Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ramazan Arslan, Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Prof. Dr. Sema Taşpınar Ayvaz, Doç. Dr. Emel Hanağası  - Kitap
22. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
419
Barkod:
9786050518214
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
500,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Öğrenilen soyut usul kurallarını, somut sorun ve uyuşmazlıklara uygulayabilmenin kaçınılmaz olması nedeniyle Hukuk Fakültelerinde Medenî Usul Hukuku gibi bazı derslerde pratik çalışma yapılmasına özel bir önem verilmektedir.
Pratik çalışmalarda (uygulamalı derslerde) ele alınıp incelenecek, çözümlenecek ve değerlendirilecek malzemenin bir arada öğrenciye verilmesinin yararlı olacağı düşüncesiyle bu kitap hazırlanmıştır.
Kitap, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) yürürlüğe girmesi ve istinaf mahkemelerinin de göreve başlaması ile ardından özellikle 7251 sayılı Kanunla yapılan kapsamlı değişiklikler dikkate alınarak tümüyle gözden geçirilerek yenilenmiştir.
Birinci bölümde yer verilen problemlerin bir kısmının çözümü verilmiş; bir kısmının çözümlenmesi, cevaplandırılması öğrencilere bırakılmıştır. Kitabımızın bu baskısında ikinci bölüm, Seçilmiş Yargı Kararları başlığıyla yeniden yazılmış, önceki baskılarda olduğu gibi bu bölümde, öğrencilerimize medenî usul hukuku alanında geniş bir bakış açısı kazandırmak üzere seçilmiş Anayasa Mahkemesi Kararları ile İçtihadı Birleştirme Kararlan yanında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Daire Kararlarına yer verilmiştir. Öte yandan 20 Temmuz 2016 tarihinden sonra göreve başlayan Bölge Adliye (İstinaf) mahkemelerinin de karar vermeye başlaması ve bu kararların bir kısmının da kesin olacağı dikkate alındığında Kitabımızda örnek niteliğinde bu mahkeme kararları da derlenmiştir.
Bu doğrultuda ayrıca 21. Baskıdan sonra çıkan kararlar bakımından güncelleme yapılmış Yargıtay kararlarından bazıları değerlendirilmiş, büyük bir bölümü ise öğrencilerimizin Yargıtay kararlarını anlama ve değerlendirme alışkanlığı edinebilmelerini sağlamak için uygulamalı ders malzemesi olarak kitaba konulmuştur.
Kitapla İlgili Kategoriler