Mülkiyet Hakkı Bağlamında Devletin Pozitif Yükümlülükleri Ogün Oktay  - Kitap

Mülkiyet Hakkı Bağlamında Devletin Pozitif Yükümlülükleri

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
235
Barkod:
9786052646328
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
313,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmamız yatay etki ve pozitif yükümlülükler bağlamında Avrupa da ki ve ülkemizdeki trendi aktarmayı hedeflemektedir. Ayrıca çalışmamızın mülkiyet hakkı açısından devletin yükümlülükleri yönüyle bir rehber olması, araştırmamızın temel hedefleri arasındadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Hususlar
.
Yatay Etki
.
Pozitif Yükümlülükler
.
Mülkiyet Hakkı Bağlamında Devletin Pozitif Yükümlülükleri ve Uygulamadaki Görünümü
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR 
7
İÇİNDEKİLER 
9
GİRİŞ 
11
I. GENEL HUSUSLAR 
17
A. İnsan Hakları ve Temel Haklar 
17
B. Hukuk Devleti 
18
C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
20
D. 1982 Anayasasında Genel Olarak İnsan Hakları 
24
E. Anayasa ile Özel Hukuk Arasındaki İlişki 
26
F. Hak ve Yükümlülüklerin Tasnifi 
30
1. Hakların Tasnifi 
30
2. Yükümlülüklerin Tasnifi 
35
II. YATAY ETKİ 
43
A. Doğrudan Yatay Etki 
47
1. Doğrudan Yatay Etki Teorisine Dönük Eleştiriler 
48
a. Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliğine Dönük Eleştiriler 
49
b. Hakların Çatışması ve Bireyin Hakkının Sınırlandırılmasına
Dönük Eleştiriler 
52
c. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Yapılan Eleştiriler 
56
d. İrade Hürriyeti Bağlamında Yapılan Eleştiriler 
56
B. Dolaylı Yatay Etki 
59
1. Dolaylı Yatay Etkiye Dönük Eleştiriler 
64
2. Doğrudan Yatay Etki ile Dolaylı Yatay Etki Arasındaki Farklar 
65
C. Koruma Yükümlülüğü Teorisi 
67
1. Koruma Yükümlülüğü Teorisi ile Dolaylı Yatay Etki Teorisi Arasındaki
İlişki 
70
2. Bir Yükümlülük Olarak ‘Koruma Yükümlülüğü’ ile Bir Teori Olarak
‘Koruma Yükümlülüğü’ Arasındaki İlişki 
72
D. Devlet Eylemi ya da Yatay Etkisizlik Teorisi 
73
E. Yatay Etkiye İlişkin Diğer Tasnifler 
81
F. AİHS’te Yatay Etki 
83
G. 1982 Anayasasında Yatay Etki 
86
1. Anayasa Mahkemesine Göre Yatay Etki 
91
III. POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER 
99
A. Pozitif ve Negatif Yükümlülükler Arasındaki İlişki 
102
B. AİHS’te Pozitif Yükümlülükler 
107
C. 1982 Anayasında Pozitif Yükümlülükler 
114
D. Maddi ve Usuli Pozitif Yükümlülükler 
119
E. Pozitif Yükümlülüklere İlişkin Diğer Tasnifler 
128
F. Pozitif Yükümlülüklere İlişkin Eleştiriler 
133
G. Pozitif Yükümlülükler ve Yorum 
135
1. Yaşayan Belge ve Dinamik Yorum 
140
2. Konsensüs Metodu 
146
3. Pozitif Yükümlülükler Bağlamında Yargısal Aktivizm 
154
IV. MÜLKİYET HAKKI BAĞLAMINDA DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLERİ
VE UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMÜ 
159
A. AİHS’te Mülkiyet Hakkı 
159
B. 1982 Anayasasında Mülkiyet Hakkı 
163
C. Genel Olarak Mülkiyet Hakkının Pozitif Yükümlülükleri 
167
D. Yargı Kararının Yerine Getirilmesine İlişkin Pozitif Yükümlülükler 
169
1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında 
169
2. Anayasa Mahkemesi Kararlarında 
176
E. Makul Sürede Yargılanma ve İcra Prosedüründe Yaşanabilen
Gecikmelere Dair Yükümlülükler 
178
F. Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda Etkili Soruşturma Yükümlülüğü 
183
G. Devletin Yükümlülüklerine İlişkin Üç Aşamalı Test ve Yeterli Gerekçe 
185
H. İddia ve Savunmalar Hakkında Özenli Bir İnceleme Yapılmasına İlişkin
Yükümlülük 
192
İ. Bedelin Enflasyondan Arındırılmasına İlişkin Yükümlülük 
194
J. Yaşam Hakkı ve Mülkiyet Hakkının Birlikte İhlal Edildiği Durumlarda
Devletin Yükümlülüğü 
199
K. Diğer Yükümlülükler 
203
SONUÇ 
209
KAYNAKLAR 
219