Tahrik Suçları ve Açık ve Yakın Tehlike Standardı Dr. Öğr. Üyesi Gülen Soyaslan  - Kitap

Tahrik Suçları ve Açık ve Yakın Tehlike Standardı

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
414
Barkod:
9786050518511
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
550,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Türk Hukuku'nda Saçık ve yakın tehlike kriterinin kapsamını ABD Yüksek Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamasından da yararlanarak somutlaştırmaya ve bu kriterin yer almadığı suç işlemeye tahrik suçuna dikkat çekmeye yönelik bir makale olarak başlayan bu çalışma, tahrik suçlarının ve Yargıtay uygulamasının kapsamlı surette incelendiği, ifade hürriyetinin sınırlandırmasının sınırını oluşturan açık ve yakın tehlike kriterinin, bu standardın babası olan ABD Yüksek Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ne surette uygulandığını gösteren geniş bir esere dönüşmüştür.
Bu çalışma doktrinde bu konuya ilişkin benzer çalışmalardan birkaç bakımdan ayrılmaktadır. Birincisi, doktrinde Türk Ceza Kanunu'nun topluma karşı suçlar ile millete ve devlete karşı suçlar kısmında yer alan tahrik suçlarının tamamını tek bir eserde inceleyen bir başka çalışma mevcut değildir. Gerçekten tahrik suçlarının bazıları tek tek makale ve kitapların konusunu oluşturmuş olmakla birlikte, tahrik suçlarının tümünü ele alan başka çalışmaya rastlanılmamıştır.
İkincisi, doktrinde açık ve yakın tehlike standardına ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını inceleyen çalışmalar olmakla birlikte, kararları yalnızca anlatmaktan öte açık ve yakın tehlikenin değerlendirilmesine yönelik oluşturulmuş alt kriterleri tek tek tespit edip açık ve detaylı surette ortaya koyan bir başka çalışmaya da rastlanmamıştır.
Üçüncüsü, bu çalışma tahrik suçlarının tamamının fark gözetmeksizin somut tehlike suçu olarak düzenlenmesi gereğine işaret eden ilk çalışma olabilir.
Dördüncüsü ve belki de en önemlisi, bu eser Türk Mahkemeleri tarafından tehlikenin açıklığı ve yakınlığının, diğer bir deyişle somut tehlikenin, varlığının somut olaylarda nasıl belirlenmesi gerektiğine ilişkin mahkemelere yol gösterici nitelikte değerlendirmelerde ve önerilerde bulunan bildiğimiz tek çalışmadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İfade Hürriyeti ve Sınırlandırılması
.
Tahrik Suçları
.
Tahrik Suçlarında İfade Hürriyetinin Sınırlandırılması: Açık ve Yakın Tehlike Standardı
.
Tehlike Suçları İle Tahrik Suçları İlişkisi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
KISALTMALAR 
17
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
İFADE HÜRRİYETİ VE SINIRLANDIRILMASI
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ HUKUKU 
28
II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HUKUKU 
31
III. TÜRK HUKUKU 
36
İKİNCİ BÖLÜM
TAHRİK SUÇLARI
I. TAHRİK KAVRAMI 
43
A. TAHRİKİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
48
B. TAHRİK İLE İŞTİRAK İLİŞKİSİ 
51
C. TAHRİK İLE HAKSIZ TAHRİK İLİŞKİSİ 
53
D. TAHRİK İLE NEFRET SÖYLEMİ İLİŞKİSİ 
55
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Nefret Söylemi 
64
2. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Kararlarında Nefret Söylemi 
82
a) Kavga Çıkaran Sözler 
83
b) Gerçek Tehditler 
89
c) Tahrik 
93
d) Gruba Yönelik İftira veya Karalama İfadeleri 
95
II. TÜRK CEZA KANUNU’NDA YER ALAN TAHRİK SUÇLARI 
97
A. TOPLUMA KARŞI SUÇLAR KISMINDA YER ALAN TAHRİK SUÇLARI 
99
1. Suç İşlemeye Tahrik Suçu 
101
a) Maddi Unsurlar 
103
i. Fiil ve Suçun Konusu 
103
ii. Aleniyet 
108
iii. Netice: Soyut Zarar Tehlikesi 
112
iv. Fail ve Mağdur 
113
b) Nitelikli Hal 
113
c) Manevi Unsur 
114
d) Hukuka Aykırılık Unsuru 
115
e) Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
116
f) İçtima ve İştirak 
117
g) Takibat ve Yaptırım 
122
2. Kanunlara Uymamaya Tahrik Suçu 
125
a) Maddi Unsurlar 
127
i. Fiil ve Suçun Konusu 
127
ii. Tahrikin “Kamu Barışını Bozmaya Elverişli Olması” Gereği 
132
iii. Aleniyet 
133
iv. Netice: Somut Zarar Tehlikesi 
134
v. Fail ve Mağdur 
134
b) Manevi Unsur 
135
c) Hukuka Aykırılık Unsuru 
135
d) Nitelikli Hal 
136
e) Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
136
f) İçtima ve İştirak 
137
g) Takibat ve Yaptırım 
139
3. Suçu ve Suçluyu Övme Suçu 
139
a) Maddi Unsurlar 
143
i. Fiil ve Suçun Konusu 
143
ii. Aleniyet 
155
iii. Kamu Düzeni Açısından “Açık ve Yakın Tehlike” Doğması Gereği 
156
