Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uygulama ve Teoride Tüm Yönleri ile
Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi
(Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Hükümleri ile Birlikte)
Mayıs 2010 / 1. Baskı / 1448 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Ocak 2016 445.00 TL -     Sepete Ekle
   

İnşaatlar belediyelerin iş yükünün büyük bölümünü oluşturmakta. Kaçak yapılar, imara aykırılık, ruhsata aykırılık metropollerin temel sorunu. Sermaye güçsüzlüğü sebebi ile arsa sahiplerinin müteahhitle bir araya gelmesini ve farklı bir hukuki birliktelik oluşturmasını sağlayan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Türk Hukuk sisteminin pek çok bölümünü kapsayan kendine özgü bir sözleşme tipidir. Kitap; aksaklıkları doğru tespit etmek ve böylesine hukukun iç içe geçmiş bir alanını kolayca anlamanızı sağlayacaktır.

Konu Başlıkları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Sözleşmeden Önce
Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Yapılmadan Önce Araştırılması Gereken Konular
Sözleşmenin Şekli ve Değiştirilmesi
İmkansızlık
Tarafların Borçları
Tarafların Borçlarını İfa Etmemesinin Sonuçları
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenici veya Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Alan 3. Şahısların Hukuki Durumlarının İncelenmesi
Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Zamanaşımı
Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Faiz ve Munzam Zarar
Yargılama Hukuku
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yorumu ve Tamamlanması Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi İle İlgili Mali (Vergi, Resim, Harç vs) Yükümlülükler
Madde Gerekçeleri İle Birlikte Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği
Barkod: 9789750212598
Yayın Tarihi: Mayıs 2010
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1448
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  17
GİRİŞ § I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI VE SÖZLEŞMEDEN ÖNCE ARAŞTIRILMASI GEREKEN KONULAR
I. TANIMI  21
II. UNSURLARI  24
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  24
IV. BENZERİ SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI  30
A. Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Farkı  30
B. Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesinden Farkı  31
C. Satım Sözleşmesinden Farkı  32
D. Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesinden Farkı  34
E. Yap – İşlet – Devret Sözleşmesinden Farkı  35
F. Üst Hakkından Farkı  37
G. Adi Ortaklıktan Farkı  38
H. Diğer İşgörme Sözleşmelerinden Farkı  43
§ II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ YAPILMADAN ÖNCE ARAŞTIRILMASI GEREKEN KONULAR § III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ
I. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  47
A. Resmi Şekil ve Arsa Sahiplerinin Tamamının Sözleşmede Yer Alma Zorunluluğu  47
1. Resmi Şekil Zorunluluğu  47
2. Arsa Sahiplerinin Tamamının Sözleşmede Yer Alması Zorunluluğu  60
B. Şekle Aykırı Sözleşmenin Yerine Getirilmiş Edimler Bakımından Hukuki Sonuçları  62
