Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar
Temmuz 2017 / 1. Baskı / 1296 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 273.00 TL
İndirimli: 185.00 TL (%33)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ağustos 2020 300.00 TL -     Sepete Ekle
   
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
199.00 TL
+

 

 

273.00 TL
+

 

 

240.00 TL
=

 

 

712.00 TL
569.90 TL
Sepete Ekle
 

İnşaat hukukunu ilgilendirdiği düzeyde İmar Kanunu ile ilgili açıklamaları, bedel karşılığı ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davaları, bedel ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgili davalarda ortak müesseseler ile bedel ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgili davalarda yargılama usulüne yönelik doyurucu açıklama ve güncel içtihatları bulacaksınız.

Kitabı hazırlarken teorik tartışmalar ve lüzumsuz ayrıntılardan kaçınılmış, Yargıtay'ın ilgili dairelerinin güncel ve istikrar bulmuş içtihatlarına yer verilmeye çalışılmıştır. Bir başka değişle, bu alanda çalışan hakim ve avukatlara "hazır ilaç" gibi net bilgi sunmak tek amaç edinilmiştir. Eserde, inşaat hukukunun tüm temel konularına yer verilmiş olması ve yazarının "konunun mutfağında" çalışan biri olması dikkate alındığında; eserin, uygulamacılara oldukça faydalı olacağı rahatlıkla söylenebilir...

Konu Başlıkları
İmar Mevzuatının İnşaat Hukuku İlgili Hükümleri
Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Bedel ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ortak Yönler
İnşaat Davalarında Yargılama Usulü
Barkod: 9789750243363
Yayın Tarihi: Temmuz 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  27
§1. İMAR KANUNUNUN İNŞAAT HUKUKUNU
İLGİLENDİREN YÖNLERİ
I. GENEL OLARAK  29
II. KORUMA AMAÇLI PLANLAMA  30
III. NAZIM İMAR PLANI  32
IV. UYGULAMA İMAR PLANI  32
İçtihatlar  33
V. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (3194 s.K.m.18)  33
VI. İFRAZ VE TEVHİT İŞLERİ  34
VII. YAPI RUHSATI: (3194 s.K.m.21)  35
VIII. YAPI DENETİMİ (4708 s.K.m.2)  39
A. Kapsam  39
B. Yapı Denetim Kuruluşu  40
C. Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevleri (4708 s.K.m.2/4)  40
D. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu: (4708 s.K.m.3)  41
E. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri: (4708 s.K.m.5)  42
IX. FENNİ MESUL: (3194 s.K.m.28)  42
X. YAPI KULLANMA İZNİ: (3194 s.K.m.30)  43
§2. BEDEL KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK  47
A. Borç ve Borç İlişkisi  47
B. Edim  47
C. Eser Sözleşmesi  48
İçtihatlar  49
D. Sözleşmenin Yorumlanması  52
İçtihatlar  54
II. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  59
A. Tarafların gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması  59
İçtihatlar  59
B. Taraflardan Birinin Kamu Tüzel Kişisi Olması  68
1. Genel Olarak  68
2. Yapım İşleri Genel Şartnamesi  69
İçtihatlar  98
III. ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU  105
A. Genel Olarak  105
B. Sözleşmenin Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılığı  105
C. Sözleşmenin Ahlaka Aykırı Olması  106
D. Sözleşmenin Kamu Düzenine Aykırılığı  107
E. Sözleşmenin Kişilik Haklarına Aykırı Olması  108
F. Sözleşmenin Konusunun İmkânsız Olması  108
G. Sözleşmenin Yokluğu veya Kesin Hükümsüzlüğü (Butlanı)  109
İçtihatlar  110
IV. ESER SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL VE İSPAT  112
A. Genel Olarak  112
İçtihatlar  114
B. Şekle Aykırılığın İleri Sürülemeyeceği Haller  118
İçtihatlar  119
C. Sözleşmenin Değiştirilmesi  120
D. Sözleşme Olmamasına Rağmen, Eser Veya Fazla İş Yapılması  121
İçtihatlar  122
V. ESER SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI  126
A. Satış Sözleşmesinden Farkı  126
B. Vekâlet Sözleşmesinden Farkı  127
İçtihatlar  127
C. Hizmet Sözleşmesinden Farkı  131
VI. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  131
A. İnşaata Başlamadan Önceki Borçlar  131
İçtihatlar  133
B. İnşaata Başladıktan Sonraki Borçlar  136
1. Yüklenicinin Özen Borcu  136
İçtihatlar  138
2. Yüklenicinin Sadakat Borcu  143
İçtihatlar  143
3. Eseri Bizzat Yapma Borcu  144
4. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu  147
5. Malzeme Bakımından Yüklenicinin Borcu  148
İçtihatlar  148
6. İşe Zamanında Başlama Borcu (TBK.m.473)  151
İçtihatlar  154
7. Yüklenicinin Ayıpsız Eser Yapma Borcu  156
a. Teslimden Önceki Ayıp (TBK.m.473/2)  156
aa. İnşaatın Ayıplı Yapılması  156
İçtihatlar  158
bb. İnşaatın Hukuki Ayıplı (İmar Mevzuatına aykırı) Olması  162
İçtihatlar  163
b. Eserin Tesliminden Sonraki Ayıbı  170
aa. Genel Olarak  170
bb. Eserin İş Sahibince Kabulü  171
İçtihatlar  172
cc. Teslimden Sonra Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Ayıplar  178
İçtihatlar  179
dd. Yüklenicinin Sözleşme İle Sorumluluktan Kurtulması  181
İçtihatlar  182
c. Ayıbın İş Sahibinden Kaynaklanmış Olması (TBK.m.476)  183
İçtihatlar  184
8. Eser Sözleşmesinde Ayıplı İfada İş Sahibinin Hakları (TBK.m.475)  184
a. Genel Olarak  184
İçtihatlar  185
b. Sözleşmeden Dönme Hakkı (TBK.m.475/1–1)  188
İçtihatlar  189
c. Ayıp Oranında Bedelden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı: (TBK.m.475/1–2)  193
İçtihatlar  193
d. Onarım Yapılmasını İsteme Hakkı (TBK.m.475/3)  198
e. Tazminat İsteme Hakkı: (TBK.m.475/2)  198
İçtihatlar  199
9. Yüklenicinin Eseri Yapma ve Teslim Borcu  203
a. Genel Olarak  203
b. Teslim Zamanı ve Nasıl Yapılacağı  204
İçtihatlar  206
c. İfa Zamanının Uzatılması  208
İçtihatlar  211
d. Teslim Borcunu İfada Temerrüdün Şartları  214
e. Yüklenicinin Teslimde Temerrüdü Halinde, Kaza Ve Hasardan Sorumluluk  215
VII. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ  216
A. Genel Olarak  216
B. Yüklenici Temerrüdünün Koşulları  217
1. Borç İstenebilir Olmalıdır  217
2. Yükleniciye İhtar Gönderilmiş Veya İfa Günü Birlikte Belirlenmiş Olmalıdır  218
3. İfa Mümkün Olmalıdır  219
a. Genel Olarak İfanın İmkânsız Olması  219
b. Özel İmkânsızlık Halleri  220
aa. Eserin Yok Olması (TBK.m.483)  220
bb. İş Sahibinden Kaynaklı İfa İmkânsızlığı (TBK m. 485)  221
cc. Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi (TBK m. 486)  221
c. İfa Gerçekleşmemiş Olmalı  222
d. Temerrüde Engel Bir Neden Bulunmamalı  223
İçtihatlar  223
VIII. YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI (TBK.m.125)  226
A. Genel Olarak  226
B. Borcun Aynen İfasını ve Gecikme Tazminatı İstemek  227
1. Aynen İfayı Beklemek ve Gecikme Tazminatı İstemek  227
2. Nama İfayı İstemek(TBK.m.113/1)  228
a. Genel Olarak  228
b. İfaya İzin (Nama İfa) Davası (TBK m. 113)  230
İçtihatlar  232
3. Gecikme Tazminatı  236
İçtihatlar  239
C. İfa ve Gecikme Tazminatından Vazgeçerek Müspet Zararı İstemek  243
1. Genel Olarak  243
İçtihatlar  245
2. Müspet Zararın Hesabı  247
İçtihatlar  248