iv. Netice: Somut Zarar Tehlikesi 
161
v. Fail ve Mağdur 
162
b) Manevi Unsur 
162
c) Hukuka Aykırılık Unsuru 
163
d) Nitelikli Hal 
164
e) Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
164
f) İçtima ve İştirak 
167
g) Takibat ve Yaptırım 
168
4. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçları 
169
4.1. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu 
170
a) Maddi Unsurlar 
174
i. Fiil 
174
ii. Aleniyet 
179
iii. Tahrikin Kamu Güvenliği Açısından “Açık ve Yakın Tehlike” Doğurması Gereği 
179
iv. Suçun Konusu 
184
v. Netice: Somut Zarar Tehlikesi 
185
vi. Fail ve Mağdur 
187
vii. Eski Kanun ile Yeni Kanunun Farkları 
187
b) Manevi Unsur 
192
c) Hukuka Aykırılık Unsuru 
193
d) Nitelikli Haller 
195
e) Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
195
f) İçtima ve İştirak 
196
g) Takibat ve Yaptırım 
198
4.2. Halkın Bir Kesimini veya Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Aşağılama Suçları 
198
5. Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma Suçu 
208
5.1. Tahrik ve Teşvik Suretiyle Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma Suçu 
212
a) Maddi Unsurlar 
212
i. Fiil 
212
ii. Suçun Konusu 
218
iii. Fail ve Mağdur 
219
iv. Netice: Soyut Zarar Tehlikesi 
220
b) Manevi Unsur 
222
c) Hukuka Aykırılık Unsuru 
222
d) Nitelikli Hal 
223
e) Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
224
f) İçtima ve İştirak 
225
g) Takibat ve Yaptırım 
227
5.2. Takbih ve Tezyif Suretiyle Din Hizmetlerini Kötüye Kullanma Suçu 
231
B. MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR KISMINDA YER ALAN TAHRİK SUÇLARI 
235
1. Devlete Karşı Savaşa Tahrik Suçu 
237
a) Maddi Unsurlar 
238
i. Fiil ve Suçun Konusu 
238
ii. Fail ve Mağdur 
244
iii. Netice: Zarar Tehlikesi 
245
b) Manevi Unsur 
246
c) Hukuka Aykırılık Unsuru 
246
d) Nitelikli Hal 
248
e) Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
249
f) İçtima ve İştirak 
250
g) Takibat ve Yaptırım 
251
2. Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik Suçu 
251
a) Maddi Unsurlar 
252
i. Fiil ve Suçun Konusu 
252
ii. Fail ve Mağdur 
258
iii. İfade ve Toplantı Hürriyeti ile Halkı Silahlı İsyana Tahrik Suçu Ayrımı 
259
iv. Hükümete Karşı Silahlı İsyan ile Kamu Görevlisine Karşı Direnme Suçu Ayrımı 
260
b) Manevi Unsur 
264
c) Hukuka Aykırılık Unsuru 
264
d) Nitelikli Hal 
267
e) Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
267
f) İçtima ve İştirak 
268
g) Takibat ve Yaptırım 
270
3. Halkı Askerlikten Soğutma Suçu 
271
a) Vicdani Ret Hakkı 
273
i. Vicdani Ret Kavramı 
273
ii. Türk Hukukunda Vicdani Ret 
275
iii. BM Belgeleri ile AİHM Kararlarında Vicdani Ret 276
iv. Sonuç 
283
b) Halkı Askerlikten Soğutma Suçu 
284
i. Maddi Unsurlar 
285
ii. Manevi Unsur 
289
iii. Hukuka Aykırılık Unsuru 
290
iv. Nitelikli Hal 
292
v. Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
292
vi. İçtima ve İştirak 
293
vii. Takibat ve Yaptırım 
294
4. Askerleri İtaatsizliğe Teşvik Suçu 
295
a) Maddi Unsurlar 
296
i. Fiil ve Suçun Konusu 
296
ii. Fail ve Mağdur 
302
iii. Askeri Ceza Kanunu’nun İtaatsizliğe İlişkin Hükümleri ile TCK’deki Askerleri İtaatsizliğe Teşvik Suçunun İlişkisi 
303
b) Manevi Unsur 
305
c) Hukuka Aykırılık Unsuru 
306
d) Nitelikli Hal 
306
e) Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme 
307
f) İçtima ve İştirak 
307
g) Takibat ve Yaptırım 
309
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAHRİK SUÇLARINDA İFADE HÜRRİYETİNİN SINIRLANDIRILMASI: AÇIK VE YAKIN TEHLİKE STANDARDI
I. ABD YÜKSEK MAHKEMESİ KARARLARI 
313
A. Birinci Dünya Savaşı Dönemi: Açık ve Mevcut Tehlike Standardının Doğumu 
314
B. Kızıl Korku Dönemi: Açık ve Mevcut Tehlike Standardının Gerilemesi 
317
C. Soğuk Savaş Dönemi: Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılması 
319
D. 1960 Sonrası Dönem: Açık ve Mevcut Tehlike Standardının Kuvvetlenmesi 
321
II. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI 
325
A. Açık ve Yakın Tehlike Standardının Açıkça İfade Edilmediği Ancak Pratikte Uygulandığı Kararlar 
329
B. Açık ve Yakın Tehlike Standardına Açıkça Yer Verilen Kararlar 
346
III. TÜRK HUKUKU 
356
IV. DEĞERLENDİRME 
364
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEHLİKE SUÇLARI İLE TAHRİK SUÇLARI İLİŞKİSİ
I. TAHRİK SUÇLARININ SOMUT TEHLİKE SUÇU OLARAK DÜZENLENMESİ GEREĞİ 
369
II. TEHLİKENİN SOMUTLUĞUNUN MAHKEMELERCE BELİRLENMESİ 
374
SONUÇ 
379
KAYNAKÇA 
387
KAVRAM DİZİNİ 
413