Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yeni TTK'na Göre
Hukuki ve Mali Yönleriyle Fatura
Ocak 2012 / 6. Baskı / 405 Syf.
Fiyatı: 64.50 TL
İndirimli: 44.90 TL (%31)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Ekim 2017 106.50 TL -     Sepete Ekle
   

Fatura; "satıcı ile müşteri arasında meydana gelen ticari bir ilişkiyi ispat etmeye yarayan ve hukuki niteliği olan bir belgedir."

Fatura, bu niteliği ile ticari hayatın vazgeçilmez en önemli bir belgesidir. Bu özelliklerine bağlı olarak Fatura, dışarıdan tek bir kağıt gibi görünse de, niteliği itibariyle hakkında en çok tartışılan, en çok Fikir yürütülen ve belki de hakkında en çok yargı kararı olan bir belge durumundadır.

Kitabımızda, Faturanın mali ve hukuki açıdan bütün işlevleri incelenmiş, üzerinde tartışılmış ve Fatura ile ilgili olarak dışarıda hiçbir konu kalmamasına dikkat edilmiştir. Fatura, hukuki bir belge olmasının yanında Vergi Usul Kanunu çerçevesinde mali açıdan da birçok özellikleri olan belge niteliğindedir.

Yenilenen Türk Ticaret Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunlarının yeni hükümlerine kitabımızın 6. Baskısında yer verilerek kitaba güncellik kazandırılırken gene güncel olarak çıkan yargı kararları konuları itibariyle reFerans olarak yer almıştır.

Konu Başlıkları
Yeni Türk Ticaret Kanununda Fatura
Vergi Usul Kanununda Fatura
Fatura Çeşitleri
Faturanın İspat Gücü
Faturanın Düzenlenmesinde Sorumluluk
Faturanın İbraz Zorunluluğu
Faturanın Zayii
Barkod: 9789750217272
Yayın Tarihi: Ocak 2012
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 405
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
6. Baskıya Sunuş  5
Yayınlanmış Kitapları  9
VEFA  17
1. BİR FATURA DÜZENLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR  19
2. TÜRK TİCARET YASASINDA FATURA  23
2.1. Genel Açıklama  23
2.2. Ticari İşletme Çerçevesinde Fatura  23
2.3. Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Fatura Maddesi ile İlgili Görüş  25
3. VERGİ USUL YASASINDA FATURA  29
3.1. Faturanın Tarifi  29
3.2. Faturanın Şekli  30
Danıştay Kararları  40
3.3. Faturanın Nizamı  41
Danıştay Kararı  48
3.4. Fatura Kullanma Mecburiyeti  49
Danıştay Kararları  50
3.5. Faturanın Türkçe Düzenlenme Mecburiyeti  51
Maliye Bakanlığı Duyuruları  53
3.6. Fatura Yerine Geçen Vesikalar  54
3.6.1. Perakende Satış Vesikaları  54
3.6.1.1. Perakende Satış Fişleri  55
3.6.1.2. Yazar Kasa Fişleri  60
3.6.1.3. Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti  66
3.6.1.4. Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Yolcu Biletleri  74
3.6.2. Gider Pusulası  76
3.6.3. Müstahsil Makbuzu  80
3.6.4. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  84
3.6.5. Sigorta Şirketleri ile Acentaları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  86
3.6.6. Sigorta ve Reasürans Brokerlerine Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi  87
3.6.7. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  89
3.6.8. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Sözleşmeler  90
3.6.9. Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni  93
3.6.10. Elektronik Sistemler Kullanılarak Yapılan Otopark İşletmeciliğinde Belge Düzeni  94
3.6.11. Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni  95
4. FATURA ÇEŞİTLERİ  97
4.1. Fatura (Genel Anlamı ile)  97
4.2. İrsaliyeli Fatura  104
4.3. Proforma Fatura  110
4.4. Yabancı Paralı Fatura  112
4.5. Açık/Kapalı Fatura  120
4.5.1. Tahsil ve Ödemeleri Tevsik Zorunluluğu  125
4.5.2. Yargı Kararları ve Özelgeler  132
4.6. İade Faturası  136