D. Sözleşmeden Dönme (Geriye Etkili Fesih) (TBK.m.125/2)  253
1. Genel Olarak  253
İçtihatlar  254
2. Geriye Etkili Feshin Hukuki Sonuçları  256
İçtihatlar  258
3. Sözleşmeden Dönmede Menfi Zarar  262
İçtihatlar  263
E. Sözleşmenin İleriye Etkili Feshi  266
İçtihatlar  268
F. Cezai Şart (TBK.m.179–182)  272
1. Genel Olarak  272
İçtihatlar  274
2. Ceza Koşulunun Çeşitleri  275
a. Seçimlik Ceza (İfa Yerine İstenebilecek Sözleşme Cezası)  275
İçtihatlar  276
b. Gecikme cezası (İfaya ekli ceza)  277
İçtihatlar  279
aa. Ceza niteliğindeki teminatlar  282
bb. Gecikme Cezasında İndirim  282
İçtihatlar  283
c. Dönme Cezası ve Sözleşmenin Sona Ermesi: (TBK.m.179)  284
aa. Genel Olarak  284
bb. Dönme Cezası Ödenerek Sözleşmenin Sona Erdirilmesi (TBK.m.179)  286
İçtihatlar  287
3. Cezai Şartın Borçlunun Kusuru İle İlgisi  287
4. Cezai Şartın Alacaklının Zararı İle İlgisi  288
İçtihatlar  289
G. Tasfiye  289
1. Genel Olarak  289
2. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Tasfiye(TBK.m.126)  290
3. Ani Edimli Sözleşmelerde Tasfiye  291
İçtihatlar  292
IX. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI VE TEMERRÜDÜ  293
A. Genel Olarak Bedel Ödeme Borcu  293
İçtihatlar  294
B. Bedelin Para Olması  303
İçtihatlar  304
1. Götürü Bedel (TBK.m.480)  308
İçtihatlar  310
2. Değere Göre Bedel (TBK.m.481)  315
a. Genel Olarak Yaklaşık Bedel  315
b. Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme (TBK.m.482)  316
İçtihatlar  316
C. Bedelin Ödenme Zamanı (TBK.m.479)  322
İçtihatlar  323
D. Bedelin Ödenme Yeri (TBK.m.89)  325
E. Ödemezlik Defi (TBK.m.97,98)  325
İçtihatlar  327
F. Bedelin Zamanaşımına Uğraması  330
İçtihatlar  332
G. Sözleşme Dışı Yapılan Fazla İşlerin Bedeli  335
İçtihatlar  337
H. Eksik Yapılan İşlerde Bedel  344
İçtihatlar  345
İ. İş Sahibinin Eseri Kabul Borcu Ve Temerrüdü  350
1. Eseri Kabulü  350
2. İş Sahibinin (Alacaklı) Temerrüdü (TBK.m.106)  351
a. İş Sahibinin Temerrüdünün Koşulları  352
b. İş Sahibi Temerrüdünün Sonuçları  352
İçtihatlar  353
X. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SONA ERME NEDENLERİ  355
A.Genel Olarak  355
İçtihatlar (Genel İçtihatlar)  356
B. İfa veya Anlaşma Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  358
C. İfa Güçsüzlüğü Veya İflas Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.98)  359
D. İfa İmkansızlığı Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.136,137)  360
İçtihatlar  362
E. Eserin Yok Olması (TBK m. 483)  364
F. İş Sahibinden Kaynaklanan Nedenle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.485)  365
İçtihatlar  366
G. Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi (TBK.m.486)  367
İçtihatlar  370
Ğ. Bedel Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  370
1. Götürü Bedelde Sözleşmenin Sona Ermesi Veya Uyarlanması (TBK.m.480)  370
İçtihatlar  372
2. Yaklaşık Bedelde Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.482)  373
H. Tazminat Karşılığı Sözleşmenin Sona Ermesi (Bâligan Mâbelag) (TBK.m.484)  374
İçtihatlar  377
İ. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki Fesih Hükümleri  378
İçtihatlar  378
§3. ARSA PAYI KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. SÖZLEŞMENİN KONUSU  379
İçtihatlar  381
II. SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ  383
III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  385
İçtihatlar  385
A. Sözleşme Yapılırken Şekil  391
İçtihatlar  393
B. Sözleşmenin Değiştirilmesinde Şekil  394
İçtihatlar  396
C. Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları  403
İçtihatlar  405
D. Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmamasına Rağmen Geçerlilik Koşulları  409
İçtihatlar  411
IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  413
A. Arsa Sahibi  413
B. Yüklenici  415
İçtihatlar  416
V. ÖNSÖZLEŞME (TBK.m.29)  421
İçtihatlar  422
VI. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SINIRLARI (KESİN HÜKÜMSÜZLÜK)  424
A. Başlangıçtaki Hükümsüzlük  424
İçtihatlar  426
B. Sözleşme Kurulduktan Sonraki İmkansızlık  431
1. Borçlunun Kusurunun Bulunmaması (TBK.m.136)  431
İçtihatlar  433
2. Borçlunun Kusurlu Olması (TBK.m.112)  437
İçtihatlar  437
VII. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  440
A. Yapı Ruhsatı Alma ve Yapı Denetim Sözleşmesi Yapma Borcu  440
İçtihatlar  441
B. Arsanın İnşaat Yapılabilir Durumda Ayıpsız Teslim Borcu  443
1. Arsanın Fiziki Olarak Ayıpsız Teslim Borcu  443
2. İnşaat Yapabilmek İçin Vekaletname Vermesi  444
3. Arsanın Hukuki Sınırlamalardan Temiz Olarak Teslimi  444
İçtihatlar  445
C. Arsa Veya Bağımsız Bölüm Tapu Kaydının Devir Borcu  449
1. Genel Olarak  449
İçtihatlar  452
2. Tapu Devri İçin Dava Açılması  459
İçtihatlar  462
3. Arsa Payı Devrinde Birlikte İfa Kuralının Uygulanması (TBK.m.97)  465
İçtihatlar  466
D. Fazladan Veya Daha İyi Vasıfta Yapılan İmalat  469
1. Fazladan Bağımsız Bölüm Yapılması  469
İçtihatlar  471
2. Bağımsız Bölüm Alanlarının Büyük Veya Daha Kaliteli Yapması  476
İçtihatlar  477
3. Ortak Alanlarda Fazladan İş Yapılması  481
İçtihatlar  482
4. Arsa Sahibi İçin Fazladan Veya Yüksek Nitelikte İmalat Yapılması  485
İçtihatlar  486
5. İmardaki Değişiklik Nedeniyle Küçük Veya Eksik Yapı Yapılması  493
İçtihatlar  493
VIII. ARSA SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ HALİNDE YÜKLENİCİNİN HAKLARI  494
İçtihatlar  497
IX. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  505
A. İnşaata Başlamadan Önceki Borçlar  505
İçtihatlar  506
B. İnşaata Başladıktan Sonraki Borçlar  509
1. Eseri Bizzat Yapma Borcu  509
2. Sadakat ve Özen Borcu  511
İçtihatlar  514
3. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu  518
4. Malzeme Bakımından Yüklenici Borçları  519
İçtihatlar  519
5. Ayıplı Arsa Tesliminde Yüklenici Borcu  520
İçtihatlar  521
6. İşe Zamanında Başlama ve Teslim Borcu (TBK.m.473)  522
a. Genel Olarak  522
İçtihatlar  523
b. İşe Başlamada Gecikme  524
İçtihatlar  526
c. Teslimde Gecikme  532
İçtihatlar  537
d. İfa Zamanının Uzatılması (Ek Süre)  547
aa. Arsa Sahibinden Kaynaklanan Haller  547
İçtihatlar  548
bb. Yükleniciden Kaynaklanan Haller  551
İçtihatlar  551
cc. Taraflardan Kaynaklanmayan Haller  553
İçtihatlar  554
e. Cezalı Süre  556
İçtihatlar  557
f. Erken İfa (TBK.m.96)  559
C. Yüklenicinin Ayıpsız Eser Yapma Borcu (TBK.m.474– 478)  559
İçtihatlar  561
1. Teslimden Önceki Ayıp  562
a. İnşaatın Ayıplı Yapılması  562
b. İnşaatın Hukuki Ayıplı Olması  562
İçtihatlar  564
2. Eserin Tesliminden Sonraki Ayıbı  575
a. Açık ve Gizli Ayıp– İhbar Süresi ve İspatı  575
b. Ayıp İhbarına Gerek Olmayan Haller  579
c. Eserin İş Sahibince Kabulü  580
İçtihatlar  581
3. Ayıbın İş Sahibinden Kaynaklanmış Olması (TBK.m.476)  595
İçtihatlar  597
D. Arsa Sahibinin Bağımsız Bölümleri Satması Halinde Ayıptan Sorumluluk  598
