteki bu kanuni düzenlemeler şüphesiz çok önemlidirler ve sıklıkla işlenen suçlara ilişkindirler. Bu kapsamdaki suçlar, çoğunluk itibariyle birden fazla hukuksal değerin bir arada korunmaya çalışıldığı suç tipleridir.
Mevcut pozitif hükümlerin tüm eksiklik ve hatalarına rağmen, amaca uygun ve olması gerektiği gibi uygulanmaları, en az bu hükümlerin varlığı kadar önemlidir ve önemsenmelidir. Bu kitaptaki suçlar, yapıları itibariyle uygulanmalarında siyasi etkilerin sıklıkla görülebildiği ve ileride de görülebileceği suçlardır. Bu konuda ciddi hassasiyet gösterilerek, hukuk normlarının siyasi etkilerden uzak olması ve evrensel hukuk gerekliliklerine uygun uygulanmaları gerekmektedir. Keza, ulusal hukukun gelişmesi için normlar ve yargı uygulamalarının eleştirel olarak irdelenmeleri ve çözüm arayışlarının ülkemize aktarılması gerekmektedir.
Yeni baskıda; mevzuat ve içtihatlara ilişkin kısımlar gözden geçirilip yenilendiği gibi, karşılaştırmalı hukuk bilgileri ve güncel yüksek mahkeme kararları da ilgili kısımlarda okuyucuya sunulmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bilgiler ve Adliyeye Karşı Suçlarda Ortak Kavramlar
.
Türk Ceza Kanunu'ndaki Adliyeye Karşı Suçlar (TCK. M. 267–298)
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Yedinci Baskıya Önsöz 
7
Altıncı Baskıya Önsöz 
9
Beşinci Baskıya Önsöz’den… 
11
Dördüncü Baskıya Önsöz’den… 
13
Üçüncü Baskıya Önsöz’den… 
15
İkinci Baskıya Önsöz’den… 
17
Birinci Baskıya Önsöz’den… 
19
Kısaltmalar 
35
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER VE ADLİYEYE KARŞI SUÇLARDA
ORTAK KAVRAMLAR
I. GİRİŞ 
41
II. ADLİYEYE KARŞI SUÇLARLA KORUNMASI AMAÇLANAN HUKUKSAL DEĞER 
42
III. ADLİYE KARŞI SUÇLARDA MAĞDUR VE SUÇTAN ZARAR GÖREN 
53
İkinci Bölüm
TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 267–298)
I. İFTİRA SUÇU (TCK m. 267, 269) 
55
1. Genel Olarak 
55
2. Fail 
68
3. Mağdur / Suçtan Zarar Gören 
69
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
76
5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
106
6. Manevi Unsur 
118
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
130
8. Cezaya Etki Eden Nedenler 
132
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler 
132
b. Cezayı Hafifleten Nedenler ve Cezasızlık Hali 
138
9. Suça Teşebbüs 
148
10. Suç Ortaklığı 
152
11. Suçların İçtimaı 
152
12. Yaptırım 
157
13. Ceza Muhakemesi Kurumları 
161
II. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI SUÇU
(TCK m. 268) 
163
1. Genel Olarak 
163
2. Fail 
168
3. Mağdur 
170
4. Önkoşul 
171
5. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
172
6. Hukuka Aykırılık Unsuru 
180
7. Manevi Unsur 
182
8. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
184
9. Cezaya Etki Eden Nedenler 
184
10. Suça Teşebbüs 
187
11. Suç Ortaklığı 
187
12. Suçların İçtimaı 
188
13. Yaptırım 
192
14. Ceza Muhakemesi Kurumları 
193
III. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK m. 270) 
193
1. Genel Olarak 
193
2. Fail 
195
3. Mağdur 
196
4. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
196
5. Hukuka Aykırılık Unsuru 
202
6. Manevi Unsur 
202
7. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
203
8. Cezaya Etki Eden Nedenler 
203
9. Suça Teşebbüs 
204
10. Suç Ortaklığı 
205
11. Suçların İçtimaı 
206
12. Yaptırım 
207
13. Ceza Muhakemesi Kurumları 
210
IV. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271) 
211
1. Genel Olarak 
211
2. Fail 
213
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
213
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
226
5. Manevi Unsur 
228
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 
230
7. Suça Teşebbüs 
231
8. Suç Ortaklığı 
233
9. Suçların İçtimaı 
233
10. Yaptırım 
234
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 
234
V. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m. 272, 273, 274) 
234
1. Genel Olarak 
234
2. Fail 
240
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
244
