Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
Ekim 2011 / 5. Baskı / 343 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 9. Eylül 2017 33.90 TL -     Sepete Ekle
 8. Eylül 2015 31.90 TL 19.90 TL (%38)Sepete Ekle
   

İş dünyasında gerçekleşen tüm değişimler işletmelerin geleneksel yapıdan uzaklaşmasını ve yeniden örgütlenmesi gereğini doğurmuştur. Bu kitap, girişimcinin ortaya çıkışı ve iş hayatında başarılı olması yöntemlerini, küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini, küçük işletmelerin kuruluş şekilleri ve yönetimi ile temel işlevleri, sorunları ve çözüm yollarını kavratabilme amacıyla ortaya konmuştur.

Kitabın amacı, KOBİ'ler ve çağdaş işletmecilik konularıyla ilgilenenlere yardımcı olmaktır. Bu nedenle yeni baskıda KOBİ'ler için önem taşıyan yeni KOSGEB destekleri özellikle incelenmiştir.

Kitap, girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, küçük işletmelerin kuruluşu, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman alanındaki yeni uygulamaları, küçük işletmelere destek sağlayan kuruluşlar, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları ile modern finansman yöntemlerini kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

5. baskısını yapan kitap bu hali ile hem bu dersi alan geleceğin işletmecileri hem de KOBİ yöneticileri için önemli bir kaynaktır.

Konu Başlıkları
Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı
Girişimcilikte Başarı Faktörleri Başarısızlık Nedenleri
İşletmelerin Kuruluş Süreci
İşletmelerin Türleri ve Sınıflandırılması
İşletmenin Amaçları ve Temel Fonksiyonları
KOBİ'ler ve KOBİ'lerin Ortak Özellikleri
KOBİ'lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları, Avantajları ve Dezavantajları
Küçük İşletmelere Destek Sağlayan Kuruluşlar
KOSGEB Destekleri
AB Hibe Projeleri
Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları
Öneriler
Ek. AB Hibe Projesi Hazırlama Rehberi
Barkod: 9789750216862
Yayın Tarihi: Ekim 2011
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 343
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Giriş  19
Birinci Bölüm
GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ
A. İŞLETMECİLİK VE GİRİŞİMCİLİK  21
1. İşletme Kavramı  22
2. İşletmecilik Kavramı  24
3. Girişim, Girişimci ve Girişimcilik  25
4. Girişimcilik ile İlgili Diğer Kavramlar  30
5. Girişimciliğin Temel Fonksiyonları  33
6. Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi  34
B. GİRİŞİMCİLİK TÜRLERİ VE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK  34
1. Temel Girişimcilik Özellikleri  35
2. Girişimcilik Türleri  37
2.1. Fırsat Girişimciliği  37
2.2. Yenilikçi Girişimcilik  38
2.3. Takipçi Girişimcilik  38
3. Girişimcilik Tipolojisi  39
4. Türkiye’de Girişimcilik  40
5. Girişimciliğin Geleceği  43
Bölüm Notları  46
İkinci Bölüm
GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARI FAKTÖRLERİ VE
BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
A. GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARI FAKTÖRLERİ  49
1. İş Olanağının Bulunması  51
2. İşe Başlamak İçin Uygun Zamanın Seçilmesi  51
3. Yönetim Yeteneği ve Tecrübesi  52
4. Öz Sermaye ve Kredi Olanakları  52
5. Riske Karşı Sigorta  53
B. GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ  54
1. Kuruluş Yerinin İyi Seçilememiş Olması  56
2. Rekabet Faktörlerinin Dikkate Alınmaması  56
3. Sermaye Yetersizliği  57
4. Kişisel Unsurlar  58
4.1. Ticaret Bilgisinin Yetersizliği  58
4.2. Hazırlıklı Olmadan İşe Başlamak  59
5. Yetersiz Zaman  59
