Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi (Profesyonelliğe Geçiş ve Transfer) ve Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Ulusal ve Uluslararası Çözüm Merci ve Yolları Mustafa Özen  - Kitap

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi (Profesyonelliğe Geçiş ve Transfer) ve Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Ulusal ve Uluslararası Çözüm Merci ve Yolları

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
319
Barkod:
9786052647240
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
395,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Futbol, spor faaliyet alanları içinde yer alır. Bu nedenle, genel anlamda spor faaliyeti alanı içinde özel bir spor faaliyeti niteliğine sahiptir.
Futbol, bütün spor faaliyet alanları içinde dünyada en çok sevilen, izlenen ve takip edilen spor faaliyetidir. Bu durum, futbolu salt bir spor faaliyeti olmanın ötesine taşımıştır. Çünkü, milyonlarca hatta bazı futbol karşılaşmalarının milyarları bulan insanlar tarafından izlenmesi, bu spor faaliyetini maddi kazanç elde etme aracı haline getirmiştir. Bu nedenle, günümüzde futbol, sadece futbol faaliyeti değildir. Amacı ve işlevi değişmiştir. Görünürde futbol faaliyeti olmakla birlikte, özelinde ve arka planında ekonomik kazanç elde etme amacı ve yüksek paralara hükmetme aracı haline gelmiştir. Bu amaç ve araç, işin tabiatı gereği, futbolun görsel yönüyle bir ölçüde perdelenmektedir. Bu amaç ve araç, reklam gelirleri öne çıkartılarak elde edilmektedir. Reklamın şekilleri birden çok ve farklılık göstermektedir. Devletler de futboldan önemli kazançlar elde etmektedir. Avrupa'da futbol lig kalitesine göre devletler, futbol kulüpleri ve futbolculardan doğrudan ve/veya dolaylı yönden ciddi vergi gelirleri elde etmektedirler. Yine, futbol, (maalesef) bazen kara para aklama aracı haline getirildiğine ilişkin eleştirilere konu edilmektedir. Kısaca, futbol, bir spor faaliyeti olmanın çok ötesinde anlama sahiptir.
Bu çalışmada, üç bölüm yer almaktadır. İlk bölümde, profesyonel futbolcu sözleşmesi, ikinci bölümde profesyonel futbolcu sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların iç hukukta çözüm yolları ve mercileri, profesyonel futbolcu sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların uluslararası hukukta çözüm yolları ve mercileri incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Profesyonel Futbolcu ve Transfer Sözleşmesi
.
Uyuşmazlığın Ulusal Çözüm Merci ve Yolları
.
Uyuşmazlığın Uluslararası Çözüm Merci ve Yolları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
PROFESYONEL FUTBOLCU VE TRANSFER SÖZLEŞMESİ
I. SÖZLEŞMENİN TANIMI 
17
A. Futbolcunun İlk Kez Profesyonel Sözleşme İmzalaması
(Amatörlükten Profesyonelliğe Geçiş) 
18
1. Yetiştirme ve Geliştirme Tazminatı 
19
B. Profesyonel Bir Futbolcunun Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi
Yapması (Transfer Sözleşmesi) 
21
1. Aynı Ülke İçerisinde (Ulusal Düzeyde) Transfer 
22
a. Kanunu Dolanma/Hülle Yoluyla Futbolcunun Başka Kulübe
