Mal Alımı İhalelerine Teklif Hazırlama ve Değerlendirme Rehberi Sadettin Doğanyiğit  - Kitap

Mal Alımı İhalelerine Teklif Hazırlama ve Değerlendirme Rehberi

1. Baskı, 
Temmuz 2004
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13.5x19.5
Sayfa:
640
Barkod:
9789753478144
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Bir düşünür, Cevizin içine girip özüne inmeyen her tarafını kabuk zanneder.
Nitekim, ne bir ceviz, ne de bir buz dağı iceberg sadece görünen yüzenden ibarettir. Kamusal mal alımlarına ilişkin teklif hazırlama ve değerlendirme süreci de öyle!..
İşte, sizlere, iceberg'in görünmeyen yüzenden birkaç örnek:
Yerli istekliye açık veya yerli istekliye fiyat avantajı sağlanan mal alımı ihalelerinde, sadece yerli istekli olmak yetmemekte; bu kapsamda teklif edilen ürünün 'yerli malı' olması da gerekmektedir. Bu durumda hangi mal veya ürün grupları yerli malı sayılacaktır?
Teklif mektubundaki pul eksiği tamamlatılacak mıdır?
Veya, teklif geçerlik süresi, ihale dokümanında idarece belirlenin teklif geçerlik süresini karşılamıyorsa, bu teklif ihale dışı tutulacak mıdır?
Veyahut, mal alım ihalelerinde en avantajlı teklifin belirlenmesinde rol oynayan fiyat dışı unsurlar nelerdir ve nasıl uygulanacaktır?
Ya da, aşırı düşük teklif sorgulaması nasıl yapılacak; hangi hallerde bu teklifler ihale dışı bırakılmayacaktır?
Dahası, bir limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesi durumunda eski şirketin iş bitirme belgesi yeni şirketçe kullanılabilecek midir?
Kimine göre belki ceviz kabuğunu bile doldurmayan ancak, mal alımlarına ilişkin ihale sürecinde istekli ve değerlendirmeyi yapacak ihale komisyon üyeleri için hayati önem arz eden soru ve sorunlar bunlar.
Pazarlama diliyle hepsi bu kitapta demeyeceğiz. Onun takdirini sizlere bırakacağız.
Gayemiz, cevizin içine girip özünü fark edebilmeniz için kapıyı aralık tutmaktır.
Cevizin kabuğundan ibaret olmadığını gösterme çabasının ürünü olan bu eser, 8 Haziran 2004 tarihli son yönetmelik değişiklikleri çerçevesinde, mal alımı ihalelerine teklif veren tüm tedarikçiler ile bu teklifleri değerlendirme durumundaki komisyon üyeleri için vazgeçilmez bir başvuru rehberi olarak hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mal Alımı İhalelerine Teklif Nasıl Hazırlanmalıdır?
.
Teklif Zarfına Hangi Belgeler Konacak?
.
Gıda Sicil Sertifikası Nasıl Alınır?
.
Teklif Vermeye Yetkili Olunduğunu Gösteren Belgeler Nelerdir?
.
Hangi Ürün ve Ürün Grupları Yerli Malı Kapsamındadır?
.
Teklif Verenler İçin Hatayı Sıfıra İndirecek Bir İşlem Akış Şeması Yok mu?
.
Alt Yüklenici ve Ortak Girişim Müessesesi Nasıl İşler?
.
Fiyat Dışı Unsurların Parasal Değer Olarak İfadesi Nasıl Yapılacak?
.
CE Uygunluk Standardı ve Gıda Üretim Belgesi Alma Süreci?
.
Şikayet Sürecini Basitleştiren Bir Kroki Yok mu?
.
Konu ile Alakalı Tüm Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararlarını Görebilir miyim?
.
2004 Yılının Güncel Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Nedir?
.
Değerlendirme Hatalarını Sıfıra İndirmenin Bir Çaresi Yok mu?
.
Tebligat Süreci Çok Karmaşık Bunu Kolaylaştıran Bir Yol Haritası Yok mu?
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Yazarın Özgeçmişi 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
