Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin Doğru Akım (DC) Devre Analizi (280 Çözümlü, 800 Örnek Soru ve 7 Adet Deney Föyleri ile) Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk Selek  - Kitap
Meslek Yüksekokulları ve Fakülteler İçin

Doğru Akım (DC) Devre Analizi

(280 Çözümlü, 800 Örnek Soru ve 7 Adet Deney Föyleri ile)

8. Baskı, 
Temmuz 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
374
Barkod:
9789750278426
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
285,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, uzun yıllar üniversitelerde "DC Devre Analizi, AC Devre Analizi, Sayısal Elektronik (Mantık Devreleri) ve Analog Elektronik (Elektronik)" derslerini anlatan, aynı zamanda da konu ile ilgili çeşitli kamu ve özel sektördeki projelerde yer alan yazarın notlarından, ders anlatımı / eğitim esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Kitabın önceki 7 baskısında öğrenci ve eğitmenlerden gelen istek ve bilgiler dikkate alınarak bu baskıda da iyileştirme ve eklemeler yapılarak daha da kullanıcı dostu bir kitap hedeflenmiştir.
Kitabın bu baskısına da; öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve kontrolü için yeni örnekler eklenmiştir. Ayrıca 8. baskıda; Yazarın hem A sınıfı İş Güvenlik Uzmanı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkili İSG Eğitmeni olması nedeni ile teorik ve pratik tecrübelerinden ve eğitim notlarından derlediği, "Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)" bölümü biraz daha genişletilmiştir.
Eserde, konular günlük anlatım dili anlatılarak öğrencilerin sıkılmaması amaçlanmış, aynı zaman da 280'i çözümlü, 800 örnek soruya ve de 7 adet deney föyü içererek, hem akademisyenlere örnek soru konusunda yardımcı olunmuş, hem de konuların öğrenciler tarafından daha kolay anlaşılması ve anlaşılan konuların pekiştirilmesi hedeflenmiştir.
Kitap; Mühendislik/Teknoloji Fakülteleri, Bologna Projesi, YÖK-Dünya Bankası Projesi ve İKMEP Projelerinin müfredatlarına uygun olup, bol örnekli olması sebebiyle de; Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde çalışma kitabı olarak tavsiye edilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Matematiksel İfadeler, Atomik Yapı ve Elektriksel Yük
.
Akım, Gerilim, Direnç, Güç ve OHM Kanunu
.
Seri Devreler – Paralel Devreler
.
Seri – Paralel Karışık Devreler
.
Kirchhoff'un Akım Yasası (KCL)
.
Kirchhoff'un Gerilim Yasası (KVL)
.
Kaynak Dönüştürme Metodu
.
Süper Pozisyon Teoremi
.
Thevenin Teoremi – Norton Teoremi
.
Çevre akımları Yöntemi (Mesh Analaysis)
.
Düğüm Gerilimleri Yöntemi (Nodal Analaysis)
.
DC Devlelerde Kondansatör (Capaticor)
.
DC Devrelerde Bobin
.
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)
.
Çözümlü Örnek Sorular
.