İçtihatlar  599
E. Katma Değer Vergisi ve Sigorta Giderlerinden Sorumluluk  599
İçtihatlar  600
F. Sözleşme ile Kararlaştırılan Ek Edimler  602
İçtihatlar  603
X. YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDE ARSA SAHİBİNİN HAKLARI  605
A. Yüklenicinin Temerrüdü  605
İçtihatlar  608
B. Yüklenici Temerrüdünün Hukuki Neticeleri (TBK.m.125)  610
1. Genel Olarak  610
İçtihatlar  613
2. Aynen İfa Talebi  620
İçtihatlar  621
a. Aynen İfa (Pasif Aynen İfa) ve Gecikme Tazminatı İsteme (TBK.m.125/1)  623
aa. Aynen İfa  623
bb. Gecikme Tazminatı  624
aaa. Genel Olarak  624
bbb. Kira Tazminatı  626
İçtihatlar  630
b. Nama İfa (TBK.m.113)  649
İçtihatlar  654
c. Eksik İşler Bedelinin Tahsili Suretiyle Aynen İfa  668
İçtihatlar  670
d. Aynen ifa Taleplerinin Birlikte Talep Edilmesi Veya Değiştirilmesi  679
İçtihatlar  680
3. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Tazmini Talebi  683
4. Sözleşmenin İleriye Yönelik Feshi  685
a. Genel Olarak  685
b. İleriye Yönelik Feshin Şartları  688
c. İleriye Etkili Feshin Uygulanması  688
İçtihatlar  690
d. İleriye Etkili Feshin Hukuki Sonuçları  693
aa. Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Tapu Kaydı İstemi  693
bb. Gecikme Tazminatı (Kira) İstemi  694
cc. Diğer Zararların Tazmin İstemi  694
dd. İfaya Ekli Cezai Şart İstemi  694
İçtihatlar  695
5. Sözleşmeden Dönme (Geriye yönelik fesih)  701
a. Genel Olarak  701
b. Sözleşmeden Dönme Nedenleri  703
aa. İşe Zamanında Başlamama Veya İşi Geciktirme Nedeniyle Dönme  703
bb. Ayıp Veya Sözleşme Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Dönme  703
c. Sözleşmeden Dönmenin Şartları  704
İçtihatlar  706
d. Sözleşmeden Dönme İçin Mahkeme Kararı  710
İçtihatlar  711
e. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları  713
aa. Genel Olarak  713
İçtihatlar  714
bb. Arsa Sahibinin Yükleniciye İntikal Ettirdiği Arsa Paylarını Geri Alması  717
İçtihatlar  722
cc. Arsa Sahibinin Menfi Zarar İstemi:  724
İçtihatlar  728
dd. Sözleşmeden Dönme Halinde Arsa Sahibinin İade Borcu  735
İçtihatlar  737
6. Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi İle İleriye Etkili Feshinin Karşılaştırılması  744
İçtihatlar  747
7. Cezai Şart (TBK.m.179–182)  750
a. Genel Olarak  750
İçtihatlar  751
b. Seçimlik Ceza (TBK.m.179/1)  753
İçtihatlar  755
c. İfaya Ekli Ceza (TBK.m.179/2)  760
aa. Genel Olarak  760
bb. İfaya Ekli Cezai Şartın İstenebilme Koşulları  761
İçtihatlar  764
d. İfaya Ekli Cezai Şartın Butlanı Veya Tenkisi  768
İçtihatlar  770
e. Seçimlik Ceza ile İfaya Ekli Cezanın Karşılaştırılması  773
İçtihatlar  774
f. Seçimlik Cezai Şart ile Cayma Cezasının Karşılaştırılması  775
İçtihatlar  776
g. Cezai Şart İle Gecikme Tazminatı Arasındaki Fark  777
İçtihatlar  778
C. Eserdeki Ayıp Nedeniyle Arsa Sahibinin Hakları (TBK.m.475)  781
1. Genel Olarak  781
İçtihatlar  785
2. Sözleşmeden Dönme  786
İçtihatlar  788
3. Eseri Alıkoyup Ayıp Oranında Bedelden İndirim İsteme  790
İçtihatlar  791
4. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı  793
5. Tazminat İsteme Hakkı  794
İçtihatlar  795
6. İmara Aykırılık Halinde İş Sahibinin Hakları  796
İçtihatlar  797
7. Yüklenicinin Garanti Vermesi  799
D. Yüklenicinin İflas Veya Aczi Halinde Sözleşmeden Dönme  800
İçtihatlar  802
XI. ALACAĞIN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATILMASI  804
A. Genel Olarak Alacağın Devri  804
İçtihatlar  806
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Alacağın Devri ve Taşınmazın Satılması  810
1. Genel Olarak (TBK.m.183–194)  810
2. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanın Hakları  811
a. Genel Olarak  811
İçtihatlar  812
b. Arsa Sahibinden Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Satın Almanın Şekli  813
İçtihatlar  815
c. Arsa Sahibinden Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Satın Alanın Yükleniciden Talepte Bulunması  815
İçtihatlar  817
d. Sözleşmeden Dönme Halinde Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanın Hakları  819
İçtihatlar  819
e. Arsa Sahibinin Birden Fazla Satış Vadi (Temliki) Sözleşmesi Yapması  820
İçtihatlar  821
f. Arsa Sahibinin Borcundan Dolayı Haciz  823
İçtihatlar  824
3. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alanların Hakları  825
a. Genel Olarak  825
İçtihatlar  827
b. Tapu Arsa Sahibi Adına İken Yüklenicinin Kendisine Düşecek Bağımsız Bölümleri Satması  827
İçtihatlar  828
aa. Yüklenicinin Noterde Satış Vadi Sözleşmesiyle Bağımsız Bölüm Satması  830
İçtihatlar  830
bb. Yüklenicinin Adi Yazılı Senetle Bağımsız Bölüm Satması  831
İçtihatlar  833
cc. Yüklenicinin Birden Fazla Temliki Veya Satış Vadi  837
İçtihatlar  838
c. Yüklenicinin Kendi Adına Olan Tapulu Bağımsız Bölümü Satması Veya Rehnetmesi  840
aa. Genel Olarak  840
İçtihatlar  842
bb. Sözleşmeden Dönme Halinde Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alanların Durumu  847
aaa. Yargıtay Uygulaması  847
bbb. Yüklenicinin Satış Vadi Ve Yüklenici Borcundan Dolayı Haciz  849
İçtihatlar  850
ccc. Yargıtay Uygulamalarına Eleştiri  851
İçtihatlar  854
ddd. Üçüncü Kişinin Ödediği Bedeli Talep Etmesi  855
eee. Üçüncü Kişinin Bağımsız Bölüme Yaptığı Masraf Ve Zararları Talep Etmesi  856
İçtihatlar  856
cc. Yükleniciden Tapu Kaydı İle Devralan Üçüncü Kişilerin İnşaattaki Eksiklikleri Tamamlamaları  863
İçtihatlar  863
4. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshinin Üçüncü Kişilere Etkisi  865
İçtihatlar  868
5. Üçüncü Kişinin Bağımsız Bölümü Cebri İcradan Satın Alması  873
İçtihatlar  874
6. İİK’nın 94/2. Fıkrasına Göre Açılan Tescil Davası  876
a. Yetki Alınması  876
b. Dava Açılması  877
c. Yargılama ve Hüküm  878
d. Hükmün İcrası  879
e. İİK’nın 94/2 Fıkrası Yerine Tasarrufun İptali Davası Açılması  879
İçtihatlar  880
7. Yükleniciden Alacaklı Olanın İİK Açısından Diğer İmkanları  886
İçtihatlar  886
XII. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE KARŞILIKLI EDİMLERİN GÜVENCELERİ  888
A. Yüklenicinin İnşaatı Teslim Etmekten Kaçınma Hakkı  888
İçtihatlar  888
B. Sözleşmenin Tapuya Şerhi  889
1. Genel Olarak  889
2. Sözleşmenin Tapuya Şerhinin Sonuçları  891
İçtihatlar  893
C. Yükleniciden Teminat İpoteği Veya Teminat Mektubu Alınması  894
1. Arsa Sahibinin Kanuni İpotek Hakkı  894
2. Yüklenicinin Başka Taşınmazını Arsa Sahibi Lehine İpotek Etmesi  895
3. Yüklenicinin Verdiği Teminat Senedi, Teminat Mektubu Ve Ceza Niteliğindeki Teminatlar  896
4. Kamu İhale Sözleşmelerinde Teminatın İrat Kaydedilmesi  897
İçtihatlar  899
§4. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
ÖZEL DURUMLAR
I. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  907
A. Genel Olarak  907
İçtihatlar  909
B. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  912
İçtihatlar  913