4.6.1. Genel Olarak yapılması Gerekenler  136
4.6.2. Peşin Ödenen Hizmet Faturası Karşılığında Alınamayan Hizmet.  138
4.7. Basit Usulde Fatura  140
4.8. Numune Faturası  146
4.9. Serbest Meslek Sahibinin Faturası  156
4.10. Finansal Kiralama Faturası  158
4.11. Naylon Fatura  158
4.11.1. Genel Açıklamalar  158
4.11.2. KDV İade Raporu Düzenlenmeyeceği  161
4.11.3. Yargı Kararları  163
4.12. Özel Fatura  177
4.12.1. Özel Fatura ile İlgili Genel Hükümler  177
4.12.2. Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi  179
4.13. Konsinye Satış  185
5. FATURA VE İRSALİYE İLİŞKİSİ  193
5.1. İrsaliye’ye Göre Fatura Düzenlenmesi  193
Maliye Bakanlığı Özelgeleri ve Danıştay Kararı  195
5.2. Sevk İrsaliyesi Nedir?  199
5.2.1. Sevk İrsaliyesi Kullanımı ile İlgili Hükümler  199
5.2.2. Sevk İrsaliyesi Nizamı  209
5.2.3. Sevk İrsaliyesi Muhteviyatı  209
5.2.4. Yargı Kararları ve Özelgeler  211
6. FATURANIN DÜZENLENMESİNDE SÜRE VE DÖNEMSELLİK İLKESİ  217
Yargı Kararları  218
7. FATURANIN AVANS/KAPARO İLE İLİŞKİSİ  223
Maliye Bakanlığı Özelgesi/Yargı Kararı  223
8. ŞÜPHELİ ALACAKLAR  225
8.1. Şüpheli Ticari Alacaklar ile İlgili Yasal Dayanak ve Uygulama  225
8.2. 118. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı  226
8.2.1. Tanımı  226
8.2.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  226
8.3. Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Şüpheli Alacak ve Karşılığı  227
8.4. Şüpheli Ticari Alacaklar ile İlgili Muhasebe Maddeleri  227
8.5. 119. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı  228
8.5.1. Tanımı  228
8.5.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  228
8.5.3. Muhasebe Maddeleri  231
9. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER İLE İLGİLİ FATURALAR  235
9.1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler  235
9.1.1. Tanımı  235
9.1.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  235
9.1.3. Muhasebe Maddeleri  236
9.2. Gelecek Yıllara Ait Giderler  237
9.2.1. Tanımı  237
9.2.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  237
9.2.3. Muhasebe Maddeleri  238
10. FATURANIN İSPAT GÜCÜ  241
10.1. Taraflar Arasında Ticari Bir İlişki Bulunmalıdır  241
Yargı Kararları  242
10.2. Faturanın, Kendisi ile İlgili Genel Kaidelere Uygunluğu  247
10.2.1. Faturanın Şekil Şartlarına Uygunluğu  247
10.2.2. Faturanın İçeriğinin (münderecatının) Doğruluğu  247
Yargıtay Kararları  248
10.2.3. Faturanın Karşı Tarafa Teslim Edilmiş Olması  251
10.3. Faturaya İtiraz  253
10.3.1. Faturaya İtiraz Şartları  253
10.3.1.1. Faturaya İtiraz İçin Gerekli Süre  253
10.3.1.2. Faturanın İçeriği  254
10.3.2. Faturaya İtiraz Edilmesi  254
10.3.3. Faturaya İtiraz Edilmemesi  259
10.4. Faturanın Kaydı  271
10.4.1. Kayıt Süresi  271
10.4.2. Defterlerin Delil Olma Hali  272
10.4.2.1. Türk Ticaret Yasası Açısından  272
10.4.2.2. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından  273
10.4.2.3. İcra İflas Yasası Açısından  281
10.4.2.4. Vergi Usul Yasası Açısından  281
10.5. Düzenlenmemiş Sayılan Faturanın Delil Olma Niteliği  283
10.6. Faturanın Delil Olabilme Niteliği ile İlgili Yargı Kararları  283
Yargıtay Kararları  283
11. FATURANIN BASIMI  291
11.1. Faturanın Basımı ile İlgili Genel Kaideler  291
Yargı Kararları ve Özelge  292
11.2. Matbaaya Müracaat  293
11.3. Notere Müracaat  293
11.4. Tasdik Mecburiyeti Olmayanlar  293
Maliye Bakanlığı Özelgeleri  294
11.5. Belgeleri Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar ile Sahte Olarak Basanlar veya Bu belgeleri Kullananlar  298
11.5.1. Konu  298
11.5.1.1. Belgeleri Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar  298
