Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türkiye’de Sermaye Piyasasının Değişen Yüzü
Ocak 2015 / 1. Baskı / 174 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Sermaye piyasası hukuku oldukça dinamik bir hukuk dalıdır. Günümüzde sürekli yeni sermaye piyasası enstrümanları ortaya çıkmakta, sermaye piyasalarının elektronik ortamda birbirine entegre olmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun yanında mevzuata dahil olan o kadar çok tebliğ çıkarılmaktadır ki, bunların takibi ve sınıflandırılması dahi ayrı bir uzmanlık gerektirir olmuştur.

Eserde, Türk sermaye piyasasının yeni düzenlemesi olan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun tüm bölümleri ve ilgili tebliğler incelenmiş olup bunlara ek olarak Türk sermaye piyasasının temel göstergeleri dünden bugüne veriler ile kıyaslanmıştır. Eser, bu yönü ile literatürde önemli bir eksikliği giderebilecek niteliktedir. Çalışmanın ana kaynakları; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ekler kısmında yer alan kanunu tamamlayıcı nitelikteki düzenlemelerdir.

Konu Başlıkları
Sermaye Piyasası Araçları
Sermaye Piyasası Kurumları
Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Sermaye Piyasası Kurulu
Halka Açık Anonim Ortaklıklar
Borsa İstanbul
Sermaye Piyasasında Suç ve Cezalar
Sermaye Piyasasında Denetim ve Tedbirler
Barkod: 9789750231308
Yayın Tarihi: Ocak 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 174
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  
Önsöz  
Tablolar Listesi  
Şekiller ve Grafikler Listesi  
Kısaltmalar  
Giriş  
Birinci Bölüm
SERMAYE PİYASASI KANUNU VE
KANUNDA BELİRTİLEN ARAÇLAR
1.1. SERMAYE PİYASASI VE İŞLEVLERİ  
1.2. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAPSAMI VE AMACI  
1.3. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  
1.4. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI  
1.4.1. Borçlanma Araçlarının İhracı  
1.4.2. Payların İhracı  
1.4.3. Gayrimenkul Sertifikalarının İhracı  
1.4.4. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikalarının İhracı  
1.4.5. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Paylarının İhracı  
İkinci Bölüm
SERMAYE PİYASASI
FAALİYETLERİ VE KURUMLARI
2.1. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ  
2.2. SERMAYE PİYASASI KURUMLARI  
2.2.1. Yatırım Kuruluşları  
2.2.2. Kolektif Yatırım Kuruluşları  
2.2.2.1. Yatırım Ortaklıkları  
2.2.2.2. Yatırım Fonları  
2.2.3. Bağımsız Denetim, Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları  
2.2.4. Portföy Yönetim Şirketleri  
2.2.5. İpotek Finansmanı Kuruluşları  
2.2.6. Konut Finansmanı ve Varlık Finansmanı Fonları  
2.2.7. Varlık Kiralama Şirketleri  
2.2.8. Merkezi Kayıt Kuruluşu  
2.2.9. Merkezi Saklama Kuruluşları  
2.2.10. Veri Depolama Kuruluşları  
