Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yabancılar Hukuku
Eylül 2009 / 2. Baskı / 267 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Nisan 2016 38.90 TL -     Sepete Ekle
 5. Ağustos 2014 28.50 TL 19.90 TL (%31)Sepete Ekle
 4. Ağustos 2013 23.90 TL 9.90 TL (%59)Sepete Ekle
   

Çalışmalarının önemli bir kısmını yabancılar ve göç hukukuna yoğunlaştıran Yazar, bu alanda üslenmiş olduğu akademik çalışma, seminer ve derslerin sağlamış olduğu birikimi elinizdeki Yabancılar Hukuku kitabına yansıtmaktadır. Kitapta yabancılar hukuku konuları soyuttan somuta, genelden özele, teoriden pratiğe doğru bir sistematikle ele alınmakta ve yabancılar hukukunun hem uluslararası hukuk hem de iç hukuktan kaynaklanan normları entegre bir şekilde incelenmektedir.

Kitap, ulusal ve uluslararası literatürde benimsenen metot ve yaklaşımları sentezleyerek, yabancılar hukuku konularını özgün bir sistematikle ele almaktadır. Kitap, "Yabancılar Hukukunun Genel ilkeleri", "Yabancıların Hak ve Özgürlükleri" ve "Özel Statülü Yabancılar" olmak üzere üç temel kısımdan ve birbirini takip eden on altı bölümden oluşmaktadır.

"Yabancılar Hukukunun Genel İlkeleri" başlığını taşıyan Birinci Kısımda yabancılar hukukunun genel hükümleri inceleme konusu yapılmaktadır. Kitabın "Yabancıların Hak ve Özgürlükleri" başlıklı İkinci Kısmında yürürlükteki Türk yabancılar hukukunun başlıca konulan mantıksal bir silsile içinde ve birbirinden bağımsız bölümler altında irdelenmektedir. "Özel Statülü Yabancılar" başlığını taşıyan Üçüncü Kısımda ise "göçmenler" ile "mülteci ve sığınmacı"Iarın hukuksal durumları inceleme konusu yapılmaktadır.

Kitabın Türk yabancılar hukuku literatürüne ciddi katkı sağlayacağına ve hem öğrenciler hem de uygulayıcı ve akademisyenler için iyi bir rehber kitap olacağına inanıyoruz.

Konu Başlıkları
Yabancılar Hukukunun Genel İlkeleri
Yabancıların Hak ve Özgürlükleri
Özel Statülü Yabancılar
Barkod: 9789750210792
Yayın Tarihi: Eylül 2009
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 267
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
2. Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ KISIM
YABANCILAR HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ
Birinci Bölüm: YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ  21
1. YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ  21
1.1. Yabancı Kavramı  21
1.2. Yabancılar Hukuku Terimi ve Yabancılar Hukuku Kuralları  23
1.3. Yabancılar Hukukunun Tarihsel Gelişimi  25
1.3.1. Eski Yunan’da Yabancılar Hukuku  25
1.3.2. Roma’da Yabancılar Hukuku  25
1.3.3. İslam Hukukunda Yabancılar  26
1.3.4. Osmanlı’da Yabancılar Hukuku  28
1.4. Yabancılar Hukukunun Niteliği ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri  29
1.5. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  30
1.5.1. Vatandaşlık Hukuku  30
1.5.2. Uluslararası Hukuk  31
1.5.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku  32
İkinci Bölüm: YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  35
2. YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  35
2.1. Uluslararası Hukuk Kaynakları  35
2.1.1. Antlaşmalar  35
