Sosyal Hakların Tarihsel Gelişimi: Düşünsel Temelleri ve Pozitif Hukuka Aktarılması Sibel Dengiz  - Kitap

Sosyal Hakların Tarihsel Gelişimi: Düşünsel Temelleri ve Pozitif Hukuka Aktarılması

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
159
Barkod:
9786256533363
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İnsan haklarının gelişimi için kritik bir nokta olan ve insan haklarının anlam ve içeriğine yeni bir boyut katan sosyal hakların gelişim sürecinin tarihi, düşünsel gelişimi incelenmiş ve pozitif hukuktaki yansımaları ele alınmıştır. Günümüzde kendini sosyal devlet olarak tanımlayan devletlerin vazgeçilmezi olan sosyal haklar, küreselleşme sonucu içerikleri boşaltılmaya çalışılsa da varlığını devam ettirmektedir. Çünkü kapitalist düzen varken eşitsizlik her zaman olacaktır ve hala insan haklarının varlığından bahsediyorsak sosyal haklar olmadan bu haklardan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Zira günümüzde insan hakları kuşakları birbirini tamamlamadan bir anlam ifade etmemektedir. İnsan haklarının gelişimi, teknolojinin ve sosyal ağların ilerlemesi ile tamamen farklı bir yönde kanalize olmasına rağmen, toplumdaki sosyal eşitsizlikler adına ne yazık ki böyle bir gelişme yaşanmadığından sosyal haklar hala önemli ve güncel bir konudur. Sosyal hakların varlığına neden ihtiyaç duyulduğu, sosyal hakların insan hakları adına evrimini sağlayan unsurlar, bu hakların günümüzde nasıl varlığını koruduğu ve hangi hakların sosyal haklar içinde yer aldığı ve bu hakların ulusal ve uluslararası düzeyde ne kadar önemli olduğu çalışmanın konularından biridir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnsan Haklarının Sosyal Haklara Evrilişi İnsan Haklarının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
.
Sosyal Hakların Pozitif Hukuka Aktarılması Sosyal Hakların Anayasallaşma Süreci
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ÖZET.5 
ABSTRACT6 
İÇİNDEKİLER.7 
KISALTMALAR11 
GİRİŞ.13 
BİRİNCİ BÖLÜM 
İNSAN HAKLARININ SOSYAL HAKLARA EVRİLİŞİ 
İNSAN HAKLARININ ORTAYA ÇIKIŞI VE 
GELİŞİMİ.15 
İnsan Haklarının Düşünsel ve Tarihi Temelleri.16 
İnsan Haklarının Dayanağı: İnsan Onuru 20 
SOSYAL HAK KAVRAMI22 
Sosyal Hakların Tarihsel Gelişimi.26 
Tarihsel Süreç İçerisinde İlk Sosyal Hak Düzenlemeleri 27 
III. MODERN DEVLETİN YENİ BİR ANLAM 
KAZANMASI.34 
Hukuk Devletinden Sosyal Devlete Geçiş.34 
Sosyal Hakların Sağlayıcısı: Sosyal Devlet.37 
1975 SONRASI KÜRESELLEŞME, 
NEOLİBERALİZM VE SOSYAL DEVLET 43 
SOSYAL HAKLARIN NORMATİF DEĞERİ47 
SOSYAL HAKLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ.47 
Üç Statü Ayrımında Sosyal Hakların Yeri47 
Bireysel ve Kolektif Yönü ile Sosyal Haklar49 
Sosyal Hakların Konusuna Göre Sınıflandırması.50 
Sosyal Hakların Dava Edilebilirliği52 
İnsan Haklarının Bölünmezliği İlkesi.54 
İKİNCİ BÖLÜM 
SOSYAL HAKLARIN POZİTİF HUKUKA AKTARILMASI 
SOSYAL HAKLARIN ANAYASALLAŞMA SÜRECİ .57 
1848 Anayasası57 
1917 Tarihli Meksika Anayasası .59 
1918 Sovyet Anayasası61 
Weimar Anayasası.62 
1920 Estonya Anayasası 64 
1921 Polonya Anayasası 66 
1931 İspanya Anayasası 67 
1946 Tarihli Fransız Anayasası.68 
İ. 1948 İtalyan Anayasası .69 
Bonn Anayasası 71 
Türk Anayasalarında Sosyal Haklar73 
1961 Anayasası.73 
1982 Anayasası.76 
ULUSLARARARASI HUKUKTA SOSYAL HAK 
DÜZENLEMELERİ78 
ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü.78 
BM Nezdinde Sosyal Haklara İlişkin Sözleşmeler81 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi.81 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme.83 
Sözleşme’nin İçeriği83 
EKSHS Komitesi 15. Genel Yorumuyla Tanınan 
Yeni Bir Sosyal Hak: Su Hakkı 85 
Cedaw .87 
Sözleşme’nin İçeriği87 
Sosyal Haklar Alanında Örnek Bir Karar: Cedaw 
Komitesi R.K.B Kararı89 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi.91 
BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 93 
Avrupa Konseyi Nezdinde Sosyal Hakların 
Düzenlenmesi .95 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi.95 
AİHS ve Gelişen Sosyal Haklar İçtihadı .95 
AİHM’in Sosyal Haklara İlişkin Örnek Kararları.99 
(1) Baykara v. Türkiye Kararı .99 
(2) Panaitescu v. Romanya Kararı.101 
Avrupa Sosyal Şartı 102 
AB Nezdinde Sosyal Hakların Düzenlenmesi.107 
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı .107 
Avrupa Harici Bölgesel Sosyal Hak Düzenlemeleri108 
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi.108 
Afrika İnsan ve Halkların Şartı.109 
III. POZİTİF HUKUKÇA TANINAN BAŞLICA SOSYAL 
HAKLAR 110 
Eğitim Hakkı110 
Eğitim Hakkı Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 110 
1982 Anayasası’nda Eğitim Hakkı .116 
Sağlık Hakkı.117 
Sağlık Hakkı Kavramı ve Tarihsel Gelişimi.117 
1982 Anayasası’nda Sağlık Hakkı121 
Çalışma Hakkı122 
Çalışma Hakkının Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi.122 
1982 Anayasası’nda Çalışma Hakkı.126 
Sendikal Haklar .127 
Sendikal Hak Kavramı ve Tarihsel Gelişimi127 
1982 Anayasası’nda Sendikal Haklar.130 
Toplu Pazarlık Hakkı .131 
Toplu Pazarlık Kavramı ve Tarihsel Gelişimi131 
1982 Anayasası’nda Toplu Pazarlık Hakkı 132 
Grev Hakkı.132 
Grev Hakkının Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi132 
1982 Anayasası’nda Grev Hakkı134 
Sosyal Güvenlik Hakkı135 
Sosyal Güvenlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi .135 
1982 Anayasası’nda Sosyal Güvenlik Hakkı .138 
Konut Hakkı 138 
Konut Hakkı Kavramı ve Tarihsel Gelişimi.138 
1982 Anayasası’nda Konut Hakkı140 
SONUÇ143 
KAYNAKÇA 147