Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Muhammet Özekes, Prof. Dr. Mine Akkan  - Kitap
24. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
486
Barkod:
9786254326134
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar" kitabının son basısının tükenmesi üzerine yeni basının hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Medeni usul hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğrencinin dersi anlamasını kolaylaştırmak, somut olaylarda Kanun hükümlerinin uygulanması ve yorumlanması bilgi ve becerisini öğrencilere kazandırmaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Pratik Çalışmalar
.
Şematik Açıklamalar
.
Test Soruları
.
Sınav Soruları
.
Dilekçeler
.
Karar Örnekleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
I. BÖLÜM 
PRATİK ÇALIŞMALAR VE ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
§ 1. MAHKEMELER VE YARGI GÖREVLİLERİ 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
B. ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
C. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
§ 2. TARAFLAR, DAVA ARKADAŞLIĞI VE DAVAYA MÜDAHALE 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
B. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
§ 3. USUL İŞLEMLERİ VE MEDENİ USUL HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
B. ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
C. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
§ 4. DAVA, DAVANIN AÇILMASI VE DAVAYA CEVAP 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
B. ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
C. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
§ 5. ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
B. ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
C. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
§ 6. İSPAT VE DELİLLER 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
B. ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
C. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
§ 7. KARAR VE HÜKÜM 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
B. ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
C. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
§ 8. KANUN YOLLARI 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
B. ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
C. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
§ 8A. 1086 SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KANUN YOLLARI 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
B. ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
C. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
§ 9. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
B. ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
C. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
§ 10. TAHKİM 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
B. ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
C. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
§ 11. ARABULUCULUK 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR 
B. ŞEMATİK AÇIKLAMALAR 
C. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA 
§ 12. GENEL PRATİK ÇALIŞMALAR 
A. ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA 
B. ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR 
§ 13. ÖRNEK ÇÖZÜMLÜ YARGITAY KARARI İNCELEMESİ 
II. BÖLÜM 
ÇÖZÜMLÜ TEST SORULARI 
III. BÖLÜM 
SINAV SORULARI 
§ 1. ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI 
A. ARASINAV SORULARI 
B. FİNAL SINAVI SORULARI 
C. BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI 
§ 2. ÇÖZÜLMEMİŞ SINAV SORULARI 
A. ARASINAV SORULARI 
B. FİNAL SINAVI SORULARI 
C. BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI 
IV. BÖLÜM 
DİLEKÇELER VE MAHKEME KARAR ÖRNEKLERİ 
§ 1. DİLEKÇELER 
A. Dava Dilekçesi 
B. Cevap Dilekçesi 
C. Çekişmesiz Yargı Dilekçesi 
D. İhtiyati Tedbir Dilekçesi 
E. Delil Tespiti Dilekçesi 
F. İstinaf Dilekçesi 
G. İstinafa Cevap Dilekçesi 
H. Temyiz Dilekçesi 
I. Temyize Cevap Dilekçesi 
§ 2. MAHKEME KARAR ÖRNEKLERİ 
A. Hüküm (Esasa İlişkin) 
B. Hüküm (Usule İlişkin) 
C. Davanın Konusuz Kalması 
D. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Verilen Karar (Esasa İlişkin) 
E. Ara Kararları 
F. Davetiye Örnekleri