Sigortada Rücuen Tazminat Davaları Filiz Berberoğlu Yenipınar  - Kitap

Sigortada Rücuen Tazminat Davaları

4. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
384
Barkod:
9789750293122
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
495,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Eylül 2022
485,00
295,00 (%39)
Kitabın Açıklaması
Kitapta; sigorta şirketlerince, hak sahiplerine yapılan ödemeden sonra, yasal mevzuata ve sigorta poliçesindeki şartlara aykırı davranan kendi sigortalısına veya 3.kişiye karşı açılan rücu davaları incelenmiştir.
Uygulamada bu ödemeler, icra dosyası, tahkim kararı ya da sigorta şirketince uygun görülmesi halinde yapılabilmektedir. Davayı açan sigorta şirketi, ödemeyle ilgili dayanak delillerini ibraz etmeli, ileri sürülen her iddia ve savunma ayrı ayrı incelenmelidir.
Sigorta hukukunda kural olarak, sigorta sözleşmesinin meydana gelmiş olması sigortacının sorumluluğunun başlamış olmasını gerektirmez. Sigortacının sorumluluğunun başlayabilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 1421, 1430 ve 1431. maddeleri hükmünce, rizikodan önce primin tamamının veya ilk taksitinin ödenmiş olması zorunludur.
Güncellenerek genişletilen kitabın yeni baskısında; tüm bu hususlar örnek dilekçeler, güncel yargı kararları ve mevzuat ışığında detaylı olarak incelenmiş, işveren sorumluluk sigortası konusu da eklenerek kitap genişletilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Usul ve Yargılama Esasları – Genel Bilgiler ve Örnek Kararlar
.
Güvence Hesabı Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası (ZMMS)
.
İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası)
.
İşveren Sorumluluk Sigortası
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
3. Baskıya Önsöz 
7
Örnekler ve Notlar Dizini 
19
Kısaltmalar 
20
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. YARGILAMA USULÜ 
21
A. 6100 sayılı HMK ile Yazılı Yargılama Usulü 
21
B. Adli Yargının Görevli Olması 
24
C. Yasa Yolu İncelemesi 
31
II. RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARI 
36
A. Genel Bilgiler 
36
1. Görevli Mahkeme 
37
a. Genel İnceleme 
37
b. Halefiyet Hakkına Dayanan Rücu Davasında Görevli Mahkeme Örneği 
39
c. Halefiyet – Görevli Mahkeme – Kira Sözleşmesi – Örneği 
40
d. Yangın Sigortası Örneği 
41
e. Görevli Mahkeme Araştırması – Hususi Araç – Ticari Araç Ayırımı 
42
f. Ticari Amaçla Kullanılan Çekici 
43
2. Tüketici Mahkemesi 
43
a. Rücu Davalarında Tüketici Mahkemesi Görevlidir 
43
b. İşyeri Sigortası Poliçesi/ İtirazın İptali Davası Örneği 
44
c. Tüketici Tanımı 
45
d. Poliçede Hususi Araç / ZMMS 
47
e. Müstakil Tüketici Mahkemesinin Bulunmaması 
47
f. Tüketici Mahkemesi/ Kasko Sigortası 
48
g. Davanın Reddedilen Kısmı İçin Öngörülen Maktu Vekalet Ücreti 
48
3. Yetkiye İlişkin Genel Hükümler Uygulanır 
49
4. Zamanaşımı 
51
a. Genel İnceleme 
51
b. 2918 Sayılı KTK’nin 109/4. Maddesi – Zamanaşımı 
52
B. Husumet – Taraf Ehliyeti 
55
1. 2918 Sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu’nun 85. Maddesi – Husumet 
55
a. Halefiyet 
56