2.1.2. Uluslararası Teamül  36
2.1.3. Hukukun Genel İlkeleri  36
2.1.4. Mahkeme Kararları ve Doktrin  37
2.2. İç Hukuk Kaynakları  37
2.2.1. Anayasa  38
2.2.2. Kanunlar ve Düzenleyici İşlemler  40
2.2.3. Mahkeme Kararları ve Doktrin  41
Üçüncü Bölüm: YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER  43
3. YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER  43
3.1. Eşitlik (Tebaaya Temsil) İlkesi  43
3.2. Karşılıklılık (Mütekabiliyet) İlkesi  44
3.3. Karşı İşlem Yapma Yetkisi (Mukabele-i Bilmisil)  45
3.4. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Kaydı)  47
3.5. Minimum Standart (Asgari Had) Sistemi  48
3.6. Sınırlama (Tahdit) Sistemi  48
3.7. İzin Sistemi  49
3.8. Kontenjan Sistemi  49
Dördüncü Bölüm: ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  51
4. ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  51
4.1. Giriş  51
4.2. Yabancıları İlgilendiren Uluslararası Hukuk Belgeleri  52
4.3. Yabancıların Uluslararası İnsan Hakları Standartları  55
4.3.1. Ülke İçinde Serbest Dolaşım ve Ülkeyi Terk Özgürlüğü  55
4.3.2. Aile Hayatı Hakkı  57
4.3.3. Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  59
4.3.4. Geri-Gönderilmeme (Non-Refoulement) İlkesi  60
4.3.5. Ayırımcılık Yasağı  62
Beşinci Bölüm: YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  65
5. YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  65
5.1. Literatürde Benimsenen Sınıflandırma Biçimleri  65
5.2. Çalışmada Benimsenen Sınıflandırma Biçimi  67
İKİNCİ KISIM
YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ
Altıncı Bölüm: ÜLKEYE GİRİŞ  71
6. ÜLKEYE GİRİŞ  71
6.1. Genel Olarak Ülkeye Giriş  71
6.2. Pasaport Kontrolü  73
6.2.1. Pasaport Çeşitleri  74
6.2.2. Pasaport Yerine Geçen Belgeler  76
6.2.2.1. Pasavan, İdari Mektup ve Hudut Geçiş Belgeleri  76
6.2.2.2. Yurt dışına Taşıma Yapan Kara, Hava ve Deniz Ulaşım Araçlarının Memur ve Mürettebatına Verilen Belgeler  77
6.2.2.3. Seyahat Belgeleri  78
6.2.2.4. Göçmen Vesikaları  79
6.2.2.5. NATO Seyahat Emri  79
6.2.2.6. Kimlik Kartları  80
6.2.3. Pasaportsuz veya Belgesiz Gelenler  80
6.3. Vize Yükümlülüğü ve Vize İşlemleri  82
6.3.1. Vize Kavramı  82
6.3.2. Vize Çeşitleri  83
6.3.2.1. Giriş Vizesi  83
6.3.2.2. Transit Vize  85
6.3.2.3. Çıkış Vizesi  85
6.3.2.4. Özel Meşruhatlı Vizeler  86
6.3.3. Vize İtasına Yetkili Makamlar  86
6.3.4. Vize Muafiyetleri  87
6.3.4.1. Kanunda Belirtilen Vize Muafiyetleri  87
6.3.4.2. Uluslararası Antlaşmalardan Doğan Vize Muafiyetleri  88
6.4. Ülkeye Giriş Yasağı  89
Yedinci Bölüm: İKÂMET VE SEYAHAT  93
7. İKÂMET VE SEYAHAT  93
7.1. Genel Olarak Yabancıların İkâmet ve Seyahatleri  93
7.1.1. Yabancıların İkametine Getirilen Yasaklama ve Sınırlamalar  94
7.1.2. İkamet Tezkeresi Alma Zorunluluğu ve İstisnaları  95
7.1.3. İkamet İzninin Reddedileceği Haller  98
7.1.4. İkamet İzinlerinin Süresi ve Yenilenmesi  100
7.1.5. İkamet İznine İlişkin Diğer İşlemler  101
7.1.6. İkamet İzinlerinin Sona Ermesi ve İptali  102
7.2. Ülkede Bulunma Amaçlarına Göre Yabancıların İkameti  103
7.2.1. Çalışma Amaçlı İkamet  103
7.2.2. Öğrenim Amaçlı İkamet  103
7.2.3. Uzun Süreli Kalmak Üzere Gelen Yabancılar  104
