Miras Hukuku Alanında Bilirkişi Raporları Aslı Arıhan, Can Arıhan  - Kitap

Miras Hukuku Alanında Bilirkişi Raporları

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
220
Barkod:
9789750292729
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
328,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma, Ankara Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalar (veya başka yargı çevresindeki mahkemelerin Ankara mahkemeleri aracılığıyla yazara tevdi ettiği dosyalar) için hazırlanan miras hukukuna ilişkin hesaplamalara dair bilirkişi raporlarından oluşmaktadır.
Kitap içerisinde yer alan bilirkişi raporları muvazaa, tenkis, denkleştirme, vasiyetnamenin tenfizi, mirasçılık belgesinin iptali gibi uygulamada sıklıkla karşılaşılan davalar hakkındadır.
Hukuk uygulayıcılarının miras hukuku alanında çözümünde tereddüt yaşayabilecekleri hususlar elinizdeki kitapta her somut olay bazında ayrı ayrı incelenmiştir. Elbette bilirkişi raporları 6100 sayılı Hukuku Muhakemeleri Kanunu madde 282 hükmü gereği hakimin serbestçe değerlendirdiği ve bağlayıcı olmayan bir delil olsa da konuyla ilgili güncel Yargıtay içtihatları ve öğreti görüşünü de barındıran kitaptaki değerlendirmelerin, benzer nitelikteki davalarda emsal teşkil etmesi açısından hukukçulara faydalı olması amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Muvazaa ve Tenkis
.
Tenkis
.
Denkleştirme
.
Mirasçılık Belgesinin İptali
.
Vasiyetnamenin İptali
.
Tasarrufun İptali
.
Vasiyetnamenin Tenfizi
.
Araç Mülkiyetinin Tespiti
.
Mirasın Hükmen Reddi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Birinci Bölüm
MUVAZAA VE TENKİS
1. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil, Tenkis 
11
2. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal ve Tescili, Tenkis 
26
3. Muris Muvazaası, Tenkis 
36
İkinci Bölüm
TENKİS
4. Tenkis 
47
5. Sağlar Arası Tasarruflardan Kaynaklı Tenkis Davası 
59
Üçüncü Bölüm
DENKLEŞTİRME
6. Mirasta Denkleştirme 
71
7. Mirasta Denkleştirme 
85
Dördüncü Bölüm
MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ
8. Mirasçılık Belgesinin İptali 
95
9. Mirasçılık Belgesinin İptali 
103
10. Mirasçılık Belgesi ve Yeni Mirasçılık Belgesinin Verilmesi 
110
Beşinci Bölüm
VASİYETNAMENİN İPTALİ
11. Vasiyetnamenin İptali ve Tenkis 
121
12. Vasiyetnamenin İptali 
156
Altıncı Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ
13. Tasarrufun İptali 
169
Yedinci Bölüm
VASİYETNAMENİN TENFİZİ
14. Vasiyetnamenin Tenfizi 
185
Sekizinci Bölüm
ARAÇ MÜLKİYETİNİN TESPİTİ
15. Aracın Mülkiyetinin Tespiti ve Tescili 
195
Dokuzuncu Bölüm
MİRASIN HÜKMEN REDDİ
16. Mirasın Hükmen Reddi 
209
Kaynakça 
219