Sorumluluk Hukuku – Seminerler 2016 Başak Baysal  - Kitap

Sorumluluk Hukuku – Seminerler 2016

Başak Baysal (Editör)

1. Baskı, 
Aralık 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
527
Barkod:
9786051524528
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
2015-2016 akademik yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı kapsamında yürütülen sorumluluk hukuku seminerleri ve bu seminerlerde sunulan ödevler bu kitabın çıkış noktasıdır. Geçmiş yıllardaki başarılı seminer çalışmalarının da eklenmesi ile bu hacimde bir eser ortaya çıkmıştır.
Sorumluluk hukuku ilk anda sadece haksız fiil sorumluluğunu çağrıştırır. Bununla birlikte özel hukukta bir hukuki eylemin hukuka aykırılığı sadece haksız fiil şeklinde ortaya çıkmaz; borca aykırılık da hukuka aykırıdır. Ortak nokta bu hukuka aykırı eylemlerin tazminat sorumluluğuna yol açmasıdır. Bu açıdan yaklaşılınca sorumluluk hukuku ifadesi hem haksız fiil sorumluluğunu, hem de sözleşmesel sorumluluğu kapsayacak şekilde kullanılabilir. Seminerlerde de sorumluluk hukuku ifadesi hep bu anlamda, iki tür sorumluluğu kapsayacak şekilde kullanılmış; böylelikle iki sorumluluk türü arasındaki bağlantı da daha net görülebilmiştir.
Seminerlerde sadece haksız fiilden doğan borç ilişkisine odaklanılmamış, sözleşmeye aykırılığın çetrefil sorunlarını da ele alınmış.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bir Kanun Boşluğu Örneği: "TBK. M.138 ve Sözleşmenin Yeniden Müzakeresi", Nurbanu Akmeşe – Erman Ekingen
.
Satım Hukukunda Aynen İfa Talebinin Birincil Yaptırım Olması Sorunu, Ece Baş Süzel
.
Fransız Sorumluluk Hukuku Reformu, Başak Baysal
.
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Madde 28'in Özel Hukukun Yeknesaklaştırılmasına Etkisi, N. Tuğçe Bilgetekin – Yasemin Yalçın
.
TTK. M. 122 Kapsamında Denkleştirme İsteminin Hukuki Niteliği, Muhammet Emin Bingöl
.
Sigara Üreticisinin Sorumluluğu, Aylin Hekim – Oylum Özdemir
.
Yapısal Yatkınlıkta Nedenselliğin Kurulması ve Riskin Paylaşılması, Mikail Bora Kaplan – Ege Türel
.
TBK. M. 473–I Hükmü Kapsamında Öncelenmiş Borca Aykırılık Sorununun Değerlendirilmesi, Dilşah Buşra Kartal – Pınar Öğün
.
Türk Hukukunda Yansıma Zarar ve Yansıma Zararın Tazmin Edilebilirliği, Pınar Koçyiğit
.
Muhtemel Zarar Kavramı ve Sigortacının Dava ve Say Masraflarının Tazmini, Melisa Konfidan
.
İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu, Makbule Serra Korkut – Adem Özgündüz
.
Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Üreticinin Sorumluluktan Kurtuluş Sebepleri, Pelin Oğuzer
.
Salt Malvarlığı Zararı ve Bu Zararın Tazmin Edilebilirliği, Nesli Şen Özçelik
.
Üreticinin TBK. M. 71 Kapsamında Sorumlu Tutulması, Meliha Sermin Paksoy – Gizem Arslan Demir
.
Manevi Tazminat İsteminin Devrine Getirilen Yasal Sınırlamanın Yerindeliği, Caner Taşatan
.
Fransız Hukukunda Yansıma Zararların Tazmini, Hazalcan Yurtman
Yorumlar