Sokrates Davası ile Şeyh Bedreddin Davası Davaların Karşılaştırılması Yaşar Şahin Anıl  - Kitap

Sokrates Davası ile Şeyh Bedreddin Davası

Davaların Karşılaştırılması

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
326
Barkod:
9786256580060
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
700,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Toplumların ahlaki düzeyleri ya da devletlerin hukuka bağlılık dereceleri sahip oldukları adalet inancı ve anlayışlarında kendini gösterir. Bu erginliğin en iyi ve gerçek görünümü ise yargı organlarının görevleri sırasında takındıkları tavır ve yetkinliklerinde müşahede edilebilir. Onun için toplum ya da devletlerin gerçek yapı ve düzeylerini tanımanın sağlam yollarından birinin de adalet kurumlarının incelenmesi olduğu yadsınamaz.
Sokrates ile Şeyh Bedreddin gibi iki ünlü kişinin rol almış bulunduğu davaların incelenip değerlendirilmesine özgülenmiş bu çalışmayla; adalet duygusunun ilginç özelliklerine değinilmek istenilmiştir. Her şey düzgün ve iyi iken adil olmak kolaydır. Önemli olan en karmaşık ve tüm değerlerin sarsılmakta olduğu zamanlarda da gerçeği hâkim kılabilme hasletine sahip olabilmektir.
Kitabın İçindekileri
KİTAP HAKKINDA III 
ÖNSÖZ IX 
I. KİTAP 
SOKRATES DAVASI 
GİRİŞ 3 
I. BÖLÜM 
ATHENAİ POLİSİ TARİHİNİN ÖZETİ 
II. BÖLÜM 
ATHENAİ’IN SİYASAL YAPISI 
A) Genel Görünüm 30 
B) Polis’te Yönetim 31 
C) Polis’te Yasama 32 
D) Polis’te Yargı 33 
III. BÖLÜM 
ATHENAİ HALKININ KÜLTÜREL GÖRÜNÜMÜ 
A) Genel Görünüm 40 
B) Bireysellik 43 
C) Halkın İnanç Biçimleri 46 
IV. BÖLÜM 
SOKRATES 
A) SOKRATES’İN KİMLİĞİ 54 
a) Kişisel Yapısı 54 
b) Yaşamı 56 
B) SOKRATES’İN DÜŞÜNCELERİ 93 
a) Genel İlkeler 98 
b) Felsefesi 99 
c) Dinsel Düşünceleri 125 
d) Siyasal Düşünceleri 132 
V. BÖLÜM 
SOKRATES DAVASI 
A) Davanın Nedenleri 142 
B) Yargılama 144 
a) Son Soruşturma (Duruşma) 147 
b) Karar 153 
c) İnfaz 155 
II. KİTAP 
ŞEYH BEDREDDİN DAVASI 
GİRİŞ 
I. BÖLÜM 
FETRET DEVRİ 
A) FETRET DÖNEMİNDE DEVLETİN SİYASAL VE TOPLUMSAL YAPISI 174 
a) İktidarın Yapısı 174 
b) Toprak Rejimi 180 
c) Halkın Yapısı 185 
B) OSMANLI DEVLETİNDE HOŞGÖRÜ 195 
C) TOPLUM VE DEVLET KATINDAKİ ÇATIŞMALAR 198 
II. BÖLÜM 
FETRET DÖNEMİNDE YARGI ÖRGÜTÜ 
A) YARGILAMA İLKELERİ 204 
B) YARGI ÖRGÜTÜ 207 
C) YARGI ÖRGÜTÜNDE DİVAN–I HÜMAYUN’UN YERİ 210 
III. BÖLÜM 
SİMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDREDDİN 
A) ŞEYH BEDREDDİN’İN ÖZGEÇMİŞİ 217 
B) ŞEYH BEDREDDİN’İN DÜŞÜNCELERİ 223 
a) Şeyh Bedreddin’in Dini Görüşleri 224 
b) Şeyh Bedreddin’in Siyasal Düşünceleri 232 
c) Şeyh Bedreddin’in Hukuki Düşünceleri 235 
C) ŞEYH BEDREDDİN’İN KİŞİLİĞİ 237 
D) ŞEYH BEDREDDİN’İN DRAMI 239 
IV. BÖLÜM 
AYAKLANMA 
A) HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 243 
B) AYAKLANMANIN İDEOLOJİSİ 245 
a) Dinsel Sebepler 245 
b) Toplumsal Sebepler 245 
c) Siyasal Sebepler 247 
C) ŞEYH BEDREDDİN’İN YARDIMCILARI 248 
D) AYAKLANMA 249 
E) YENİLGİ 251 
V. BÖLÜM 
DAVA 
A) YARGILAMA HAZIRLIĞI 254 
B) YARGILAMA 254 
C) HÜKÜM 264 
D) İNFAZ 267 
III. KİTAP 
KARŞILAŞTIRMA 
SOKRATES VE ŞEYH BEDREDDİN DAVALARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI 
IV. KİTAP 
KAYNAKÇA 
ÖNSÖZ İÇİN SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA 291 
SOKRATES DAVASI İÇİN SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA 295 
ŞEYH BEDREDDİN DAVASI İÇİN SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA 313 
KARŞILAŞTIRMA İÇİN SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA 325 
YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ 327