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
270
5. Manevi Unsur 
271
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
274
7. Cezaya Etki Eden Nedenler 
275
a. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler 
275
b. Şahsi Cezasızlık Nedenleri 
280
c. Etkin Pişmanlık 
284
8. Suça Teşebbüs 
291
9. Suç Ortaklığı 
295
10. Suçların İçtimaı 
296
11. Yaptırım 
299
12. Ceza Muhakemesi Kurumları 
299
VI. YALAN YERE YEMİN SUÇU (TCK m. 275) 
303
1. Genel Olarak 
303
2. Fail 
306
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
307
4. Manevi Unsur 
312
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
313
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 
314
a. Genel Olarak 
314
b. Etkin Pişmanlık 
314
7. Suça Teşebbüs 
316
8. Suç Ortaklığı 
318
9. Suçların İçtimaı 
319
10. Yaptırım 
320
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 
321
VII. GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK SUÇU (TCK m. 276/1) 
322
1. Genel Olarak 
322
2. Fail 
323
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
324
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
330
5. Manevi Unsur 
331
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
332
7. Cezaya Etki Eden Nedenler 
332
8. Suça Teşebbüs 
332
9. Suç Ortaklığı 
333
10. Suçların İçtimaı 
334
11. Yaptırım 
335
12. Ceza Muhakemesi Kurumları 
335
VIII. GERÇEĞE AYKIRI TERCÜMANLIK SUÇU (TCK m. 276/2) 
336
1. Genel Olarak 
336
2. Fail 
336
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
337
4. Manevi Unsur 
339
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
339
6. Suça Teşebbüs 
340
7. Suç Ortaklığı 
340
8. Suçların İçtimaı 
341
9. Yaptırım 
341
IX. YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME SUÇU (TCK m. 277) 
341
1. Giriş 
342
2. Fail 
345
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
345
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
350
5. Manevi Unsur 
351
6. Cezayı Hafifletici Neden 
353
7. Suça Teşebbüs 
353
8. Suç Ortaklığı 
356
9. Suçların İçtimaı 
356
10. Yaptırım 
357
X. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 278) 
357
1. Giriş 
357
2. Fail 
364
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
376
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
399
5. Manevi Unsur 
401
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen veya Cezasızlık Nedenleri 
407
7. Cezayı Ağırlatan Nedenler 
408
8. Suça Teşebbüs 
410
9. Suç Ortaklığı 
412
10. Suçların İçtimaı 
412
11. Yaptırım 
414
12. Muhakeme Hukuku 
414
XI. KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 279) 
415
1. Genel Olarak 
415
2. Fail 
415
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
423
4. Manevi Unsur 
444
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
444
6. Cezayı Ağırlatan Neden 
446
7. Suça Teşebbüs 
448
8. Suç Ortaklığı 
449
9. Suçların İçtimaı 
449
10. Yaptırım 
453
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 
453
XII. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 280) 
454
1. Genel Olarak 
454
2. Fail 
459
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
469
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
494
5. Manevi Unsur 
496
6. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
497
7. Suça Teşebbüs 
499
8. Suç Ortaklığı 
500
9. Suçların İçtimaı 
500
10. Yaptırım 
501
XIII. SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME, GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 281) 
501
1. Giriş 
501
2. Fail 
503
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
506
4. Manevi Unsur 
512
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
515
a. Cezayı Ağırlatıcı Neden 
515
b. Cezasızlık Nedeni 
515
c. Etkin Pişmanlık 
516
6. Suça Teşebbüs 
518
7. Suç Ortaklığı 
519
8. Suçların İçtimaı 
520
9. Yaptırım 
520
XIV. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU
(TCK m. 282) 
520
1. Genel Olarak 
520
2. Fail ve Mağdur 
525
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
