Sulh Hukuk Davaları Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli Aydın Tekdoğan  - Kitap

Sulh Hukuk Davaları

Dava Dilekçesi ve Karar Örnekleri Ekli

4. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1249
Barkod:
9789750289507
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.435,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Şubat 2023
980,00
585,00 (%40)
Kitabın Açıklaması
Hukuk mahkemeleri teşkilatında sulh hukuk mahkemeleri kanunlarla görevlendirilen dava ve işlere bakan mahkemedir.
Bu kitap, sulh hukuk mahkemelerinin bakmakla görevli oldukları dava ve işler esas alınarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda, Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve özel kanunlar çerçevesinde bakılan işler Kanunlardaki sistematiğine uygun olarak ele alınmış, her konuya teorik ve pratik bilgilerle yer verilmiş, en son içtihatlar ilgili bölümün altına işlenmiştir. Ayrıca bazı konularla sınırlı olmak üzere AYM ve AİHM uygulaması ile kararlarına yer verilmiştir.
Son olarak kitap, bir uygulayıcının 25 yıllık meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak ve uygulamayı esas alarak, hâkim ve avukat meslektaşların yaşadığı sorunlara çözüm getirme amacını taşımaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Görev ve Yargılama Usulü
.
Kişiler Hukukundan Kaynaklanan Davalar
.
Vesayet ve Kayyımlıktan Kaynaklanan Davalar
.
Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar
.
Eşya Hukukundan Kaynaklanan Davalar
.
Borçlar Hukukundan Kaynaklanan Davalar
.
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
25
Birinci Bölüm
GÖREV VE YARGILAMA USULÜ
1. SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ 
27
1.1. Genel Olarak Görev 
27
1.2. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren İşler 
36
2. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE UYGULANAN YARGILAMA USULÜ VE ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ DAVALAR 
51
3. ÇEKİŞMESİZ YARGI 
62
3.1. Genel Olarak 
62
3.2. Çekişmesiz Yargı İşleri 
64
3.2.1. Kişiler Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
64
3.2.2. Aile Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
65
3.2.3. Miras Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
66
3.2.4. Eşya Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
66
3.2.5. Borçlar Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
67
3.2.6. Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
67
3.2.7. İcra ve İflas Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
68
3.2.8. Çeşitli Kanunlardaki Çekişmesiz Yargı İşleri 
68
İkinci Bölüm
KİŞİLER HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. ERGİN KILINMA (KAZAİ RÜŞT) DAVASI (TMK 12) 
71
1.1. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar 
71
1.1.1. Fiil Ehliyeti (TMK 9–15) 
71
1.1.2. Fiil Ehliyeti İçin Aranan Koşullar 
71
A. Ergin (Reşit) Olmak 
71
B. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak 
72
C. Kısıtlı Olmamak 
72
1.2. Kazai Rüşt (Ergin Kılınma) Kararı İçin Gereken Koşullar 
74
1.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
75
1.4. Dava Dilekçesi Örneği 
75
2. GAİPLİK DAVASI (TMK 32–35) 
76
2.1. Gaiplik 
76
2.2. Kişinin Gaipliğine Hükmedilebilmesinin Koşulları 
76
2.2.1. TMK’nın 32. Maddesine Göre Gaiplik Kararının Koşulları 
76
2.2.2. TMK’nın 588. Maddesine Göre Gaiplik Kararının Koşulları 
79
2.3. Yetkili Mahkeme 
79
2.4. Görevli Mahkeme 
80
2.5. İlan 
81
2.6. İspatı 
81
2.7. Gaiplik Kararının Sonuçları 
82
2.8. Dava Dilekçesi Örneği 
84
2.9. Uygulamadan Karar Örneği 
84
3. DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK ÜZERE TEMSİLCİ GÖREVLENDİRİLMESİ DAVASI (TMK 75) 
85
3.1. Açıklama ve İçtihatlar 
85