C. Zamanaşımının Kesilmesi(TBK.m.154–161)  919
İçtihatlar  920
D. Zamanaşımının Hükümleri  923
E. Bazı Dava Türlerinde Zamanaşımı Süreleri  924
1. Olumsuz Zararda Zamanaşımı  924
İçtihatlar  925
2. Olumlu Zararda Zamanaşımı  929
İçtihatlar  930
3. Kira Tazminatı, Ecrimisil ve Ceza Koşulunda Zamanaşımı  933
İçtihatlar  934
4. Fazla İşlerde Zamanaşımı  937
İçtihatlar  938
5. Yükleniciden Pay Satın Alanların Taleplerinde Zamanaşımı  939
İçtihatlar  940
6. Sözleşmenin Haksız Feshi Üzerine Doğan Alacaklarda Zamanaşımı  941
İçtihatlar  941
7. Rücu ve Halefiyette Zamanaşımı  943
8. Yapı Denetim Kuruluşlarının, Yüklenicinin Kusurundan Dolayı Sorumluluğunda Zamanaşımı  944
9. Haksız Fiilde Zamanaşımı  944
İçtihatlar  946
10. Zamanaşımının İleri Sürülme Aşaması  948
İçtihatlar  950
II. MANEVİ TAZMİNAT  951
A. Genel Olarak  951
B. Şartları  951
1. Kişilik Haklarına Yönelik Hukuka Aykırı Bir Saldırı Bulunmalıdır  951
2.Manevî Zarar Bulunmalıdır  952
3. İlliyet Bağı Bulunmalıdır  952
4. Davalının Sorumlu Olmasını Gerektiren Kusur Veya Bir Kusursuz Sorumluluk Hâli Bulunmalıdır  953
5. Manevi Tazminat Davasında İspat  953
İçtihatlar  954
III. BORCUN NAKLİ (TBK.m.195–200)  956
İçtihatlar  957
IV. BORCA, SÖZLEŞMEYE KATILMA VE SÖZLEŞMENİN DEVRİ  959
A. Borca Katılma: (TBK.m.201)  959
B. Sözleşmeye Katılma: (TBK.m.206)  960
C. Sözleşmenin Devri: (TBK.m.205)  961
D. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme: (TBK.m.129)  962
İçtihatlar  963
V. YÜKLENİCİ VEYA ARSA SAHİBİNİN FİİLİNİN TAAHHÜT EDİLMESİ (TBK.m.128)  967
İçtihatlar  970
VI. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI (TBK.m.480/2)  971
İçtihatlar  974
VII. ESER SÖZLEŞMELERİNDE VERGİLERDEN SORUMLULUK  977
A. Katma Değer Vergisi  977
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin KDV’ye Tabi Olup Olmadığı  978
İçtihatlar  979
C. Emlak Vergisi  983
D. Sigortadan Sorumluluk  983
E. Damga Vergisinden Sorumluluk  983
İçtihatlar  984
VIII. ESER SÖZLEŞMESİNDE VADE FARKI  987
İçtihatlar  988
IX. ESER SÖZLEŞMELERİNDE FAİZ  989
A. Genel Olarak  989
İçtihatlar  992
B. Yasal Temerrüt Faiz Oranı  994
1. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  994
2. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  994
İçtihatlar  996
C. Bileşik Faiz  999
D. Yabancı Para Alacağı İçin Faiz  1000
E. Faizin Başlangıcı ve Yargılama  1000
İçtihatlar  1003
X. AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR)(TBK.m.122)  1011
İçtihatlar  1014
XI. YAPI (İNŞAATÇI) İPOTEĞİ (TMK.m.893/3)  1017
A. Genel Olarak  1017
B. Koşullar  1017
C. İnşaatçı İpoteğinin Hükümleri  1019
D. İnşaat İpoteğinin Terkini  1020
İçtihatlar  1021
XII. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE KAZA VE ZARARLARDAN SORUMLULUK  1024
A. Genel Olarak  1024
B. Kaza Neticesinde İşçinin Zarar Görmesinden Sorumluluk  1025
C. Üçüncü Kişilere Verilen Zarardan Sorumluk  1027
D. İş Sahibine Verilen Zarardan Sorumluluk  1027
E. İş (Arsa) Sahibinin Eser Maliki Olarak Sorumluluğu  1028
İçtihatlar  1029
§5. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN
DAVALARDA YARGILAMA USULÜ
§– İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalarda Yargılama Usulü  1039
I. DAVANIN TARAFLARI  1039
A. Genel Olarak  1039
İçtihatlar  1041
B. Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Davanın Tarafları  1053
İçtihatlar  1055
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davanın Tarafları  1060
1. Genel Olarak  1060
İçtihatlar  1062
2. Sözleşmeden Dönmede Husumet  1075
İçtihatlar  1077
3. Yüklenici Veya Ondan Satın Alanların Açacağı Tapu İptal Ve Tescil Davasında Husumet  1082
İçtihatlar  1083
II. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVANIN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI OLARAK AÇILMASI  1086
A. Genel Olarak  1086
İçtihatlar  1087
B. İtirazın İptali Davasının Şartları  1089
1. Hukuki Yarar  1089
2. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu İle İlamsız Genel Takip Olmalı  1090
3. Süresi İçinde Yapılmış Ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz  1091
4. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır  1091
5. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı  1092
İçtihatlar  1092
C. İnkar ve Kötü Niyet Tazminatı  1095
İçtihatlar  1097
III. GÖREV  1101
A. Genel Olarak Görev  1101
İçtihatlar  1103
B. Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Görev  1111
İçtihatlar  1112
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davada Görevli Mahkeme  1117
İçtihatlar  1119
D. Tahkim  1133
1. Zorunlu Tahkim  1133
2. İhtiyari Tahkim: (HMK m 407–444)  1133
İçtihatlar  1135
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YETKİ  1142
A. Genel Olarak Yetki  1142
B. Eser Sözleşmelerinde Yetki  1145
İçtihatlar  1146
V. YARGILAMA USULÜ  1153
A. Genel Olarak  1153
İçtihatlar  1154
B. İspat Yükü  1161
İçtihatlar  1163
C. Delil Sözleşmesi  1172
İçtihatlar  1174
D. Bilirkişilik  1175
İçtihatlar  1176
E. İkrar  1183
İçtihatlar  1185
F. Yemin  1187
İçtihatlar  1190
G. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK. m. 222)  1193
İçtihatlar  1195
H. Fatura  1198
İçtihatlar  1200
İ. İsticvap (HMK.m.169–175)  1205
İçtihatlar  1206
J. Delil Başlangıcı (HMK.m.202)  1207
İçtihatlar  1208
K. Kısmi Dava (HMK.m.109)  1209
İçtihatlar  1209
L. Islah (HMK.m.176–182)  1211
İçtihatlar  1213
M. Takas, Mahsup ve Karşılıklı Dava  1217
1. Takas: (TBK.m.139–145)  1217
2. Mahsup  1218
İçtihatlar  1219
3. Karşılık Dava (HMK.m.132–135)  1223
N. Belirsiz Alacak Davası  1224
İçtihatlar  1225
O. Bekletici Sorun– Davaların Birleştirilmesi  1226
1. Bekletici Sorun  1226
2. Davaların Birleştirilmesi  1227
İçtihatlar  1228
P. Yargılama Giderleri  1232
1. Yargılama Giderlerinin Kapsamı  1232
2. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  1232
3. Yargılama Giderlerine Resen Hükmetmek  1234
İçtihatlar  1235
4. Harç  1244
İçtihatlar  1246
5. Adli Yardım  1255
İçtihatlar  1255
R. Hüküm ve Kararın Gerekçeli Olması  1257
1. Hüküm  1257
İçtihatlar  1258
2. Kararın Gerekçesi  1263
İçtihatlar  1264
S. İstinaf ve Temyiz  1267
1. İstinaf  1267
a. Genel Olarak  1267
b. İlk Derece Mahkemesinin İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararları (HMK.m.341)  1269
c. İstinaf İncelemesinin Kapsamı  1270
d. İstinaf Mahkemesinin Vereceği Kararlar  1270
2. Temyiz  1271
a. Temyiz Hakkı Olanlar Ve Temyiz Süresi  1271
b. Temyiz Edilemeyen Kararlar  1271
c. Temyiz İncelemesi  1273
d. Bozmadan Sonraki Durum  1274
İçtihatlar  1275
T. Usulü Kazanılmış Hak  1278
İçtihatlar  1279
Yararlanılan Kaynaklar  1291
Kavram Dizini  1293
 


Mahmut Coşkun
Ağustos 2020
300.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Karaca
Ağustos 2009
41.50 TL
İndirimli: 24.90 TL (%40)
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi ...
