Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
MYO Müfredatına Uygun
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar
Yönetim – İnsan Kaynakları Yönetimi – İşçi İşveren ilişkileri
Şubat 2013 / 3. Baskı / 224 Syf.
Fiyatı: 22.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 3. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar süren akademik çalışmaları ve özel sektörde elde ettiği tecrübelerin ürünüdür.

İnsan kaynakları, günümüzde kamu ya da özel işletmelerde çok önemli bir yere sahiptir. Çalışanların, nitelikli olması ya da iş planlamasının insan kaynağına göre yapılması işletmelerin verimliliğine de doğrudan etki etmektedir. Kitapta, etkili bir insan kaynakların uygulamasının nasıl olacağı, en başından itibaren sade ve anlaşılır bir dille anlatılmış, konular sadece teorik olarak değil uygulamadan örnekler verilerek de anlatılmıştır.

Kitap, üniversitelerde okutulmakta olan “İnsan Kaynakları” dersinin müfredatına uygun olarak hazırlanmış olsa da, konu hakkında kendisini geliştirmek isteyenler de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Yönetim ve İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Planlaması
İş Analizi ve Süreci
İş ve Performans Değerlendirme
İş Gören Bulma ve Seçimi
İş Tasarımı, İş Gören Eğitimi ve Kariyer Planlama
İnsan Kaynaklar Bilgi Sistemi
Ücret Yönetimi ve Ücret Sistemleri
İşçi İşveren İlişkileri
Barkod: 9789750222719
Yayın Tarihi: Şubat 2013
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Giriş  13
Birinci Bölüm
YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
I. YÖNETİM KAVRAMI VE ANLAMI  15
A. Yönetim Kavramı  16
B. Yönetim Amacı  17
C. Yönetim Kademeleri  20
D. Yönetsel Beceriler  21
E. Yönetimde Çağdaş Gelişmeler  23
II. İNSAN KAYNAKLARI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  25
A. İnsan Kaynakları Yönetimi  25
1. İnsan Kaynakları Yönetimin Tarihsel Gelişimi  27
2. Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi  30
3. Bilgi Çağı Örgütlerinde İnsan Kaynaklarının Yönetimi  32
4. İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İçindeki Yeri  33
5. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı ve Önemi  34
6. İnsan Kaynakları Yönetimin Fonksiyonları  36
7. İnsan Kaynakları Yönetiminde Aşamalar  39
8. İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkinlik Faktörleri  41
9. Geleceğin İnsan Kaynakları Yetkinlikleri  42
10. İnsan Kaynakları Yönetiminde Verimlilik ve Etkinlik Faktörleri  44
III. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL İLKELERİ  46
A. İnsana Saygı İlkesi  46
B. Tarafsızlık İlkesi  47
C. Eşitlik İlkesi  47
D. Gizlilik İlkesi  48
E. Açıklık İlkesi  48
F. Bilimsellik İlkesi  49
G. Yeterlilik (Liyakat) İlkesi  49
H. Kariyer İlkesi  50
İ. Güvence İlkesi  53
J. Disiplin İlkesi  53
IV. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YETKİ VE SORUMLULUK  53
A. Yetki Kavramı ve Türleri  54
B. İnsan Kaynakları Yöneticisi ve Yetkileri  55
C. Yetkilendirme ve Güçlendirme  57
1. İnsan Kaynaklarını Güçlendirme  57
2. İnsan Kaynaklarını Güçlendirmenin Yararları  59
D. Yetkilendirme ve Yetki Devri  60
E. İnsan Kaynakları Yönetiminde İş sorumluluğu  61
İkinci Bölüm
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
I. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI  63
A. İnsan Kaynakları Planlaması ve Anlamı  64
B. İnsan Kaynakları Planlama Süreci  65
1. İhtiyaçların Tahmini  65
2. Program Planlama  66
C. İnsan Kaynakları Planlamasının Amaçları  67
D. İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler  67
1. Dış Çevresel Faktörler  68
2. İç Faktörler  68
E. İnsan Kaynakları Planlama Süreci  68
1. Amaç Belirleme  69
2. Mevcut Durumu Değerlendirme  69
3. İnsan Gücü İhtiyacının Belirlenmesi  69
4. Personel Talep Tahminlerinin Yapılaması  70
5. Yerleşim Planlarının Hazırlanması  70
6. Uygulama ve Sonuçları Değerlendirme  70
F. İnsan Kaynakları Planının Hedefleri  70
1. Personel Araştırması  71
2. Seçim  71
3. Eğitim ve Geliştirme  71
4. Terfiler, Teşvikler, Transferler, İşten Ayrılmalar  72
5. Ücretlendirme ve Maaş Yönetimi  72
G. İnsan Kaynaklarını Planlamada Kullanılan Yöntemler  73
1. Delphi Yöntemi  73
2. Nominal Grup Yöntemi  73
3. İş Standartları Yöntemi  73
4. Zaman Serileri Yöntemi  74
5. Sayısal-İstatistiksel Yöntemler  74
6. Simülasyon Yöntemi  75
H. İnsan Kaynakları Planlamasında Kullanılan Araçlar  75
1. Organizasyon Şeması ve İş Tanımları  75
2. İşgücü Genel Envanteri  75
3. Beceri Envanteri ve Terfi Şeması  76
4. Personel Devir Oranı  76
Üçüncü Bölüm
İŞ ANALİZİ VE SÜRECİ
I. İŞ ANALİZİ  77
A. İş Analizinin Tanımı  78
B. İş Analizinin Amaçları  80
C. İş Analizi Süreci  81
1. İş Analizine Hazırlık  82
2. Toplanacak İş Verileri  83
D. İş Analizi Yöntemleri  83
1. Gözlem Yöntemi  84
2. Birebir Görüşme Yöntemi  85
3. Yapılandırılmış Anket Yöntemi  87
4. Günlük Tutma Yöntemi  88
5. Birleşik Yöntem  90
E. İş Analizcilerin Seçimi ve Eğitimi  90
II. İŞ TANIMI  93
III. İŞ GEREKLERİ  94
Dördüncü Bölüm
İŞ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
I. İŞ DEĞERLENDİRME  97
A. İş Değerleme Yöntemleri  98
1. Sıralama Yöntemi  99
2. İkili Karşılaştırma Yöntemi  100
3. Sınıflandırma Yöntemi  101
4. Faktör Kıyaslama Yöntemi  101
5. Puan Yöntemi  102
6. Yetkinlik Bazlı Değerleme Yöntemi  106
B. İş Değerleme Yöntemlerinin Yarar ve Sakıncaları  107
II. PERFORMANS (BAŞARI) DEĞERLEME  108
A. Performans Değerleme Aşamaları  108
B. Performans Değerlemesinin Başlıca Amaçları ve Yararları  109
C. Performans Değerlemesini Etkileyen Faktörler  109
D. Performans değerleme Yöntemleri  110
1. Bireysel Değerleme yöntemleri  110
2. Karşılaştırılmalı Değerleme Yöntemleri  112
E. Performans Değerlemede Yapılan Hatalar  114
Beşinci Bölüm
İŞ GÖREN BULMA VE SEÇİMİ
I. İŞ GÖREN BULMA  117
A. İş Gören Bulmada Kullanılan Kaynaklar  118
1. İç Kaynaklar  118
2. Dış Kaynaklar  119
II. İŞ GÖREN SEÇİMİ  120
A. İş Gören Seçim Süreci  121
Altıncı Bölüm
İŞ TASARIMI, İŞ GÖREN EĞİTİMİ VE KARİYER PLANLAMA
I. İŞ VE GÖREV TASARIMI  125
A. İş ve Görev Tasarımı Kapsamı ve Önemi  125
B. İş ve Görev Tasarımı Süreci  126
C. İş Bölümü  127
D. İş Bölümü Türleri  129
1. Fonksiyonlara Göre Bölümlendirme  130
2. Ürüne Göre Bölümlendirme  130
3. Bölge Esasına Göre Bölümlendirme  130
4. Hizmet Edilen Kurumlar (Gruplar-Müşteriler) Esas Alınarak Yapılan Bölümlendirme  130
5. Zamana Göre Bölümlendirme  131
6. Karma Bölümlendirme  131
E. İş ve Görev Tasarımı  131