7.2.4. Türk Vatandaşı ile Evli Olan Yabancılar  105
7.2.5. Yabancı Eş ve 18 Yaşından Küçük Yabancı Çocuklar  106
7.2.6. Kısa Süreli Vizelerle Turizm Amaçlı Gelen Yabancılar ile Tedavi Amacıyla Gelen Yabancıların İkameti  107
7.2.7. KKTC Uyruklu Şahısların İkameti  108
Sekizinci Bölüm: ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ  109
8. ÇALIŞMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ  109
8.1. Genel Olarak Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlüğü  109
8.2. Çalışma Vizesi  111
8.2.1. Genel Olarak Çalışma Vizesi  111
8.2.2. YÇİHK’da Çalışma Vizesi  112
8.2.3. Çalışma Vizesinin İstisnaları  113
8.3. Çalışma Amaçlı İkâmet İzni  114
8.3.1. Çalışma Amaçlı İkâmet İzinlerinin Düzenlenmesi  114
8.3.2. Çalışma Amaçlı İkâmet İzinlerinin Süresi ve Geçerliliği  115
8.4. Yabancıların Çalışma İzinleri  116
8.4.1. Çalışma İznine İlişkin Genel Esaslar  116
8.4.1.1. Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Uzatılması  116
8.4.1.2. Çalışma İzninin Sınırlandırılması ve Reddi  118
8.4.1.3. Çalışma İzninin İptali ve Geçerliliğini Kaybetmesi  119
8.4.2. Çalışma İzni Çeşitleri  120
8.4.2.1. Süreli Çalışma İzni  120
8.4.2.2. Süresiz Çalışma İzni  121
8.4.2.3. Bağımsız Çalışma İzni  122
8.4.2.4. İstisnaî Çalışma İzinleri  122
8.4.3. Bildirim, Denetleme ve Yaptırım  123
8.4.4. Yabancı Sermaye Yatırımlarında Çalışacak Yabancılar  124
8.4.4.1. Yabancı Yatırımlar Yönetmeliğinin Kapsamı  124
8.4.1.2. Çalışma İzinlerinin Verilmesine İlişkin Prensipler  125
8.4.5. Kanun Kapsamı Dışındaki Yabancılar  126
8.4.5.1. TVK 28. Madde Kapsamındaki Yabancılar  126
8.4.5.2. Yabancı Muhabirler ve Basın-Yayın Organları Mensupları  127
8.4.5.3. Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarınca Çalıştırılacak Yabancılar  127
8.4.5.4. Çalışma İzninden Muaf Tutulan Diğer Yabancılar  128
8.4.5.5. AB Vatandaşlarının Türk-AB Ortaklık Hukukundan Doğan Statüleri  129
8.5. Yabancılara Kısıtlanan Meslek ve Sanatlar  131
8.5.1. Kamu Güvenliği Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  131
8.5.2. Kamu Sağlığı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  134
8.5.3. Kamu Düzeni Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  135
8.5.4. Kamu Yararı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  135
Dokuzuncu Bölüm: EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ  137
9. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ  137
9.1. Yabancıların Öğrenim Hakkı  137
9.1.1. Yabancı Öğrencilerin Tabi Oldukları Kurallar  138
9.1.2. Okul Çeşitlerine Göre Yabancıların Öğrenim Hakkı  139
9.2. Yabancıların Öğretim Özgürlüğü  140
9.2.1. Yabancıların Öğretmenlik Yapma Hakkı  140
9.2.2. Yabancıların Öğretim Kurumu Açma Özgürlüğü  142
9.2.2.1. Tarihsel Gelişim  142
9.2.2.2. Milletlerarası Özel Öğretim Kurumu Açma Hakkı  143
9.2.2.3. Yabancı Okulların Kapasite ve Arazi Artırımı  143
9.2.2.4. Yabancı Okulların Denetimi  144
Onuncu Bölüm: ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  147
10. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  147
10.1. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı  147
10.2. Dernek Hakkı  148
