Sosyal Medya ve Vergilendirme Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş  - Kitap

Sosyal Medya ve Vergilendirme

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
280
Barkod:
9786052645338
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
356,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmamda, sosyal medya, sosyal ağ kavramları ile ilgili değerlendirmeler yapıldıktan sonra sosyal medya platformları üzerinden nasıl gelir elde edilir, sosyal içerik üreticisi olmak için ne gibi hususlara dikkat etmek gerek gerekir konuları açıklanmıştır.
Sosyal medya platformlarından elde edilen gelirin vergilendirilmesinin nasıl olacağı, kazanç istisnasından yaralanmanın şartları, gelirin niteliği gibi hususlarda yapılan açıklamalardan sonra uygulamada karşılaşılan sorunlara değinilmiştir. Özellikle gelir elde eden küçükler ile anne ve babalarının yükümlülükleri, devlet memurlarının bu faaliyette bulunup bulunamayacağı, devlet memurlarına getirilen bildirim yükümlülükleri ve sosyal içerik üreticilerinin ihbarı ve ihbar ikramiyesi konularında değerlendirmeler yapılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sosyal İçerik Üreticileri
.
Influencer–Youtuber–TikToker
.
Reklamlar ve Hashtag (#) Kullanımı
.
Küçükler ve Devlet Memurları
.
Mobil Uygulama Geliştiricileri
.
Gelirlerin Nitelendirilmesi
.
Kazanç İstisnası
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
9
İÇİNDEKİLER 
13
KISALTMALAR 
17
GİRİŞ 
19
BİRİNCİ BÖLÜM
SOSYAL MEDYADAN GELİR ELDE EDİLME ŞEKİLLERİ
I. GENEL OLARAK 
29
II. SOSYAL MEDYA KAVRAMI VE KAPSAMI 
36
A. SOSYAL MEDYA– SOSYAL AĞ ARASINDAKİ FARK 
36
B. EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI 
43
1. YouTube 
51
2. Instagram 
53
3. Twitter 
56
4. Facebook 
58
5. TikTok 
60
6. Diğerleri 
62
III. SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİ VE HASHTAG (#) KULLANIMLARI 
64
A. SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİ 
64
1. Sosyal Medya Etkileyicisi (Influencer) 
69
2. Platformlara Göre İçerik Üreticilerinin Adlandırılmaları 
75
a. YouTuber 
77
b. Blogger ve Vlogger 
79
c. TikToker 
82
B. SOSYAL MEDYA REKLAMLARI VE HASHTAG’LER 
85
1. Influencer Sözleşmesi 
87
2. Reklamlar 
90
3. Hashtag Kullanım Zorunluluğu 
94
a. #reklam 
95
b. #işbirliği 
97
c. #Ortaklık 
98
d. #PRgönderisi (#PRGift) 
98
e. Etiketlemeden Yayınlamak 
100
İKİNCİ BÖLÜM
SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDAN ELDE
EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK 
101
II. 7338 SAYILI KANUNUN KAPSAMINDA KAZANÇ İSTİSNASI 
108
A. GERÇEK KİŞİ OLUNMASI 
110
B. SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI VEYA ELEKTRONİK UYGULAMA PAYLAŞIM VE
SATIŞ PLATFORMLARI ÜZERİNDEN YAPILAN FAALİYET 
111
C. BELİRLENEN LİMİTİN AŞILMAMASI 
115
III. SOSYAL MEDYA GELİRLERİNİN NİTELENDİRİLMESİ 
119
A. TİCARİ KAZANÇ 
122
1. Ticari İş 
123
2. Ticari İşletme ve Unsurları 
125
3. Elde Edilen Gelirin Ticari Kazanç Sayılmasında GVK Kapsamında
Değerlendirme 
128
a. Sosyal İçerik Üretimi ve Mobil Cihazlar İçin Uygulama
b. Sosyal İçerik Üretimi ve Mobil Cihazlar İçin Uygulama
c. Sosyal İçerik Üretimi ve Mobil Cihazlar İçin Uygulama
B. SERBEST MESLEK KAZANCI 
143
1. Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri 
144
2. Elde Edilen Gelirin Serbest Meslek Kazanç Sayılmasında GVK
Kapsamında Değerlendirme 
146
C. DİĞER GELİR UNSURLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
152
1. Arızi Kazanç 
153
2. Telif Ücreti 
156
3. Ücret 
159
4. Gayrimenkul Sermaye İradı 
160
III. KAZANÇ İSTİSNASI UYGULAMASI VE İSTİSNA KAPSAMI DIŞINDA GELİR
ELDE EDİLMESİ 
161
A. BELGE ALIMI 
162
B. BANKA HESABI AÇILMASI 
163
C. USUL İŞLEMLERİ VE BEYAN 
169
D. İSTİSNA KAPSAMI DIŞINDAKİ GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ 
175
IV. KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 
176
A. SOSYAL MEDYA VEYA UYGULAMA SATIŞ PLATFORMLARINDAKİ HİZMET
TESLİMLERİ 
179
B. SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ VE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİ
FAALİYETİ İSTİSNASI 
184
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SOSYAL MEDYA GELİRLERİ VE UYGULAMADA
KARŞI KARŞIYA KALINAN SORUNLAR
I. GENEL OLARAK 
193
II. DEVLET MEMURLARININ DURUMU 
195
A. TİCARET YAPMA YASAĞI 
197
1. Devlet Memurunun Sosyal İçerik Üreticiliği veya Mobil Uygulama
Geliştiriciliği Faaliyeti 
197
2. Eş ya da Küçük Çocuğun Sosyal İçerik Üreticiliği veya Mobil
Uygulama Geliştiriciliği Faaliyeti 
212
B. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
214
1. Devlet Memurunun Şahsi Mal Varlığındaki Artışın Bildirimi 
215
2. Devlet Memurunun Eşi ve Küçük Çocuğunun Mal Varlığındaki
Artışın Bildirimi 
221
III. ANNENİN VE BABANIN YA DA VASİNİN SORUMLULUĞU 
221
A. MEDENİ HUKUK VE TİCARET HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK 
222
B. VERGİ HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUK 
223
IV. İHBAR İKRAMİYESİ VE SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİ 
229
A. İHBAR İKRAMİYESİNİN KAPSAMI 
231
1. İhbarın Şekline Yönelik Şartlar 
232
2. Muhbire Yönelik Şartlar 
234
B. İHBAR İKRAMİYESİNİN VERİLME ŞARTLARI 
235
1. İhbar İkramiyesinin Genel Şartları 
235
2. Sosyal İçerik Üreticilerinde İhbar İkramiyesi 
237
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 
241
EKLER 
263
KAYNAKÇA 
267