Deneyler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
8. Baskıya Önsöz 
7
Bölüm 1: TEMEL MATEMATİKSEL İFADELER, ATOMİK YAPI,
ELEKTRİKSEL YÜK 
15
TEMEL MATEMATİKSEL İFADELER 
15
Çalışma Soruları 
16
ATOMUN YAPISI VE ELEKTRİKSEL YÜK 
17
Çalışma Soruları 
19
Genel Tekrar Soruları 
19
İLETKENLER, YALITKANLAR VE YARI İLETKENLER 
20
TEKRAR SORULARI 
21
DEVRELERDE KULLANILAN ELEKTRİKSEL BİRİMLER VE SEMBOLLER 
22
DEVRELERDE KULLANILAN MANYETİK BİRİM VE SEMBOLLER 
23
ÖLÇÜ ALETLERİNDE KULLANILAN BAZI TERİMLER 
24
ÖLÇMEDE HATA 
25
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK DEVRELERDE KORUNMA 
26
ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLECEK GENEL KORUMA TEDBİRLERİ 
28
Topraklama 
28
Sıfırlama 
29
Kaçak Akım Koruma Rölesi 
30
Sigorta 
31
Küçük Gerilim Kullanma 
32
Güvenlik Trafosu 
32
Yalıtma /İzolasyon 
33
Ehliyetli Elektrikçiler 
33
Periyodik Kontrol Süreleri 
34
Basılan Yerin Yalıtılması 
35
Eğitim 
35
Bölüm 2: AKIM, GERİLİM, DİRENÇ, GÜÇ VE OHM KANUNU 
37
DOĞRU AKIM (DC – DIRECT CURRENT) 
38
ALTERNATİF AKIM (AC–ALTERNATING CURRENT) 
39
Çalışma Soruları 
41
GERİLİM (VOLTAJ) VEYA POTANSİYEL FARK 
42
KAYNAKLAR 
44
Çalışma Soruları 
47
GÜÇ VE ENERJİ 
47
Çalışma Soruları 
50
DİRENÇ 
50
DİRENÇ ÇEŞİTLERİ 
54
Çalışma Soruları 
58
DİRENCİN SICAKLIKLA DEĞİŞİMİ 
59
KISA VE AÇIK DEVRE 
63
Çalışma Soruları 
65
PİLER VE AKÜMÜLATÖRLER 
67
Piller 
67
Akümülatörler 
67
ÇÖZÜMLÜ TEKRAR SORULARI 
68
OHM KANUNU 
69
Çalışma Soruları 
70
TEKRAR SORULARI 
73
Bölüm 3: SERİ DEVRELER 
77
SERİ DEVRELER 
78
SERİ DEVRELERDE GÜÇ 
83
GERİLİM BÖLÜCÜLER 
86
TEKRAR SORULARI 
91
DOĞRU/YANLIŞ SORULARI 
94
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
95
Bölüm 4: PARALEL DEVRELER 
97
CONDUCTANCE (İLETKENLİK) 
102
PARALEL DEVRELERDE AÇIK DEVRE 
104
PARALEL DEVRELERDE KISA DEVRE 
105
AKIM BÖLÜCÜLER 
106
PARALEL DEVREDE ÖZEL DURUMLAR 
107
GÜÇ 
108
TEKRAR SORULARI 
110
DOĞRU/YANLIŞ SORULARI 
113
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 
114
Bölüm 5: SERİ–PARALEL KARIŞIK DEVRELER 
115
BİRBİRİNE SERİ ÜÇÜNCÜ BİR DİRENCE PARALEL BAĞLI DEVRELER 
116
BİRBİRİNE PARALEL ÜÇÜNCÜ BİR DİRENCE SERİ BAĞLI DEVRELER 
118
KARIŞIK BİR SERİ–PARALEL BAĞLI DEVRENİN ANALİZİ 
121
WHEATSTONE KÖPRÜSÜ 
123
TEKRAR SORULARI 
127
Bölüm 6: KIRCHHOFF’UN AKIM YASASI (KCL) 
135
KİRCHHOFF’UN AKIM YASASI (KCL KIRCHHOFF’S CURRENT LAW) 
135
TEKRAR SORULARI 
140
Bölüm 7: KIRCHHOFF’UN GERİLİM YASASI (KVL)
(KIRCHOFF’S VOLTAGE LAW) 
143
TEKRAR SORULARI 
149
DOĞRU YANLIŞ SORULARI 
151
Bölüm 8: KAYNAK DÖNÜŞÜM METODU 
153
GERİLİM KAYNAĞINI AKIM KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜRME 
153
AKIM KAYNAĞINI GERİLİM KAYNAĞINA DÖNÜŞTÜRMEK 
157
CEVAPLI TEKRAR SORULARI 
160
CEVAPLAR (TEKRAR SORULARI) 
160
Çalışma Soruları 
161
Bölüm 9: SÜPER POZİSYON TEOREMİ 
163
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları 
173
Bölüm 10: THEVENİN TEOREMİ 
181
Çalışma ve Genel Tekrar Soruları: 
192
Bölüm 11: NORTON TEOREMİ 
197
Çalışma Soruları 
201
