Şirketler Hukuku Şerhi  Türk Ticaret Kanunu Md. 124 – 644,  4 Cilt Prof. Dr. Kemal Şenocak, Doç. Dr. Esra Cenkci, Doç. Dr. Jur. Cafer Eminoğlu, Doç. Dr. Mustafa Yasan, Doç. Dr. Nuri Erdem, Doç. Dr. Orhan Eroğlu, Doç.   - Kitap
1. Baskı, 
Ocak 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
5024
Barkod:
9789750266676
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
5.750,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Almanya, İsviçre ve Avusturya gibi ticaret hukukumuzun mehazı olarak kabul edilen ülkelerde rastlandığı şekliyle, hukuk alanında kollektif çalışmalarla oluşturulan şerh (Kommentar) geleneğine ülkemizde pek rastlanmamaktadır. Bu anlamda 2023 yılında yayımlanan ve editörlüğünü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın yaptığı "Şirketler Hukuku Şerhi" isimli dört ciltlik eser öncü sayılabilecek bir çalışma olarak kabul edilebilir. Farklı hukuk fakültelerinden 47 ticaret hukuku akademisyeninin katkı sunduğu bu çalışma ticaret hukuku alanında kollektif çalışmayla hazırlanan ilk şerh çalışması olarak kabul edilebilir. Bu yönüyle hem bir proje hem de bir eser olarak oldukça önemli başarıya imza atıldığı ifade edilmelidir.
"Şirketler Hukuku Şerhi" ile Türk Ticaret Kanunu'nun m. 124 il 644. Hükümleri şerh edilmektedir. Eser oluşturulurken Türk Ticaret Kanununun sistematiği takip edilmiştir. Madde sistematiğinde ise, "Kommentar" geleneğine uygun olarak ilk kısımda madde metni ve maddenin gerekçesi ile ulusal ve uluslararası literatür de taranarak oluşturulmuş madde kaynakçasına yer verilmiştir. Açıklama kısmında ise maddeye ilişkin genel bilgilere yer verilmiş, ardından her maddede yer alan kavramlar ve hükümler hem teori hem de uygulama açısından detaylı bir şekilde şerh edilmiş, karşılaştırmalı hukuk açısından incelenmiştir. Çalışma maddelere ilişkin Yargıtay kararları ile zenginleştirilmiştir.
Eserde İsviçre, Almanya ve Avusturya gibi ülke hukuku ve öğretilerinden faydalanılmış Türk hukukundaki tartışmalara kapsamlı olarak değinilmiştir. Bu bağlamda dört ciltlik şerh, kapsamlı bir doktriner inceleme ve bu incelemenin ışığında uygulamanın nasıl olması gerektiğinin bir açıklaması olarak okuyucuya sunulmaktadır.
4 ciltlik ve toplam 5024 sayfalık çalışma 2023 yılının başında hazırlanmış olsa da esasen beş yılı aşkın bir kollektif çalışmanın neticesinde ortaya çıkmıştır. Çalışmanın teorisyenler açısından olduğu kadar uygulayıcılar bakımından da bir başucu eseri olacağını düşünmekteyiz.
Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anabilim Dalı Başkanı / Özel Hukuk Bölüm Başkanı / Dekan
Yazarlar:
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih ÖZKAN - Md. 124-133
Dr. Öğr. Üyesi Kağan SUSUZ - Md. 134-158
Prof. Dr. Ferna İPEKEL KAYALI - Md. 159-179
Dr. Süleyman KIRAN - Md. 180-190
Prof. Dr. Ferna İPEKEL KAYALI - Md. 191-194
Dr. Öğr. Üyesi Emre TÜRKMEN - Md. 195-209
Prof. Dr. Ayşe PAMUKÇU - Prof. Dr. Fatma PAMUKÇU - Md. 210
Yrd. Doç. Dr. Hakan BİLGEÇ - Md. 211-231
Dr. Nurdan ORBAY ORTAÇ - Md. 232-242
Dr. Seda SEYMAN - Md. 243-252
Dr. Öğr. Üyesi Gönenç DEMİR - Md. 253-266
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KAYIŞ - Md. 267-285
Doç. Dr. Orhan EROĞLU - Md. 286-303
Doç. Dr. Tayfun ERCAN - Md. 304-328
Prof. Dr. Ömer KORKUT - Md. 329-334
Dr. Çağlar Doğu ARAS - Md. 335-341
Prof. Dr. Ömer KORKUT - Md. 342-344
Dr. Nevzer Sebla DEMİRTAŞ YAVAŞ - Md. 345-352
Prof. Dr. Ömer KORKUT - Md. 353-358
Doç. Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU - Md. 359-360
Dr. Metin KIRATLI - Md. 361
Doç. Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU - Md. 362-368
Dr. Öğr. Üyesi Setenay YAĞMUR - Md. 369-373
Dr. Öğr. Üyesi Serhan DİNÇ - Md. 374-376
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Beril ÖZCANLI - Md. 377-378
Dr. Öğr. Üyesi Bilge AYTUĞAR - Md. 379-389
Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Nimet YAŞAR - Md. 390-393
Dr. Öğr. Üyesi Damla SONGUR - Md. 394-396
Prof. Dr. Ayşe PAMUKÇU - Prof. Dr. Fatma PAMUKÇU - Md. 397-406
Dr. Neval OKAN - Md. 407-424
Doç. Dr. Esra CENKCİ - Md. 425-436
Dr. Seda SEYMAN - Md. 437-451
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Can GÖKSOY - Md. 452-483
Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÇETİNKAYA UYAR - Md. 484-501
Dr. Öğr. Üyesi Betül AKTAŞ ERTAN - Md. 502-503
Dr. Enver USCA - Md. 504-506
Dr. Öğr. Üyesi Abdüssamet YILMAZ - Md. 507-509
Dr. Sinan SARIKAYA - Md. 510-513
Prof. Dr. Güven SAYILGAN - Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK - Md. 514-528
Doç. Dr. Nuri ERDEM - Md. 529-548
Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN - Dr. Öğr. Üyesi Hanife DOĞRUSÖZ KOŞUT-Md. 549-563
Doç. Dr. Tayfun ERCAN - Md. 564-572
Dr. Öğr. Üyesi Muharrem TÜTÜNCÜ - Md. 573-588
Dr. Öğr. Üyesi Burçak TATLI - Md. 589-592
Prof. Dr. Hakan ÇEBİ - Md. 593-615
Dr. Öğr. Üyesi Sevgi BOZKURT YAŞAR - Md. 616-622
Dr. Öğr. Üyesi Işık ÖZER - Md. 623-628
Dr. Çağlar Doğu ARAS - Md. 629-630
Doç. Dr. Mustafa YASAN - Md. 631-644
Okuyucularımız ve Yazarımızdan Özürlerimizle
Şirketler Hukuku Şerhi kitabımızın 2. cildinin 1648-1680 sayfaları arasında yer alan 359 ve 360. maddelerin dipnot referansları ve dipnotları teknik bir sorundan dolayı çıkmamıştır. Bu maddelerin dipnotlar eklenmiş hali aşağıda yer almaktadır. Meydana gelen hata için yazarımızdan ve okuyucularımızdan özür dileriz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Cilt I – Türk Ticaret Kanunu – Md. 124 – 303
.
Cilt II – Türk Ticaret Kanunu – Md. 304 – 451
.
Cilt III – Türk Ticaret Kanunu – Md. 452 – 563
.
Cilt IV – Türk Ticaret Kanunu – Md. 564 – 644