Miras Ortaklığı Temsilcisi Doç. Dr. Murat Oruç  - Kitap

Miras Ortaklığı Temsilcisi

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
269
Barkod:
9786254328275
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
290,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Terekeye ilişkin tüm kararları oybirliğiyle vermek zorunda olan mirasçılar, somut olayların önemli bir kısmında gereken uyum ve ahengi sağlayamamaktadır. Mirasçılar arasında husumete kadar varabilen bu sorunlar, TMK m.640/III hükmünde düzenlenen miras ortaklığının yasal temsili ile aşılmaktadır. Anılan hüküm ile miras ortaklığının yönetimi sulh hukuk mahkemesi tarafından atanan ve mirasçıların talimatlarıyla bağlı olmaksızın hareket edebilen bir temsilciye bırakılmaktadır.
Çalışma, miras ortaklığı temsilcisinin atanma şartları ve usulü, atama kararının sonuçları, temsilcinin hak ve yükümlülükleri, dava ve takiplerdeki konumu, denetimi ve sorumluluğu kapsamında kurumun teorik temelleri ile uygulamadaki yansımalarının tanıtılmasını kendisine amaç edinmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kuruma İlişkin Esaslar
.
Temsilcinin Hak ve Yükümlülükleri İle Dava ve Takiplerdeki Konumu
.
Temsilcinin Denetimi, Sorumluluğu ve Temsilin Sona Ermesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
I. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması 
II. Tercih Edilen Terim 
III. İnceleme Planı 
BİRİNCİ BÖLÜM 
KURUMA İLİŞKİN ESASLAR 
I. Birlikte Hareket İlkesi Karşısında Kuruma Duyulan İhtiyaç 
II. Yasal Düzenleme 
III. Hukuki Nitelik 
A. Öğretideki Görüşler 
B. Federal Mahkeme'nin Görüşü 
C. Yargıtay'ın Görüşü 
D. Değerlendirme 
IV. Miras Ortaklığına Temsilci Atanması 
A. Atanma Şartları 
B. Atanma Usulü 
C. Atama Kararının Sonuçları 
İKİNCİ BÖLÜM 
TEMSİLCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE DAVA VE TAKİPLERDEKİ KONUMU 
I. Temsilcinin Hak ve Yükümlülükleri 
A. Genel Olarak 
B. Görevi Şahsen Yerine Getirme Yükümlülüğü 
C. Terekenin Usulüne Uygun Bir Şekilde Yönetilmesi Yükümlülüğü 
D. Terekenin Deftere Kaydedilmesi Yükümlülüğü 
E. Hesap Verme Yükümlülüğü 
F. Terekeyi Teslim Alma Hak ve Yükümlülüğü 
G. Tasarruf Yetkisi 
H. Vasiyetlerin Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 
II. Temsilcinin Dava ve Takiplerdeki Konumu 
A. Davalardaki Konumu 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
TEMSİLCİNİN DENETİMİ, SORUMLULUĞU VE TEMSİLİN SONA ERMESİ 
I. Temsilcinin Denetimi 
A. Genel Olarak 
B. Denetimin Uygulanma Şartı: Şikâyet 
C. Denetimin Kapsamı 
D. Denetim Usulü 
E. Temsilciye Uygulanabilecek Yaptırımlar 
F. Hükmün Niteliği ve İtiraz 
II. Temsilcinin Sorumluluğu 
A. Hukuki Sorumluluk 
B. Disiplin Sorumluluğu 
C. Mesleki Sorumluluk 
D. Cezai Sorumluluk 
E. Sorumluluk Türleri Arasındaki İlişki 
III. Temsilin Sona Ermesi 
A. Temsil Yetkisinin Askıya Alınması 
B. Temsil Yetkisinin Tamamen Sona Ermesi 
SONUÇ