Bölüm 12: ÇEVRE AKIMLAR YÖNTEMİ (MESH ANALİZ) 
207
TEKRAR SORULARI 
215
Bölüm 13: DÜĞÜM GERİLİMLERİ YÖNTEMİ
(NODAL ANALAYSİS – NODE ANALİZ) 
221
TEKRAR SORULARI 
234
Bölüm 14: DC DEVRELERDE KONDANSATÖR (CAPACITOR) 
241
KONDANSATÖRDE DOLMA (ŞARJ) 
242
KONDANSATÖRDE BOŞALMA (DEŞARJ) 
243
KONDANSATÖRLERİN KAPASİTESİ VE BİRİMİ 
244
Çalışma Soruları 
245
Çalışma Soruları 
247
KONDANSATÖRLERİN BAĞLANMALARI 
247
KONDANSATÖRLERİN SERİ BAĞLANMASI 
248
Çalışma Soruları 
251
KONDANSATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI 
252
Çalışma Soruları 
253
KONDANSATÖRLERİN KARIŞIK (SERİ PARALEL) BAĞLANMASI 
254
τ = RC Zaman Sabiti 
254
Çalışma Soruları 
256
KONDANSATÖRLERİN OHMMETRE İLE TEST EDİLMESİ 
257
Bölüm 15: DC DEVRELERDE BOBİN 
259
ÇALIŞMA SORULARI 
261
BOBİNLERİN BAĞLANMALARI 
262
Bobinlerin Seri Bağlanması 
262
Çalışma Soruları 
263
Bobinlerin Paralel Bağlanması 
263
Bobinlerin Karışık (Seri – Paralel) Bağlanması 
264
BOBİNLERDE ENERJİ 
265
τ = ZAMAN SABİTİ 
265
Çalışma Soruları 
269
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR 
271
Bölüm 16: DENEYLER 
325
DENEYLER İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
325
DENEY RAPORLARININ HAZIRLANMASI 
326
Deney 1 
328
Deney 2 
332
Deney 3 
335
Deney 4 
338
Deney 5 
341
Deney 6 
343
Deney 7 
347
DİRENÇ RENK KOD SİSTEMİ – 4 Bant 
351
DİRENÇ RENK KOD SİSTEMİ – 5 Bant/6 Bant 
352
ÖLÇÜ ALETLERİ 
352
DİRENÇ BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜLÜRKEN 
355
GERİLİM BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜLÜRKEN 
355
AKIM BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜLÜRKEN 
356
Bölüm 17: ELEKTRİKLE ÇALIŞAMLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) 
357
KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE GERİLİM KADEMELERİ 
360
Enerji İletim, Dağıtım Tesislerinde Kullanılan Gerilim Kademeleri 
360
Elektrik Akım Büyüklükleri ve İnsandaki Etkileri 
360
Elektrik Akımının Tehlikeleri ve Zararları 
361
ELEKTRİK KAZALARININ OLUŞ NEDENLERİ 
362
Elektrik Çarpmasının Etkisi Nelere Bağlıdır? 
362
Elektrik Kazalarının Önlenmesi 
363
Alçak Gerilimde Alınması Gerekli Önemler 
363
Yüksek Gerilimde Alınması Gerekli Önemler 
363
Elektrikle Çalışmalarda Kullanılabilecek Genel Koruma Tedbirleri 
364
Küçük Gerilim Kullanma 
364
Koruma İzolasyonu–Yalıtım 
365
Topraklama 
365
Topraklama Çeşitleri – Amaçlarına Göre 
366
Topraklama Çeşitleri – Şekillerine Göre 
366
Koruma Topraklaması 
366
İşletme Topraklaması 
366
Fonksiyon Topraklaması 
367
Topraklamada Dikkat Edilecek Hususlar 
367
Güvenlik Trafosu 
368
Kaçak Akım Rölesi – Toprak Kaçan Akım Şalteri 
369
Kaçak Akım Koruma Şalteri 
369
Sigorta 
369
Eğitim 
370
Elektrik Çarpma Olayında Neler Yapılabilir 
370
Kullanılması Gereken Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) 
370
Elektrik İle Çalışırken Dikkat edilmesi Gerekenler 
371
Sigorta ve Kesiciler 
372
Akümülatörler ve Bulunduğu Yerlerin Havalandırılması 
372
Tevzi Tabloları 
373
Yararlanılan ve Bu Konuda Önerilen Kaynaklar 
375