11.5.1.2. Sahte Olarak Basanlar  298
11.5.1.3. Basma Fiili  299
11.5.1.4. Belgeleri Kullanmak  299
11.5.2. Fail  300
11.5.2.1. Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar:  300
11.5.2.2. Sahte Olarak Basanlar  300
11.5.2.3. Bu Belgeleri Kullananlar  300
11.5.3. Ceza  300
11.5.4. Yargı Kararları  301
12. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA YASANIN UYGULANMASINDA FATURA  303
12.1. Ayıplı Mal ve Hizmetler ile Malın İadesi Halinde Fatura  303
12.2. Taksitli Satışlarda Fatura  304
12.3. Kampanyalı Satışlar  304
12.4. Kapıdan Satışlar  304
13. FATURANIN DÜZENLENMESİNDE SORUMLULUK  307
13.1. Gerçek Kişilerde Sorumluluk  308
13.2. Adi Ortaklıklarda Sorumluluk  309
13.3. Tüzel Kişilerde Sorumluluk  309
13.3.1. Anonim Şirketlerde Sorumluluk  310
13.3.2. Limited Şirketlerde Sorumluluk  312
13.3.3. Kollektif Şirketlerde Sorumluluk  316
13.3.4. Komandit Şirketlerde Sorumluluk  317
13.4. Yargı Kararları  317
14. FATURANIN İBRAZ ZORUNLULUĞU  321
14.1. İbraz İçin Süre Verilmesi  321
Yargı Kararları ve Mukteza  322
14.2. Zayi Belgesi Alınması  327
Yargı Kararları  328
14.3. İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  330
14.3.1. Re’sen Vergi Tarhı  330
Danıştay Kararı  331
14.3.2. Özel Usulsüzlük Cezasının Tatbiki  332
14.3.3. Vergi Ziyaı Cezası  333
14.3.4. Gecikme Faizi  334
14.3.5. Cumhuriyet Savcılıklarına Bildirim  334
14.3.6. Katma Değer Vergisi Açısından Karşılaşılacak Durum  334
14.4. Yargı Kararları  334
15. CEZAİ HÜKÜMLER  341
15.1. Vergi Usul Yasasındaki Cezai Hükümler  341
15.1.1. Usulsüzlük  341
15.1.2. Özel Usulsüzlük Cezaları  343
Danıştay Kararları  344
15.1.3. İşyeri Kapatma Cezası  347
15.1.4. Bilgi Vermekten Çekinenler ile VUY’nın 256, 257 ve Mükerrer 257. Madde Hükümlerine Uymayanlar için Ceza  348
15.1.5. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası  349
Danıştay Kararları  354
15.1.6. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Cezalandırılacak Suçlar ve Cezalar  356
15.1.6.1. Kaçakçılık Suçları ve Cezaları  356
15.1.6.2. İştirak  356
15.1.6.3. Vergi Mahremiyetinin İhlâli  356
15.1.6.4. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapan Memurlar  358
15.1.7. Mesleki Kuruluşlara Bildirim  358
15.2. Mahkemelere Verilen Görevler  358
15.2.1. Vergi Usul Yasası Md. 359/a-1 ve 2  358
15.2.2. Vergi Usul Yasası Md: 359/b-1 ve 2  359
15.2.3. Vergi Mahremiyeti Suçu  359
15.2.4. Mükellefin Özel İşini Yapan Memurlar  359
Yargıtay Kararları  359
16. VADE FARKI  362
Yargıtay Kararları  366
17. ZAMAN AŞIMI  377
17.1. Türk Ticaret Yasasındaki Zaman Aşımı Hükümleri  377
17.2. Vergi Usul Yasasındaki Zaman Aşımı Hükümleri  378
17.3. Sosyal Güvenlik Kanunundaki Zaman Aşımı Hükümleri  380
18. FATURANIN DÜZELTİLMESİ VE İPTALİ  381
18.1. Faturadaki Bilgilerin Düzeltilmesi  381
18.2. Faturanın İptali  382
19. FATURANIN KAYBOLMASI (ZAYİİ)  383
19.1. Verilen Faturaların Kaybolması  383
Kararlar  385
19.2. Alınan Faturaların Kaybolması  388
20. İŞİN BIRAKILMASINDA FATURA  389
20.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri  389
Kararlar  390
20.2. Basit Usule Tabi Mükellefler  391
21. ELEKTRONİK FATURA SİSTEMİ  393
21.1. Mevzuat  393
21.2. Genel Olarak e-Fatura  397
21.3. Elektronik Ortamda Alınan Faturanın Muhafaza ve İbrazı  397
21.4. e-Fatura Uygulamasından Yararlanma  398
21.5. 397 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  398
Yararlanılan Kaynaklar  407
Kavramlar Dizini  409
 


Rüknettin Kumkale
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
– İstanbul’da doğdu.
