Prof. Dr. Hüseyin Hatemiʹnin 85. Yaşına Armağan "İyiniyet" Doç. Dr. Yasemin Güllüoğlu  - Kitap
Prof. Dr. Hüseyin Hatemiʹnin 85. Yaşına Armağan

"İyiniyet"

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
369
Barkod:
9789753689434
Kapak Türü:
Ciltli
Yayınevi:
Fiyatı:
550,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu eser, derin saygı ve sevgi duygulan ile bağlı olduğum çok değerli hocam Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ için, Doçent unvanını aldıktan sonra, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış olan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi Özel Hukuk doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından hocamızın 85. Yaşına Armağan olarak "IYINIYET" başlığı ile hazırlanmış bir armağan kitaptır.
Bu çalışmada yer alan makaleler akademik camianın yararına olması temennisi ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri tarafından kaleme alınmış ve bu eser ortaya çıkmıştır.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi KimdirXI 
İYİ NİYET VE DÜRÜSTLÜK İLKESİ KAVRAMLARININ TAHLİLİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER.1 
Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ 
MİRAS HUKUKU AÇISINDAN İYİNİYETİN KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ.13 
Doç. Dr. Yasemin GÜLLÜOĞLU 
AİLE KONUTU ŞERHİNİN TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN1023. MADDESİ KAPSAMINDA İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.19 
“Evaluation of the Effect of Priority Notice of Matrimonial Home on Third Parties Acting in Good Faith Under the Scope of Article 1023 of the Turkish Civil Code” 
Arş. Gör. Ayşegül TEKÇE 
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İYİNİYET37 
“Good Faith Considerations in Proceedings for the Annulment ofDispositions” 
Bahadır KUŞ 
İŞÇİNİN AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN HAREKETLERİ SEBEBİYLE İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESİH HAKKI.57 
“The Employer’s Right to Terminate the Employment Contract Immediately Due to the Employee’s Actions That Do Not Comply With the Rules of Morality and Good Faith” 
Arş. Gör. Burak KARAKOÇ 
AYIRT ETME GÜCÜNDEN YOKSUN KİŞİLERİN TBK M.65’TE DÜZENLENEN HAKKANİYET SORUMLULUĞU ve İYİNİYETİN ETKİSİ69 
“Equitable Responsibility of People Who Lack the Power of Distinguishing Regulated Under Art.65 of the Turkish Code of Obligations and the Effect of Good Faith” 
Enes KARNAS 
FENOMEN EBEVEYNLERİN VELAYET HAKKINI İYİNİYETLİ KULLANMAYARAK ÇOCUĞUN KİŞİSEL VERİLERİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMASININ HUKUKEN DEĞERLENDİRİLMESİ85 
“Legaluation of Sharenting: Child Custody and Failure of Good Faith” 
Elife Filiz GÖKDAŞ 
TTK m. 36 ve DEVAMI HÜKÜMLERİ UYARINCA İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ 111 
“Third Person With Good Faith According to the Provisionsof Turkish Commercial Law 36 and Continued” 
Ezgi Nur VURAL 
TELİF HAKKI ve BAĞLANTILI HAKLARIN KORUNMASINDA İYİNİYET125 
“Good Faith in the Protection of Copyright and Related Rights” 
Farida BABBUCHIEVA 
MARKA HUKUKUNDA SESSİZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBINDA İYİ NİYETİN ROLÜ.135 
“The Role of Good Faith in Loss of Rights Through Silence in Trade Mark Law” 
Funda YENEN ASLAN 
TAŞKIN YAPILARDA İYİNİYET KAVRAMI149 
“Good Faith in the Structrual Encroachment” 
Gizem MENEKŞE 
İŞÇİNİN AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ.171 
“Worker’s Ethics and Good Faith Rules Obligation to Act Suitable” 
Hakan ERDOĞAN 
TÜRK HUKUKU ve ANGLO SAKSON HUKUKUNDA İYİNİYET KAVRAMI185 
“Good Faith in Anglo–Saxon and Turkish Law” 
Hesna İzel ATICI 
TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 993–994 KAPSAMINDA İYİ NİYETLİ HAKSIZ ZİLYEDİN İADE BORCU201 
“Return Obligation of the Good Faith Wrongful Possessor Under Articles 993–994 of the Turkish Civil Code” 
İlayda HOŞBAŞ 
İYİNİYET KARİNESİNİN İSPAT YÜKÜ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ.215 
“Theuation of the Presumption of Good Faith in Context of Burden of Proof” 
Kübra ÖZTEKİN 
TİCARİ TEMSİLCİNİN TEMSİL YETKİSİ AÇISINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİNİYETİ231 
“Good Faith of Third Party in Terms of the Power of Attorney of the Commercial Representative” 
Merve Nur ÖZIŞIK 
PATENTLERDE ÖN KULLANIM HAKKI VE İYİ NİYET249 
“Pre–Right Use in Patent Law and Good Faith” 
Nurdan Gizem ORAL 
TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ MEVZUATINA GÖRE İYİ NİYET PROBLEMİ261 
“Good Faith Problem in Commercial Transactions According to Movable Pledge Legislation” 
Ömer DELİKAYA 
TİCARİ İŞLETME REHNİNDE İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ279 
“The Good Faith Third Party in Commercial Enterprise Pledge” 
Resul AKYASAN 
MİRAS HUKUKUNDA TENKİS SONRASI TENKİSKONUSUNU İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE İYİNİYET307 
“Good Faith in the Obligation to Return the Issue of Rejection Afterthe Rejection in Heritage Law” 
Sena SOYLU 
TMK MADDE 1023 KAPSAMINDA İYİNİYETİN KORUNMASI317 
“Protection of Good Faith Under the Turkish Civil Code Article 1023” 
Şeyma GEBEŞ 
HAKSIZ YAPIDA İYİNİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ.329 
“Evaluation of Good Faith in Unjust Construction” 
Tamer MANAV 
FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN İYİNİYETE KONU OLMASI343 
“Making Subject of Intellectual and Artistic Works to Good Faith” 
Yasemin DİKKAYA 
TASARIM HUKUKUNDA İYİNİYET351 
“Good Faith in Design Law” 
Zohra KANGARLI 
TÜRK MEDENİ KANUNU İÇİNDE DÜZENLENMİŞOLAN İYİNİYET361 
“Good Faith Regulated in the Turkish Civil Code” 
Doç. Dr. Yasemin GÜLLÜOĞLU