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASININ
DÜZENLEME VE DENETLEME OTORİTESİ
3.1. AYRI BİR OTORİTEYE DUYULAN İHTİYAÇ  
3.2. SERMAYE PİYASASI KURULU  
3.2.1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Amacı ve Hedefleri  
3.2.2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yapısı  
3.2.3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  
3.2.4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Organizasyon Yapısı  
3.2.4.1. Kurul Başkanı  
3.2.4.2. Kurul Başkan Yardımcıları  
3.2.4.3. Hizmet Birimleri  
3.2.4.4. Kurul Personeli  
Dördüncü Bölüm
BORSA İSTANBUL A.Ş.
4.1. BORSA İSTANBUL’UN YAPISI VE İŞLEYİŞİ  
4.2. BORSA İSTANBUL’DAKİ PİYASALAR  
4.2.1. Pay Piyasası  
4.2.2. Borçlanma Araçları Piyasası  
4.2.3. Gelişen İşletmeler Piyasası  
4.2.4. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası  
4.2.5. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası  
4.3. BORSA İSTANBUL A.Ş.’DE ÜRÜNLER  
4.3.1. Paylar  
4.3.2. Borsa Yatırım Fonları  
4.3.3. Aracı Kuruluş Varantları  
4.3.4. Opsiyon Sözleşmeleri  
4.3.5. Vadeli İşlem Sözleşmeleri  
4.3.6. Sertifikalar  
4.3.7. Borçlanma Araçları  
4.3.8. Kira Sertifikaları  
4.3. BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ  
Beşinci Bölüm
HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR
5.1. HALKA AÇIK ORTAKLIK STATÜSÜNÜN KAZANILMASI  
5.2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  
5.3. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ  
5.4. KÂR PAYI VE BEDELSİZ PAY DAĞITIMI İLE BAĞIŞ YAPILMASI  
5.5. KÂR PAYI AVANSI  
5.6. ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI  
5.7. ORTAKLIKLARIN KENDİ PAYLARINI SATIN VE REHİN ALMASI  
5.8. ORTAKLIKLARIN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİ VE AYRILMA HAKKI  
5.9. PAY ALIM TEKLİFİ VE ZORUNLULUĞU  
5.10. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKI VE SATMA HAKKI  
5.11. İMTİYAZLI PAYLAR  
5.12. GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN ESASLAR  
5.13. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM VE OY KULLANMA  
5.14. BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRAÇ LİMİTİ VE YETKİSİ  
5.15. KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  
Altıncı Bölüm
SERMAYE PİYASASINDA
DENETİM VE TEDBİRLER
6.1. SERMAYE PİYASASINDA DENETİM FAALİYETİ VE DENETİM YETKİLİLERİ  
6.2. SERMAYE PİYASASINDA TEDBİRLER  
Yedinci Bölüm: SERMAYE PİYASASINDA SUÇLAR VE CEZALAR  
Sekizinci Bölüm
TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASININ
DÜNÜ VE BUGÜNÜ
5.1. TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI’NIN TARİHİ GELİŞİMİ  
5.2. RAKAMLARLA TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI  
Sonuç  
Kaynakça  
Ek: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Listesi  
 


