Spor ve Ceza Hukuku Doç. Dr. Yener Ünver  - Kitap

Spor ve Ceza Hukuku

1. Baskı, 
Nisan 2004
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
141
Barkod:
9789753477697
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
270,00
İndirimli (%75):
68,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitapta Alman ve İsviçre Ceza Hukukçularının kaleme aldıkları bilimsel makalelerin, gerekli yasal izinler alınarak yapılan çevirileri yer almaktadır.
Sportif etkinliklerde sporcunun olabilecek ceza sorumluluğundan başka, duruma göre, hakemin, seyircinin ve hatta antrenörün, spor kulübü idarecisinin, bazen de spor organizatörünün ceza sorumluluğu söz konusu olabilir. Bu sorumluluklardan her birinin sınırlarının ortaya konulması, boyutlarının belirlenmesi spor ceza hukukunun görevidir. Bu sorumluluklar çerçevesinde ortaya çıkan konular hukukçular tarafından incelenerek sorunlara hukuksal çözümler getirilmektedir.
KARŞILAŞTIRMALI GÜNCEL CEZA HUKUKU SERİSİ
Bu kitap serisi, her biri bağımsız bir konuyu içeren, aynı konuya ilişkin çeşitli makale ve çevirileri içeren derleme niteliğinde kitaplardan oluşmaktadır. Serinin proje yöneticiliğini Prof. Dr. Kayıhan İÇEL ve Editörlüğü'nü ise Doç. Dr. Yener Ünver yürütmektedir. Serinin amacı karşılaştırmalı hukuk alanında ülkemiz hukukçularına en çağdaş, en yeni ve en önemli sözleşmeler, yabancı kanunlar, AB, BM, AİHM gibi ulusalüstü kurumların tasarrufları, AİHM kararları, yabancı ülke yüksek mahkemelerinin içtihatları, yeni teoriler ve gelişmekte olan hukuk alanlarında çok sayıda farlı ülkeden en yeni, en doğru ve güncel hukuk kaynaklarını sağlamaktır. Her kitap temel bir ceza hukuku konusuna tahsis edilmiştir. Kitaptaki çalışmalar yazarların karşılaştırmalı hukuk bilgisi içeren makaleleri ve özellikle yasal izni alınarak en etkin hukuk bilimi adamlarının eserlerinin Türkçeye çevrilmesinden oluşmaktadır. Eserde konuyla ilgili önemli ve güncel kayna sahip Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden yeni ve önemli eserler Türk hukukuna aktarılmaktadır. Yayınlandığı günden beri ülkemizde yayınlanan birçok esere kaynaklık etmiş ve özellikle y.lisans ve doktora çalışmalarında önemli kaynak boşluğunu doldurmaktadır. Genç akademisyenler almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca başta olmak üzere birçok dilden çeviri yaparak seriye katkı sağlamaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Dopingden Kaynaklanan Ceza ve İlaç Hukuku Sorunları
.
İsviçre Ceza Hukukuna Göre "Doping"in Dolandırıcılık Olarak Cezalandırılabilirliği
.
Antrenörün, Hakemin ve Seyircinin Ceza Sorumluluğu
.
Sportif Faaliyetler Sırasındaki Yaralanmalar ve Kazalarda Ceza Takibatı Yapılmasında Kamu Menfaati
.
Ceza Hukuku Açısından Spor Oyunlarında Kural İhlallerinin Değerlendirilmesi ve Nitelendirilmesi
.
Spor Organizatörünün Cezai Sorumluluğu
.
Spor – Bilimsel Ahlak (Etik) – Hukuk İlişkisinin Belirlenmesi
.
Doping Yapılmasında Müessir Fiil Nedeniyle Cezalandırılabilirlik
.
Sporcunun Cezai Korunmasına İlişkin Düşünceler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisine Başlarken (Prof. Dr. Kayıhan İÇEL) 
5
Zur Anfang der rechtsvergliechenden aktuellen Strafrechtsserie 
7
“SPOR VE CEZA HUKUKU” - Sunuş (Prof. Dr. Kayıhan İÇEL) 
9
“SPORT UND STRAFRECHT” - Vorwort 
11
1. Prof. Dr. Hans-Georg KOCH: Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Dopingden Kaynaklanan Ceza ve İlaç Hukuku Sorunları (Çev.: Doç. Dr. Yener ÜNVER) 
27
3. Prof. Dr. Wolfgang SCHILD: Antrenörün, Hakemin ve Seyircinin Ceza Sorumluluğu (Çev.: Doç. Dr. Hakan HAKERİ) 
41
4. Prof. Dr. Michael REINHART: Sportif Faaliyetler Sırasındaki Yaralanmalar ve Kazalarda Ceza Takibatı Yapılmasında Kamu Menfaati (Çev.: Yard. Doç. Dr. V. Özer ÖZBEK) 
48
5. Prof. Dr. Hans - Ludwig GÜNTHER: Ceza Hukuku Açısından Spor Oyunlarında Kural İhlallerinin Değerlendirilmesi ve Nitelendirilmesi (Çev.: Yard. Doç. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM) 
48
6. Prof. Dr. Andreas DONATSCH: Spor Organizatörünün Cezai Sorumluluğu (Çev.: Yard. Doç. Dr. Mustafa KOCA) 
48
7. Prof. Dr. Eckhard MEINBERG: Spor - Bilimsel Ahlak (Etik) - Hukuk İlişkisinin Belirlenmesi (Çev.: Yard. Doç. Dr. Özlem YENERER/ÇAKMUT) 
48
8. Prof. Dr. Wolfgang SCHILD: Doping Yapılmasında Müessir Fiil Nedeniyle Cezalandırılabilirlik (Çev.: Dr. Ali Kemal YILDIZ) 
48
9. Prof. Dr. Andreas DONATSCH: Sporcunun Cezai Korunmasına İlişkin Düşünceler (Çev.: Sevim GEZİCİ) 
48