II. İŞ GÖREN EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ  132
A. İş Gören Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi  133
B. İş Gören Eğitim İlkeleri  134
C. İş Gören Eğitim Planlaması  135
D. Eğitim Programın Uygulanması  136
E. Eğitim Programının Değerlendirilmesi  136
F. İş Gören Eğitim Yöntemleri  137
1. İşbaşında Eğitim Yöntemleri  138
2. İş Dışında Eğitim Yöntemleri  140
III. KARİYER YÖNETİMİ  144
A. Kariyer Planlama Kavramı  146
B. Kariyer Planlamasının Amaçları  147
C. Kariyer Aşamaları  148
D. Kariyer Geliştirme  149
E. Kariyer Sorunları  150
F. Kariyer Geliştirme Programları  150
IV. İŞGÖREN MOTİVASYONU  152
A. Örgütsel Motivasyon ve Türleri  153
1. Başlıca Motivasyon Araçları  154
2. Örgütsel Açıdan Motivasyonun Önemi  157
3. Çalışanlar Açısından Motivasyonun Önemi  158
4. Yönetici Açısından Motivasyonun Önemi  159
5. Örgütler Açısından Motivasyonun Önemi  160
Yedinci Bölüm
İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ
I. BİLGİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ  163
A. Bilgi Sistemleri  163
1. Veri işleme Sistemi  165
2. Yönetim Bilgi Sistemi  168
3. Karar Destek Sistemi  171
4. Fonksiyonel Bilgi Sistemi  175
5. İnsan Kaynaklan Bilgi Sistemi  175
a. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Amaçları  177
b. İnsan Kaynaklan Bilgi Sisteminin Kurulması  180
c. İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Kullanım Alanları  181
d. İnsan Kaynakları Araştırma Alt Sistemi  183
6. İKBS Veritabanı ve İKBS Çıktısı  183
7. İKBS'nin Yararları ve Sınırlılıkları  184
Sekizinci Bölüm
ÜCRET YÖNETİMİ VE ÜCRET SİSTEMLERİ
I. ÜCRET YÖNETİMİ  185
A. Ücret Yönetiminin Tanımı ve İlkeleri  185
B. Ücret Yönetiminin İlkeleri  185
C. Ücretin Oluşumunu Etkileyen Faktörler  186
II. ÜCRETLENDİRME SİSTEMLERİ  188
A. Ana (Baz) Ücret Sistemleri  188
B. Primli (Özendirici) Ücret Sistemleri  189
C. Diğer Özendirici Ücret Sistemleri  190
Dokuzuncu Bölüm
İŞÇİ İŞVEREN İLİŞKİLERİ
I. İŞÇİ VE İŞVEREN ÖRGÜTLENMELERİ  193
A. Sendikaların Doğuşu  193
B. İşçi Sendikacılığı  194
C. İşyeri Sendikacılığı  196
D. Meslek Sendikacılığı  197
E. İşkolu Sendikacılığı  198
1. İşkolunda Örgütlenme  199
2. Türkiye'de İşkolu Sendikacılığı  200
F. Konfederasyonlar  201
G. İşveren Sendikacılığı  201
H. Sendikalaşma Düzlemi  202
İ. Sendikaların Yeniden Yapılanması  203
II. TOPLU İŞ SOZLEŞMELERİ VE GÖRÜŞMELERİ  203
A. Toplu İş Sözleşmeleri (Pazarlığı)  203
B. İş Görüşmeleri  204
C. Grev ve Lokavt  205
1. Grev ve Lokavt’ın Yarattığı Sorunlar  206
2. Grev ve Lokavt’ın Yarattığı Teknik Sorunlar Teknik Sorunlar  207
3. Grev Türleri  207
4. Grevin Biçimleri de Çok Farklılık Gösterir  208
5. Sendikaların Grev Dışı Eylemleri  208
D. İş Güvenliği ve İş Gören Sağlığı  208
1. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı  209
2. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi  210
Kaynakça  211
Kavramlar Dizini  223
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Sait Gürbüz
Şubat 2017
36.50 TL
Sepete Ekle
Serap Benligiray
Kasım 2016
60.00 TL
Sepete Ekle
Ali Seyyar ...
Ağustos 2016
20.00 TL
Sepete Ekle
Meryem Akoğlan Kozak
Ocak 2016
17.50 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017