530
4. Manevi Unsur 
536
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
539
a. Cezayı Ağırlatan Nedenler 
539
b. Etkin Pişmanlık 
543
6. Suça Teşebbüs 
545
7. Suç Ortaklığı 
546
8. Suçların İçtimaı 
547
9. Yaptırım 
548
10. Ceza Muhakemesi Kurumları 
549
XV. SUÇLUYU KAYIRMA SUÇU (TCK m. 283) 
550
1. Genel Olarak 
550
2. Fail 
551
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
554
4. Manevi Unsur 
563
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
566
a. Cezayı Ağırlatan Neden 
566
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni 
567
6. Suça Teşebbüs 
569
7. Suç Ortaklığı 
569
8. Suçların İçtimaı 
571
9. Yaptırım 
572
XVI. TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜNÜN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU
(TCK m. 284/1 ve 3, 4) 
574
1. Genel Olarak 
574
2. Fail 
574
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
574
4. Manevi Unsur 
576
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
577
a. Cezayı Ağırlatan Neden 
577
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni 
577
6. Suça Teşebbüs 
578
7. Suç Ortaklığı 
578
8. Suçların İçtimaı 
578
9. Yaptırım 
579
XVII. SUÇ DELİLLERİNİN YERİNİ BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 284/2, 3, 4) 
579
1. Genel Olarak 
579
2. Fail 
579
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
579
4. Manevi Unsur 
581
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
582
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 
582
a. Cezayı Ağırlatan Neden 
582
b. Şahsi Cezasızlık Nedeni 
582
7. Suça Teşebbüs 
582
8. Yaptırım 
582
XVIII. GİZLİLİĞİN İHLALİ SUÇU (TCK m. 285/1–3) 
583
1. Genel Olarak 
585
2. Fail 
588
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
589
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
594
5. Manevi Unsur 
596
6. Cezayı Ağırlatan Neden 
597
7. Suça Teşebbüs 
597
8. Suç Ortaklığı 
598
9. Yaptırım 
598
XIX. KİŞİLERİN GÖRÜNTÜLERİNİN YAYIMLANMASI SUÇU (TCK m. 285/5–6) 
598
1. Genel Olarak 
598
2. Fail 
599
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
599
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
600
5. Manevi Unsur 
601
6. Suça Teşebbüs 
601
7. Suç Ortaklığı 
602
8. Yaptırım 
602
XX. SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK m. 286) 
602
1. Genel Olarak 
602
2. Fail 
603
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
603
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
605
5. Manevi Unsur 
606
6. Suça Teşebbüs 
607
7. Suç Ortaklığı 
607
8. Yaptırım 
607
XXI. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK m. 287) 
608
1. Genel Olarak 
608
2. Fail 
610
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
614
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
619
5. Manevi Unsur 
624
6. Suça Teşebbüs 
625
7. Suç Ortaklığı 
626
8. Suçların İçtimaı 
627
9. Yaptırım 
627
XXII. ADİL YARGILANMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU (TCK m. 288) 
627
1. Genel Olarak 
629
2. Fail 
630
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
630
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
633
5. Manevi Unsur 
634
6. Cezaya Etki Eden Neden 
635
7. Suça Teşebbüs 
636
8. Suç Ortaklığı 
636
9. Suçların İçtimaı 
636
10. Yaptırım 
637
XXIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 289/1–2) 
637
1. Genel Olarak 
637
2. Fail 
640
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
641
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
654
5. Manevi Unsur 
655
6. Cezaya Etki Eden Nedenler 
655
a. Cezayı Hafifleten Neden 
655
b. Etkin Pişmanlık 
656
7. Suça Teşebbüs 
658
8. Suç Ortaklığı 
658
9. Suçların İçtimaı 
658
10. Yaptırım 
659
11. Ceza Muhakemesi Kurumları 
659
XXIV. MUHAFAZA GÖREVİNİ TAKSİRLE İHLAL ETMEK SUÇU (TCK m. 289/3) 
660
1. Fail 
660
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
660
3. Manevi Unsur 
661
4. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
662
