Sorumluluk Hukuku – Seminerler – Makaleler 2017 Başak Baysal  - Kitap

Sorumluluk Hukuku – Seminerler – Makaleler 2017

Başak Baysal (Editör)

1. Baskı, 
Aralık 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
548
Barkod:
9786051526423
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
172,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Sorumluluk hukuku serisinin bu ikinci kitabının da çıkış noktası, İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı kapsamında yürütülen sorumluluk hukuku seminerleri ve bu seminerlerde sunulan ödevlerdir. Ancak esere katkıda bulunanlar derse kayıtlı öğrencilerle sınırlı kalmamıştır. Bu seminerlere devam eden kayıtlı yeni öğrencilere, eski öğrenciler ve araştırma görevlileri de katılmış, kürsü hocalarından da destek alarak benimsenen bilimsel seminer yöntemi doğrultusunda yeni makaleler kaleme almışlardır. Ekip çalışması gelişirken, sorumluluk hukuku ailemiz de genişlemiştir.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hukuk ve Ekonomi Yönteminden Haksız Fiil Hukukuna Bakış, Kerem Cem SANLI
.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2013–4–364 Esas, 2013–1543 Karar, 06.11.2013 Tarihli Kararının İncelenmesi (Spor Karşılaşmasında Meydana Gelen Yaralanmadan Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk), Çağla ALTUNBAŞ
.
Haksız Fiil Hukukuna Yönelik Muhtelif Yaklaşımların Liebeck v. Mcdonald's Davası Kapsamında İncelenmesi, Gizem ARSLAN DEMİR
.
Fransız Sorumluluk Hukuku Reformunda Sona Doğru, Başak BAYSAL
.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda Öngörülen Müteselsil Sorumluluk Sistemi, Gökcen DOĞAN
.
İmkansızlık ve Aşırı İfa Güçlüğü Arasındaki Ayrım Borca Aykırılık Türlerini Esas Alan Bir Yaklaşımla Açıklanabilir mi? Fatih DURAN
.
Cezalandırıcı Tazminat ve Medeni Ceza Kavramlarının Karşılaştırılması, Aylin HEKİM – Mikail Bora KAPLAN
.
Bankacılık Kanununa Göre Banka Yöneticileri Aleyhine Açılan Şahsen İflas Davasında Bankaya Verilen Zararla Sınırlı Sorumluluk Prensibinin Hukuki Niteliği ve İflas Yargılaması Bakımından Arz Ettiği Önem, Serpil IŞIK
.
Yargıtay Kararları Işığında Geçersiz Rızanın Haksız Fiilden Doğan Tazminata Etkisi, Dilşah Buşra KARTAL
.
Zarar Görenin Kusurunun Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'nda ki Görünümü, Emine Aslı KÜÇÜKAYDIN
.
Türk Borçlar Kanunu'nda Yer Alan Geçici Ödemelerin Hukuki Niteliği, Mert NAMLI – Makbule Serra KORKUT
.
Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Özen Borcunun Ölçüsü, Caner TAŞATAN
.
Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Kusurun İspatı, Necdet UZEL
.
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Madde 79'un Scafom International Bv v. Lorraine Tubes S.A.S. Kararı Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Elif Merve YILMAZ
.
TTK M. 625–2 Kapsamında Limited Şirket Müdürlerinin Hukuki Sorumluluğu, Hazalcan YURTMAN
.
Fransız Sorumluluk Hukuku Tasarısı (Mart 2017), Başak BAYSAL – Elif Merve YILMAZ
Yorumlar