10.3. Sendika Hakkı  149
10.4. Siyasal Haklar  150
10.3.1. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı  150
10.3.2. Siyasi Parti Kurma ve Üyelik Hakkı  151
10.3.3. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı  151
10.3.4. Yurt Savunmasına Katılma Hakkı ve Ödevi  151
Onbirinci Bölüm: EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR  153
11. EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR  153
11.1. Yabancıların Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  154
11.1.1. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  155
11.1.1.1. Karşılıklılık İlkesi  155
11.1.1.2. Kanuni Sınırlamalara Uyma  156
11.1.2. Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  159
11.2. Yabancıların Türkiye’deki Miras Hakları  162
Onikinci Bölüm: SINIR DIŞI EDİLME  165
12. SINIR DIŞI EDİLME  165
12.1. Genel Olarak Sınır Dışı Etme Nedenleri  165
12.1.1. Yasa Dışı Giriş-Çıkış  165
12.1.2. Vize İhlâli  166
12.1.3. Kaçak Çalışma  167
12.1.4. Yabancıların İşlemiş Oldukları Suçlar  167
12.2. Uluslararası Hukukta Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  168
12.2.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  169
12.2.2. Avrupa Sosyal Şartının Sağladığı Güvenceler  170
12.2.3. Avrupa İkamet Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  170
12.2.4. Mülteciler ve Vatansızlarla İlgili Uluslararası Güvenceler  171
12.2.5. AB Hukukunun Sağladığı Güvenceler  171
12.2.6. Tüm Göçmen İşçiler ve Aileleri Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  172
12.3. İç Hukukta Sınır Dışı Etme İşlemi  172
12.3.1. YİSHK’ya Göre Sınır Dışı Etme İşlemi  173
12.3.2. Pasaport Kanununa Göre Sınır Dışı Etme İşlemi  174
12.3.3. Türk Ceza Kanununa Göre Sınır Dışı Etme İşlemi  175
12.4. İdarenin Takdir Yetkisi  176
12.5. İşlemin İcrası  177
12.6. Yargı Yolu  178
Onüçüncü Bölüm: SUÇLULARIN İADESİ  181
13. SUÇLULARIN İADESİ  181
13.1. Suçluların İadesi Kurumu ve Tarihsel Gelişimi  181
13.2. İadenin Koşulları  183
13.2.1. Anlaşmanın Mevcudiyeti  183
13.2.2. Suç Oluşturan Bir Eylemin Varlığı  183
13.2.2.1. Eylemin Her İki Kanununa Göre Suç Olması  183
13.2.2.2. Suçun Takip Edilebilir Olması  183
13.2.3. İadeye Konu Suçun Belli Bir Ağırlıkta Olması  185
13.3. İade Usulü  185
13.3.1. Türkiye’nin Talep Edilen Ülke Olması  186
13.4. İadenin Sonuçları  187
13.4.1. İade Konusu Suçtan Başkasından Yargılamama  188
13.4.2. Suçun Nevinde Meydana Gelen Değişiklikler  188
13.4.3. İade Edilen Kişinin Rızası  189
13.4.4. Üçüncü Bir Devlete İade  189
13.5. İadenin Olumsuz Koşulları  189
13.5.1. Vatandaşın İade Edilmezliği İlkesi  189
13.5.2. Siyasi Suçlardan Dolayı İade Edilmeme Kuralı  190
13.5.2.1. Devlet Başkanına Karşı Suçlar (Belçika Kaidesi)  191
13.5.2.2. Anarşizm  191
13.5.2.3. Harp (Savaş) Suçları  191
13.5.2.4. Barışa Karşı İşlenen Suçlar  191
13.5.2.5. İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar  192
13.5.2.6. Tedhişçilik (Terör) Suçları  192
13.5.2.7. Uçak Kaçırma Suçları  193
13.5.3. Askeri Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  193
13.5.4. Basın Suçlarından İade Edilmeme İlkesi  194