– Başkent İktisadi Ticari İlimler Yüksek Okulunu bitirdi.
– Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme İktisadı Lisans Üstü – Master (M.B.A.) programını bitirdi.
Tez konusu “Toplu İş Sözleşmelerinin Maliyetlere Etkileri” idi.
– Muhtelif özel sektör firmalarında Muhasebe Müdürü ve S.M. Mali Müşavir olarak çalıştı.
– 1998 Yılında Sınavını Kazanarak Yeminli Mali Müşavir oldu.
Halen (01.06.2018) Piyasada satılan 22 adet mesleki yayın yaptı. Muhasebe ve Vergi konularında 1500 kelimenin açıklamasının yapıldığı “Muhasebe Sözlüğü” Türkiye’de bu konuda kapsamlı ilk yayındır. Ayrıca “Hukukçular için Muhasebe Bilgileri” kitabı da konusunda ilk ve tek yayındır.
Bu yayınları yaklaşık 39.000 kişiye ulaştı.
Dünya Gazetesi internet sitesinde her hafta mesleki yazıları yayımlanıyor.
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneğinin Dergisine 5 yıl yazdı.
Terazi Hukuk Dergisinin “Hukukçular İçin Muhasebe” köşesine 11 yıldır yazıyor.
Barolar Birliği’nin yayını olan “BARO TV” de “Hukukçular İçin Muhasebe” ve “Ticaret Kanunu” köşelerindeki konuşmaları halen yayımlanıyor.
Muhtelif İnternet sitelerinde ve dergilerde yayımlanmış yazılarıyla beraber 400’ye yakın makalesi bulunmaktadır.
Kitaplarından ve Makalelerinden 200’e yakın alıntı yapıldı.
RÜKNETTİN KUMKALE
halen Yeminli Mali Müşavir olarak çalışıyor.
Evli, iki çocuğu var.

Yayınlanmış Kitapları
1. Anonim Şirketler 590 sayfa, Seçkin Yayınları 2. Baskı Ocak 2011
2. Limited Şirketler 350 sayfa, Seçkin Yayınları 3. Baskı Mart 2010
3. Şirket Kuruluş ve İşleyiş Rehberi 400 sayfa, 7. Baskı Seçkin Yayınları Kasım 2008
4. Yabancı Sermayeli Şirketler Rehberi 350 sayfa 2. Baskı Seçkin Yayınları Eylül 2003
5. Mali ve Hukuki Açıdan FATURA 450 Sayfa. 6 Baskı Seçkin Yayınları Ocak 2012
6. Muhasebe Sözlüğü Türkiye’de konusunda ilk yayın 2. Baskı Literatür Mayıs 2002
7. Vergi Sözlüğü Sayfa, As Yayınları Nisan 2001
8. Muhasebeci İçin Rehber 250 Sayfa, As Yayınları Nisan 2001
9. 3568 Sayılı Mali Müşavirlik Yasası 540 Sayfa, Gözlem Yayınları Mart 2001
10. Neleri Gider Yazabilirsiniz, Neleri Gider Yazamazsınız. 220 Sayfa. Seçkin Yayınları 4. Baskı Mart 2014
11. Sosyal Sigortalar ve İşsizlik Sigortası Uyg. 350 Sayfa Seçkin Yayınları Haziran 2003
12. Defter ve Belgeler 350 sayfa Seçkin Yayınları 2. Baskı Mart 2012
13. Tek Düzen Hesap Planı 1200 Sayfa Seçkin Yayınları 3 Baskı Temmuz 2014
14. Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Türkiye’ de konusunda ilk yayın 210 Sayfa Seçkin Yayınları 4. Baskı Haziran 2014
15. Mali Müşavirler İçin Bilirkişi Rehberi 180 Sayfa, Atilla İnan ile müşterek çalışmadır. 2. Baskı Ocak 2010
16. Avukatlar İçin Vergi ve Sosyal Güv. Reh. 100 Sayfa Seçkin Yayınları. 6. Baskı Ocak 2014
17. 100 Soruda Teşvik Tedbirleri 250 Sayfa Seçkin Yayınları. 1. Baskı Ocak 2013
18. e – FATURA & e – DEFTER 250 Sayfa Seçkin Yayınları. 1. Baskı Ocak 2013
19. 100 Soruda Tüketici Hakları Kanunu 250 Sayfa Seçkin Yayınları. 2. Baskı Eylül 2014
20. Vergi ve Muhasebe Sözlüğü 530 Sayfa Seçkin Yayınları. 1. Baskı Nisan 2014
21 Bilirkişilik ve Uygulaması 378 Sayfa Seçkin Yayınları 1. Baskı Mart 2018
22.Konkortado...211 Sayfa Seçkin Yayınları 2. Baskı Haziran 2018
Zekai Özcan
Mart 2016
55.50 TL
Sepete Ekle
Setenay Yağmur ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Cahit Yerci
Kasım 2020
175.00 TL
Sepete Ekle
Ozan Can ...