Eylül 2020
69.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  27
§1. İMAR KANUNUNUN İNŞAAT HUKUKUNU
İLGİLENDİREN YÖNLERİ
I. GENEL OLARAK  29
II. KORUMA AMAÇLI PLANLAMA  30
III. NAZIM İMAR PLANI  32
IV. UYGULAMA İMAR PLANI  32
İçtihatlar  33
V. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (3194 s.K.m.18)  33
VI. İFRAZ VE TEVHİT İŞLERİ  34
VII. YAPI RUHSATI: (3194 s.K.m.21)  35
VIII. YAPI DENETİMİ (4708 s.K.m.2)  39
A. Kapsam  39
B. Yapı Denetim Kuruluşu  40
C. Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevleri (4708 s.K.m.2/4)  40
D. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu: (4708 s.K.m.3)  41
E. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri: (4708 s.K.m.5)  42
IX. FENNİ MESUL: (3194 s.K.m.28)  42
X. YAPI KULLANMA İZNİ: (3194 s.K.m.30)  43
§2. BEDEL KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK  47
A. Borç ve Borç İlişkisi  47
B. Edim  47
C. Eser Sözleşmesi  48
İçtihatlar  49
D. Sözleşmenin Yorumlanması  52
İçtihatlar  54
II. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  59
A. Tarafların gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması  59
İçtihatlar  59
B. Taraflardan Birinin Kamu Tüzel Kişisi Olması  68
1. Genel Olarak  68
2. Yapım İşleri Genel Şartnamesi  69
İçtihatlar  98
III. ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU  105
A. Genel Olarak  105
B. Sözleşmenin Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılığı  105
C. Sözleşmenin Ahlaka Aykırı Olması  106
D. Sözleşmenin Kamu Düzenine Aykırılığı  107
E. Sözleşmenin Kişilik Haklarına Aykırı Olması  108
F. Sözleşmenin Konusunun İmkânsız Olması  108
G. Sözleşmenin Yokluğu veya Kesin Hükümsüzlüğü (Butlanı)  109
İçtihatlar  110
IV. ESER SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL VE İSPAT  112
A. Genel Olarak  112
İçtihatlar  114
B. Şekle Aykırılığın İleri Sürülemeyeceği Haller  118
İçtihatlar  119
C. Sözleşmenin Değiştirilmesi  120
D. Sözleşme Olmamasına Rağmen, Eser Veya Fazla İş Yapılması  121
İçtihatlar  122
V. ESER SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI  126
A. Satış Sözleşmesinden Farkı  126
B. Vekâlet Sözleşmesinden Farkı  127
İçtihatlar  127
C. Hizmet Sözleşmesinden Farkı  131
VI. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  131
A. İnşaata Başlamadan Önceki Borçlar  131
İçtihatlar  133
B. İnşaata Başladıktan Sonraki Borçlar  136
1. Yüklenicinin Özen Borcu  136
İçtihatlar  138
2. Yüklenicinin Sadakat Borcu  143
İçtihatlar  143
3. Eseri Bizzat Yapma Borcu  144
4. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu  147
5. Malzeme Bakımından Yüklenicinin Borcu  148
İçtihatlar  148
6. İşe Zamanında Başlama Borcu (TBK.m.473)  151
İçtihatlar  154
7. Yüklenicinin Ayıpsız Eser Yapma Borcu  156
a. Teslimden Önceki Ayıp (TBK.m.473/2)  156
aa. İnşaatın Ayıplı Yapılması  156
İçtihatlar  158
bb. İnşaatın Hukuki Ayıplı (İmar Mevzuatına aykırı) Olması  162
İçtihatlar  163
b. Eserin Tesliminden Sonraki Ayıbı  170
aa. Genel Olarak  170
bb. Eserin İş Sahibince Kabulü  171
İçtihatlar  172
cc. Teslimden Sonra Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Ayıplar  178
İçtihatlar  179
dd. Yüklenicinin Sözleşme İle Sorumluluktan Kurtulması  181
İçtihatlar  182
c. Ayıbın İş Sahibinden Kaynaklanmış Olması (TBK.m.476)  183
İçtihatlar  184
8. Eser Sözleşmesinde Ayıplı İfada İş Sahibinin Hakları (TBK.m.475)  184
a. Genel Olarak  184
İçtihatlar  185
b. Sözleşmeden Dönme Hakkı (TBK.m.475/1–1)  188
İçtihatlar  189
c. Ayıp Oranında Bedelden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı: (TBK.m.475/1–2)  193
İçtihatlar  193
d. Onarım Yapılmasını İsteme Hakkı (TBK.m.475/3)  198
e. Tazminat İsteme Hakkı: (TBK.m.475/2)  198
İçtihatlar  199
9. Yüklenicinin Eseri Yapma ve Teslim Borcu  203
a. Genel Olarak  203
b. Teslim Zamanı ve Nasıl Yapılacağı  204
İçtihatlar  206
c. İfa Zamanının Uzatılması  208
İçtihatlar  211
d. Teslim Borcunu İfada Temerrüdün Şartları  214
e. Yüklenicinin Teslimde Temerrüdü Halinde, Kaza Ve Hasardan Sorumluluk  215
VII. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ  216
A. Genel Olarak  216
B. Yüklenici Temerrüdünün Koşulları  217
1. Borç İstenebilir Olmalıdır  217
2. Yükleniciye İhtar Gönderilmiş Veya İfa Günü Birlikte Belirlenmiş Olmalıdır  218
3. İfa Mümkün Olmalıdır  219
a. Genel Olarak İfanın İmkânsız Olması  219
b. Özel İmkânsızlık Halleri  220
aa. Eserin Yok Olması (TBK.m.483)  220
bb. İş Sahibinden Kaynaklı İfa İmkânsızlığı (TBK m. 485)  221
cc. Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi (TBK m. 486)  221
c. İfa Gerçekleşmemiş Olmalı  222
d. Temerrüde Engel Bir Neden Bulunmamalı  223
İçtihatlar  223
VIII. YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI (TBK.m.125)  226
A. Genel Olarak  226
B. Borcun Aynen İfasını ve Gecikme Tazminatı İstemek  227
1. Aynen İfayı Beklemek ve Gecikme Tazminatı İstemek  227
2. Nama İfayı İstemek(TBK.m.113/1)  228
a. Genel Olarak  228
b. İfaya İzin (Nama İfa) Davası (TBK m. 113)  230
İçtihatlar  232
3. Gecikme Tazminatı  236
İçtihatlar  239
C. İfa ve Gecikme Tazminatından Vazgeçerek Müspet Zararı İstemek  243
1. Genel Olarak  243
İçtihatlar  245
2. Müspet Zararın Hesabı  247
İçtihatlar  248
D. Sözleşmeden Dönme (Geriye Etkili Fesih) (TBK.m.125/2)  253
1. Genel Olarak  253
İçtihatlar  254
2. Geriye Etkili Feshin Hukuki Sonuçları  256
İçtihatlar  258
3. Sözleşmeden Dönmede Menfi Zarar  262
İçtihatlar  263
E. Sözleşmenin İleriye Etkili Feshi  266
İçtihatlar  268
F. Cezai Şart (TBK.m.179–182)  272
1. Genel Olarak  272
İçtihatlar  274
2. Ceza Koşulunun Çeşitleri  275
a. Seçimlik Ceza (İfa Yerine İstenebilecek Sözleşme Cezası)  275
İçtihatlar  276
b. Gecikme cezası (İfaya ekli ceza)  277
İçtihatlar  279
aa. Ceza niteliğindeki teminatlar  282
bb. Gecikme Cezasında İndirim  282
İçtihatlar  283
c. Dönme Cezası ve Sözleşmenin Sona Ermesi: (TBK.m.179)  284
aa. Genel Olarak  284
bb. Dönme Cezası Ödenerek Sözleşmenin Sona Erdirilmesi (TBK.m.179)  286
İçtihatlar  287
3. Cezai Şartın Borçlunun Kusuru İle İlgisi  287
4. Cezai Şartın Alacaklının Zararı İle İlgisi  288
İçtihatlar  289
G. Tasfiye  289
1. Genel Olarak  289
2. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Tasfiye(TBK.m.126)  290
3. Ani Edimli Sözleşmelerde Tasfiye  291
İçtihatlar  292
IX. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI VE TEMERRÜDÜ  293