Bölüm Notları  61
Üçüncü Bölüm
İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ VE AMAÇLARI
A. KURULUŞ YERİ VE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ  63
1. Pazar Araştırması ve Talep Tahmini  63
2. Kuruluş Aşamaları  65
2.1. Proje Yatırım Düşüncesi  65
2.2. Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları  67
2.3. Fizibilite Raporu  71
2.4. Yatırım Kararı ve Yatırım Projesi  72
2.5. Uygulama ve Denetim  73
2.6. Fizibilite Raporu Örneği  73
3. Kuruluş Dosyası Hazırlama  76
4. Kuruluş Yeri Seçimi  77
4.1. Kuruluş Yeri Kavramı  77
4.2. Kuruluş Yeri Seçiminin Aşamaları  78
4.3. Kuruluş Yeri Faktörleri  79
4.4. En Uygun Kuruluş Yeri  84
4.5. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)  84
4.6. Küçük Sanayi Sitesi (KSS)  85
4.7. Teknopark (Yeni Teknoloji Merkezi)  86
B. KAPASİTE KULLANIMI VE BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ  87
1. Kapasite Kavramı  87
2. Kapasite Türleri  88
2.1. Teorik (Maksimum) Kapasite  88
2.2. Normal (Pratik) Kapasite  89
2.3. Gerçek (Fiili) Kapasite  89
2.4. Atıl (Boş) Kapasite  90
2.5. Zorlanmış Kapasite  90
3. Kapasite Kullanımı ve Sorunları  91
4. Başabaş Noktası Analizi  92
5. Optimum Kapasite ve Uygun Kuruluş Ölçeğinin Seçimi  94
C. İŞLETMELERİN AMAÇLARI  98
1. Uzun Dönemde Kâr Elde Etme  98
2. Topluma Hizmet Sunma  99
3. Bağımsız Olma ve Prestij Sağlama  100
4. Ömrünü Sürekli Kılma  100
D. İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI  101
1. İşletmelerin Toplumsal Sorumlulukları  101
2. İşletmelerin Ekonomik Sorumlulukları  102
Bölüm Notları  103
Dördüncü Bölüm
İŞLETMENİN HUKUKSAL YAPISI VE TÜRLERİ
A. HUKUKİ YAPININ SEÇİMİ  105
1. Şahıs İşletmeleri ve Hukuksal Yapısı  105
2. Şirketler  106
2.1. Adi Şirket  106
2.2. Ticaret Şirketi  107
2.2.1. Şahıs Şirketleri  107
a. Kollektif Şirketler  107
b. Komandit Şirket  108
2.2.2. Sermaye Şirketleri  108
a. Anonim Şirket  109
b. Limited Şirket  109
c. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  110
B. BÜYÜKLÜK VE DİĞER ÖLÇÜTLERE GÖRE İŞLETMELER  110
1. Üretilen Mal ve Hizmet Türüne Göre İşletmeler  111
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler  111
3. Faaliyet Alanlarına Göre İşletmeler  112
4. Büyüklüklerine Göre İşletmeler  112
4.1. Büyüklük Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler  113
4.1.1. Nicel Ölçütler  113
4.1.2. Nitel Ölçütler  113
4.2. Büyüklüklerine Göre İşletme Türleri  114
4.2.1. Büyük İşletmeler  114
4.2.2. Orta Boy İşletmeler  115
4.2.3. Küçük İşletmeler  115
4.2.4. Mikro İşletmeler  116
Bölüm Notları  117
Beşinci Bölüm
KOBİ’LER VE KOBİ’LERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
A. KOBİ’LER VE KOBİ’LERİN TANIMI  119
1. KOBİ’lerin Tanımı  120
2. Yasal Tanım  121
B. KOBİ’LERİN ÖZELLİKLERİ VE FAALİYET ALANLARI  123
1. KOBİ’lerin Ortak Özellikleri  123
1.1. Bağımsız Olma  123
1.2. Girişim (Teşebbüs) Yeteneği  124
1.3. Kişisel İlişkiler  125
2. KOBİ’lerin Nitel ve Nicel Özellikleri  125
2.1. KOBİ’lerin Nitel Özellikleri  125
2.1.1. KOBİ Sahipliğine İlişkin Nitel Özellikler  126
2.1.1. KOBİ’lerin Örgütsel Yapısına İlişkin Nitel Özellikler  126
2.2. KOBİ’lerin Nicel Özellikleri  127
2.2.1. Personel Sayısı  127
2.2.2. Makine Sayısı  127
2.2.3. Üretim Kapasitesi  127
2.2.4. Sabit Varlıkların ve Makine Parkının Değeri  128
2.2.5. Satış Tutarı ve Katma Değer  128
3. KOBİ’lerin Faaliyet Alanları  129
3.1. Üretim Sektörü  129
3.1.1. Rakip Sanayi  130
3.1.2 Yan Sanayi  131
3.2. Ticaret Sektörü  131
3.3. Hizmet Sektörü  132