C. Şekil Eksikliğinin İleri Sürülemeyeceği Haller  76
1. Geçersiz Bir Sözleşmenin Varlığı İspatlanmalıdır  76
2. Geçersizlik İddiası Hakkın Kötüye Kullanımı Kapsamında Değerlendirilebilmelidir  84
a. Tarafların Edimlerini Karşılıklı Olmak Şartıyla Tamamen veya Kısmen İfa Etmeleri  84
b. Taraflardan Birinin Edimlerini Tamamen Yerine Getirmesi  88
c. Yüklenici Tarafından İnşaatın Önemli Bir Bölümünün Yapılmış Olması  90
d. Diğer Durumlar  94
II. ÖNSÖZLEŞMEDE ŞEKİL  96
III. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE DEĞİŞTİRMEDE ŞEKİL  99
§ IV. İMKANSIZLIK
I. BAŞLANGIÇTAKİ İMKANSIZLIK  115
II. SONRAKİ İMKANSIZLIK  131
A. Kusurlu Sonraki İmkansızlık  138
B. Kusursuz Sonraki İmkansızlık  144
III. İMKANSIZLIK – MUCBİR SEBEP –BEKLENMEYEN HAL - AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI  165
§V. TARAFLARIN BORÇLARI
I. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  173
A. Arsayı Teslim Borcu  173
B. İnşaatın Yapımı Konusunda Vekalet Verme Borcu  178
C. Arsayı veya Arsa Payını Devir Borcu ve TBK 96 (BK m 81) Hükmünün Uygulanması  193
1. Birlikte İfa Uygulaması  213
D. İmar Uygulamasının Arsa veya Arsa Payını Devir Borcuna Etkisi  253
II. ARSA SAHİBİNİN TAŞINMAZ DEVİR BORCUNUN TEMİNAT ALTINA ALINMASI  259
A. Yüklenicinin Geri Vermekten Kaçınma (Alıkoyma) Hakkı  259
B. Yüklenicinin Ödemezlik Definde Bulunması  264
C. Sözleşmenin Tapuya Şerhi  265
III. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  290
A. İnşaatı Sözleşmeye Uygun Yapma Borcu  290
1. Sözleşme Masraflarını Karşılama Borcu  290
2. İmar Mevzuatı ve Sözleşmeye Uygun Projeleri Hazırlatma ve Ruhsat Alma Borcu  291
3. İnşaatı Sadakat ve Özenle Yapma Borcu ve Bu Borca Aykırılıkların Başlıcaları  297
a. Sözleşmeye Aykırı İmalatlar Yapılması  304
b. İmar Mevzuatına Aykırı Davranılması  305
aa. Ruhsata Aykırı veya Ruhsatsız Yapı Nedeniyle İmar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu Kapsamında Oluşacak Sorumluluğun Özel Olarak İncelenmesi  343
c. Komşu Taşınmazlara veya Altyapı Tesislerine Zarar Verilmesi  363
d. İş Güvenliği Mevzuatına Aykırı Davranılması veya Üçüncü Kişilere Verilen Zararlar  367
B. İnşaatı Teslim Borcu  370
1. İnşaatın Teslim Tarihinin Belirlenmemiş Olması  372
a. İnşaata Başlamada Temerrüt  372
b. İnşaatı Teslimde Temerrüt  374
2. İnşaatı Teslim Tarihinin Belirlenmiş Olması  375
a. İnşaata Başlamada Temerrüt  375
aa. İnşaata Başlama Tarihi Sözleşme ile Belirlenmemiştir  375
bb. İnşaata Başlama Tarihi Sözleşme ile Belirlenmiştir  383
b. İnşaatı Teslimde Temerrüt  384
aa. Teslimin Yapı Kullanma İzni Alınması Şartına Bağlanması  397
bb. Temel Üstü Vizesi (Ruhsatı) ile İlgili Uygulamadaki Durum  404
C. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  416
1. Bedel Karşılığı İnşaatlarda (Genel Olarak) Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  416
a. Konuyla İlgili Hukuki Metinler  416
b. Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Genel Şartları  417
aa. İnşaat Tamamlanarak Teslim Edilmiş Olmalıdır  417
bb. İnşaat ayıplı olmalıdır  418
cc. İş Sahibi Muayene ve İhbar Külfetini Yerine Getirmelidir  418