A. Genel Olarak Bedel Ödeme Borcu  293
İçtihatlar  294
B. Bedelin Para Olması  303
İçtihatlar  304
1. Götürü Bedel (TBK.m.480)  308
İçtihatlar  310
2. Değere Göre Bedel (TBK.m.481)  315
a. Genel Olarak Yaklaşık Bedel  315
b. Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme (TBK.m.482)  316
İçtihatlar  316
C. Bedelin Ödenme Zamanı (TBK.m.479)  322
İçtihatlar  323
D. Bedelin Ödenme Yeri (TBK.m.89)  325
E. Ödemezlik Defi (TBK.m.97,98)  325
İçtihatlar  327
F. Bedelin Zamanaşımına Uğraması  330
İçtihatlar  332
G. Sözleşme Dışı Yapılan Fazla İşlerin Bedeli  335
İçtihatlar  337
H. Eksik Yapılan İşlerde Bedel  344
İçtihatlar  345
İ. İş Sahibinin Eseri Kabul Borcu Ve Temerrüdü  350
1. Eseri Kabulü  350
2. İş Sahibinin (Alacaklı) Temerrüdü (TBK.m.106)  351
a. İş Sahibinin Temerrüdünün Koşulları  352
b. İş Sahibi Temerrüdünün Sonuçları  352
İçtihatlar  353
X. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SONA ERME NEDENLERİ  355
A.Genel Olarak  355
İçtihatlar (Genel İçtihatlar)  356
B. İfa veya Anlaşma Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  358
C. İfa Güçsüzlüğü Veya İflas Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.98)  359
D. İfa İmkansızlığı Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.136,137)  360
İçtihatlar  362
E. Eserin Yok Olması (TBK m. 483)  364
F. İş Sahibinden Kaynaklanan Nedenle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.485)  365
İçtihatlar  366
G. Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi (TBK.m.486)  367
İçtihatlar  370
Ğ. Bedel Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  370
1. Götürü Bedelde Sözleşmenin Sona Ermesi Veya Uyarlanması (TBK.m.480)  370
İçtihatlar  372
2. Yaklaşık Bedelde Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.482)  373
H. Tazminat Karşılığı Sözleşmenin Sona Ermesi (Bâligan Mâbelag) (TBK.m.484)  374
İçtihatlar  377
İ. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki Fesih Hükümleri  378
İçtihatlar  378
§3. ARSA PAYI KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. SÖZLEŞMENİN KONUSU  379
İçtihatlar  381
II. SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ  383
III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  385
İçtihatlar  385
A. Sözleşme Yapılırken Şekil  391
İçtihatlar  393
B. Sözleşmenin Değiştirilmesinde Şekil  394
İçtihatlar  396
C. Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları  403
İçtihatlar  405
D. Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmamasına Rağmen Geçerlilik Koşulları  409
İçtihatlar  411
IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  413
A. Arsa Sahibi  413
B. Yüklenici  415
İçtihatlar  416
V. ÖNSÖZLEŞME (TBK.m.29)  421
İçtihatlar  422
VI. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SINIRLARI (KESİN HÜKÜMSÜZLÜK)  424
A. Başlangıçtaki Hükümsüzlük  424
İçtihatlar  426
B. Sözleşme Kurulduktan Sonraki İmkansızlık  431
1. Borçlunun Kusurunun Bulunmaması (TBK.m.136)  431
İçtihatlar  433
2. Borçlunun Kusurlu Olması (TBK.m.112)  437
İçtihatlar  437
VII. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  440
A. Yapı Ruhsatı Alma ve Yapı Denetim Sözleşmesi Yapma Borcu  440
İçtihatlar  441
B. Arsanın İnşaat Yapılabilir Durumda Ayıpsız Teslim Borcu  443
1. Arsanın Fiziki Olarak Ayıpsız Teslim Borcu  443
2. İnşaat Yapabilmek İçin Vekaletname Vermesi  444
3. Arsanın Hukuki Sınırlamalardan Temiz Olarak Teslimi  444
İçtihatlar  445
C. Arsa Veya Bağımsız Bölüm Tapu Kaydının Devir Borcu  449
1. Genel Olarak  449
İçtihatlar  452
2. Tapu Devri İçin Dava Açılması  459
İçtihatlar  462
3. Arsa Payı Devrinde Birlikte İfa Kuralının Uygulanması (TBK.m.97)  465
İçtihatlar  466
D. Fazladan Veya Daha İyi Vasıfta Yapılan İmalat  469
1. Fazladan Bağımsız Bölüm Yapılması  469
İçtihatlar  471
2. Bağımsız Bölüm Alanlarının Büyük Veya Daha Kaliteli Yapması  476
İçtihatlar  477
3. Ortak Alanlarda Fazladan İş Yapılması  481
İçtihatlar  482
4. Arsa Sahibi İçin Fazladan Veya Yüksek Nitelikte İmalat Yapılması  485
İçtihatlar  486
5. İmardaki Değişiklik Nedeniyle Küçük Veya Eksik Yapı Yapılması  493
İçtihatlar  493
VIII. ARSA SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ HALİNDE YÜKLENİCİNİN HAKLARI  494
İçtihatlar  497
IX. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  505
A. İnşaata Başlamadan Önceki Borçlar  505
İçtihatlar  506
B. İnşaata Başladıktan Sonraki Borçlar  509
1. Eseri Bizzat Yapma Borcu  509
2. Sadakat ve Özen Borcu  511
İçtihatlar  514
3. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu  518
4. Malzeme Bakımından Yüklenici Borçları  519
İçtihatlar  519
5. Ayıplı Arsa Tesliminde Yüklenici Borcu  520
İçtihatlar  521
6. İşe Zamanında Başlama ve Teslim Borcu (TBK.m.473)  522
a. Genel Olarak  522
İçtihatlar  523
b. İşe Başlamada Gecikme  524
İçtihatlar  526
c. Teslimde Gecikme  532
İçtihatlar  537
d. İfa Zamanının Uzatılması (Ek Süre)  547
aa. Arsa Sahibinden Kaynaklanan Haller  547
İçtihatlar  548
bb. Yükleniciden Kaynaklanan Haller  551
İçtihatlar  551
cc. Taraflardan Kaynaklanmayan Haller  553
İçtihatlar  554
e. Cezalı Süre  556
İçtihatlar  557
f. Erken İfa (TBK.m.96)  559
C. Yüklenicinin Ayıpsız Eser Yapma Borcu (TBK.m.474– 478)  559
İçtihatlar  561
1. Teslimden Önceki Ayıp  562
a. İnşaatın Ayıplı Yapılması  562
b. İnşaatın Hukuki Ayıplı Olması  562
İçtihatlar  564
2. Eserin Tesliminden Sonraki Ayıbı  575
a. Açık ve Gizli Ayıp– İhbar Süresi ve İspatı  575
b. Ayıp İhbarına Gerek Olmayan Haller  579
c. Eserin İş Sahibince Kabulü  580
İçtihatlar  581
3. Ayıbın İş Sahibinden Kaynaklanmış Olması (TBK.m.476)  595
İçtihatlar  597
D. Arsa Sahibinin Bağımsız Bölümleri Satması Halinde Ayıptan Sorumluluk  598
İçtihatlar  599
E. Katma Değer Vergisi ve Sigorta Giderlerinden Sorumluluk  599
İçtihatlar  600
F. Sözleşme ile Kararlaştırılan Ek Edimler  602
İçtihatlar  603
X. YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDE ARSA SAHİBİNİN HAKLARI  605
A. Yüklenicinin Temerrüdü  605
İçtihatlar  608
B. Yüklenici Temerrüdünün Hukuki Neticeleri (TBK.m.125)  610
1. Genel Olarak  610
İçtihatlar  613
2. Aynen İfa Talebi  620
İçtihatlar  621
a. Aynen İfa (Pasif Aynen İfa) ve Gecikme Tazminatı İsteme (TBK.m.125/1)  623
aa. Aynen İfa  623
bb. Gecikme Tazminatı  624
aaa. Genel Olarak  624
bbb. Kira Tazminatı  626
İçtihatlar  630
b. Nama İfa (TBK.m.113)  649
İçtihatlar  654