13.5.5. Mali Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  194
13.5.6. Non Bis In Idem Kuralı  195
13.5.7. Ölüm Cezası  195
13.6. İadesine Karar Verilen Kişinin Teslimi  196
13.6.1. Kişinin Teslim Edileceği Devletin Belirlenmesi  196
13.6.1.1. Aynı Suçtan Birden Fazla Talep Bulunması  197
13.6.1.2. Farklı Suçlardan Dolayı Birden Fazla Talep Bulunması  197
13.6.2. Doğrudan Talep Eden Devlete Teslim  198
13.6.3. Transit Teslim  198
13.6.4. Gecikmeli Teslim Halleri  199
13.6.5. Eşyanın Teslimi  200
13.6.6. İade Giderleri  200
Ondördüncü Bölüm: HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  201
14. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  201
14.1. Dilekçe (Başvuru) Hakkı  201
14.2. Yabancıların Dava Hakkı  202
14.2.1. MÖHUK’ta Teminat Yükümlülüğü  202
14.2.2. HUMK’da Teminat Yükümlülüğü  203
ÜÇÜNCÜ KISIM
ÖZEL STATÜLÜ YABANCILAR
Onbeşinci Bölüm: GÖÇMENLER  207
15. GÖÇMENLER  207
15.1. Genel Olarak Göç ve Göçmenler  207
15.2. Türk Hukukunda Göç ve Göçmenler  208
15.2.1. Türk Hukukunda Göçmen Kategorileri  210
15.2.2. Göçmen Kabulünde Aranan Koşullar  211
15.2.3. Göçmenlerin Ülkeye Kabulünden Sonraki İşlemler  213
15.2.4. Göçmenlere Sağlanan Muafiyetler  214
Onaltıncı Bölüm: MÜLTECİ VE SIĞINMACILAR  215
16. MÜLTECİ VE SIĞINMACILAR  215
16.1. Mülteci ve Sığınmacı Kavramı  215
16.2. Türk İltica ve Sığınma Hukukunun Kaynakları  218
16.2.1. Uluslararası Mülteci Hukuku  218
16.2.2. Ulusal Mülteci Hukuku  219
16.3. Mülteci Statüsü Belirleme  220
16.3.1. Mülteci Statüsünün Kazanılması  221
16.3.1.1 Zulme Uğramaktan Haklı Nedenlerle Korkma  221
16.3.1.2. Zulüm Korkusunun Irk, Din, Tâbiiyet, Belirli Bir Toplumsal Gruba Mensubiyet yada Siyasi Düşüncelerden Kaynaklanması  221
16.3.1.3. Ülkesi Dışında Bulunma  224
16.3.1.4. Ülkesinin Himayesinden Yoksun Bulunma veya Yararlanmak İstememe ya da Ülkesine Geri Dönememe veya Dönmek İstememe  224
16.3.2. Mülteci Statüsü Dışında Bırakma  225
16.3.2.1. Uluslararası Korumaya İhtiyacı Olmayan Kişiler  225
16.3.2.2. Uluslararası Korumaya Layık Görülmeyen Kişiler  226
16.3.3. Mülteci Statüsünün Sona Ermesi  228
16.3.3.1. Mülteci Statüsünü Sona Erdiren İradi Nedenler  229
16.3.3.2. Menşei Ülkedeki Koşulların Değişmesi  229
16.4. İltica ve Sığınma Prosedürü  230
16.4.1. Mülteci/Sığınmacının Ülkeye Girişi  230
16.4.2. Mülteci-Sığınmacı Başvurusu  231
16.4.3. Ön Görüşme  232
16.4.4. Mülakat  233
16.4.5. Karar Verme Yetkisi  234
16.4.6. BMMYK’nın Rolü  235
16.5. Mülteci ve Sığınmacılara Sağlanan Hak ve Özgürlükler  237
16.5.1. Mülteci ve Sığınmacıların İkameti  237
16.5.2. Çalışma  238
16.5.3. Eğitim ve Öğretim  239
16.5.4. Entegrasyon  239
16.6. Toplu İltica ve Sığınma  240
16.7. Sınır Dışı ve Geri Gönderilme  241
16.8. Tamamlayıcı Koruma (Geri Gönderilmeme İlkesi)  243
Kaynakça  247
Kavramlar Dizini  255
Sözleşmeler Dizini  263
Kanunlar Dizini  265
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Aydoğan Asar
Kasım 2017
26.90 TL
Sepete Ekle
Işıl Özkan
Mart 2017
88.90 TL
Sepete Ekle
Bülent Çiçekli
Nisan 2016
38.90 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. Rona Aybay
Kasım 2010
28.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017