2. Trafik Kazaları Sonucu Ortaya Çıkan Maddi ve Manevi Zararların Tazmini İçin Dava Açabilecek Olanlar 
56
3. İşletenin Hukuki Sorumluluğu 
57
a. İşletenlik Sıfatı 
57
b. İşleten Değişikliği 
58
c. Aracın İşleteninin Araştırılması 
58
d. İşleten Sıfatı – Emniyet Kemeri 
60
e. İspat Külfeti 
61
C. Tanım ve Kavramlar 
61
1. Bildirim Yükümlülüğü 
61
2. Sigortanın Sorumluluğu 
62
a. Rücu/ Sürücü Belgesi Bulunmama 
63
b. Kısmi Ödeme 
63
c. Zarar Görenin İbrası 
63
3. Güvence Hesabı 
64
a. Güvence Hesabı – Rücu 
65
b. Sıralı Sorumluluk 
66
c. Güvence Hesabı – Motorlu Bisiklet 
67
4. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası – (Trafik Sigortası) / ZMMS 
67
5. Kasko Sigortası (İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası) 
68
6. Tazminat Kavramları 
68
a. Maddi Tazminat 
68
aa. Ölüm 
69
bb. Bedensel (Cismani) Zararlar 
69
cc. Maluliyet 
69
b. Manevi Tazminat 
70
c. Sağlık Hizmet Bedelleri 
71
d. Bilirkişi Raporu 
73
7. Sigorta Şirketi – Rücu 
74
a. Genel İnceleme 
74
b. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartlarının B.4. Maddesinde Sigorta Ettirene Rücu Halleri 
76
c. Alkollü İçki Alınarak Araç Kullanımı 
77
d. Sürücü Belgesi Yeterliliği 
78
e. Rizikonun Teminat Dışında Kaldığına İlişkin İddiası – Tazminatı Gerektiren Olay 
79
f. İcra İnkar Tazminatı 
80
8. Mal Sigortaları türünden olan Kasko Sigortası Genel Şartları 
81
9. İş Kazası 
83
10. Konu İle İlgili Tanım ve Kavramlar 
91
a. Öngörülen Dava Şartı 
91
b. Islaha Faiz Talebi 
92
c. Değer Kaybı Mahrumiyet 
92
d. Karayolu Tanımı 
93
e. Müterafik Kusur 
94
f. Ölümlü Kazada Zamanaşımı 
95
g. Müteselsil Sorumluluk 
96
h. Temerrüt Tarihi 
97
ı. Aracın Çalınması 
101
i. Aracın El Değiştirmesi 
101
j. İstiap Haddinin Aşılması 
102
k. Münhasıran Alkolün Etkisiyle Kazanın Oluşması 
102
l. Olay Yerinin Terki 
104
m. Alkol – Ehliyetsizlik Araç Kullanımı 
104
n. Rücu Şartlarının Araştırılması 
105
o. Kendi Sigortalısına Rücu 
107
ö. Güvence Hesabı – Faiz Başlangıcı 
107
p. İş Kazası Örneği 
109
r. Kaza Yerini Terk 
111
s. Müteselsil Sorumluluk – Feragat 
112
ş. Taşıma Sigortası 
112
t. İç İlişki 
113
u. Aracın İhbar Olunan Sigorta Şirketi ZMMS 
114
ü. Tek Taraflı Kaza – Ret 
115
v. Tek Taraflı Kaza – Kabul 
116
y. Maddi Hasar 
116
z. Çalınma 
117
11. İhtiyati Haciz 
119
İkinci Bölüm
YARGITAY KARARLARI
(RÜCUEN TAZMİNAT DAVALARINDA
KONULARINA GÖRE TASNİFLENMİŞ)
I. USÜL VE YARGILAMA 
123
A. Görevli Mahkeme 
123
B. Yetkili Mahkeme 
146
C. Husumet – Taraf Ehliyeti 
152
D. Zamanaşımı 
161
E. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası 
168
II. KONULARINA GÖRE TASNİFLENMİŞ DAVA TÜRLERİ 
186
Trafik Kazası Sonrası Tanzim Edilen Kaza Tespit Tutanağı 
187
Uyuşturucu ve Keyif Verici Maddeler İle İçkilerin Etkisinde Araç Sürme Yasağı 
188
Ehliyet – Sürücü Belgesi 
216
Motorlu Aracı Çalınması veya Gasbı 
221
İcra İnkar Tazminatı 
223
Sağlık Kurul Raporu – Tedavi Giderleri 
224
15 Gün İçinde Sigortacıya Durumu Bildirmek Zorunluluğu 
231
Kasta Yaklaşan Kusur Durumu 
232
Vekalet Ücreti 
233
Faiz 
233
Aracın Devri 
235