Bölüm Notları  133
Altıncı Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM İŞLEVİ VE
YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM İŞLEVİ  135
1. Planlama Fonksiyonu  137
2. Örgütleme İşlevi  138
3. Kadrolama İşlevi  138
4. Koordinasyon (Eşgüdümleme) İşlevi  139
5. Yöneltme İşlevi  140
6. Denetim İşlevi  142
B. YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI  142
1. Toplam Kalite Yönetimi  143
2. Değişim Mühendisliği (Reengineering)  147
3. Stratejik Kalite Planlaması  148
4. Örgütse Küçülme (Downsizing)  149
5. Personel Güçlendirme (Empowerment)  149
6. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)  150
7. Kıyaslama (Benchmarking)  150
8. Öğrenen Organizasyon  151
Bölüm Notları  152
Yedinci Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ VE
YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM İŞLEVİ  155
1. Üretim İşlevi  155
2. Üretim Çeşitleri  156
2. Küçük işletmelerde Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü  159
3.1. Gözle Kontrol Yöntemi  161
3.2. Çift Kutu Yöntemi  161
3.3. ABC Yöntemi  161
3.4. Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi  162
3.5. Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi  163
B. YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ  165
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi  165
2. Esnek Üretim Sistemi  166
3. Bilgisayar Destekli Tasarım  167
4. Bilgisayar Destekli Üretim  168
5. Bilgisayarla Tümleşik Üretim  169
6. Senkronize Üretim  169
7. Grup Teknolojisi (GT)  170
8. Geleceğin Fabrikası  171
Bölüm Notları  172
Sekizinci Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE
YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ  173
1. Pazarlama Kavramının Tanımı  173
2. Pazarlama Uygulamaları  174
2.1. Yeşil Pazarlama (Green Marketing)  174
2.2. Maksi Pazarlama (Maxi Marketing)  174
2.3. Megamarketing  175
2.4. Sosyal Pazarlama  175
2.5. Kitlesel (Seri) Pazarlama  175
3. Pazarlama Araştırması  176
4. Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi  177
5. Pazarlamanın Çevresi ve Bileşenleri  178
5.1. Ürün  180
5.2. Fiyat  182
5.3. Dağıtım Kanalları  183
5.4. Tutundurma  184
5.4.1. Reklam  185
5.4.2. Halkla İlişkiler  186
5.4.3. Yüz yüze Satış  187
5.4.4. Satış Özendirme / Satış Teşviki (Promosyon)  188
B. YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ  189
1. Elektronik Ticaret  189
1.1. İşletmeden İşletmeye İnternet Yoluyla Pazarlama (B2B)  190
1.2. İşletmeden Nihai Tüketiciye İnternet Yoluyla Pazarlama (B2C)  191
2. İlişki Pazarlaması  192
3. İçsel Pazarlama  193
4. Amaca Yönelik Pazarlama  193
5. Niş Pazarlama (Market Niches)  194
6. Doğrudan Pazarlama  195
Bölüm Notları  197
Dokuzuncu Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE
YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
A. KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ  199
1. Finansman Kavramı ve İşlevi  199
2. Finansal Göstergeler  201
3. Finansman Kaynakları  204
B. KÜÇÜK İŞLETMELERDE YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ  204
1. Leasing  204
2. Factoring  206
3. Forfaiting  209
4. Swap  211
5. Angel Finanslama  212
6. Barter  215
7. Risk Sermayesi  216
7.1. Risk Sermayesi Finansmanında Risk Faktörleri  219
7.2. Risk Sermayesinin Özellikleri  220
7.3. Risk Sermayesinin KOBİ’lere Sağlayabileceği Katkılar  221
Bölüm Notları  226
Onuncu Bölüm
KOBİ’LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI, GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ
A. KOBİ’LERİN EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEME KATKILARI  229
1. KOBİ’lerin Türk Ekonomisi’ndeki Yeri ve Önemi  231
2. KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları  234
2.1. Rekabetin Korunması  236
2.2. Orta Sınıfın Korunması ve Denge Unsuru Olmaları  236
2.3. Sermaye Birikimine Katkıları  237
2.4. İstihdama Olumlu Katkıları  238
2.5. Yeni Fikir ve Buluşların Ortaya Çıkarılması  239
3. KOBİ’lerin Dünya Ekonomisi’ndeki Yeri ve Önemi  240
4. KOBİ Göstergelerinin Ülkelerarası Karşılaştırılması  242
B. KOBİ’LERİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ  244
1. KOBİ'lerin Güçlü Yönleri  244
1.1. Küçük Sermaye ile Yatırım Yapabilme  245
1.2. Piyasa Şartlarına Uyum Sağlama Yetenekleri  245
1.3. İstihdam Yapısı ve Yönetim  245
1.4. Müşteri ve İşletme Personeliyle Yakın İlişki İçinde Olma  246
1.5. Üretim Biçimi  247
2. KOBİ’lerin Zayıf Yönleri  248
2.1. Tek Başına Olma ve Kalifiye Eleman Sağlayamama  248
2.2. Gerekli Sermaye (Fonları) Sağlayamama  248
2.3. Mevzuat ve Vergi Sistemi  249
2.4. Alıcı-Satıcı İlişkileri  250
2.5. Örgütlenme Yetersizliği  251
Bölüm Notları  252
Onbirinci Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERE DESTEK SAĞLAYAN KURULUŞLAR
A. FİNANSMAN KOLAYLIĞI SAĞLAYAN KURUM VE KURULUŞLAR  255
1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  255
2. Türkiye Halk Bankası  255
3. Sınai Yatırım ve Kredi Bankası  257
4. Eximbank  257
5. Esnaf Kefalet Kooperatifleri  259
6. Finans Sağlayan Diğer Kuruluşlar  259
B. KOSGEB DESTEKLERİ  260
1. Kredi Faiz Desteği  260
2. KOBİ Proje Destek Programı  260
3. Tematik Proje Destek Programı  261
4. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı  262
5. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı  264
6. Genel Destek Programı  265
7. Girişimcilik Destek Programı  266
8. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı  268
C. AB FONLARI  270
1. AB Hibe Projeleri  270
2. Tarım Hibeleri  270
3. Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Hibeleri  271
4. SODES ve Kalkınma Ajansı Projeleri  271
5. SRAP  271
Bölüm Notları  272
Onikinci Bölüm
KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
A. KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI  273
1. Finansman Sorunu  273
1.1. Öz kaynak Yetersizliği  273
1.2. Kredi Temininde Güçlükler  274
2. Tedarik ve Tamir-Bakım Konusundaki Sorunlar  277
3. Teknoloji Yetersizliği ve Rekabet Sorunu  278
4. Örgütlenme ve Yönetim Sorunu  280
5. İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler ile İlgili Sorunlar  280
6. Pazarlama ve İhracat ile İlgili Sorunlar  282
7. Diğer Sorunlar  283
7.1. Standardizasyon  284
7.2. Ar-Ge ve Bilgi Toplama  284
7.3. Mevzuat Sorunları  286
B. KÜÇÜK İŞLETME SORUNLARININ ÇÖZÜM YOLLARI  287
1. Finansal Çözüm Yolları  290
2. Tedarik ve Pazarlamaya İlişkin Çözüm Yolları  292
3. İhracata İlişkin Çözüm Yolları  294
3.1. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri  296
3.2. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri  299
4. Küçük İşletmelerde Verimliliğin Artırılması  302
5. Nitelikli İşgücü İstihdamı  305
C. GİRİŞİMCİLERE VE YETKİLİLERE ÖNERİLER  305
Bölüm Notları  309
EK. AB Projesi Hazırlama Rehberi  313
Kaynakça  323
Kavramlar Dizini  335
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Orhan Küçük
Eylül 2017
33.90 TL
Sepete Ekle
Serpil Döm Tomak
Temmuz 2015
17.50 TL
Sepete Ekle
İsmail Serinkan
Ekim 2017
20.00 TL
Sepete Ekle
Mümin Ertürk
Ekim 2017
37.50 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017