Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan Yazar Belirtilmemiş  - Kitap

Prof. Dr. Hamdi Yasaman'a Armağan

1. Baskı, 
Ocak 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
881
Barkod:
9786051524672
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Bu yıl Hamdi Hocamızın 70. yaş günü. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesine katıldığı 1998 yılından bugüne değin hepimize büyük emekleri geçti. Birçoğumuz lisans, yüksek lisans ve doktorada kendisinden dersler aldık. Tezlerimizi yönetti, doktora veya doçentlik jürilerimizde bulundu, beraber derslere girdik, yayınlar yaptık. Sadece bilimsel alanda değil, özel yaşamlarımızda da pek çok sevincimizi ve üzüntümüzü paylaştık. Bu yaş gününde bilimsel geleneklere bağlı olarak kendisine bir Armağan hazırlamak fikrini ortaya attığımızda çeşitli fakültelerden hocaları, meslektaşları, öğrencileri ve dostları tereddütsüz bir şekilde fikre sahip çıktılar ve katkılarıyla bu yayının ortaya çıkmasına yardımcı oldular.
(Yayın Kurulundan)
Yayın Kurulu : Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM /Doç. Dr. Tolga AYOĞLU /Doç. Dr. S. Anlam ALTAY /Yrd. Doç. Dr. Ali DURAL /Dr. Fülurya YUSUFOĞLU /Dr. Sinan H. YÜKSEL
Kitabın Konu Başlıkları
.
Paysahibi Olmayan Kamu Tüzel Kişisini Temsil Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Azlinde Yetki Sorunu, Doç. Dr. Sıtkı Anlam Altay
.
Sermaye Avansı Kavramı Üzerine Düşünceler, Doç. Dr. Tolga Ayoğlu
.
Anonim Şirket Genel Kurulunda Toplantı Yetersayısının "Toplantı Süresince Korunması" Şartına İlişkin TTK. 418–1 Hükmünün Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
.
Haksız İhtiyati Haciz Sebebiyle Tazminat Sorumluluğuna İlişkin Bazı Tespitler, Prof. Dr. Nami Barlas
.
Ticaret Ünvanı – Marka Benzerliği ve Terkin Sonucu, Prof. Dr. Ayşe Nur Berzek
.
İhtiyati Tedbirin Cebri İcra Yoluyla Satışa Etkisi, Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu
.
Limited Ortağın Bilgi Alma ve İnceleme Hakkının Kullanılması ve Sınırları, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu
.
Anonim Şirketin TTK M.11 F.3 Uyarınca Ticari İşletmesini Devretmesi, Arş. Gör. Kerem Çelikboya
.
Marka Hukuku Alanında, Avrupa Birliği Yeni Marka Tüzüğü İle Yapılan Başlıca Düzenlemeler, Uğur Çolak
.
Anonim Şirketin Önemli Miktarda Varlığının Satışına İlişkin Genel Kurul Kararının İçeriği ve Kapsamı, Yrd. Doç. Dr. Halil Ali Dural
.
Tahkim Anlaşması, Prof. Dr. H. Ercüment Erdem
.
Pay Alım ve Satım Opsiyonları ve Hükümleri, Dr. İsmail G. Esin
.
Özellikle Anonim Şirket Açısından Şirket Menfaati Kavramı, Prof. Dr. Mehmet Helvacı – Arş. Gör. Emin Çamurcu – Arş. Gör. İsmail Türkyılmaz
.
Anayasa Mahkemesinin TMSF'nin Mülkiyet Hakkına Müdahaleye Yönelik İdari İşlemleri Hakkındaki Bireysel Başvuru Kararları Üzerine Gözlemler ve Değerlendirmeler, Yrd. Doç. Dr. Mutlu Kağıtcıoğlu
.
Kullanılmama Sebebi İle Markanın İptali Kararının Etkisi ve İptal Davasında Usul Sorunları Üzerine, Prof. Dr. Arslan Kaya
.