c. Eksik İşler Bedelinin Tahsili Suretiyle Aynen İfa  668
İçtihatlar  670
d. Aynen ifa Taleplerinin Birlikte Talep Edilmesi Veya Değiştirilmesi  679
İçtihatlar  680
3. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Tazmini Talebi  683
4. Sözleşmenin İleriye Yönelik Feshi  685
a. Genel Olarak  685
b. İleriye Yönelik Feshin Şartları  688
c. İleriye Etkili Feshin Uygulanması  688
İçtihatlar  690
d. İleriye Etkili Feshin Hukuki Sonuçları  693
aa. Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Tapu Kaydı İstemi  693
bb. Gecikme Tazminatı (Kira) İstemi  694
cc. Diğer Zararların Tazmin İstemi  694
dd. İfaya Ekli Cezai Şart İstemi  694
İçtihatlar  695
5. Sözleşmeden Dönme (Geriye yönelik fesih)  701
a. Genel Olarak  701
b. Sözleşmeden Dönme Nedenleri  703
aa. İşe Zamanında Başlamama Veya İşi Geciktirme Nedeniyle Dönme  703
bb. Ayıp Veya Sözleşme Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Dönme  703
c. Sözleşmeden Dönmenin Şartları  704
İçtihatlar  706
d. Sözleşmeden Dönme İçin Mahkeme Kararı  710
İçtihatlar  711
e. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları  713
aa. Genel Olarak  713
İçtihatlar  714
bb. Arsa Sahibinin Yükleniciye İntikal Ettirdiği Arsa Paylarını Geri Alması  717
İçtihatlar  722
cc. Arsa Sahibinin Menfi Zarar İstemi:  724
İçtihatlar  728
dd. Sözleşmeden Dönme Halinde Arsa Sahibinin İade Borcu  735
İçtihatlar  737
6. Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi İle İleriye Etkili Feshinin Karşılaştırılması  744
İçtihatlar  747
7. Cezai Şart (TBK.m.179–182)  750
a. Genel Olarak  750
İçtihatlar  751
b. Seçimlik Ceza (TBK.m.179/1)  753
İçtihatlar  755
c. İfaya Ekli Ceza (TBK.m.179/2)  760
aa. Genel Olarak  760
bb. İfaya Ekli Cezai Şartın İstenebilme Koşulları  761
İçtihatlar  764
d. İfaya Ekli Cezai Şartın Butlanı Veya Tenkisi  768
İçtihatlar  770
e. Seçimlik Ceza ile İfaya Ekli Cezanın Karşılaştırılması  773
İçtihatlar  774
f. Seçimlik Cezai Şart ile Cayma Cezasının Karşılaştırılması  775
İçtihatlar  776
g. Cezai Şart İle Gecikme Tazminatı Arasındaki Fark  777
İçtihatlar  778
C. Eserdeki Ayıp Nedeniyle Arsa Sahibinin Hakları (TBK.m.475)  781
1. Genel Olarak  781
İçtihatlar  785
2. Sözleşmeden Dönme  786
İçtihatlar  788
3. Eseri Alıkoyup Ayıp Oranında Bedelden İndirim İsteme  790
İçtihatlar  791
4. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı  793
5. Tazminat İsteme Hakkı  794
İçtihatlar  795
6. İmara Aykırılık Halinde İş Sahibinin Hakları  796
İçtihatlar  797
7. Yüklenicinin Garanti Vermesi  799
D. Yüklenicinin İflas Veya Aczi Halinde Sözleşmeden Dönme  800
İçtihatlar  802
XI. ALACAĞIN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATILMASI  804
A. Genel Olarak Alacağın Devri  804
İçtihatlar  806
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Alacağın Devri ve Taşınmazın Satılması  810
1. Genel Olarak (TBK.m.183–194)  810
2. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanın Hakları  811
a. Genel Olarak  811
İçtihatlar  812
b. Arsa Sahibinden Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Satın Almanın Şekli  813
İçtihatlar  815
c. Arsa Sahibinden Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Satın Alanın Yükleniciden Talepte Bulunması  815
İçtihatlar  817
d. Sözleşmeden Dönme Halinde Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanın Hakları  819
İçtihatlar  819
e. Arsa Sahibinin Birden Fazla Satış Vadi (Temliki) Sözleşmesi Yapması  820
İçtihatlar  821
f. Arsa Sahibinin Borcundan Dolayı Haciz  823
İçtihatlar  824
3. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alanların Hakları  825
a. Genel Olarak  825
İçtihatlar  827
b. Tapu Arsa Sahibi Adına İken Yüklenicinin Kendisine Düşecek Bağımsız Bölümleri Satması  827
İçtihatlar  828
aa. Yüklenicinin Noterde Satış Vadi Sözleşmesiyle Bağımsız Bölüm Satması  830
İçtihatlar  830
bb. Yüklenicinin Adi Yazılı Senetle Bağımsız Bölüm Satması  831
İçtihatlar  833
cc. Yüklenicinin Birden Fazla Temliki Veya Satış Vadi  837
İçtihatlar  838
c. Yüklenicinin Kendi Adına Olan Tapulu Bağımsız Bölümü Satması Veya Rehnetmesi  840
aa. Genel Olarak  840
İçtihatlar  842
bb. Sözleşmeden Dönme Halinde Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alanların Durumu  847
aaa. Yargıtay Uygulaması  847
bbb. Yüklenicinin Satış Vadi Ve Yüklenici Borcundan Dolayı Haciz  849
İçtihatlar  850
ccc. Yargıtay Uygulamalarına Eleştiri  851
İçtihatlar  854
ddd. Üçüncü Kişinin Ödediği Bedeli Talep Etmesi  855
eee. Üçüncü Kişinin Bağımsız Bölüme Yaptığı Masraf Ve Zararları Talep Etmesi  856
İçtihatlar  856
cc. Yükleniciden Tapu Kaydı İle Devralan Üçüncü Kişilerin İnşaattaki Eksiklikleri Tamamlamaları  863
İçtihatlar  863
4. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshinin Üçüncü Kişilere Etkisi  865
İçtihatlar  868
5. Üçüncü Kişinin Bağımsız Bölümü Cebri İcradan Satın Alması  873
İçtihatlar  874
6. İİK’nın 94/2. Fıkrasına Göre Açılan Tescil Davası  876
a. Yetki Alınması  876
b. Dava Açılması  877
c. Yargılama ve Hüküm  878
d. Hükmün İcrası  879
e. İİK’nın 94/2 Fıkrası Yerine Tasarrufun İptali Davası Açılması  879
İçtihatlar  880
7. Yükleniciden Alacaklı Olanın İİK Açısından Diğer İmkanları  886
İçtihatlar  886
XII. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE KARŞILIKLI EDİMLERİN GÜVENCELERİ  888
A. Yüklenicinin İnşaatı Teslim Etmekten Kaçınma Hakkı  888
İçtihatlar  888
B. Sözleşmenin Tapuya Şerhi  889
1. Genel Olarak  889
2. Sözleşmenin Tapuya Şerhinin Sonuçları  891
İçtihatlar  893
C. Yükleniciden Teminat İpoteği Veya Teminat Mektubu Alınması  894
1. Arsa Sahibinin Kanuni İpotek Hakkı  894
2. Yüklenicinin Başka Taşınmazını Arsa Sahibi Lehine İpotek Etmesi  895
3. Yüklenicinin Verdiği Teminat Senedi, Teminat Mektubu Ve Ceza Niteliğindeki Teminatlar  896
4. Kamu İhale Sözleşmelerinde Teminatın İrat Kaydedilmesi  897
İçtihatlar  899
§4. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE
ÖZEL DURUMLAR
I. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  907
A. Genel Olarak  907
İçtihatlar  909
B. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  912
İçtihatlar  913
C. Zamanaşımının Kesilmesi(TBK.m.154–161)  919
İçtihatlar  920
D. Zamanaşımının Hükümleri  923
E. Bazı Dava Türlerinde Zamanaşımı Süreleri  924
1. Olumsuz Zararda Zamanaşımı  924
İçtihatlar  925
2. Olumlu Zararda Zamanaşımı  929
İçtihatlar  930
3. Kira Tazminatı, Ecrimisil ve Ceza Koşulunda Zamanaşımı  933