3.2. Dava Dilekçesi Örneği 
87
4. DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ 
88
4.1. Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti (TMK 87) 
88
4.2. Davanın Tarafları 
92
4.3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
94
4.4. Yargılama Usulü 
98
4.5. Dava Dilekçesi Örneği 
101
Üçüncü Bölüm
VESAYET VE KAYYIMLIKTAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. VESAYET (TMK 396–494) 
103
1.1. Vesayet Makamı Olan Sulh Hukuk Mahkemesi 
104
1.1.1. Görevleri 
104
1.1.2. Vesayet Makamının İzni ile Yapılabilen İşler 
106
A. Taşınmazların Aynına İlişkin İş ve İşlemler (TMK 462/1) 
107
B. Dava Açma, Sulh, Takim ve Konkordatoya İlişkin İş ve İşlemler (Husumete İzin Kararı) (TMK 462/8) 
107
C. Diğer İş ve İşlemler 
110
1.2. Vasi Tayini Davası 
112
1.2.1. Vasilik Ehliyeti 
112
1.2.2. Vasilik Görevini Reddetme Hakkı Olan Kişiler 
113
1.2.3. Vasilik Görevine Atanamayacak Kişiler 
113
1.2.4. Vesayeti Gerektiren Haller ve Usulü 
114
A. Küçüklük (TMK 4004/1) 
114
B. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı (TMK 405/1) 
116
C. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim (TMK 406) 
120
D. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza (TMK 407) 
124
E. İstek Üzerine (TMK 408) 
125
1.2.5. Vasi Tayini Usulü (TMK 409) 
126
1.2.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
129
1.3. Vesayetin Sona Ermesi 
131
1.4. Vasinin Görevden Alınması (TMK 483–488) 
136
1.5. Vasinin Tazminat Sorumluluğu (TMK 467) 
139
1.6. Dava Dilekçesi Örneği 
139
1.7. Uygulamadan Karar 
140
2. KAYYIM 
141
2.1. Genel Olarak 
141
2.2. Temsil Kayyımı 
141
2.3. Yönetim Kayyımı Atanması Davası 
145
2.3.1. Genel Olarak 
145
2.3.2. 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna Göre Kayyım Tayini 
146
2.4. Dava Dilekçesi Örneği 
152
3. YASAL DANIŞMAN 
153
3.1. Genel Olarak 
153
3.2. Çeşitleri 
155
3.3. Yasal Danışmanın Görüşünün Alınması Gereken İşler 
156
3.4. Dava Dilekçesi Örneği 
157
4. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI (TMK 432–437) 
158
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 
158
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 
160
Dördüncü Bölüm
MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET BELGESİ) VERİLMESİ 
163
1.1. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları 
163
1.1.1. Genel Olarak 
163
1.1.2. Birinci Zümre Mirasçılar 
164
1.1.3. İkinci Zümre Mirasçılar 
167
1.1.4. Üçüncü Zümre Mirasçılar 
168
1.1.5. Evlatlığın Mirasçılığı 
169
1.1.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
170
A. Genel Olarak 
170
B. İntifa Hakkı 
171
1.1.7. Devletin Mirasçılığı 
172
1.2. Atanmış (İradi) Mirasçı 
173
1.3. Mirasçılık Belgesinin Niteliği, Koşulları ve Sonuçları 
174
1.4. Dava Dilekçesi Örneği 
198
2. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN DAVALAR (TMK 589–597) 
199
2.1. Genel Olarak 
199
2.2. Terekenin Mühürlenmesi ve Defterinin Tutulması (Yazımı) (TMK 590) 
202
2.3. Terekenin Resmen İdaresi (TMK 592–594) 
205
2.4. Vasiyetnamelerle İlgili İşlemler (TMK 595–598) 
206
2.5. Dava Dilekçesi Örneği (Vasiyetnamenin Açılıp Okunması İstemi) 
212
2.6. Dava Dilekçesi Örneği (Terekenin Tespiti ve Korunması İstemi) 
213
3. MİRASIN GERÇEK REDDİ DAVASI (TMK 605/1) 
214
3.1. Açıklama ve İçtihatlar 
214
3.2. En Yakın Mirasçıların Tamamı Tarafından Mirasın Reddi Halinde Terekenin Tasfiyesi (TMK 612) 
221
3.3. Dava Dilekçesi Örneği 
225
4. MİRASI KABUL VEYA REDDE ESAS OLMAK ÜZERE TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASI DAVASI (TMK 619–631) 
226
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 
226
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 
232
5. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ DAVASI (TMK 632–636) 
233
5.1. Açıklama ve İçtihatlar 
233
5.2. Dava Dilekçesi Örneği 
237
6. MİRAS ŞİRKETİNE (ORTAKLIĞINA) MÜMESSİL (TEREKE TEMSİLCİSİ) ATANMASI DAVASI (TMK 640/3) 
237
6.1. Tereke Temsilcisinin Atanmasını Gerektiren Haller 
237
6.2. Atanma Usulü 
240
6.3. Dava Dilekçesi Örneği 
242
7. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ DAVASI
(TMK 652) 
243
7.1. Açıklama ve İçtihatlar 
243
7.2. Dava Dilekçesi Örneği 
250
Beşinci Bölüm
EŞYA HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. BİRLİKTE MÜLKİYETTEN KAYNAKLANAN DAVALAR 
253
1.1. Birlikte Mülkiyet Halleri 
253
1.1.1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700) 
253
A. Paylı Mülkiyetin Niteliği 
253
B. Paylı Mülkiyette Yönetim 
256
a. Olağan Yönetim İşlerinde 
256
b. Önemli Yönetim İşlerinde 
257
c. Olağanüstü Yönetim İşlerinde 
258
C. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma 
260
D. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu 
262
E. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma 
263
F. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri 
265
G. Hâkim Müdahalesi 
266
H. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 
267
a. Payın Devri 
267
b. Paydaşlıktan Çıkarma Davası (TMK 696) 
268
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
268
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
270
c. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu) 
271
d. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller 
272
aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–i Şüyu) Varsa 
272
bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse 
272
cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse 
273
dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa 
273
1.1.2. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703) 
274
A. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği 
274
B. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması 
275
C. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri 
276
D. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi 
282
2. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (TAKSİM DAVASI) (TMK 642–645) 
283
2.1. Açıklama ve İçtihatlar 
283
2.2. Dava Dilekçesi Örneği 
297
3. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞÜYU) DAVASI (TMK 698–699) 
298
3.1. Genel Olarak 
298
3.2. Ortaklığın Giderilmesinin İstenemeyeceği Haller 
308
3.2.1. Paylı Mal Sürekli Bir Amaca Özgülenmişse 
310
3.2.2. Paylaşmayı İsteme Hakkı Hukuki Bir İşlemle (Paydaşlığın Devamı İçin Yapılan Sözleşmeyle) Sınırlanmışsa 
311
3.2.3. Paylaşma İstemi Uygun Olmayan Zamanda Yapılmışsa 
311
3.2.4. Elbirliği Mülkiyetinde Mirasçılar Arasında Paylaşma Sözleşmesi Yapılmışsa 
312
3.2.5. Taşınmaz Tapu Kaydında Aile Konutu Şerhi Varsa 
313
3.2.6. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamındaki Taşınmazlar Açısından 
314
3.2.7. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Kapsamındaki Taşınmazlar Açısından 
317
3.2.8. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Kapsamındaki Taşınmazlar Açısından 
318
3.2.9. Kamulaştırılan Taşınmazlar Açısından 
319
3.3. Taşınmazın Aynen Bölünmesi (Taksimi) Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi 
319
3.4. Kat Mülkiyetine Çevrilerek Ortaklığın Giderilmesi 
326
3.5. İcra ve İflas Kanununun 121. Maddesi Uyarınca Alınan Yetki Belgesine Dayalı Olarak Ortaklığın Giderilmesi 
336
3.6. Şüyulandırılan Taşınmazlarda İdare ile Diğer Paydaşlar Arasında Ortalığın Giderilmesi 
342
3.7. Üzerinde İntifa Hakkı, İpotek, Haciz vb. Şerh Bulunan Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi 
343