Markanın Müşterek (Paylı) Mülkiyete Konu Olması ve Bu Bağlamda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar, Yrd. Doç. Dr. Emrullah Kervankıran
.
Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davasında Alternatif Bir Çözüm Olarak Bölünme, Av. Dr. Fatoş Kılıç
.
Anonim Şirketlerde Nakden Taahhüt Edilen Payların Bakiye Bedellerinin Muacceliyeti ve İhtarsız Temerrüt Hakkında Bazı Değerlendirmeler, Prof. Dr. İsmail Kırca – Dr. Murat Gürel
.
Tüketiciler Tarafından Açılan Haksız Rekabet Davalarında Görevli Mahkeme, Doç. Dr. N. Füsun Nomer Ertan
.
İnternetten Satın Alınıp İndirilen Bilgisayar Programlarını (Yazılımlarını) Tükenme İlkesi Çerçevesinde Edinen Kişinin Karşılaşabileceği Hukuki Sorunlar Üzerine Bazı Düşünceler, Dr. Sefer Oğuz
.
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Şekil Sorunları, Prof. Dr. Turgut Öz
.
Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin Bir Kararı Çerçevesinde Mahkemelere de Yetki Veren Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği ve Bu Geçerliliğin Tespitinin Mahkemeler Tarafından Yapılıp Yapılamayacağı, Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal
.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 12.05.2016 ve 27.10.2016 Tarihli Kurul Kararları, Prof. Dr. Korkut Özkorkut
.
İflas Davasının Kabulüne ya da Reddine İlişkin Kararın Hukuki Niteliği (Maddi Anlamda Kesin Hüküm Etkisi), Prof. Dr. Selçuk Öztek
.
Milletlerarası Tahkim Kanunu'na Göre Verilen Hakem Kararlarının İcrası, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez
.
Anonim Şirketlerde Özel Denetçi Atanması İsteminin Mukayeseli Hukuk Açısından Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hasan Pulaşlı
.
Bağlı Yönetim Kurulunun "Kayıp"la İlgili Sorumluluğu, Prof. Dr. Ünal Tekinalp
.
Türk Sermaye Piyasası Hukukunda İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
.
Şirket Kurulmadan Önce Şirket Kurucuları Arasındaki Sözleşmede Yer Alan Sermaye Artırım Hükmünün Anonim Şirket Esas Sözleşmesine Etkisi Olacak mı? Doç. Dr. Mustafa Tüysüz
.
Marka Hukukunda Malların ve (veya) Hizmetlerin Benzerliğinin Tespiti Sorunu, Prof. Dr. Sevilay Uzunallı
.
Proposal For The Partnership With Public Facilities' Revenues as a Method Of Accelerating Development And Fighting Against Poverty, Prof. Dr. H. Güzin Üçışık – Prof. Dr. H. Fehim Üçışık
.
Genel Hatlarıyla Cape Town Konvansiyonu ve Hava Aracı Protokolü, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen – Yard. Doç. Dr. Fatih Aydoğan
.
Katılanlar Arasındaki Hukuki İlişkiler Açısından Akreditif, Setenay Yağmur
.
Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi Uyarınca Bildirim Yapılmamasının Anonim Şirketteki Oy Haklarına Etkisi, Prof. Dr. Veliye Yanlı – Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson
.
Adwords Reklamlarda Bir Başkasına Ait Markanın Aynısının veya Benzerinin "Anahtar Sözcük" Olarak Kullanımı Tecavüz Teşkil Eder mi? AB Adalet Divanı Kararları Işığında Tecavüz Kriterleri, Zeynep Yasaman Kökçü
.
Eleştiri Hakkı Işığında Rakip Olmayanların Beyanlarının Haksız Rekabet Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Dr. Fülürya Yusufoğlu
.
Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davasında Davalı Sıfatı Üzerine Düşünceler, Dr. Sinan H. Yüksel
Yorumlar