Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları Doç. Dr. Meral Sungurtekin Özkan, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Türkoğlu  - Kitap

Roma Hukukundan Günümüze Medeni Yargılamanın Esasları

1. Baskı, 
Şubat 2008
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19.5
Sayfa:
152
Barkod:
9789750206795
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kitabın Konu Başlıkları
.
Roma Medeni Usul Hukukunda Yargılama
.
Roma Medeni Usul Hukukunda Yargı Organları ve Süjeleri
.
Roma Medeni Usul Hukukunda Dava
.
Türk Medeni Usul Hukukuna Egemen İlkelere Kısa Bakış
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
9
Giriş 
11
I. ROMA MEDENİ USUL HUKUKUNDA YARGILAMA 
21
A. YARGIÇ 
21
B. TARAFLAR 
29
C. AVUKATLAR 
37
III. ROMA MEDENİ USUL HUKUKUNDA DAVA 
43
A. DAVANIN AÇILMASI 
46
B. DAVANIN GÖRÜLMESİ 
54
1. Gerçeğe Ulaşma 
59
2. Yargıcın Sorumluluğu 
61
C. DAVADA İSPAT VE DELİLLER 
68
1. Delillerin Çeşitleri 
71
a. Yemin 
71
b. Tanık İfadeleri 
78
aa. Tanık İfadelerinin Alınması 
86
bb. Yaptırımlar 
88
c. İşkence 
89
d. Yazılı Belgeler 
92
aa. Sınıflandırma 
93
bb. Senetlerin İbrazı ve Değerlendirme 
97
cc. Yaptırımlar 
102
e. İkrar (Kabul) 
104
f. Bilirkişi Görüşleri 
107
g. Diğer Çeşitli Deliller 
109
aa. Sembolik Deliller 
109
bb. Taraf Beyanları, Sorgu (İsticvap) 
111
2. Delillerin Hukuk Sistemince Kabul Olunabilirliği Sorunu 
113
a. Söylentiler 
114
b. Kesin Hüküm 
115
c. Tarafların Kendilerinden Sadır Olan Belgeler 
121
3. İspat Yükü ve Karineler 
123
a. İspat Yükü 
123
b. Karineler 
126
D. YARGILAMA ORGANI KARARLARI 
129
E. KANUN YOLU 
134
IV. TÜRK MEDENİ USUL HUKUKUNA EGEMEN İLKELERE KISA BAKIŞ 
139
Sonuç 
145
Kaynakça 
147
Dizin 
153