Ücret Karşılığı Geçmesi/Transfer 
22
b. Başka Bir Kulübe Ücret Karşılığı Geçici Olarak Geçme
(Geçici Transfer) 
23
c. Karşılıklı Futbolcu Değişimi 
25
d. Başka Bir Kulübe Ücret Karşılığı Geçici
Olmayan/Kalıcı/Normal (Normal Transfer) 
30
2. Ülkelerarası (Uluslararası Düzeyde) Transfer 
31
II. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
32
III. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
37
IV. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 
37
V. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 
38
VI. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 
41
VII. SÖZLEŞMENİN YAPILMA, KURULMA, HÜKÜM VE SONUÇLARINI
DOĞURMA ZAMANI 
43
A. Sözleşmesinin Yapılma Zamanı 
43
B. Sözleşmenin Kurulma Zamanı 
44
C. Sözleşmenin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurma Zamanı 
46
VIII.SÖZLEŞMENİN UNSURLARI 
48
1. Bir İşin Görülmesi 
48
2. Süreklilik 
53
3. Ücret 
54
a. Aylık Ödeme Ücreti 
59
b. Prim Ödemeleri Ücreti 
61
KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 
62
c. Ödeme Yapacak ve Yapılacak Kişi 
66
d. Ödeme Şekli 
66
e. Ödeme Zamanı 
67
Ödeme Yeri 
68
f. Ödemenin Belgelendirilmesi 
69
(1) Başka Kulübe/Takıma Geçme (Transfer) Ücreti 
70
(2) Başka Takıma/Kulübe Geçme (Transfer)
Sözleşmelerinde Eski Kulübe Ödenen Ücret Olarak
Bonservis Ücreti 
74
D. Bağımlılık 
80
1. Futbolcunun Borcu Olma Anlamında Kulübün Emir ve
Talimatlarına Uyma Borcu 
82
2. Futbolcunun Yöneticilere Karşı Saygılı Hareket Etme Borcu 
84
3. Futbolcunun Özel Hayatına ve Sağlığına Dikkat Etme Borcu 
85
4. Futbolcunun Teknik Bilgisini Geliştirme Borcu 
87
5. Futbolcunun Sadakat Borcu 
87
E. Sözleşme/Anlaşma 
89
IX. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
91
A. Futbolcu 
91
1. Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi Bakımından 
91
a. Profesyonel Futbolcu 
91
(1) Profesyonel Futbolcu Olabilme Koşulları 
93
(2) Profesyonel Futbolcuların Lisans Alması 
96
(3) Profesyonel Futbolcuların Başka Takıma Geçmesi
(Transferi) ve Tescili 
96
b. Amatör Futbolcu 
99
B. Futbol Kulübü 
101
1. Futbol Kulüplerinin Dernek Şeklinde Kurulması 
102
2. Futbol Kulüplerinin Şirket Şeklinde Kurulması 
107
X. SÖZLEŞMENİN SONA ERME SEBEPLERİ 
110
A. Sözleşmenin Kendiliğinden Sonra Erme Sebepleri 
110
1. Sözleşme Sürenin Dolması 
110
2. Futbolcunun Ölümü 
118
3. Spor veya Futbol Kulübünün Tüzel Kişiliğini Kaybetmesi 
119
4. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi 
121
B. Sözleşmenin Fesih Yoluyla Sona Ermesi 
123
1. Kulübün Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
125
a. FSveTT m. 27’de Düzenlenen Fesih Hakkı Durumlarına
Dayanarak Fesih 
126
b. Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklere Uymamadan
Kaynaklanan Fesih Hakkı 
129
c. Fesih süresi ve usulü 
133
(1) FSveTT m. 27/1–Son Paragrafta Düzenlenen Fesih
Süresi ve Usulü 
133
(2) FSveTT m. 27/2’de Düzenlenen Fesih Süresi ve Usulü 
133
2. Futbolcunun Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
135
a. FSveTT m. 28’de Futbolcunun Sözleşmeyi Fesih Hakları 
