Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan Prof. Dr. Hasan Erman, Prof. Dr. Tufan Öğüz, Prof. Dr. Şükran Şıpka, Prof. Dr. Emrehan İnal, Prof. Dr. Başak Baysal  - Kitap
1. Baskı, 
Mart 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
689
Barkod:
9786257953566
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
330,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Prof. Dr. Necla Giritlioğlu için çıkarılan Armağanın, Fakültenin Hocaya olan bağlılık duygusunun ifadesi olduğu gibi Hocanın adının yaşatılması ve ileri nesillere aktarılması bakımından da önemli olacağı düşünülmüş.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yargıtay Uygulamasında İntifadan Men Koşulu ve İstisnaları, Doç. Dr. Cem AKBIYIK
.
Bir Mülkiyet Hakkı Sınırlaması Olarak: TBK M. 603, Arş. Gör. Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK
.
Kriz mi? Çöküş mü? İstikrarsızlık mı? Belirsizlik mi? Fikret Başkaya'nın Bir Eleştirisinin Düşündürdükleri, Dinç ALADA
.
Yayım Sözleşmesinde Basım Sayısı ve Baskı Adedinin Belirlenmesi, Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM
.
Teoriler Işığında Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Hukuk Düzeni İçerisindeki Yeri, Arş. Gör. E. Aksın ATAR
.
Tasarruf Mevduatı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Dr. Öğr. Üyesi Tülay AYDIN ÜNVER
.
Yerel Topluluk Örgütlenmesinde 'Muhtarlık'tan 'Mahalle Meclisleri'ne, Adalet BAYRAMOĞLU ALADA
.
Kişisel İlişkilere Hukuki Bir Müdahale: Ahlaka Aykırılık, Prof. Dr. Başak BAYSAL
.
Konkordato Projesinin Kabulü İsviçre'de Niçin Daha Kolay? Prof. Dr. Ali Cem BUDAK
.
Nişanlanmada Şekil Konusu ve Yargıtay İçtihadı, Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU
.
Dernekler Örneğinde Tüzel Kişi Temsil Organının Temsil Gücünün–Yetkisinin Sınırlanması, Prof. Dr. Bilgehan ÇETİNER
.
Kentsel Adalet Ekseninde İmar Afları: "İmar Barışı" Üzerine Bir Değerlendirme, Doç. Dr. P. Pınar GİRİTLİOĞLU – Kardelen ÖZDEN
.
Yazılı Olmayan Kamu Düzeni Kuralı, Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ
.
Riskli Yapıda Azınlığın Mülkiyet Hakkını İhlal Eden Karardaki Boşluğun Hakim Tarafından Doldurulmasına İlişkin Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Emrehan İNAL
.
Genel İşlem Koşulları Kapsamında Düzenlenen Götürü Tazminatın İçerik Denetimi, Dr. Öğr. Üyesi Nurten İNCE AKMAN – Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN
.
Boşanmada Yoksulluk Nafakasının Miktarı ve Süresi, Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN
.
1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yayılmasına Dair Karar Bunun Uygulanması Hakkında Tebliğ Hakkında Değerlendirme, Prof. Dr. Zekeriya KURŞAT
.
TBK m. 598, f. 3'te Yer Alan Gerçek Kişilerin Kefaletine İlişkin 10 Yıllık Sürenin Hukuki Niteliği ve 818 Sayılı (Eski) Borçlar Kanunu Zamanında Kurulmuş Kefaletlere Etkisi, Prof. Dr. Haluk Nami NOMER
.
Ölüm Anının Belirlenmesi ve Beyin Ölümü ile Ölüm Anı Arasındaki Sürece İlişkin Hukuki Durum, Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR
.
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Birbirlerine Yaptığı Karşılıksız Kazandırmalar, Prof. Dr. Turgut ÖZ
.
Genel İşlem Koşullarının Denetlenmesine İlişkin Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Yürürlük Hukuku Bakımından Durumunu Ele Alan Yargıtay 19. Hukuk Dairesi'nin 02.12.2015 Tarihli ve E: 2015–6276 K: 2015–16034 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Burak ÖZEN
.
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ne Yönelik İki Tartışma: Sözleşme'nin Kapsadığı Kişiler ve Geri Göndermeme İlkesinin Bağlayıcılığı, Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM
.
Yargıtay Kararları Işığında Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Eşler Arasında Paylı Mülkiyete Konu Malvarlığında Aynî Talep Hakkı (TMK. m.226–f.2), Prof. Dr. Şükran ŞIPKA – Arş. Gör. Melisa GÜNDOĞDU ÖZBEK
.
Erginlerin veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesi, Dr. Tuğçe TEKBEN, Dr. Semih YÜNLÜ
.
Sözleşmeden Doğan Sorumluluk ile Haksız Fiil Sorumluluğunun Karşılaştırılması, Yasemin YILMAZ
.
İsviçre Federal Mahkemesi'nin Kira Sözleşmesinde Bedelin Belirlenmemiş Olmasına İlişkin 24 Eylül 1974 ve 15 Eylül 1993 Tarihli Kararlarının (BGE 100 II 330, 119 II 347) Çevirisi, Çeviren: Arş. Gör. Caner TAŞATAN
Yorumlar