c. İş Sahibinin İnşaatın Ayıplı Olmasından Doğan Hakları  421
2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  423
a. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ayıpla İlgili Olarak Genel Hükümlerin Uygulanabileceği Görüşü  425
b. Muayene ve İhbar Külfetinden Doğan Hak Kayıplarını Önleme Amacı Taşıyan Yüksek Mahkeme Kararları  429
c. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Genel Hükümlerin Uygulanması  440
aa. Birlikte İfa Uygulaması veya Aynen İfa İstemi  441
bb. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zarar Talep Etmesi  443
cc. Arsa Sahibinin İleri Etkili Fesih Hakkı  444
dd. Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi  447
d. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ayıba Karşı Tekeffül ile İlgili Diğer Önemli Hususlar Özellikle Bağımsız Bölümün Devrinden Sonraki Sorumluluğun Kapsamı  449
IV. FAZLADAN VEYA DAHA İYİ VASIFTA YAPILAN İMALATIN DURUMU  456
A. Yüklenicinin Fazladan Bağımsız Bölüm Yapması  456
B. Yüklenicinin Bağımsız Bölümlerin Alanlarında Büyütme Yapması  468
C. Yüklenicinin Ortak Alanlarda Fazladan İş Yapması  470
D. Yüklenicinin Arsa Sahibine Ait Bağımsız Bölümler İçinde Fazladan veya Sözleşmede Kararlaştırılan Vasıfdan Daha Yüksek Vasıfta İmalat Yapması  476
V. Arsa Sahibinin Alacağının Teminat Altına Alınması  484
A. Yükleniciden Teminat Senedi Alınması  484
B. Yükleniciden Teminat İpoteği Alınması  487
C. Yükleniciden Banka Teminat Mektubu Alınması  493
D. Arsa Payının Teminat Olarak Tutulması  494
E. Yüklenicinin Aczi Halinde Arsa Sahibinin Fesih Hakkı (TBK m 97)(BK m 82)  496
1. Yüklenicinin İflası  498
§ VI. TARAFLARIN BORÇLARINI İFA ETMEMESİNİN SONUÇLARI
I. Sözleşmelerin Taraflara Borç Yüklemesi Bakımından Ayrımı  517
II. GENEL OLARAK BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ VE BUNUN SONUÇLARI  519
A. Borçlunun Temerrüdünün Şartları  519
1. Borç Muaccel Olmasına Rağmen İfa Edilmemelidir  520
2. Borcun İfası Mümkün Olmalıdır  520
3. İhtar veya İhtara Gerek Bulunmayan Hallerin Varlığı Şartı  522
4. Mehil (Süre) Tayini veya Mehil Tayinine Gerek Olmayan Hallerin Varlığı  529
a. Süre Verilmesi (Mehil Tayini) ve İhtar Arasındaki İlişki  536
5. Alacaklı Edimi Kabule Hazır Olmalıdır  539
6. Borçlunun Temerrüdünde Kusurun Önemi  539
B. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları  540
1. Ortak Kusurun Seçimlik Hakların Kullanılmasına ve Tazminata Etkisi  546
2. Aynen İfadan Vazgeçerek Müspet Zararın Tazmini veya Sözleşmeden Dönme İradesinin Hemen (Derhal) Beyan Edilmesi  550
3. Cezai Şartı Talep Etmede Temerrüdün ve Kusurun Önemi  551
4. Kısmi Temerüt  554
5. Zararın Belirlenme ve Tazminatın Hesaplanma Anı  555
C. Yüklenicinin Temerrüdü ve Bunun Sonuçları  556
1. Aynen İfa Talebi  561
a. Arsa Sahibinin Nama İfa ve Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi ile Aynen İfayı Sağlaması  561
b. Nama İfa Yapmadan Sadece Eksik İşler Bedelinin Tahsili Talebi ile Aynen İfa  573
c. Pasif Aynen İfa Talebi  575
d. Aynen İfa Hallerinde Gecikme Tazminatı Kavramı ve Gecikme Tazminatının
Belirlenmesi 