3.8. Üzerinde Bina, Ağaç Gibi Bütünleyici Parçalar (Muhdesat) Bulunan Taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi 
346
3.9. Üzerinde Kamulaştırma Şerhi Bulunan Taşınmazda Ortalığın Giderilmesi 
354
3.10. Ortaklığın Giderilmesi Davasından Feragat 
356
3.11. Davanın Tarafları 
357
3.12. Harç 
361
3.13. Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti 
365
3.14. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
368
3.15. Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bekletici Mesele Sayılan Haller 
370
3.16. Dava Dilekçesi Örneği 
374
4. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE–İ ŞÜYU) İLE İLGİLİ SATIŞIN FESHİ DAVASI 
375
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 
375
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 
382
5. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI DAVASI (TMK 973–996) 
382
5.1. Zilyetlik 
382
5.1.1. Zilyetlik Kavramı 
382
5.1.2. Zilyetliğin Unsurları 
383
5.1.3. Zilyetliğin Sonuçları 
384
5.1.4. Zilyetliğin Devri 
384
5.1.5. Zilyetliğin Kazanılması 
385
A. Zilyetliğin Aslen Kazanılması 
385
B. Zilyetliğin Devren Kazanılması 
385
a. Genel Olarak 
385
b. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması Şekilleri 
385
aa. Kısa Elden Teslim 
385
bb. Hükmen Teslim 
385
cc. Zilyetlik Havalesi 
386
dd. Eşyayı Temsil Eden Senetlerin Devriyle Kazanılması 
386
5.1.6. Zilyetlik Çeşitleri 
386
5.1.7. Zilyetlikten Doğan Hak Karineleri 
388
A. Mülkiyet Karinesi 
388
B. Sınırlı Ayni Hak ve Şahsi Hak Karineleri 
392
5.2. Zilyetliğin Korunması Davası (TMK 981–984) 
392
5.2.1. Genel Olarak 
392
5.2.2. Savunma Hakkı (TMK 981) 
397
5.2.3. Zilyetliğin İadesi Davası (TMK 982) 
397
5.2.4. Tecavüzün Önlenmesi Davası (TMK 983) 
398
5.2.5. Hak Düşürücü Süre 
400
5.2.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
400
5.2.7. Taşınır Davasından Farkları 
402
5.2.8. Uygulamadan Karar Örneği 
402
6. TAPU KAYDINDA DÜZELTME DAVASI 
404
6.1. Genel Olarak 
404
6.2. Tarafların Anlaşmasına Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Düzeltme 
405
6.3. Tapu Memurunun Tapu Sicilini Resen Düzeltmesi 
406
6.4. Mahkeme Kararı ile Düzeltme (Tapu Kaydında Düzeltme Davası) (TMK 1027) 
408
6.4.1. Genel Olarak 
408
6.4.2. Davanın Tarafları 
419
A. Davacı 
419
B. Davalı 
423
6.4.3. İspat 
424
6.4.4. Tespit Hükmü Kurulması Gereken Durumlar 
429
6.4.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
434
6.4.6. Harç ve Vekâlet Ücreti 
440
6.4.7. TMK’nın 1025. Maddesine Göre Açılan Tapu İptali ile Tescil Davasından Farkları 
441
6.4.8. Dava Dilekçesi Örneği 
444
6.4.9. Uygulamadan Karar Örneği 
445
7. SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVALARI 
448
8. KADASTROSU KESİNLEŞEN TAŞINMAZLARDA TEKNİK VE FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ DAVASI (3402 S. KADASTRO KANUNU 41) 
455
Altıncı Bölüm
BORÇLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR
1. TEVDİ MAHALLİ (ÖDEME YERİ) TAYİN EDİLMESİ (TBK 107) 
471
1.1. Açıklama ve İçtihatlar 
471
1.2. Dava Dilekçesi Örneği 
473
2. KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR 
474
2.1. Genel Hükümler 
474
2.1.1. Sözleşmenin Unsurları 
474
A. Anlaşma (Kiracılığın Tespiti Davası) 
474
a. Açıklama ve İçtihatlar 
474
b. Dava Dilekçesi Örneği 
483
B. Kiralanan 
484
C. Kira Bedeli 
485
2.1.2. Sözleşmenin Süresinin Tespiti (Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi) 
486
2.1.3. Kiraya Verenin Borçları 
488
A. Teslim Borcu (TBK 301) 
488
B. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu (TBK 302) 
491
C. Yan Giderlere Katlanma Borcu (TBK 303) 
491
D. Ayıp Nedeniyle Kira Bedelinin İndirilmesi, Sözleşmesinin Feshi ve Tazminat Davaları (Ayıbı Üstlenme, Ayıba Karşı Tekeffül Borcu) (TBK 304– 308) 
