Örgütsel Uyumsuzlukla Başa Çıkmada Yeni Bir Yaklaşım  Algılanan Kontrol Mekanizmaları Selcen Kılıçaslan Gökoğlu, Yasemin Arbak  - Kitap

Örgütsel Uyumsuzlukla Başa Çıkmada Yeni Bir Yaklaşım

Algılanan Kontrol Mekanizmaları

1. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
110
Barkod:
9786256559042
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
95,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitabın amacı uyumsuz bireylerin örgütten ayrılmak yerine örgütte kalmaları durumunda ortaya çıkabilecek rahatsızlık verici durum ile nasıl başa çıktıklarının irdelenmesidir. Bu ana amaç kapsamında iki tane alt amaç belirtilebilir.
Bu çalışmanın ana amaçlarından biri uyumsuzluk konu-sunu da uyum yazınının bir parçası haline getirerek kavramı pek çok yönden değerlendirerek bütüncül bir şekilde anlamaya çalışmaktır. Bunu yaparken uyum kavramını açıklamak için kullanılan temel/geleneksel teorilerin yanında kültürleşme teorisi, işe yerleşiklik teorisi gibi konu ile paralellik gösteren başka alanların çizdikleri çerçevelerden yararlanmak uyumsuzluk kavramını sosyo-bilişsel ve yorumsamacı bakış açılarıyla anlamaya ve tanımlamaya yardımcı olacaktır.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
BİRİNCİ BÖLÜM 
İŞ YAŞAMINDA UYUM 
1.1. FARKLI SEVİYELERDE UYUM 
1.2. UYUM TÜRLERİ 
1.3. UYUM TEORİLERİ 
1.4. SOSYALLEŞME 
1.5. İŞE YERLEŞİKLİK 
1.6. İŞ YAŞAMINDA UYUMSUZLUK 
İKİNCİ BÖLÜM 
ALGILANAN KONTROL 
2.1. OBJEKTİF KONTROL VE SÜBJEKTİF KONTROL 
2.2. BİRİNCİL KONTROL VE İKİNCİL KONTROL 
2.3. TAHMİNLEYİCİ KONTROL 
2.4. TEMSİLİ KONTROL 
2.5. YORUMLAMACI KONTROL 
2.6. HAYALİ KONTROL 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ÖRGÜTSEL UYUMSUZLUK–ALGILANAN KONTROL İLİŞKİSİ 
3.1. TEORİK ÇERÇEVE 
3.2. TARTIŞMA