Nakliye Poliçelerinde Sigortacının Halefiyet Hakkı Hakan Fırat Emirzade  - Kitap

Nakliye Poliçelerinde Sigortacının Halefiyet Hakkı

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
164
Barkod:
9786052648117
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
270,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Sigorta sektörü, günümüzde ekonomik hayatın önemli bir unsuru haline gelmiştir. Özellikle nakliye poliçeleri, ticaret ve taşımacılık alanlarında güvenliği ve istikrarı sağlamak amacıyla önemli bir role sahiptir.
Ancak, sigorta sözleşmelerinde yer alan hükümler, hukukçu olmayan sigortacılar ve sigortalılar için bazen karmaşık ve anlaşılması zor olabilmektedir. Sigortacının halefiyet hakkı, sigorta poliçesi sahibinin haklarını ve alacaklarını devralma yetkisini ifade etmektedir. Ancak, bu hakkın kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili belirsizlikler ve sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, poliçe sahiplerinin haklarını korurken aynı zamanda kendi haklarını güvence altına alabileceği adil ve dengeli bir yapı oluşturulması oldukça önemlidir.
Bu çalışmada, nakliye poliçelerinde sigortacının halefiyet hakkı konusu; halefiyet hakkının yasal düzenlemeleri, sigorta sözleşmeleri üzerindeki etkisi, poliçe sahiplerinin hakları ve sigortacıların haklarını göz önünde bulunduran bir bakış açısıyla ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sigorta Sözleşmesi
.
Nakliye Sigorta Sözleşmeleri
.
Nakliye Poliçelerinde Riziko
.
Halefiyet Hakkı
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
SİGORTA SÖZLEŞMESİ
I. SİGORTACILIĞIN TARİHSEL GEÇMİŞİ 
18
II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN İŞLEVİ VE ROLÜ 
21
A. Teminat 
22
B. Ekonomik Fonksiyon 
24
C. Bir Ticari İş veya Tüketici İşlemi 
25
III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DİLİ, ŞEKLİ VE KURULMASI 
27
IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE DÜRÜSTLÜK KURALI 
31
V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE YASAL
DÜZENLEMELER 
33
VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ BORÇ VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
40
A. Prim Ödeme Borcu 
40
B. Sigortalının İhbar Külfeti 
43
C. Zararı Önleme Azaltma ve Halefiyet Hakkını Koruma Yükümlülüğü 
44
İKİNCİ BÖLÜM
NAKLİYE SİGORTA SÖZLEŞMELERİ
I. NAKLİYE SİGORTALARINDA TAŞINANLARIN MADDİ DEĞERİNİN
KORUNMASI 
48
II. NAKLİYE SİGORTASINDA YASAL UYGULAMA 
51
A. Tür Olarak Nakliye Sigortası 
52
1. Emtea ve Kıymet Nakliyatı Sigortaları 
53
2. Tekne Sigortaları 
55
3. Sorumluluk Sigortaları 
55
B. Nakliye Sigortasının Sorumluluk ve Kıymet Sigortasından Farkı 
59
III. NAKLİYE SİGORTASINDA TEMİNAT 
62
IV. NAKLİYE SİGORTASINDA RİZİKO VE BİLDİRİM 
66
V. NAKLİYE SİGORTASINDA PRİM ÖDEME BORCU VE SİGORTA
SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 
67
A. Nakliye Sigortasında Prim Ödeme Borcu 
68
B. Nakliye Sigorta Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesi 
69
VI. NAKLİYE SİGORTASINDA SİGORTA BEDELİ VE SÜRESİ 
70
A. Sigorta Bedeli 
71
B. Nakliye Sigortalarında Sigorta Bedeli 
72
C. Sigorta Sözleşmesinin Süresi 
74
VII. ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK BULUNAN EŞYANIN NAKLİYE
SİGORTASI 
75
VIII. SİGORTACININ POLİÇE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
76
IX. NAKLİYE SİGORTALARINDA POLİÇE 
77
A. Flotan Poliçe 
79
B. Kati Poliçe 
80
C. Abonman Poliçe 
82
D. Taşıma Miktarı ve Ciroya Bağlı Kurulan Poliçeler 
83
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NAKLİYE POLİÇELERİNDE RİZİKO
I. RİZİKO 
87
II. SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE RİZİKONUN NİTELİĞİ 
88
III. RİZİKONUN SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEKİ ROLÜ VE NEDENSELLİK BAĞI 
94
B. Nedensellik Bağı 
95
1. Sigorta Hukukunda Nedensellik Bağı 
96
2. Riziko ve Zarar Bağlamında Nedensellik Bağı 
98
IV. NAKLİYE SİGORTALARINDA RİZİKONUN UNSURLARI 
101
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HALEFİYET HAKKI
I. HALEFİYET 
107
II. SİGORTACININ HALEFİYET HAKKI 
109
III. HALEFİYETİN SEBEBİ, AMAÇLARI VE FAYDALARI 
112
IV. HALEFİYETİN HUKUKİ DURUMU VE NİTELİKLERİ 
114
V. HALEFİYETİN UYGULAMA ALANI VE ŞARTLARI 
118
A. Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesinin Varlığı 
121
B. Sigorta Bedelinin Ödenmesi 
123
C. Sigorta Ettirenin Dava Hakkının Bulunması 
126
VI. HALEFİYET HAKKININ SINIRLARI 
127
VII. SİGORTALININ SİGORTACININ HALEFİYET HAKKINI İHLAL
ETMEMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
131
VIII. NAKLİYE POLİÇELERİNDE SİGORTALININ HAKLARINA HALEF OLAN SİGORTACININ RÜCU HAKKI VE ZAMANAŞIMI 
136
A. Rücu Hakkının Kullanımından Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Görevli
ve Yetkili Mahkemeler 
141
B. Sigortacının Halefiyet Hakkına Dayalı Tazminat Davasından Önce
Arabuluculuk Yoluna Başvurunun Dava Şartı Olup Olmadığı
Konusu 
143
IX. NAKLİYE POLİÇELERİNDE HALEFİYETİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
146
X. HALEFİYET VE RÜCU HAKKI AYRIMI 
149
SONUÇ VE ÖNERİLER 
153
KAYNAKÇA 
157