Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bilişim Alanında Kişisel Verilerin Korunması
Mayıs 2018 / 1. Baskı / 311 Syf.
Fiyatı: 78.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
55.50 TL
+

 

 

78.50 TL
+

 

 

88.00 TL
=

 

 

222.00 TL
177.90 TL
Sepete Ekle
 

Sanal ortamda kayıtlı kişisel verilerin işlenmesinin kolaylığı, hızlı ortam değiştirmesi ve suç işleme amaçlı kullanılmaya elverişli olması kötü niyetli kişilerin ilgisini çektiğinden, bu konudaki suç miktarı ve çeşitliliği hızla artmaktadır.

Klasik suçların, kişisel veriler kullanılarak ve bilişim alanında işlenmesinin mümkün olduğu da gözetildiğinde, kişisel veri sahiplerinden, yasa uygulayıcılarına kadar geniş bir yelpazedeki herkesin bu konuda bilinçlendirilmesi bir zorunluluk halini almıştır.

Bu amaçla hazırlanan çalışmanın birinci bölümünde; elektronik ortamda saklanan kişisel verilerin genel olarak tanıtımına yer verilmiş, elde edilmesi ve kullanılması yolu ile işlenen suçların ortak özellikleri incelenmiş olup, kişisel veri kavramı, bilişim konusunda temel bilgiler, suçun koruduğu hukuki yararlar, ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler, Türk Ceza Kanunu'nda kişisel verilerin korunmasına ilişkin suçlar ile bilişim suçları anlatılmıştır.

İkinci bölümde; suçun unsurları incelenmiş, suçun maddi ve manevi unsurları, hareket, netice, nedensel bağ, hukuka aykırılık unsuru ve hukuka uygunluk nedenleri, suçun aktif ve pasif süjesi, suçun özel görünüş şekilleri, teşebbüs, içtima, zamanaşımı konuları yer almış, konular ilgili Yargıtay kararları ile desteklenmiştir.

Eser, bilişim alanında kişisel verilerin korunması konusunda en temel bilgiden başlayarak her kesimden okuyucunun kavrayabileceği sade bir dille hazırlanmıştır. Aynı zamanda ceza adalet sistemine yardımcı olacak şekilde düzenlendiğinden uygulayıcılara da yol gösterici olacaktır.