 579
aa. Gecikme Tazminatına Faiz İstenmesi  592
bb. Kira Kaybı Hangi Süreyle Sınırlı Olarak İstenebilir?  599
aaa. Nama İfada Gecikme Tazminatı (Kira Kaybı)  599
bbb. Eksik İşler Bedelinin Tahsilinde  600
ccc. Pasif Aynen İfa Talebinde  601
e. İfaya Ekli Ceza Kavramı  602
aa. İfaya Ekli Cezai Şartın Tenkisi veya Butlanı  610
bb. Gecikme Tazminatı (Özellikle Kira Mahrumiyeti) – İfaya Eklenen Ceza Kavramlarının Arasındaki Farklar, Uygulamadaki Karmaşa ve Çözüm Önerisi  630
2. Aynen İfadan Vazgeçip, Müspet Zararın Tazmini Talebi  638
a. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Müspet Zararın Değişim (Mübadele) Teorisine Göre Tazmini Talebi  640
b. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinde Müspet Zararın Fark Teorisine Göre Tazmini Talebi  649
3. Sözleşmenin Geriye veya İleri Etkili Feshi Talebi  658
a. Sözleşmeden Dönme (Aktin Geriye Etkili Feshi) + Menfi Zarar (TBK m 124/3) (BK m 108/2)  658
aa. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Dönme Beyanın Hüküm ve Sonuçlarını Doğurduğu Anın Belirlenmesi  665
bb. Edimlerin İadesi  689
aaa. Arsa Sahibinin İade Borcu  701
bbb. Yüklenicinin İade Borcu  729
cc. Menfi Zarar  730
aaa. Edimlerin İadesi, Menfi Zarar ve Sebepsiz Zenginleşme Arasındaki İlişki  747
dd. Seçimlik Cezai Şartın Talep Edilmesi  750
aaa. Seçimlik Cezai Şart ile Dönme (Cayma) Cezası Arasındaki Ayrım  758
bbb. Seçimlik Cezai Şart ile İfaya Ekli Cezai Şart Arasındaki Ayrım  768
ccc. Seçimlik Cezai Şartın Ayni Bir Edim Olarak Kararlaştırılması  771
b. Aktin İleriye Etkili Feshi (Ya Da Sadece Feshi) + Her Türlü Zarar Ziyan Talebi  777
aa. Kavram ve Tartışma  777
bb. İleriye Etkili Fesih Şartları  779
cc. Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinde İleriye Etkili Feshin Gerçekleşme Biçimi  818
bb. İleriye Etkili Feshin Sonuçları  828
D. Arsa Sahibinin Temerrüdü ve Bunun Sonuçları  833
§ VII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİ VEYA ARSA SAHİBİNDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ALAN 3. ŞAHISLARIN HUKUKİ DURUMLARININ İNCELENMESİ
I. KONU İLE İLGİLİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ  853
A. Borcun Üstlenilmesi (Nakli)  853
B. Alacağın Devri (Temliki)  855
II. BORÇLAR KANUNUNDA YENİ DÜZENLENEN İLİŞKİLER  856
A. Borca Katılma  856
B. Sözleşmeye Katılma  857
C. Sözleşmenin Devri  858
III. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE 3. ŞAHISLARIN DURUMU  866
A. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanların Hukuki Durumu  866
B. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan 3. Şahısların Durumu  887
1. Yükleniciye Arsa Sahibi Tarafından Yapılan Arsa Payı Devrine İstinaden Yüklenicinin Arsa Payını Tapuda 3. Kişiye Devretmesi  887
2. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle veya Noterden Satış Vaadi Sözleşmesine İstinaden Üçüncü Kişilere Satması  906
a. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle Satması Durumunda Kendisinden Tapuda Arsa Payının Devrini Talep Şartları  906