5. Suça Teşebbüs 
662
6. Suç Ortaklığı 
662
7. Yaptırım 
662
XXV. ELKONULAN EŞYAYI AMAÇ DIŞI KULLANMA SUÇU (TCK m. 289/4) 
663
1. Fail 
663
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
664
3. Manevi Unsur 
664
4. Suça Teşebbüs 
665
5. Suç Ortaklığı 
665
6. Suçların İçtimaı 
665
7. Yaptırım 
666
XXVI. RESMEN TESLİM OLUNAN MALA ELKONULMASI SUÇU (TCK m. 290/1) 
666
1. Genel Olarak 
666
2. Fail 
667
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
667
4. Hukuka Aykırılık Unsuru 
671
5. Manevi Unsur 
672
6. Suça Teşebbüs 
672
7. Suç Ortaklığı 
672
8. Suçların İçtimaı 
672
9. Yaptırım 
673
10. Ceza Muhakemesi Kurumları 
673
XVII. RESMEN TESLİM OLUNAN MALIN BOZULMASI SUÇU (TCK m. 290/2) 
673
1. Fail 
673
2. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
673
3. Manevi Unsur 
675
4. Cezayı Hafifleten Neden 
675
5. Suça Teşebbüs 
675
6. Suç Ortaklığı 
676
7. Suçların İçtimaı 
676
8. Yaptırım 
677
XXVIII. BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291) 
678
1. Genel Olarak 
678
2. Fail 
679
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
679
4. Manevi Unsur 
682
5. Suça Teşebbüs 
683
6. Suç Ortaklığı 
683
7. Suçların İçtimaı 
683
8. Yaptırım 
684
XXIX. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI SUÇU (TCK m. 292, 293) 
684
1. Genel Olarak 
684
2. Fail 
692
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
695
4. Manevi Unsur 
702
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
703
a. Cezayı Ağırlatıcı Nedenler 
703
b. Etkin Pişmanlık 
705
6. Suça Teşebbüs 
709
7. Suç Ortaklığı 
710
8. Suçların İçtimaı 
710
9. Yaptırım 
711
10. Ceza Muhakemesi Kurumları 
712
XXX. KAÇMAYA KASTEN İMKÂN SAĞLAMAK SUÇLARI (TCK m. 294/1–7) 
713
1. Genel Olarak 
713
2. Fail 
714
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
715
4. Manevi Unsur 
720
5. Cezayı Ağırlatan ve Hafifleten Nedenler 
721
6. Suça Teşebbüs 
725
7. Suç Ortaklığı 
726
8. Suçların İçtimaı 
726
9. Yaptırım 
728
XXXI. KAÇMAYA TAKSİRLE İMKÂN SAĞLAMAK SUÇU (TCK m. 294/8) 
728
1. Genel Olarak 
728
2. Fail 
729
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
729
4. Manevi Unsur 
731
5. Suça Teşebbüs 
731
6. Suç Ortaklığı 
731
7. Yaptırım 
731
8. Ceza Muhakemesi Kurumları 
732
XXXII. MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMASI SUÇU (TCK m. 295) 
732
1. Genel Olarak 
732
2. Fail 
732
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
733
5. Manevi Unsur 
735
6. Cezayı Ağırlatan Nedenler 
735
7. Suça Teşebbüs 
736
8. Suç Ortaklığı 
736
9. Suçların İçtimaı 
736
10. Yaptırım 
740
XXXIII. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN AYAKLANMASI SUÇU (TCK m. 296) 
742
1. Genel Olarak 
742
2. Fail 
743
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
743
4. Manevi Unsur 
746
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
747
6. Suça Teşebbüs 
749
7. Suç Ortaklığı 
750
8. Suçların İçtimaı 
751
9. Yaptırım 
751
XXXIV. İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE YASAK EŞYA SOKMAK SUÇU
(TCK m. 297) 
752
1. Genel Olarak 
752
2. Fail 
753
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
754
4. Manevi Unsur 
765
5. Cezaya Etki Eden Nedenler 
768
a. Cezayı Ağırlatan Neden 
768
b. Cezayı Hafifleten Neden 
768
6. Suça Teşebbüs 
770
7. Suç Ortaklığı 
771
8. Suçların İçtimaı 
772
9. Yaptırım 
775
XXXV. HAK KULLANIMINI ENGELLEME SUÇU (TCK m. 298/1) 
775
1. Genel Olarak 
775
2. Fail 
776
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
776
4. Manevi Unsur 
778
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
778
6. Suça Teşebbüs 
778
7. Suç Ortaklığı 
778
8. Suçların İçtimaı 
779
9. Yaptırım 
779
XXXVI. BESLENMEYİ ENGELLEME SUÇU (TCK m. 298/2–3) 
779
1. Genel Olarak 
779
2. Fail 
782
3. Tipe Uygun Eylem Unsuru 
782
4. Manevi Unsur 
785
5. Kusurluluğu Ortadan Kaldıran ve Etkileyen Nedenler 
785
6. Suça Teşebbüs 
785
7. Suç Ortaklığı 
786
8. Suçların İçtimaı 
786
9. Yaptırım 
787
Yararlanılan Kaynaklar 
789