Konu Başlıkları
Uluslararası Mevzuat
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Yönetmelikler
Yargıtay Uygulamaları
Suçun Soruşturma ve Kovuşturma Aşamaları
Barkod: 9789750248368
Yayın Tarihi: Mayıs 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 311
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM
ELEKTRONİK ORTAMDA SAKLANAN KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE KULLANILMASI YOLU İLE İŞLENEN SUÇLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
1.1. KORUNAN HUKUKİ YARAR (HUKUKİ DEĞER)  22
1.1.1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suçların Hukuki Konusu Olarak Özel Hayatın Gizliliği  25
1.1.2. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Bilgiler  28
1.1.2.1. Kişisel Veri  33
1.1.2.1.1. Hassas Kişisel Veriler  38
1.1.2.1.2. Anonim Kişisel Veriler  40
1.1.2.2. Kişisel Verinin İşlenmesi  41
1.1.2.3. Kişisel Verilerin Korunması  45
1.1.3. Bilişim Suçlarının Konusu Hakkında Genel Bilgiler  47
1.1.3.1. Bilişim Konusunda Temel Bilgiler  48
1.1.3.1.1. Bilişim  49
1.1.3.1.2. Bilişim Alanı  50
1.1.3.1.3. Bilişim Sistemi  51
1.1.3.1.4. Veri  51
1.1.3.2. Bilişim Suçu Kavramı Hakkında Genel Bilgiler  52
1.1.3.2.1. Siber Cinayet  54
1.1.3.2.2. Siber Tehdit ve Şantaj  54
1.1.3.2.3. Siber Dolandırıcılık  54
1.1.3.2.4. Siber Hırsızlık  55
1.1.3.2.5. Siber Terörizm  55
1.1.3.3. Bilişim Suçları Alanındaki Hukuki Düzenlemeler  56
1.1.3.4. İnternet Üzerinden İşlenen Suçlarda Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması  58
1.1.4. Sonuç Olarak Korunan Hukuki Yarar  59
1.2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER  63
1.2.1. Uluslararası Düzenlemeler  65
1.2.2. Ulusal Düzenlemeler  73
1.2.2.1. Anayasa  74
1.2.2.2. Avrupa Birliği Komisyonu İlerleme Raporları, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türkiye Ulusal Programında Kişisel Verilerin Korunması  76
1.2.2.3. Özel Hukuk  78
1.2.2.4. Ceza Hukuku  81
1.2.2.5. Ceza Muhakemesi Hukuku  86
1.2.2.6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  87
1.2.2.7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yer Alan Cezai Tedbirler  92
1.2.2.8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  93
1.2.2.9. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik  96
1.3. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SUÇ TİPLERİ  99
1.3.1. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (m.135)  101
1.3.2. Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (m.136) ve Nitelikli Haller (m.137)  103
1.3.3. Verilerin Yok Edilmemesi Suçu (m.138)  103
1.3.4. Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Düzenlemelere İlişkin Ortak Bir Değerlendirme  105
1.3.5. Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Kişisel Veriler Aleyhine İşlenebilecek Suçlara Örnekler  107
1.4. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA BİLİŞİM SUÇLARINA İLİŞKİN SUÇ TİPLERİ  111
1.4.1. Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme veya Sistemde Kalma Suçu (m.243)  111
1.4.2. Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi, Bozulması, Verilerin Yok Edilmesi veya Değiştirilmesi Suçu (m. 244/1–2–3)  118
1.4.3. Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (m. 244/4)  120
1.4.4. TCK’nın 244. Maddesi Koruması Altına Alınan Fiilerin Doğuracağı Sonuçlara Göre İncelenmesi  121
1.4.4.1. Verileri Bozma  122
1.4.4.2. Verileri Yok Etme  122
1.4.4.3. Verileri Değiştirme  122
1.4.4.4. Verileri Erişilmez Kılma  123
1.4.4.5. Veri Yerleştirme  123
1.4.4.6. Verileri Başka Bir Yere Gönderme  123
1.4.5. Bilişim Alanında Suçlar Bölümünde Düzenlenen Suç Tiplerinin Diğer Suç Tipleri İle Olan İlişkisinin İncelenmesi  124
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇUN UNSURLARININ İNCELENMESİ
2.1. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  131
2.1.1. Pozitif Unsurlar  133
2.1.1.1. Hareket  134
2.1.1.2. Netice  149
2.1.1.3. Nedensellik Bağı  156
2.1.2. Negatif Unsurlar  159
2.1.2.1. Hukuka Aykırılık Unsuru  159
2.1.2.2. Hukuka Uygunluk Nedenleri  162
2.1.2.2.1. Hakkın Kullanılması  166
2.1.2.2.2. Meşru Müdafaa  168
2.1.2.2.3. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi  169
2.1.2.2.4. İlgilinin Rızası  172
2.2. SUÇUN MANEVİ UNSURU  176
2.3. SUÇUN SÜJELERİ  180
2.3.1. Suçun Süjesi Olarak Tüzel Kişilerin Sorumluluğunun İncelenmesi  180
2.3.1.1. Tüzel Kişi Kavramı  181
2.3.1.2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  181
2.3.2. Suçun Faili  183
2.3.2.1. Veri İşleyenin Sorumluluk ve Yükümlülükleri  184
2.3.2.2. Bilişim Alanında Saklanan Kişisel Verilere Yönelik Suçlar Yönünden Fail  189
2.3.2.3. Fail Yönünden Eylemin Nitelikli Hali  193
2.3.2.4. Failin İnternet Yönünden İncelenmesi  196
2.3.2.5. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna (5651 sayılı İnternet Kanunu) göre İnternet Süjelerinin Sorumluluğu  198
2.3.3. Suçun Mağduru  202
2.4. YER BAKIMINDAN YETKİ  207
2.4.1. Sınır Ötesi Veri Aktarımı  216
2.5. SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN SORUNU  217
2.6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  219
2.6.1. Teşebbüs  219
2.6.2. Suçların İçtimai  226
2.6.2.1. Zincirleme Suç  228
2.6.2.2. Fikri İçtima  230
2.6.3. İştirak  236
2.7. GÖREVLİ MAHKEME VE KOVUŞTURMA  237
2.8. ZAMANAŞIMI  240
2.9. MÜEYYİDE  243
SONUÇ  249
MEVZUAT
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  253
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  271
VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  276
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ  285
Kaynaklar  289
Kavram Dizini  307
 