492
a. Açıklama ve İçtihatlar 
492
b. Dava Dilekçesi Örneği 
515
E. Zapttan Sorumluluk (Zapta Karşı Tekeffül Borcu) ve Kiralananın El Değiştirmesi Durumunda Yeni Malikin Durumu (TBK 309–312) 
516
2.1.4. Kiracının Borçları 
519
A. Kira Bedelini Ödeme Borcu 
519
a. Kira Alacağı Davası (TBK 313–314) 
519
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
519
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
535
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
536
b. Temerrüt Nedeniyle Tahliye Davası (Kiracının Temerrüdü) (TMK 315) 
539
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
539
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
561
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
562
B. Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu (Tahliye ve Zararın Tazmini Davaları) (TBK 316) 
565
a. Genel Olarak 
565
b. Kira Sözleşmesine Aykırılık ve Hor Kullanma (Açıktan Açığa Fena Kullanma) Nedenleriyle Tahliye Davası 
567
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
567
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
593
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
594
c. Hor Kullanım Nedeniyle Oluşan Zararın Tazmini Davası 
596
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
596
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
613
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
614
C. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu (TBK 317) 
616
D. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu 
618
E. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 
619
2.1.5. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması 
619
A. Kiraya Veren Tarafından 
619
B. Zorunlu Onarım Nedeniyle Geçici Tahliye Davası (TBK 320) 
620
a. Açıklama ve İçtihatlar 
620
b. Dava Dilekçesi Örneği 
623
C. Kiracı Tarafından Yapılan Faydalı ve Zaruri Giderlerin Tahsili Davası (TBK 321) 
624
a. Açıklama ve İçtihatlar 
624
b. Dava Dilekçesi Örneği 
644
2.1.6. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri ile Kiralanan Devri (Fuzuli İşgal) Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 322–323) 
645
A. Açıklama ve İçtihatlar 
645
B. Dava Dilekçesi Örneği 
657
2.1.7. Kiralananın Kullanılmaması (Erken Tahliye Nedeniyle Makul Süre Kira Alacağı Davası) (TBK 324–325) 
658
A. Açıklama ve İçtihatlar 
658
B. Dava Dilekçesi Örneği 
669
2.1.8. Takastan Feragat Yasağı (TBK 326) 
670
2.1.9. Genel Hükümlere Tabi Kira Sözleşmesinin Feshi Koşulları 
670
A. Genel Olarak (Kiralananın Vasfı) 
670
B. Genel Hükümlere Tabi Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Sona Ermesi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 327) 
675
C. Genel Hükümlere Tabi Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi Nedenine Dayalı Fesih ile Tahliye Davası (TBK 328–330) 
679
D. Kira Sözleşmesinin Çekilmez Hale Gelmesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi Davası (Olağanüstü Fesih) (TBK 331) 
681
a. Açıklama ve İçtihatlar 
681
b. Dava Dilekçesi Örneği 
690
E. Kiracının İflası ve Ölümü Nedenleriyle Tahliye Davası (TBK 332–333) 
691
a. Açıklama ve İçtihatlar 
691
b. Dava Dilekçesi Örneği (Kiracının İflası Nedeniyle) 
694
c. Dava Dilekçesi Örneği (Kiracının Ölümü Nedeniyle) 
695
2.1.10. Kiracının Geri Verme Sorumluluğu ve Kiralayanın Gözden Geçirme ve İhbar Yükümlülüğü (Hor Kullanma Nedeniyle Tazminat Davası) (TBK 334–335) 
695
2.1.11. Kiraya Verenin Hapis Hakkı (TBK 336–338) 
701
A. Açıklama ve İçtihatlar 
701
B. Dava Dilekçesi Örneği 
705
2.2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları 
706
2.2.1. Kapsamı 
706
2.2.2. Bağlantılı Sözleşme Yasağı 
712
2.2.3. Kullanım Giderleri 
712