b. Yüklenicinin Kendisine Kalacak Bağımsız Bölümü Adi Senetle veya Noterden Satış Vaadi Sözleşmesine İstinaden Üçüncü Kişilere Satması Durumunda, Üçüncü Kişinin Arsa Sahibinden Tapuda Arsa Payı Devrini Talep Etmesinin Şartları  910
C. Üçüncü Kişilerin Bağımsız Bölüme Yaptıkları Masrafları ve Uğradıkları Zararları Talep Etmeleri  950
1. Arsa Sahibinden Talep Edilebilenler  950
2. Yüklenici veya Satım Sözleşmesinin Satıcısından Talep Edilebilenler  957
D. Bağımsız Bölümün Birden Fazla Kimseye Satımı  960
1. Yüklenicinin Birden Fazla Temliki (Satımı)  960
2. Arsa Sahibinin Birden Fazla Temliki (Satımı)  972
E. Yüklenicinin Alacaklılarının Hakları  975
F. Arsa Sahibinin Alacaklılarının Hakları  993
G. Sözleşmenin Tapuya Şerhi ve Şerhin Üçüncü Kişiler Bakımından Sonuçları  997
H. Yüklenicinin veya Arsa Sahibinin Fiilinin Üstlenilmesi (Taahhüt Edilmesi) (Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmesi)  997
§ VIII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM
SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI
I. ZAMANAŞIMI DEFİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR  1020
A. Esasa Cevap Süresi İçinde Zamanaşı Definde Bulunulmaması  1020
B. Defi Hakkının Zamanaşımına Uğramaması  1023
C. İcra Hukuku ile İlgili Zamanaşımı Bilgileri  1025
II. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ ZAMANAŞIMI SÜRELERİ  1026
TBK’dan Önceki Düzenleme  1026
A. Uyuşmazlıkların Niteliklerine Göre Zamanaşımının Başlangıcı ve Süresi  1030
1. Aynen İfaya Bağlı Taleplerde Zamanaşımı  1031
a. Ayıp ve Eksikliklerden Sorumlulukta Zamanaşımı  1031
aa. Yüklenicinin Ayıplı ve Eksik İşlerden Arsa Sahibine Karşı İstisna Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğu ile İlgili Zamanaşımı  1031
bb. Yüklenicinin Yapı Denetimi Hakkında Kanun (YDHK) Kapsamındaki Sorumluluğu  1038
cc. Yüklenicinin veya Arsa Sahibinin Satım Sözleşmesi Nedeniyle Üçüncü Kişilere Karşı Ayıp ve Eksikliklerden Sorumluluğu  1039
aaa. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Olmayan Satımlar  1039
bbb. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamındaki Satımlarda Ayıplardan Sorumluluk  1050
b. Gecikme Tazminatı ve İfaya Ekli Cezai Şartta Zamanaşımı  1054
c. Yüklenicinin Ücret Alacağında Zamanaşımı  1058
2. Sözleşmeden Dönme veya Sözleşmenin Feshinde Zamanaşımı  1060
a. Yüklenicinin Yaptığı İmalatın Bedelinin Tahsilinde Zamanaşımı  1060
b. Menfi Zararı Talepte Zamanaşımı  1061
3. Müspet Zararın Tazmininde Zamanaşımı  1066
4. Satış Vaadi Sözleşmesi veya Kişisel Hakkın Temlikinden Doğan Davalarda Zamanaşımı  1066
5. Haksız Fiilde Zamanaşımı  1069
6. Islahta Zamanaşımı  1080
7. Faiz Alacaklarında Zamanaşımı  1081
8. Munzam Zararda Zamanaşımı  1084
9. Rücu ve Halefiyette Zamanaşımı  1088
10. Üçüncü Şahsın Fiilini Üstlenmede Zamanaşımı  1092
III. GENEL SONUÇ  1092
§ IX. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE
FAİZ VE MUNZAM ZARAR
I. FAİZ  1093
A. Faizin Tanımı  1093
B. Faiz Oranı Konusundaki Uyuşmazlıklar  1096
C. Faiz Talebinin Varlığı ile İlgili Uyuşmazlıklar  1119
D. Fazin İşlemeye Başladığı Tarih ile İlgili Uyuşmazlıklar  1123
E. Faiz İsteme Hakkının Saklı Tutulması ve Kısmi Ödemenin Öncelikle Faize Mahsubu ile İlgili Uyuşmazlıklar  1129