İçtihatlar  934
4. Fazla İşlerde Zamanaşımı  937
İçtihatlar  938
5. Yükleniciden Pay Satın Alanların Taleplerinde Zamanaşımı  939
İçtihatlar  940
6. Sözleşmenin Haksız Feshi Üzerine Doğan Alacaklarda Zamanaşımı  941
İçtihatlar  941
7. Rücu ve Halefiyette Zamanaşımı  943
8. Yapı Denetim Kuruluşlarının, Yüklenicinin Kusurundan Dolayı Sorumluluğunda Zamanaşımı  944
9. Haksız Fiilde Zamanaşımı  944
İçtihatlar  946
10. Zamanaşımının İleri Sürülme Aşaması  948
İçtihatlar  950
II. MANEVİ TAZMİNAT  951
A. Genel Olarak  951
B. Şartları  951
1. Kişilik Haklarına Yönelik Hukuka Aykırı Bir Saldırı Bulunmalıdır  951
2.Manevî Zarar Bulunmalıdır  952
3. İlliyet Bağı Bulunmalıdır  952
4. Davalının Sorumlu Olmasını Gerektiren Kusur Veya Bir Kusursuz Sorumluluk Hâli Bulunmalıdır  953
5. Manevi Tazminat Davasında İspat  953
İçtihatlar  954
III. BORCUN NAKLİ (TBK.m.195–200)  956
İçtihatlar  957
IV. BORCA, SÖZLEŞMEYE KATILMA VE SÖZLEŞMENİN DEVRİ  959
A. Borca Katılma: (TBK.m.201)  959
B. Sözleşmeye Katılma: (TBK.m.206)  960
C. Sözleşmenin Devri: (TBK.m.205)  961
D. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme: (TBK.m.129)  962
İçtihatlar  963
V. YÜKLENİCİ VEYA ARSA SAHİBİNİN FİİLİNİN TAAHHÜT EDİLMESİ (TBK.m.128)  967
İçtihatlar  970
VI. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI (TBK.m.480/2)  971
İçtihatlar  974
VII. ESER SÖZLEŞMELERİNDE VERGİLERDEN SORUMLULUK  977
A. Katma Değer Vergisi  977
B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin KDV’ye Tabi Olup Olmadığı  978
İçtihatlar  979
C. Emlak Vergisi  983
D. Sigortadan Sorumluluk  983
E. Damga Vergisinden Sorumluluk  983
İçtihatlar  984
VIII. ESER SÖZLEŞMESİNDE VADE FARKI  987
İçtihatlar  988
IX. ESER SÖZLEŞMELERİNDE FAİZ  989
A. Genel Olarak  989
İçtihatlar  992
B. Yasal Temerrüt Faiz Oranı  994
1. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  994
2. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  994
İçtihatlar  996
C. Bileşik Faiz  999
D. Yabancı Para Alacağı İçin Faiz  1000
E. Faizin Başlangıcı ve Yargılama  1000
İçtihatlar  1003
X. AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR)(TBK.m.122)  1011
İçtihatlar  1014
XI. YAPI (İNŞAATÇI) İPOTEĞİ (TMK.m.893/3)  1017
A. Genel Olarak  1017
B. Koşullar  1017
C. İnşaatçı İpoteğinin Hükümleri  1019
D. İnşaat İpoteğinin Terkini  1020
İçtihatlar  1021
XII. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE KAZA VE ZARARLARDAN SORUMLULUK  1024
A. Genel Olarak  1024
B. Kaza Neticesinde İşçinin Zarar Görmesinden Sorumluluk  1025
C. Üçüncü Kişilere Verilen Zarardan Sorumluk  1027
D. İş Sahibine Verilen Zarardan Sorumluluk  1027
E. İş (Arsa) Sahibinin Eser Maliki Olarak Sorumluluğu  1028
İçtihatlar  1029
§5. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN
DAVALARDA YARGILAMA USULÜ
§– İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalarda Yargılama Usulü  1039
I. DAVANIN TARAFLARI  1039
A. Genel Olarak  1039
İçtihatlar  1041
B. Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Davanın Tarafları  1053
İçtihatlar  1055
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davanın Tarafları  1060
1. Genel Olarak  1060
İçtihatlar  1062
2. Sözleşmeden Dönmede Husumet  1075
İçtihatlar  1077
3. Yüklenici Veya Ondan Satın Alanların Açacağı Tapu İptal Ve Tescil Davasında Husumet  1082
İçtihatlar  1083
II. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVANIN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI OLARAK AÇILMASI  1086
A. Genel Olarak  1086
İçtihatlar  1087
B. İtirazın İptali Davasının Şartları  1089
1. Hukuki Yarar  1089
2. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu İle İlamsız Genel Takip Olmalı  1090
3. Süresi İçinde Yapılmış Ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz  1091
4. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır  1091
5. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı  1092
İçtihatlar  1092
C. İnkar ve Kötü Niyet Tazminatı  1095
İçtihatlar  1097
III. GÖREV  1101
A. Genel Olarak Görev  1101
İçtihatlar  1103
B. Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Görev  1111
İçtihatlar  1112
C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davada Görevli Mahkeme  1117
İçtihatlar  1119
D. Tahkim  1133
1. Zorunlu Tahkim  1133
2. İhtiyari Tahkim: (HMK m 407–444)  1133
İçtihatlar  1135
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YETKİ  1142
A. Genel Olarak Yetki  1142
B. Eser Sözleşmelerinde Yetki  1145
İçtihatlar  1146
V. YARGILAMA USULÜ  1153
A. Genel Olarak  1153
İçtihatlar  1154
B. İspat Yükü  1161
İçtihatlar  1163
C. Delil Sözleşmesi  1172
İçtihatlar  1174
D. Bilirkişilik  1175
İçtihatlar  1176
E. İkrar  1183
İçtihatlar  1185
F. Yemin  1187
İçtihatlar  1190
G. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK. m. 222)  1193
İçtihatlar  1195
H. Fatura  1198
İçtihatlar  1200
İ. İsticvap (HMK.m.169–175)  1205
İçtihatlar  1206
J. Delil Başlangıcı (HMK.m.202)  1207
İçtihatlar  1208
K. Kısmi Dava (HMK.m.109)  1209
İçtihatlar  1209
L. Islah (HMK.m.176–182)  1211
İçtihatlar  1213
M. Takas, Mahsup ve Karşılıklı Dava  1217
1. Takas: (TBK.m.139–145)  1217
2. Mahsup  1218
İçtihatlar  1219
3. Karşılık Dava (HMK.m.132–135)  1223
N. Belirsiz Alacak Davası  1224
İçtihatlar  1225
O. Bekletici Sorun– Davaların Birleştirilmesi  1226
1. Bekletici Sorun  1226
2. Davaların Birleştirilmesi  1227
İçtihatlar  1228
P. Yargılama Giderleri  1232
1. Yargılama Giderlerinin Kapsamı  1232
2. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  1232
3. Yargılama Giderlerine Resen Hükmetmek  1234
İçtihatlar  1235
4. Harç  1244
İçtihatlar  1246
5. Adli Yardım  1255
İçtihatlar  1255
R. Hüküm ve Kararın Gerekçeli Olması  1257
1. Hüküm  1257
İçtihatlar  1258
2. Kararın Gerekçesi  1263
İçtihatlar  1264
S. İstinaf ve Temyiz  1267
1. İstinaf  1267
a. Genel Olarak  1267
b. İlk Derece Mahkemesinin İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararları (HMK.m.341)  1269
c. İstinaf İncelemesinin Kapsamı  1270
d. İstinaf Mahkemesinin Vereceği Kararlar  1270
2. Temyiz  1271
a. Temyiz Hakkı Olanlar Ve Temyiz Süresi  1271
b. Temyiz Edilemeyen Kararlar  1271
c. Temyiz İncelemesi  1273
d. Bozmadan Sonraki Durum  1274
İçtihatlar  1275
T. Usulü Kazanılmış Hak  1278
İçtihatlar  1279
Yararlanılan Kaynaklar  1291
Kavram Dizini  1293
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020