Kasım 2020
33.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
6. Baskıya Sunuş  5
Yayınlanmış Kitapları  9
VEFA  17
1. BİR FATURA DÜZENLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR  19
2. TÜRK TİCARET YASASINDA FATURA  23
2.1. Genel Açıklama  23
2.2. Ticari İşletme Çerçevesinde Fatura  23
2.3. Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Fatura Maddesi ile İlgili Görüş  25
3. VERGİ USUL YASASINDA FATURA  29
3.1. Faturanın Tarifi  29
3.2. Faturanın Şekli  30
Danıştay Kararları  40
3.3. Faturanın Nizamı  41
Danıştay Kararı  48
3.4. Fatura Kullanma Mecburiyeti  49
Danıştay Kararları  50
3.5. Faturanın Türkçe Düzenlenme Mecburiyeti  51
Maliye Bakanlığı Duyuruları  53
3.6. Fatura Yerine Geçen Vesikalar  54
3.6.1. Perakende Satış Vesikaları  54
3.6.1.1. Perakende Satış Fişleri  55
3.6.1.2. Yazar Kasa Fişleri  60
3.6.1.3. Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti  66
3.6.1.4. Hava Yolu Taşımacılığında Kullanılan Yolcu Biletleri  74
3.6.2. Gider Pusulası  76
3.6.3. Müstahsil Makbuzu  80
3.6.4. Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler  84
3.6.5. Sigorta Şirketleri ile Acentaları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  86
3.6.6. Sigorta ve Reasürans Brokerlerine Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi  87
3.6.7. Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Düzenlenecek Belgeler  89
3.6.8. İkrazatçılar Tarafından Düzenlenecek Sözleşmeler  90
3.6.9. Otomatik Satış Makineleri ile Yapılan Satışlarda Belge Düzeni  93
3.6.10. Elektronik Sistemler Kullanılarak Yapılan Otopark İşletmeciliğinde Belge Düzeni  94
3.6.11. Kapıdan veya Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlarda İade İşlemlerinde Belge Düzeni  95
4. FATURA ÇEŞİTLERİ  97
4.1. Fatura (Genel Anlamı ile)  97
4.2. İrsaliyeli Fatura  104
4.3. Proforma Fatura  110
4.4. Yabancı Paralı Fatura  112
4.5. Açık/Kapalı Fatura  120
4.5.1. Tahsil ve Ödemeleri Tevsik Zorunluluğu  125
4.5.2. Yargı Kararları ve Özelgeler  132
4.6. İade Faturası  136
4.6.1. Genel Olarak yapılması Gerekenler  136
4.6.2. Peşin Ödenen Hizmet Faturası Karşılığında Alınamayan Hizmet.  138
4.7. Basit Usulde Fatura  140
4.8. Numune Faturası  146
4.9. Serbest Meslek Sahibinin Faturası  156
4.10. Finansal Kiralama Faturası  158
4.11. Naylon Fatura  158
4.11.1. Genel Açıklamalar  158
4.11.2. KDV İade Raporu Düzenlenmeyeceği  161
4.11.3. Yargı Kararları  163
4.12. Özel Fatura  177
4.12.1. Özel Fatura ile İlgili Genel Hükümler  177
4.12.2. Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi  179
4.13. Konsinye Satış  185
5. FATURA VE İRSALİYE İLİŞKİSİ  193
5.1. İrsaliye’ye Göre Fatura Düzenlenmesi  193
Maliye Bakanlığı Özelgeleri ve Danıştay Kararı  195
5.2. Sevk İrsaliyesi Nedir?  199
5.2.1. Sevk İrsaliyesi Kullanımı ile İlgili Hükümler  199
5.2.2. Sevk İrsaliyesi Nizamı  209
5.2.3. Sevk İrsaliyesi Muhteviyatı  209
5.2.4. Yargı Kararları ve Özelgeler  211
6. FATURANIN DÜZENLENMESİNDE SÜRE VE DÖNEMSELLİK İLKESİ  217
Yargı Kararları  218