F. Faizin Hesap Tarzı ile İlgili Uyuşmazlıklar  1134
1. Faize Faiz Yürütülmesi Yasağı  1134
2. Faizde Gün-Ay-Yıl Hesabı  1139
II. AŞKIN (MUNZAM) ZARAR  1139
A. Aşkın (Munzam) Zararı Talep Etme Şartları  1139
B. Zararın Belirlenmesi ve Tazminatın Hesaplanması  1141
1. Zararın Belirlenmesi  1141
2. Tazminatın Hesaplanması  1143
C. Temerrüt Faizi ile Munzam Zararın Karşılaştırılması  1145
D. Munzam Zararla İlgili Önemli Hususlar  1146
1. Doğrudan Paranın Değer Kaybının Munzam Zarar Kapsamında Talep Edilmesi Daha Uygundur  1146
2. Yoksun Kalınan Kar ve Paranın Değer Kaybı ile İlgili Çelişkili Görüş ve Kararlar ile Bunların Değerlendirilmesi  1147
3. Yargıtay, Munzam Zararın Munzam Zararı Olamayacağı Görüşündedir  1165
4. Munzam Zararın Hesaplanma Anı  1166
5. Zamanında Ödenmeyen Faiz Alacağı İçin Munzam Zarar Talep Edilebilir mi ?  1166
6. Enflasyonun Temerrüt Faizi Oranında Olması Durumunda da Munzam Zarar İstenebilir mi ?  1166
7. Öncelikli Edim Borcu Bulunanın Munzam Zarar İstemesi Mümkün Değildir  1167
§ X. YARGILAMA HUKUKU
I. GÖREV  1169
A. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi  1169
B. Ticaret Mahkemelerinin Görevi  1171
C. Tüketici Mahkemesinin Görevli Olması  1176
D. Zorunlu Tahkim  1188
E. İhtiyari Tahkim  1188
II. YETKİ  1206
III. HUSUMET VE DAVA ARKADAŞLIĞI  1210
A. Sözleşmeden Dönmede Husumet  1212
B. Yükleniciden Haricen veya Satım Vaadi ile Bağımsız Bölüm Alanların, Arsa Sahibine Karşı Açtığı Tapu İptal ve Tescil Davasında Husumet  1228
C. Elatmanın Önlenmesi Davasında Husumet  1232
D. Yıkım Davalarında Husumet  1237
E. Asli Müdahale  1239
IV. YARGILAMA GİDERLERİ  1241
A. Davada Yargılama Gideri  1241
B. TEMYİZDE YARGILAMA GİDERİ  1257
C. Karar Düzeltmede Harç  1258
V. KISMİ DAVA VE ISLAH  1259
VI. USULE İLİŞKİN KAZANILMIŞ HAK  1270
VII. İSPAT YÜKÜ  1276
VIII. İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ  1285
A. İhtiyati Tedbir  1286
B. İhtiyati Haciz  1299
IX. KARŞILIK DAVA - TAKAS - MAHSUP  1318
§XI. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
YORUMU VE TAMAMLANMASI §XII. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ MALİ (VERGİ, RESİM, HARÇ VS) YÜKÜMLÜLÜKLER
I. SÖZLEŞMENİN KURULMASI AŞAMASINDAKİ MASRAFLAR  1347
II. SÖZLEŞMENİN İFASI SIRASINDAKİ MASRAFLAR  1350
A. Tapu İşlemleri  1350
B. Belediye ve Bağlantılı İşlemler  1354
III. TACİR OLMAYAN ARSA SAHİBİNİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ VERGİSEL SORUMLULUKLARI  1356
A. Emlak Vergisi Sorumluluğu  1356
B. Arsa Sahibinin Gelir Vergisi Sorumluluğu  1359
C. Arsa Sahibinin Katma Değer Vergisi Sorumluluğu  1367
§ XIII. MADDE GEREKÇELERİ İLE BİRLİKTE
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
TEKNİK ŞARTNAME  1392
Özgeçmiş  1397
Kaynakça  1399
Kavram Dizini  1421
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Gökhan Durmuş
Kasım 2017
39.90 TL
Sepete Ekle
B. Mazlum Birecikli ...
Eylül 2017
55.00 TL
Sepete Ekle
Nazire Papatya Seçkin ...
Temmuz 2017
29.00 TL
Sepete Ekle
Vedia Dökmeci ...
Nisan 2017
60.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017