Belediye Başkanlığına Devir 
236
Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Davalılardan Müteselsilen Tahsili 
236
Eksik Bilirkişi Raporu 
237
Manevi Tazminat 
241
Hasar Ödemesi 
241
Ağır Kusur veya Kasıt 
243
Kira Sözleşmesi 
245
Sigorta Ettirenin Dava Dışı Olması 
247
Hırsızlık 
248
Kırmızı Işıkta Geçme 
248
İstıap Haddinin Aşılması 
250
Ceza Yargılaması – Takipsizlik 
255
İspat Yükü 
255
Aracın Çalınması veya Gasp Edilmesinde İşletenin Kusuru 
260
Hatır Taşıması 
261
Tek Taraflı Ölümlü Kaza 
282
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA – ÖRNEKLER
Yetersiz Sürücü Belgesi – Dava Dilekçesi 
287
Araç Sürücüsünün Kırmızı Işıkta Geçmesi – Dava Dilekçesi 
290
Çalınma – Dava Dilekçesi 
292
Aşırı Yağışlar Sebebiyle Oluşan Su Birikintisine Girmiş ve Araç Arızalanması – Dava Dilekçesi 
295
Ehliyetsiz Sürücü – Dava Dilekçesi 
298
Davacı Sigorta – Delil Listesi ve Deliller 
300
Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
301
Davanın Üçüncü Kişiye İhbarı İstemi 
304
Tanıkların İsim ve Adreslerinin Bildirilmesi 
305
Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması / İşyeri Su Basması 
306
Cevap Dilekçesi ve İtirazların Sunulması / Trafik Kazası Kusura İtiraz 
307
Cevaba Cevap Dilekçesi / Davalı Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu İddiası 
309
İstinaf Dilekçesi / Müteveffa/ Ağır Kusur Kavramı 
310
İstinaf Dilekçesi I/ Ölümlü Motor Kazası / Eksik İnceleme İddiası 
312
 İstinaf / Alkollü Araç Kullanımı 
315
İstinaf / Yükleme Organizasyonu Sırasında Hasara Uğrama 
318
İstinaf / Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi 
320
İstinaf / Kazanın Oluşumunda Tanık Beyanlarının İncelenmemesi 
322
İstinaf / Hesap Bilirkişisinin Tekstil Uzmanı Olması 
324
İstinaf /Maddi Hasar / Yağmur Sularının Birikmesi 
326
İstinaf / Maddi Hasar / Görevsiz Mahkemede Toplanan Delil Niteliği 
328
İstinaf / Bilirkişi Raporuna İtirazların Değerlendirilmemesi 
330
İstinaf / Maddi Hasar / Sovtai Bedeli 
331
Tehir–i İcra Talebi 
332
 İstinaf / İstiap Haddinin Aşılması 
333
İstinaf / İhtiyati Haciz Reddi / 18 Yaşından Küçük Sürücü / Ev Başkanının Sorumluluğu 
336
İstinaf Ek Bayanlar / Destekten Yoksun Kalanların Sorumluluğu 
340
İstinaf Kararının Temyizi / Temyiz Talebinin Reddi Kararı 
344
İstinaftan Feragat 
345
İstinaf Kararının Temyizi / Murisin Kendi Kusuruyla Kazaya Sebebiyet Vermesi 
346
İstinaf Cevap / İstiap Haddinin Aşılması 
351
İstinaf Cevap /Gemide Hasar 
354
İstinafa Cevap / Kimliği Belirlenemeyen Sürücü / İlliyet Bağı 
356
İstinafa Cevap /Ehliyetsiz Sürücü Kazası 
358
İstinafa Cevap / Gereken Ehliyetnameyi Haiz Olmayan Kişi 
360
İstinafa Cevap / Yurt Dışından Alınan Bir Sürücü Belgesi 
362
İstinafa Cevap / Kazanın Münhasıran Alkol Etkisiyle Meydana Gelmiş Olması 
364
İşveren Sorumluluğu / Kalp Krizi/ Kaçınılmazılk / Destekten Yoksun Kalma Tazminatı/ Manevi Tazminat 
366
İş Kazası Cevap Dilekçesi– Sigortaya İhbar Talepli 
374
İş Kazası– Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi –İhbar Edilen Sigorta 
378
Kaynakça 
381
Kavram Dizini 
383