Süleyman Yılmaz
Mayıs 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Süleyman Yılmaz ...
Mayıs 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Elif Küzeci
Mayıs 2020
125.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM
ELEKTRONİK ORTAMDA SAKLANAN KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE KULLANILMASI YOLU İLE İŞLENEN SUÇLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
1.1. KORUNAN HUKUKİ YARAR (HUKUKİ DEĞER)  22
1.1.1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Suçların Hukuki Konusu Olarak Özel Hayatın Gizliliği  25
1.1.2. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Bilgiler  28
1.1.2.1. Kişisel Veri  33
1.1.2.1.1. Hassas Kişisel Veriler  38
1.1.2.1.2. Anonim Kişisel Veriler  40
1.1.2.2. Kişisel Verinin İşlenmesi  41
1.1.2.3. Kişisel Verilerin Korunması  45
1.1.3. Bilişim Suçlarının Konusu Hakkında Genel Bilgiler  47
1.1.3.1. Bilişim Konusunda Temel Bilgiler  48
1.1.3.1.1. Bilişim  49
1.1.3.1.2. Bilişim Alanı  50
1.1.3.1.3. Bilişim Sistemi  51
1.1.3.1.4. Veri  51
1.1.3.2. Bilişim Suçu Kavramı Hakkında Genel Bilgiler  52
1.1.3.2.1. Siber Cinayet  54
1.1.3.2.2. Siber Tehdit ve Şantaj  54
1.1.3.2.3. Siber Dolandırıcılık  54
1.1.3.2.4. Siber Hırsızlık  55
1.1.3.2.5. Siber Terörizm  55
1.1.3.3. Bilişim Suçları Alanındaki Hukuki Düzenlemeler  56
1.1.3.4. İnternet Üzerinden İşlenen Suçlarda Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması  58
1.1.4. Sonuç Olarak Korunan Hukuki Yarar  59
1.2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELER  63
1.2.1. Uluslararası Düzenlemeler  65
1.2.2. Ulusal Düzenlemeler  73
1.2.2.1. Anayasa  74
1.2.2.2. Avrupa Birliği Komisyonu İlerleme Raporları, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türkiye Ulusal Programında Kişisel Verilerin Korunması  76
1.2.2.3. Özel Hukuk  78
1.2.2.4. Ceza Hukuku  81
1.2.2.5. Ceza Muhakemesi Hukuku  86
1.2.2.6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  87
1.2.2.7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda Yer Alan Cezai Tedbirler  92
1.2.2.8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  93
1.2.2.9. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik  96
1.3. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SUÇ TİPLERİ  99
1.3.1. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (m.135)  101
1.3.2. Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu (m.136) ve Nitelikli Haller (m.137)  103
1.3.3. Verilerin Yok Edilmemesi Suçu (m.138)  103
1.3.4. Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Düzenlemelere İlişkin Ortak Bir Değerlendirme  105
1.3.5. Bilişim Sistemleri Aracılığıyla Kişisel Veriler Aleyhine İşlenebilecek Suçlara Örnekler  107
1.4. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU'NDA BİLİŞİM SUÇLARINA İLİŞKİN SUÇ TİPLERİ  111
1.4.1. Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme veya Sistemde Kalma Suçu (m.243)  111
1.4.2. Bilişim Sisteminin İşleyişinin Engellenmesi, Bozulması, Verilerin Yok Edilmesi veya Değiştirilmesi Suçu (m. 244/1–2–3)  118
1.4.3. Bilişim Sistemi Aracılığıyla Hukuka Aykırı Yarar Sağlama Suçu (m. 244/4)  120
1.4.4. TCK’nın 244. Maddesi Koruması Altına Alınan Fiilerin Doğuracağı Sonuçlara Göre İncelenmesi  121
1.4.4.1. Verileri Bozma  122
1.4.4.2. Verileri Yok Etme  122
1.4.4.3. Verileri Değiştirme  122
1.4.4.4. Verileri Erişilmez Kılma  123
1.4.4.5. Veri Yerleştirme  123
1.4.4.6. Verileri Başka Bir Yere Gönderme  123
1.4.5. Bilişim Alanında Suçlar Bölümünde Düzenlenen Suç Tiplerinin Diğer Suç Tipleri İle Olan İlişkisinin İncelenmesi  124
İKİNCİ BÖLÜM
SUÇUN UNSURLARININ İNCELENMESİ
2.1. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  131
2.1.1. Pozitif Unsurlar  133
2.1.1.1. Hareket  134
2.1.1.2. Netice  149
2.1.1.3. Nedensellik Bağı  156
2.1.2. Negatif Unsurlar  159
2.1.2.1. Hukuka Aykırılık Unsuru  159
2.1.2.2. Hukuka Uygunluk Nedenleri  162
2.1.2.2.1. Hakkın Kullanılması  166
2.1.2.2.2. Meşru Müdafaa  168
2.1.2.2.3. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi  169
2.1.2.2.4. İlgilinin Rızası  172
2.2. SUÇUN MANEVİ UNSURU  176
2.3. SUÇUN SÜJELERİ  180
2.3.1. Suçun Süjesi Olarak Tüzel Kişilerin Sorumluluğunun İncelenmesi  180
2.3.1.1. Tüzel Kişi Kavramı  181
2.3.1.2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  181
2.3.2. Suçun Faili  183
2.3.2.1. Veri İşleyenin Sorumluluk ve Yükümlülükleri  184
2.3.2.2. Bilişim Alanında Saklanan Kişisel Verilere Yönelik Suçlar Yönünden Fail  189
2.3.2.3. Fail Yönünden Eylemin Nitelikli Hali  193
2.3.2.4. Failin İnternet Yönünden İncelenmesi  196
2.3.2.5. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna (5651 sayılı İnternet Kanunu) göre İnternet Süjelerinin Sorumluluğu  198
2.3.3. Suçun Mağduru  202
2.4. YER BAKIMINDAN YETKİ  207
2.4.1. Sınır Ötesi Veri Aktarımı  216
2.5. SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN SORUNU  217
2.6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ  219
2.6.1. Teşebbüs  219
2.6.2. Suçların İçtimai  226
2.6.2.1. Zincirleme Suç  228
2.6.2.2. Fikri İçtima  230
2.6.3. İştirak  236
2.7. GÖREVLİ MAHKEME VE KOVUŞTURMA  237
2.8. ZAMANAŞIMI  240
2.9. MÜEYYİDE  243
SONUÇ  249
MEVZUAT
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  253
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  271
VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK  276
5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUN İLGİLİ MADDELERİ  285
Kaynaklar  289
Kavram Dizini  307
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020