Taşınmazın Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına Sermaye Olarak Konulması Dr. Taha Rıza Özmen  - Kitap

Taşınmazın Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına Sermaye Olarak Konulması

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
315
Barkod:
9786254328220
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
330,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Anonim şirketlerde sermaye koyma borcu Türk Ticaret Kanunu'na göre tamamen ayni veya tamamen nakdi olarak ifa edilebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun kayıtlı sermayeli bir anonim şirket biçiminde kurulmasını öngördüğü gayrimenkul yatırım ortaklıklarında ise sermayenin tamamen nakdi veya Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenen oranlar çerçevesinde hem ayni hem de nakdi olarak getirilmesi mümkündür. SerPK'da ayni sermaye konulmasına cevaz verilen tek sermaye piyasası kurumu GYO'dur. Özünde bir anonim şirket olan GYO'lar bakımından TTK'daki anonim şirketlere ilişkin hükümler dikkate alınmalıdır. Ancak TTK ve Tebliğ ayni sermayeye konu olabilecek malvarlığı kalemlerini, bunların ölçütlerini ve sermaye konulması prosedürünü farklı şekilde düzenlemiştir.
Çalışmada, GYO'nun esas yatırım kalemini teşkil eden taşınmaz kavramına Türk Medeni Kanunu düzenlemesine ve Tebliğ'in amacına göre nelerin dahil olabileceği, taşınmazın GYO'ya sermaye olarak konulması bakımından pozitif metinlerdeki yaklaşım farklılığı, söz konusu düzenlemelerin ne ölçüde ve hangi öncelikle GYO'ya uygulanacağı hususları üzerinde durulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Sermayesine İlişkin Esaslar
.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına Taşınmazın Sermaye Olarak Taahhüdü ve Sermaye Koyma Borcunun İfası
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
I. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI 
II. TERMİNOLOJİ 
III. İNCELEME PLANI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI VE SERMAYESİNE İLİŞKİN ESASLAR 
I. BİR ÜST KAVRAM OLARAK KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞUNUN TANIMI, AMACI VE TARİHİ GELİŞİMİ 
A. Genel Olarak 
B. Ortaya Çıkışı ve Tanımı 
C. Amacı 
D. Yatırım Ortaklığı ve Trust Kavramı 
II. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞININ TARİHÇESİ 
A. ABD Uygulaması 
B. Birleşik Krallık Uygulaması 
C. Avrupa Birliği Uygulaması 
D. Almanya Uygulaması 
E. Fransa Uygulaması 
F. Benelux Ülkeleri Uygulaması 
G. İspanya Uygulaması 
H. Asya Uygulaması 
I. Türkiye Uygulaması 
III. GYO UYGULAMASINDA AMAÇ VE FAYDALAR 
IV. GYO'LARA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEME 
A. Genel Olarak 
B. Hükümlerin Uygulanması ve Sırası 
V. GYO'NUN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TÜRLERİ 
A. GYO'nun Tanımı ve Hukuki Niteliği 
B. GYO'nun Türleri ve Özellikleri 
VI. GYO'DA KURULUŞ, DÖNÜŞÜM, DENETİM, FAALİYET KONULARI VE SINIRLANDIRMALARI 
A. Kuruluş Şartları 
B. GYO'ya Dönüşüm 
C. Yatırım ve Faaliyet Esasları 
D. Yatırım ve Faaliyet Sınırlamaları 
E. GYO'nun Yapamayacağı İşler 
F. Portföy Sınırlamaları 
G. GYO'nun Denetimi 
VII. GYO'da SERMAYE 
A. Genel Olarak Sermaye Kavramının GYO Yönünden Anlamı ve İşlevi 
B. GYO'nun Sermaye Tipi 
C. GYO Bakımından Portföy, Malvarlığı ve Sermaye Kavramları 
D. GYO'ya Sermaye Olarak Getirilebilecek Değerler 
İKİNCİ BÖLÜM 
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞINA TAŞINMAZIN SERMAYE OLARAK TAAHHÜDÜ VE SERMAYE KOYMA BORCUNUN İFASI 
I. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞINA AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK MALVARLIĞI UNSURLARI 
A. Genel Olarak 
B. Taşınmaz Mülkiyeti 
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu 
D. Birlikte Mülkiyetin GYO'da Ayni Sermaye Yeterliliği Bakımından Değerlendirilmesi 
E. Yurt Dışındaki Taşınmazlar ve Yabancı Ortaklı GYO Yönünden Konunun Değerlendirilmesi 
II. TAŞINMAZIN SERMAYE OLARAK KONULMASI USULÜ 
A. Taahhüt Aşaması 
B. Sermaye Koyma Borcunun İfa Aşaması 
C. İrade Sakatlığı ve Fiil Ehliyetinin Sermaye Koyma Borcuna Etkileri 
D. Yasal Şekil Şartlarına Aykırılık 
E. Kanuna Karşı Hile Hükümlerinin GYO'lar Bakımından Değerlendirilmesi 
F. Sermaye Artırımı 
III. SERMAYE BORCUNUN HİÇ VEYA GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 
A. İmkansızlık, Ayıp ve Zaptın Hukuki Sonuçları ve Bu Hallerde Taahhüt Edene Yöneltilebilecek Talepler 
B. Temerrüdün, Temerrüdün Sonuçlarının ve Özellikle Iskatın Uygulanmasının Değerlendirilmesi 
IV. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE AYNİ SERMAYE ARTIRIMI 
A. Genel Olarak 
B. SerPK Mevzuatı Yönünden 
C. SerPK m. 49/5 ve Tebliğ Hükümleri Çerçevesinde Ayni Sermaye Artırımına İlişkin Esaslar 
SONUÇ