Stepler, Dinyeper ve Barut: Rusya – Ukrayna Savaşı'nın Uluslararası Hukuk Veçhesi Prof. Dr. Fatma Taşdemir, Dr. Adem Özer  - Kitap
Stepler, Dinyeper ve Barut:

Rusya – Ukrayna Savaşı'nın Uluslararası Hukuk Veçhesi

1. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
867
Barkod:
9786052643068
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
770,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya Federasyonu'nun 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarını istilaya başlaması, bizatihi uluslararası güvenlik sisteminin bir çıkmazı olarak, uluslararası politikanın gündemine oturdu. Kuşkusuz bu gelişme, pek çok Uluslararası Hukuk konusunu farklı yönlerden tartışmaya açtı. Tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların Rusya'nın bu tavrı karşısında, öyle veya böyle bir tutum almalarını gerekli kıldı.
Bu kitapta, Türkiye'nin alanında uzman olan akademisyenleri, Rusya - Ukrayna Savaşı'nı Uluslararası Hukukun çok farklı açılarından ele aldılar. Kitap, bu yönden Ukrayna'yı baştanbaşa kat eden Dinyeper Nehri ve Ukrayna stepleri üzerindeki barut kokusunun yarattığı acıları ve gelişmeleri, Uluslararası Hukuk nazarından daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uluslararası Kuvvet Kullanma Hukuku (Jus Ad Bellum) Açısından Rusya–Ukrayna Savaşı
.
Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku Açısından Rusya–Ukrayna Savaşı
.
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Açısından Rusya–Ukrayna Savaşı
.
Uluslararası Sorumluluk Hukuku ve Rusya–Ukrayna Savaşı
.
Uluslararası Örgütler, Küresel Güçler ve Rusya–Ukrayna Savaşı
.
Uluslararası Deniz Hukuku ve Rusya–Ukrayna Savaşı
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 
5
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
11
YAZAR LİSTESİ 
15
KISALTMALAR 
17
I. BÖLÜM: ULUSLARARASI KUVVET KULLANMA HUKUKU (JUS AD BELLUM) AÇISINDAN RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI
ULUSLARARASI HUKUKTA FETRET VE RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI 
21
Cenap ÇAKMAK
ULUSLARARASI KUVVET KULLANMA HUKUKU – JUS AD BELLUM –
BAKIMINDAN RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI 
39
Hakkı Hakan ERKİNER
KIRIM’IN İLHAKINDAN UKRAYNA SAVAŞI’NA RUSYA FEDERASYONU’NUN İDDİALARI: HUKUKİ GERÇEKLER Mİ? JEOPOLİTİK ÇIKARLAR MI? 
81
Baransel MIZRAK
KIRIM'IN İLHAKI VE ULUSLARARASI HUKUK 
125
Mustafa ÇAKIR – Alisher BAKHRONOV
KIRIM, LUHANSK VE DONETSK BÖLGELERİNDE RUSYA’NIN FAALİYETLERİ VE ULUSLARARASI HUKUK 
139
Mustafa ERÇAKICA
ULUSLARARASI ADALET DİVANI’NIN İHTİYATİ TEDBİR YETKİSİ VE RUSYA – UKRAYNA KARARI 
165
Ali Osman KARAOĞLU
KORUMA SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA RUSYA’NIN UKRAYNA
SALDIRISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
189
Sercan REÇBER
RUSYA’NIN UKRAYNA’YA ASKERİ MÜDAHALESİ VE DAVET/RIZA İLE ASKERİ MÜDAHALE DOKTRİNİ 
219
Fatma TAŞDEMİR
YABANCI SAVAŞÇILAR VE RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI 
247
Ertuğrul YAZAR
II. BÖLÜM: ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU AÇISINDAN RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI
İNSANCIL HUKUK KURALLARI AÇISINDAN RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI 
279
Cansu ATILGAN PAZVANTOĞLU – Gökhan GÜNEYSU
HİBRİT SAVAŞ, KONVANSİYONEL SAVAŞ VE NÜKLEER SAVAŞIN
GÖLGESİNDE JUS IN BELLO AÇISINDAN 2022 RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI 
313
Fatma TAŞDEMİR – Adem ÖZER
İŞGAL HUKUKU AÇISINDAN RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI 
343
Mehmet DALAR
POST–VESTFALYA SİSTEMİNDE HİBRİT RUS–UKRAYNA SAVAŞI VE
MİLLİYETÇİ YAPILANMALARIN YÜKSELİŞİ 
357
Saadat RUSTEMOVA DEMİRCİ
RUSYA'NIN SAVAŞ YÖNTEMİ VE SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER: MESKÛN MAHALDE YOĞUN ATEŞ DESTEK UNSURU KULLANIMI MESELESİ 
393
Bleda R. KURTDARCAN
RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞINDA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ KULLANIMI 
405
Tarık AK
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI’NIN UZAY SAVAŞI OLARAK MİLLETLERARASI HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
431
Nebile Pelin MANTI
RUSYA’NIN NÜKLEER TEHDİT SÖYLEMİ VE UKRAYNA’NIN NÜKLEER
KAPASİTESİ 
461
Erdal BAYAR
ORDULARIN ELİNDEKİ EN UCUZ KİTLE İMHA SİLAHI OLARAK AÇLIK: RUSYA – UKRAYNA SAVAŞI 
495
Adem ÖZER
KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI BAĞLAMINDA RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI 
535
Murat KURUN
III. BÖLÜM: ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN RUSYA– UKRAYNA SAVAŞI
KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARMAK: RUSYA’NIN AİHS DIŞINA İTİLMESİ 
559
Mehmet CİĞER
IV. BÖLÜM: ULUSLARARASI SORUMLULUK HUKUKU VE RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI
RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI’NDA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE ULUSLARARASI ADALET DİVANI YARGI YETKİSİ: BİREYSEL CEZAİ SORUMLULUK VE DEVLET SORUMLULUĞU 
579
Cansu KOÇ BAŞAR
RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI’NIN ARDINDAN ULUSLARARASI CEZA
HUKUKUNU YENİDEN DÜŞÜNMEK 
603
Merve ÖZKAN BORSA
RUSYA – UKRAYNA SAVAŞI ÖRNEĞİNDE ULUSLARARASI HUKUKTA KOLEKTİF KARŞI ÖNLEMLERLE İLGİLİ BİR DEĞERLENDİRME 
639
Gökhan ALBAYRAK
V. BÖLÜM: ULUSLARARASI ÖRGÜTLER, KÜRESEL GÜÇLER VE RUSYA – UKRAYNA SAVAŞI
RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI’NIN NATO’YA YÖNELİK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 
657
Arif BAĞBAŞLIOĞLU
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI’NA YAKLAŞIMI 
675
Altuğ GÜNAL
RUSYA FEDERASYONU’NUN UKRAYNA’YI İŞGALİNİN KARADENİZ’E VE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI’NA ETKİSİ 
707
Ali BAŞARAN
ÇİN’İN UKRAYNA SAVAŞI’NA YÖNELİK TUTUMU: ULUSLARARASI HUKUK, POLİTİKA VE PRAGMATİZM 
737
Çağrı Emin DEMİRBAŞ – Cemre PEKCAN
ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI VE
HİNDİSTAN’IN YAKLAŞIMI 
763
Ferhat Çağrı ARAS
RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI’NIN AFRİKA’YA ETKİLERİ 
785
Huriye YILDIRIM ÇİNAR
VI. BÖLÜM: ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU VE RUSYA–UKRAYNA SAVAŞI
UKRAYNA SAVAŞI’NIN RUSYA’NIN ARKTİK POLİTİKASINA ETKİSİ 
809
Rabia KALFAOĞLU
RUSYA FEDERASYONU–UKRAYNA SAVAŞI’NIN AZAK DENİZİ’NİN
STATÜSÜNE ETKİLERİ 
Ali BAŞARAN