2.2.4. Depozit ve Depozitin İadesi Davası (TBK 342) 
713
A. Açıklama ve İçtihatlar 
713
B. Dava Dilekçesi Örneği 
719
2.2.5. Kira Bedeli 
720
A. Genel Olarak 
720
B. Kira Tespiti Davası (TBK 344–345) 
721
a. Açıklama ve İçtihatlar 
721
b. Dava Dilekçesi Örneği 
755
C. Kira Parasının Uyarlanması Davası 
755
D. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK 346) 
807
E. Kira Sözleşmesini Kefil Sıfatıyla İmzalayanların Sorumluluğu (Kira Sözleşmesine Kefaletin Geçerlilik Koşulları) 
810
2.2.6. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sözleşmenin Sona Ermesi 
818
A. Bildirim (Feshi İhbar) Yolu ile (TBK 347) 
818
a. Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Feshi İhbar ile Sona Erdirilmesi Koşulları (TBK 347/1) 
818
b. Belirsiz Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Feshi İhbar ile Sona Erdirilmesi Koşulları (TBK 347/2) 
819
c. On Yıllık Uzama Süresinin Dolması Nedeniyle Tahliye Davası 
820
d. Aile Konutuna İlişkin Kira Sözleşmesinin Fesih Bildiriminin Geçerlilik Koşulları (TBK 349) 
827
B. Tahliye Davası Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Halleri 
827
a. Konut veya İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 350/1) 
829
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
829
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
855
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
856
b. Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi (İktisap) Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 351/1) 
858
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
858
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
870
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
870
c. Kiralananın Kiraya Veren Tarafından Yeniden İnşası veya İmar İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası (Esaslı Onarım Nedenine Dayalı) (TBK 350/2) 
873
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
873
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
891
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
892
d. Yazılı Tahliye Taahhüdüne Dayalı Tahliye Davası (TBK 352/1) 
892
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
892
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
903
e. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 352/2) 
904
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
904
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
920
cc. Uygulamadan Karar Örneği 
921
f. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Aynı İlçe veya Belde Belediye Sınırları İçerisinde Oturabileceği Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye Davası (TBK 352/3) 
924
aa. Açıklama ve İçtihatlar 
924
bb. Dava Dilekçesi Örneği 
929
2.2.7. Dava Süresinin Uzaması (TBK 353) 
930
2.2.8. Dava Yoluyla Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesine Dair Hükümlerin Kiracı Aleyhine Değiştirilememesi (TBK 354) 
933
2.2.9. Yeniden Kiralama Yasağına Aykırılık Nedeniyle Mal Sahibine Karşı Açılan Tazminat Davası (TBK 355) 
933
2.2.10. Kiracının Ölümünden Sonra Sözleşmenin Sürdürülmesi (TBK 356) 
937
2.2.11. Tahliye Davalarında Harç ve Vekâlet Ücreti 
937
2.3. Ürün Kirası (TBK 357–385) 
941
2.3.1. Genel Olarak 
941
2.3.2. Kiraya Verenin Borçları 
943
2.3.3. Kiracının Borçları 
943
2.3.4. Ürün Kirası Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri 
946
2.3.5. Sona Ermenin Sonuçları 
950
2.4. 6098 S. TBK’nın Kira Sözleşmeleri Yönünden Zaman Bakımından Uygulanması 
951
2.5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Dayalı Kiracılık Sıfatının Tespiti ile Tahliye Davaları 
951
2.6. Kira İlişkisinden Doğan Davalarda Görevli Mahkeme 
959
2.7. Kira İlişkisinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme 