135
(1) FSveTT m. 28’de Düzenlenen Haklı Nedenlerle Fesih 
137
(a) FSveTT m. 28/1’de Düzenlenen Haklı Nedenlerle
Fesih 
137
Yargıtay Kararları 
142
(b) FSveTT m. 28/5’te Düzenlenen Sözleşmenin
Sportif Haklı Nedenle Feshi 
144
(2) Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklere
Uyulmamasından Kaynaklanan Nedenlerle Fesih 
150
3. Fesih Usulü 
154
C. Sözleşmenin Karşılıklı Anlaşma Yoluyla Sona Ermesi 
155
XI. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
158
A. Sözleşmenin Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları 
158
1. Futbolcunun Serbest Kalması 
158
2. Sır Saklama Yükümlülüğü 
160
3. Rekabet Yasağı 
163
B. Sözleşmenin Sona Ermesinin Mali/Ekonomik Sonuçları 
170
1. Tazminat 
170
a. Sözleşmenin Kendiliğinden Sonra Erdiği Durumlarda
Tazminat 
174
b. Sözleşmenin Fesih Yoluyla Sona Erdiği Durumlarda
Tazminat 
174
(1) Sözleşmenin Haklı Nedenle Fesih Durumları 
175
(2) Sözleşmenin Haksız Nedenle Fesih Durumları 
175
c. Futbolcunun Ölümü Halinde Tazminat 
178
d. Tazminatın Kapsamı 
179
(1) Müspet zarar 
179
(2) Menfi zarar 
180
e. Tazminatın Hesaplanması 
180
2. Cezai Koşul (Şart) 
184
3. Dava Zamanaşımı 
188
İKİNCİ BÖLÜM
UYUŞMAZLIĞIN ULUSAL ÇÖZÜM MERCİ VE YOLLARI
I. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU VE TFF TAHKIM KURULU 
189
A. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 
189
1. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Görevleri 
189
Yargıtay’ın Kararları 
192
2. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Oluşumu 
201
3. Çekilme ve Red 
203
4. Müzakere 
203
5. Karar Yeter Sayısı 
204
6. Karar 
204
7. Kararların Kesinliği ve Uygulanması 
204
8. Kararların Tebliği 
206
B. Futbol Tahkim Kurulu 
206
1. Genel Olarak 
206
2. Tahkimin Tanımı ve Çeşitleri 
209
3. Tahkimin Konusu 
211
4. Tahkim Kurulu’nun Konu Bakımından Görev Alanı ve Görev ile
İlgili İtiraz 
213
5. Türkiye Futbol Tahkim Kurulu’nun Yapısı/Oluşumu 
217
6. Tahkim Kurulu’na Başvurma Hakkına Sahip Kişiler/Taraflar 
220
7. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Yer
Bakımından Yetkisi 
220
8. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Kişi
Bakımından Yetkisi 
220
9. Tahkim Kuruluna Başvuru Usulü Başvuru 
222
10. Başvuru Süresi 
222
11. İlk İnceleme 
222
12. Cevap 
223
13. Toplantı Yeter Sayısı 
224
14. Müzakere 
224
15. Karar Yeter Sayısı 
224
16. Karar 
225
17. Kararların Kesinliği 
225
Yargı Kararları 
229
18. Kararların Kapsamı 
237
19. Kararların Uygulanması ve Yayınlanması 
237
20. Tebligat 
237
21. Uygulanacak Usul Kuralları 
238
22. Uygulanacak Maddi Hukuk 
238
23. Uygulamanın Durdurulması 
238
24. Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti 
238
25. Futbol Tahkim Kurulu Önüne Gelen Uyuşmazlıkta Tarafların
İspat Yükü 
239
a. İspat Yükü 
239
C. Arabuluculuk 
240
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYUŞMAZLIĞIN ULUSLARARASI ÇÖZÜM MERCİ VE YOLLARI
I. FIFA FUTBOLCULARIN STATÜSÜ KOMİTESİ, FIFA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM
KURULU VE SPOR TAHKİM MAHKEMESİ (CAS) 
241
A. Genel Olarak 
241
B. FIFA Bünyesinde Yer Alan Futbolcuların Statüsü Komitesi’nin
Yargılama Yetkisi 
243
D. FIFA Bünyesinde Yer Alan Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin
(DRC=Dispute Resolution Chamber) Yargılama Yetkisi 
245
a. Uyuşmazlık İstihdamla Bağlantılı Olmalıdır 
251
b. Uyuşmazlık Uluslararası Nitelik Taşımalıdır 
252
c. Taraflar, Uyuşmazlığın Çözümü İçin Ulusal Çözüm
Kurullarına Başvurmayı Kararlaştırmamış Olmalıdır 
254
2. Tahkim Koşulu 
254
3. Eşit Temsil Koşulu ve Adil Yargılanma Hakkı 
255
D. Farklı Futbol Federasyonlarına Bağlı Kulüpler Arasında Transfer
Sırasında Futbolcunun Tescilinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
(Uluslararası Transfer Sertifikası ‘ITC’ Sorunu) 
265
1. Yetiştirme Tazminatı ve Dayanışma Mekanizması ile İlgili
Uyuşmazlıklar 
267
2. DRC’nin Uyuşmazlığı Çözerken Uygulayacağı Hukuk 
268
3. DRC’nin Kararları ve Bu Kararların Yerine Getirilmesi 
269
E. Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS=Court Of Arbitration For Sport)
Yargı Yetkisi 
270
1. CAS’ın Görevi 
271
2. CAS’ın Oluşumu/Teşekkülü 
272
3. CAS’ın Yargı Yetkisi 
273
a. CAS’ın İlk Derece Tahkim Yetkisi 
275
b. CAS’ın Temyiz Yetkisi 
276
(1) Temyiz Yetkisinin Tanınmış Olması 
277
(a) CAS’ın Temyiz Yetkisinin Federasyon, Kulüp ve
Sportif Yapıların Tüzük ve Talimatlarında
Düzenlenmiş Olması 
278
(b) CAS’a Temyiz Başvurusunun Atıf Yoluyla
Tanınması 
282
(c) Tarafların CAS’ın Temyiz Yetkisini Açıkça
Kararlaştırmaları/Tahkim Anlaşması 
283
(2) İç Hukuk Yollarının Tüketilmiş Olması 
287
(3) Uyuşmazlık Futbol İle İlgili (Spor İstihdamı İle İlgili) Bir
Karardan Kaynaklanmalı 
291
(4) CAS’a Temyiz Başvurusunda Yabancılık Unsuru Sorunu 
293
4. CAS’ın Tahkim Yargılamasında Uygulayacağı Hukuk 
297
a. İlk derece Tahkimde CAS’ın Uygulayacağı Hukuk 
297
b. Temyiz Tahkiminde CAS’ın Uygulayacağı Hukuk 
297
5. CAS Tahkim Yargılamasında Hakemler 
304
a. CAS’ın İlk Derece Tahkim Yargılamasında 
304
(1) Hakemlerin Seçimi 
304
(2) Hakem Sayısı 
305
(3) Hakemlerin Tarafsızlığı 
306
(4) Hakemlerin Nitelikleri 
306
(5) Hakemlerin Tarafsızlığı Nedeniyle İtiraz Hakkı 
306
(6) Hakem Kararı 
307
b. CAS’ın Temyiz Tahkim Yargılamasında 
307
(1) Hakem Sayısı 
307
(2) Hakem Kararı 
308
6. CAS Tahkim Yargılamasında Gizlilik 
309
7. CAS Tahkim Yargılamasında Duruşma 
309
a. CAS’ın İlk Derece Tahkim Yargılamasında Duruşma 
309
b. CAS’ın Temyiz Tahkim Yargılamasında Duruşma 
310
8. CAS Tahkim Yargılamasında Deliller ve Delillerin Ortaya
Konulması 
311
a. CAS’ın İlk Derece Tahkim Yargılamasında 
311
b. CAS’ın Temyiz Tahkim Yargılamasında 
312
9. CAS Tahkim Yargılamasında Süreler 
312
a. CAS’ın İlk Derece Tahkim Yargılamasında 
312
b. CAS’ın Temyiz Tahkim Yargılamasında 
313
10. CAS Kararlarının Uygulanması 
313
a. Türk Hukuku Bakımından CAS Kararlarının Tanınması ve
Tenfizi 
314
11. CAS’ın Temyiz Kararlarına Karşı İsviçre Federal Mahkemesine
Temyiz Başvuru Hakkı 
315
12. CAS Temyiz Yargılamasında Taraflar 
315
KAYNAKÇA 
317