Yrd. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu
Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU, 1985 yılında doğdu. İlköğretim ve liseyi İzmir ’de bitirdi. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Öğrenciliği esnasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ’nda staj yaptı. 2007–2010 yılları arasında finans sektöründe analist olarak çalıştı.

2010 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde “Menkul Kıymet Yatırım Fonları ile Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Kıyaslamalı Getiri Analizi” adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından aynı Enstitüde Bankacılık Anabilim Dalında “Bankacılık Sisteminde Düzenleyici ve Denetleyici Otoriteler: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması” adlı tezi ile doktor ünvanını aldı. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam eden Gündoğdu ’nun bankacılık ve finans alanında yayınlanmış 4 kitabı, çok sayıda makale ve bildirileri mevcuttur. Banka ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi'nin editörüdür. bilgi için : www.bankasermaye.com

Detaylı bilgi için: www.finansoloji.com

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  
Önsöz  
Tablolar Listesi  
Şekiller ve Grafikler Listesi  
Kısaltmalar  
Giriş  
Birinci Bölüm
SERMAYE PİYASASI KANUNU VE
KANUNDA BELİRTİLEN ARAÇLAR
1.1. SERMAYE PİYASASI VE İŞLEVLERİ  
1.2. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAPSAMI VE AMACI  
1.3. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  
1.4. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI  
1.4.1. Borçlanma Araçlarının İhracı  
1.4.2. Payların İhracı  
1.4.3. Gayrimenkul Sertifikalarının İhracı  
1.4.4. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikalarının İhracı  
1.4.5. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Paylarının İhracı  
İkinci Bölüm
SERMAYE PİYASASI
FAALİYETLERİ VE KURUMLARI
2.1. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ  
2.2. SERMAYE PİYASASI KURUMLARI  
2.2.1. Yatırım Kuruluşları  
2.2.2. Kolektif Yatırım Kuruluşları  
2.2.2.1. Yatırım Ortaklıkları  
2.2.2.2. Yatırım Fonları  
2.2.3. Bağımsız Denetim, Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları  
2.2.4. Portföy Yönetim Şirketleri  
2.2.5. İpotek Finansmanı Kuruluşları  
2.2.6. Konut Finansmanı ve Varlık Finansmanı Fonları  
2.2.7. Varlık Kiralama Şirketleri  
2.2.8. Merkezi Kayıt Kuruluşu  
2.2.9. Merkezi Saklama Kuruluşları  
2.2.10. Veri Depolama Kuruluşları  
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASININ
DÜZENLEME VE DENETLEME OTORİTESİ
3.1. AYRI BİR OTORİTEYE DUYULAN İHTİYAÇ  
3.2. SERMAYE PİYASASI KURULU  
3.2.1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Amacı ve Hedefleri  
3.2.2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yapısı  
3.2.3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  
3.2.4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Organizasyon Yapısı  
3.2.4.1. Kurul Başkanı  
3.2.4.2. Kurul Başkan Yardımcıları  
3.2.4.3. Hizmet Birimleri  
3.2.4.4. Kurul Personeli  
Dördüncü Bölüm
BORSA İSTANBUL A.Ş.
4.1. BORSA İSTANBUL’UN YAPISI VE İŞLEYİŞİ  
4.2. BORSA İSTANBUL’DAKİ PİYASALAR  
4.2.1. Pay Piyasası  
4.2.2. Borçlanma Araçları Piyasası  
4.2.3. Gelişen İşletmeler Piyasası  
4.2.4. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası  
4.2.5. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası  
4.3. BORSA İSTANBUL A.Ş.’DE ÜRÜNLER  
4.3.1. Paylar  
4.3.2. Borsa Yatırım Fonları  
4.3.3. Aracı Kuruluş Varantları  
4.3.4. Opsiyon Sözleşmeleri  
4.3.5. Vadeli İşlem Sözleşmeleri  
4.3.6. Sertifikalar  
4.3.7. Borçlanma Araçları  
4.3.8. Kira Sertifikaları  
4.3. BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ  
Beşinci Bölüm
HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR
5.1. HALKA AÇIK ORTAKLIK STATÜSÜNÜN KAZANILMASI  
5.2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  
5.3. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ  
5.4. KÂR PAYI VE BEDELSİZ PAY DAĞITIMI İLE BAĞIŞ YAPILMASI  
5.5. KÂR PAYI AVANSI  
5.6. ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI  
5.7. ORTAKLIKLARIN KENDİ PAYLARINI SATIN VE REHİN ALMASI  
5.8. ORTAKLIKLARIN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİ VE AYRILMA HAKKI  
5.9. PAY ALIM TEKLİFİ VE ZORUNLULUĞU  
5.10. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKI VE SATMA HAKKI  
5.11. İMTİYAZLI PAYLAR  
5.12. GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN ESASLAR  
5.13. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM VE OY KULLANMA  
5.14. BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRAÇ LİMİTİ VE YETKİSİ  
5.15. KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  
Altıncı Bölüm
SERMAYE PİYASASINDA
DENETİM VE TEDBİRLER
6.1. SERMAYE PİYASASINDA DENETİM FAALİYETİ VE DENETİM YETKİLİLERİ  
6.2. SERMAYE PİYASASINDA TEDBİRLER  
Yedinci Bölüm: SERMAYE PİYASASINDA SUÇLAR VE CEZALAR  
Sekizinci Bölüm
TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASININ
DÜNÜ VE BUGÜNÜ
5.1. TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI’NIN TARİHİ GELİŞİMİ  
5.2. RAKAMLARLA TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI  
Sonuç  
Kaynakça  
Ek: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Listesi  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020