7. FATURANIN AVANS/KAPARO İLE İLİŞKİSİ  223
Maliye Bakanlığı Özelgesi/Yargı Kararı  223
8. ŞÜPHELİ ALACAKLAR  225
8.1. Şüpheli Ticari Alacaklar ile İlgili Yasal Dayanak ve Uygulama  225
8.2. 118. Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı  226
8.2.1. Tanımı  226
8.2.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  226
8.3. Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Şüpheli Alacak ve Karşılığı  227
8.4. Şüpheli Ticari Alacaklar ile İlgili Muhasebe Maddeleri  227
8.5. 119. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı  228
8.5.1. Tanımı  228
8.5.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  228
8.5.3. Muhasebe Maddeleri  231
9. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER İLE İLGİLİ FATURALAR  235
9.1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler  235
9.1.1. Tanımı  235
9.1.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  235
9.1.3. Muhasebe Maddeleri  236
9.2. Gelecek Yıllara Ait Giderler  237
9.2.1. Tanımı  237
9.2.2. Hesabın İşleyişi ve Özelliği  237
9.2.3. Muhasebe Maddeleri  238
10. FATURANIN İSPAT GÜCÜ  241
10.1. Taraflar Arasında Ticari Bir İlişki Bulunmalıdır  241
Yargı Kararları  242
10.2. Faturanın, Kendisi ile İlgili Genel Kaidelere Uygunluğu  247
10.2.1. Faturanın Şekil Şartlarına Uygunluğu  247
10.2.2. Faturanın İçeriğinin (münderecatının) Doğruluğu  247
Yargıtay Kararları  248
10.2.3. Faturanın Karşı Tarafa Teslim Edilmiş Olması  251
10.3. Faturaya İtiraz  253
10.3.1. Faturaya İtiraz Şartları  253
10.3.1.1. Faturaya İtiraz İçin Gerekli Süre  253
10.3.1.2. Faturanın İçeriği  254
10.3.2. Faturaya İtiraz Edilmesi  254
10.3.3. Faturaya İtiraz Edilmemesi  259
10.4. Faturanın Kaydı  271
10.4.1. Kayıt Süresi  271
10.4.2. Defterlerin Delil Olma Hali  272
10.4.2.1. Türk Ticaret Yasası Açısından  272
10.4.2.2. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından  273
10.4.2.3. İcra İflas Yasası Açısından  281
10.4.2.4. Vergi Usul Yasası Açısından  281
10.5. Düzenlenmemiş Sayılan Faturanın Delil Olma Niteliği  283
10.6. Faturanın Delil Olabilme Niteliği ile İlgili Yargı Kararları  283
Yargıtay Kararları  283
11. FATURANIN BASIMI  291
11.1. Faturanın Basımı ile İlgili Genel Kaideler  291
Yargı Kararları ve Özelge  292
11.2. Matbaaya Müracaat  293
11.3. Notere Müracaat  293
11.4. Tasdik Mecburiyeti Olmayanlar  293
Maliye Bakanlığı Özelgeleri  294
11.5. Belgeleri Maliye Bakanlığı İle Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar ile Sahte Olarak Basanlar veya Bu belgeleri Kullananlar  298
11.5.1. Konu  298
11.5.1.1. Belgeleri Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar  298
11.5.1.2. Sahte Olarak Basanlar  298
11.5.1.3. Basma Fiili  299
11.5.1.4. Belgeleri Kullanmak  299
11.5.2. Fail  300
11.5.2.1. Anlaşması Olmadığı Halde Basanlar:  300
11.5.2.2. Sahte Olarak Basanlar  300
11.5.2.3. Bu Belgeleri Kullananlar  300
11.5.3. Ceza  300
11.5.4. Yargı Kararları  301
12. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA YASANIN UYGULANMASINDA FATURA  303