964
Yedinci Bölüm
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNDAN
KAYNAKLANAN DAVALAR
1. TANIMLAR 
967
1.1. Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti, Bağımsız Bölüm ve Eklenti Kavramları ile Kat Malikinin Hak ve Borçları 
967
1.2. Ortak Yer (KMK 4) ve Kat Maliklerinin Ortak Yerlerden Faydalanma Hakkı 
972
2. ARSA PAYININ DÜZELTİLMESİ DAVASI (KMK 3) 
985
2.1. Arsa Payı 
985
2.2. Arsa Payının Düzeltilmesi Davası 
987
2.3. Dava Dilekçesi Örneği 
1003
3. KAT MALİKLERİNİN BAĞIMSIZ BÖLÜM VE ORTAK YERLERİ KULLANIRKEN DİĞER KAT MALİKLERİNE VERDİKLERİ RAHATSIZLIKLARDAN KAYNAKLANAN DAVALAR (KMK 18) 
1004
3.1. Açıklama ve İçtihatlar 
1004
3.2. Dava Dilekçesi Örneği 
1023
3.3. Uygulamadan Karar Örneği 
1023
4. ORTAK YERLERE ELATMANIN ÖNLENMESİ İLE ESKİ HALE GETİRME DAVALARI (KMK 19) 
1024
4.1. Açıklama ve İçtihatlar 
1024
4.2. Dava Dilekçesi Örneği 
1064
5. ANATAŞINMAZA VE DİĞER BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE VERİLEN ZARARLARIN TAZMİNİ DAVASI (KMK 19/3) 
1065
6. ANATAŞINMAZIN GENEL GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR (AVANS PAYI ALACAĞI DAVASI) (KMK 20) 
1069
6.1. Açıklama ve İçtihatlar 
1069
6.2. Dava Dilekçesi Örneği 
1106
7. BİR HAKKA DAYANARAK BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN DEVAMLI SURETTE YARARLANAN KİŞİLERİN (KİRACI V.B.) GENEL GİDERLERDEN SORUMLULUKLARI (KMK 22) 
1107
8. KANUNİ İPOTEK HAKKI 
1110
9. BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİŞ İZNİ VERME VE İŞLERİN YAPILMASINA KATLANMA ZORUNLULUĞU (KMK 23) 
1111
9.1. Açıklama ve İçtihatlar 
1111
9.2. Dava Dilekçesi Örneği 
1120
10. YASAK İŞLER NEDENİYLE İŞYERİ VASFININ KALDIRILARAK ESKİ HALE GETİRME VE TAHLİYE DAVASI (KMK 24) 
1120
11. KAT MÜLKİYETİNİN ÇEKİLMEZLİK NEDENİYLE DEVRİ ZORUNLULUĞU (ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI) (KMK 25) 
1128
11.1. Açıklama ve İçtihatlar 
1128
11.2. Dava Dilekçesi Örneği 
1136
12. KAT MÜLKİYETİNİN KAT İRTİFAKINA GEÇİŞ KARARINA UYMAMA NEDENİYLE DEVRİ (BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİ NEDENİYLE ARSA PAYININ DEVRİ DAVASI) (KMK 26) 
1137
13. KAT MÜLKİYETİNDE YÖNETİM 
1140
13.1. Kat Malikleri Kurulu (Genel Kurul) 
1141
13.1.1. Genel Olarak 
1141
13.1.2. Oy Birliği Aranan Durumlar 
1145
13.1.3. Çifte Çoğunluk (Sayı ve Arsa Payı Bakımından Çoğunluk) Aranan Durumlar 
1146
13.1.4. Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durumlar 
1150
13.1.5. Kat Malikleri Kurulu Kararlarının İptali Davası 
1151
A. Açıklama ve İçtihatlar 
1151
B. Dava Dilekçesi Örneği 
1168
13.2. Yönetici (veya Yönetim Kurulu) (KMK 34) 
1169
13.2.1. Kat Maliklerince Atanma Usulü 
1169
13.2.2 Mahkemece Yönetici Atanması (KMK 34/6) 
1173
A. Açıklama ve İçtihatlar 
1173
B. Dava Dilekçesi Örneği 
1177
13.2.3. Yöneticini Görevleri (KMK 35–37) 
1178
13.2.4. Yöneticinin Hesap Verme Yükümlülüğü 
1180
13.2.5. Yöneticinin Hakları 
1183
13.2.6. Yöneticinin Aktif ve Pasif Husumet Ehliyeti 
1185
13.2.7. Yöneticiliğin Sona Ermesi 
1198
13.3. Denetçi (veya Denetim Kurulu) Seçimi (KMK 41) 
1198
14. YÖNETİM PLANI VE YÖNETİM PLANINA İLİŞKİN İPTAL DAVASI (KMK 28) 
1201
14.1. Yönetim Planı 
1201
14.2. Yönetim Planında Yapılan Değişikliklerin İptali Davası 
1204
14.3. Dava Dilekçesi Örneği 
1210
15. İŞLETME PROJESİ VE İPTALİ DAVASI (KMK 37) 
1211
15.1. Açıklama ve İçtihatlar 
1211
15.2. Dava Dilekçesi Örneği 
1213
16. KAPICI DAİRESİNİN TAHLİYESİ DAVASI (KMK Ek 2) 
1214
17. TOPLU YAPILARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
1216
18. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
1220
19. HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETİ 
1228
Yararlanılan Kaynaklar 
1229
Kavramlar Dizini 
1231