12.1. Ayıplı Mal ve Hizmetler ile Malın İadesi Halinde Fatura  303
12.2. Taksitli Satışlarda Fatura  304
12.3. Kampanyalı Satışlar  304
12.4. Kapıdan Satışlar  304
13. FATURANIN DÜZENLENMESİNDE SORUMLULUK  307
13.1. Gerçek Kişilerde Sorumluluk  308
13.2. Adi Ortaklıklarda Sorumluluk  309
13.3. Tüzel Kişilerde Sorumluluk  309
13.3.1. Anonim Şirketlerde Sorumluluk  310
13.3.2. Limited Şirketlerde Sorumluluk  312
13.3.3. Kollektif Şirketlerde Sorumluluk  316
13.3.4. Komandit Şirketlerde Sorumluluk  317
13.4. Yargı Kararları  317
14. FATURANIN İBRAZ ZORUNLULUĞU  321
14.1. İbraz İçin Süre Verilmesi  321
Yargı Kararları ve Mukteza  322
14.2. Zayi Belgesi Alınması  327
Yargı Kararları  328
14.3. İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  330
14.3.1. Re’sen Vergi Tarhı  330
Danıştay Kararı  331
14.3.2. Özel Usulsüzlük Cezasının Tatbiki  332
14.3.3. Vergi Ziyaı Cezası  333
14.3.4. Gecikme Faizi  334
14.3.5. Cumhuriyet Savcılıklarına Bildirim  334
14.3.6. Katma Değer Vergisi Açısından Karşılaşılacak Durum  334
14.4. Yargı Kararları  334
15. CEZAİ HÜKÜMLER  341
15.1. Vergi Usul Yasasındaki Cezai Hükümler  341
15.1.1. Usulsüzlük  341
15.1.2. Özel Usulsüzlük Cezaları  343
Danıştay Kararları  344
15.1.3. İşyeri Kapatma Cezası  347
15.1.4. Bilgi Vermekten Çekinenler ile VUY’nın 256, 257 ve Mükerrer 257. Madde Hükümlerine Uymayanlar için Ceza  348
15.1.5. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası  349
Danıştay Kararları  354
15.1.6. Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ile Cezalandırılacak Suçlar ve Cezalar  356
15.1.6.1. Kaçakçılık Suçları ve Cezaları  356
15.1.6.2. İştirak  356
15.1.6.3. Vergi Mahremiyetinin İhlâli  356
15.1.6.4. Mükelleflerin Özel İşlerini Yapan Memurlar  358
15.1.7. Mesleki Kuruluşlara Bildirim  358
15.2. Mahkemelere Verilen Görevler  358
15.2.1. Vergi Usul Yasası Md. 359/a-1 ve 2  358
15.2.2. Vergi Usul Yasası Md: 359/b-1 ve 2  359
15.2.3. Vergi Mahremiyeti Suçu  359
15.2.4. Mükellefin Özel İşini Yapan Memurlar  359
Yargıtay Kararları  359
16. VADE FARKI  362
Yargıtay Kararları  366
17. ZAMAN AŞIMI  377
17.1. Türk Ticaret Yasasındaki Zaman Aşımı Hükümleri  377
17.2. Vergi Usul Yasasındaki Zaman Aşımı Hükümleri  378
17.3. Sosyal Güvenlik Kanunundaki Zaman Aşımı Hükümleri  380
18. FATURANIN DÜZELTİLMESİ VE İPTALİ  381
18.1. Faturadaki Bilgilerin Düzeltilmesi  381
18.2. Faturanın İptali  382
19. FATURANIN KAYBOLMASI (ZAYİİ)  383
19.1. Verilen Faturaların Kaybolması  383
Kararlar  385
19.2. Alınan Faturaların Kaybolması  388
20. İŞİN BIRAKILMASINDA FATURA  389
20.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri  389
Kararlar  390
20.2. Basit Usule Tabi Mükellefler  391
21. ELEKTRONİK FATURA SİSTEMİ  393
21.1. Mevzuat  393
21.2. Genel Olarak e-Fatura  397
21.3. Elektronik Ortamda Alınan Faturanın Muhafaza ve İbrazı  397
21.4. e-Fatura Uygulamasından Yararlanma  398
21.5. 397 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  398
Yararlanılan Kaynaklar  407
Kavramlar Dizini  409
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020