27
1. İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER 
29
A. Genel Olarak 
29
B. Yeterliğin Belirlenmesinde İstenecek Belgeler Nelerdir? 
30
1. Yaklaşık Maliyetine Bakılmaksızın İstenecekler 
30
2. Özel Bir İmalat Süreci Gerektiren Mal Alım İhalelerinde İstenecekler 
30
C. Yeterliğin Belirlenmesinde İdarelerce Uyulması Gereken Genel İlkeler Nelerdir? 
31
D. Hangi Belgelerin Asılları; Hangi Belgelerin Örnekleri Sunulacak? 
32
E. Sertifika Yerine Ürünün Marka ve Etiketleri Kabul Edilebilir mi? 
32
F. Yabancı Ülkelerden Temin Edilecek Belgeler 
32
G. Ulusal Akreditasyon Kurumlarınca Verilen Belgeler 
33
H. Yabancı İsteklilerin Güvenirliliğinin Tespiti 
33
I. Parasal Değer İhtiva Eden Belgelerin Değerlendirilmesi 
34
J. Belge Asıllarının İstekliye İadesi 
34
K. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
34
1. Kapasite Raporu ile Yetki Belgesine İlişkin Olarak “Apostille” Kaşesi 
34
2. İbraz Edilenin Aynısı Şerhi Taşıyan Belge 
35
3. ‘’Aslı İdarece Görülmüştür’’ İbaresi ile İmzalanmış Belge 
35
4. Kendi Malı Olan Makine ve Ekipman İçin Noter Onaylı Taahhütname Verilmesine Gerek Var mıdır? 
36
7. İstenen Yeterlik Belgelerinin Muğlak Biçimde Tanımlanması 
37
8. Özel İmalat Gerektiren İhalelerde Aranacak Belgeler 
37
9. Malın Teknik Kriterlerinin Detaylı Belirlenmesi Rekabete Aykırılık Oluşturur mu? 
38
10. İhale Dokümanı Satın Alanlara İlişkin Forma İsteklinin Adının Kaydedilmemesinin Sorumluluğu 
39
11. Ayrıntılı Bilgi İçermeyen Makbuzun Kabulünün Mümkün Olmadığı 
39
12. Doküman Satın Aldığına Dair Belgenin İbraz Edilememesi 
40
13. Noter Tasdikli Belgelerdeki İkinci Bir Şerh 
40
2. TEKLİF MEKTUBU 
41
A. Teklif Mektubu Nasıl Hazırlanır? 
41
B. Tekliflerin Geçerlik Süresi Uzatılabilir mi? 
42
C. Teklifin Dili ve Teklif Hazırlama Giderleri 
42
D. Teklifte ve Sözleşmede Geçerli Para Birimi 
43
E. Kısmi Teklif Verilmesi 
44
F. Alternatif Teklif Verilmesi 
45
G. Teklife Dahil Olan Masraflar 
46
H. Tek Zarf Esası ve Şekil Şartı 
46
I. Teklif Zarfının Hazırlanması ve Mühürlenmesi 
46
J. Tekliflerin İdareye Verilmesi 
47
K. Tekliflerin Posta ile Gönderilmesi Mümkün mü? 
47
L. İş Ortaklığı veya Konsorsiyum (Ortak Girişim) Oluşturarak Teklif Verilebilir mi? 
48
M. Tekliflerin Son Verilme Tarih ve Saati 
49
N. Teklif Mektubu Örnekleri 
49
O. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
53
1. Birim Fiyat Teklif İstenmesine Rağmen Götürü Bedel Teklif Verilmesi 
53
2. Rakam ile Yazılmayan Teklifin Geçerliliği 
53
3. Kısmi Teklifin Grup Bazında Verilmesinin İstenmesi 
54
4. Teklif Edilen Bedelin, Rakam ve Yazı ile Birbirine Uygun Olarak Açıkça Yazılmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 
55
5. Teklifte Iskonto Yapılması 
55
6. Birim Fiyat Teklif Mektubunun Yanında Götürü Bedel Teklif Mektubu da Verilmesi 
55
7. İhale Kayıt Numarasının Bulunmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 
56
8. Her İki Şirketin İdaresinin Aynı Hakim Etki Altında Bulunması 
56
9. Teklif Geçerlilik Tarihinin Yazı ve Rakamla Yazılması 
58
10. Teklif Geçerlilik Süresinin Sadece Rakam ile Yazılması 
59
11. İhale Numarası İhale Günü Alınabilir mi? 
59
12. İdarenin Adresinin Cadde ve Sokak Bazında Tam Olarak Yazılmaması 
59
13. Teklif Zarfının Üzerine Yazılan ‘İş Adının’ Özet Şekilde Yazılması 
60
15. Zarfın Kapatılan Yerinin Mühürlenmemesi 
62
16. Teklif Zarfının Paket Biçiminde Sunulması Mümkün müdür? 
62
17. İstanbul İlinde Tek Bir İl Sağlık Müdürlüğü Bulunduğundan Zarfın Kabulü Gerekir 
63
18. Teklifte Protez Fiyatlarını Düşük Tutup Komponent (Bileşen) Fiyatlarının Yüksek Tutulması 
64
19. İhale Dokümanını Satın Almayan Firmanın Teklif Vermesi Mümkün müdür? 
64
3. BAŞVURU MEKTUBU 
65
A. Başvuru Belgelerinin İdareye Sunulması 
65
B. Başvuru Mektubu Örneği 
68
1. Teklifte İhale Dokümanının Tamamen Okunup Kabul Edildiğinin Belirtilmemesi 
68
2. Tekliflerin Geçerlik Süresinin Farklı Belirlenmesi 
68
3. İhale Saati ile Son Teklif Verme Saatlerinin Farlı Belirlenmesi 
68
4. GEÇİCİ TEMİNAT 
69
A. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Nelerdir? 
69
C. Geçici Teminatın Teslim Yeri Neresidir? 
69
D. Geçici Teminatların İadesi ve Değiştirilmesi 
70
E. Sunulacak Teminat Mektubunun Süresi ve Teyidi 
70
F. Noter Tasdikli Şahsi Kefalet Senetleri ve Çekler Teminat Olarak Kabul Edilebilir mi? 
71
G. Geçici Teminat Mektubu Örneği 
71
H. Teminat Mektubundaki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlattırılması Mümkün müdür? 
73
I. Teminat Mektuplarının Şekli 
73
İ. Yabancı Para Cinsinden Nakit Teminat Alınır mı? 
74
J. Kısmi Teklifte Teminat Nasıl Alınacak? 
75
K. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
75
1. Geçici Teminatın Limit İçermesi 
75
2. Teminat Mektubunda Geçerlilik Süresinin Bulunmaması 
75
3. Şekli Eksikliğin Teminat Mektubunun Bu Sıfatına Zarar Vermemesi 
75
4. Geçici Teminat ve Teklif Mektubuna İlişkin Eksikliğin Reddi 
76
5. Geçici Teminat Mektubunun Geçerliliğini Engellemeyen Noksanlıkların Kabulü Gerekeceği 
77
6. Teminat Geçerlilik Süresinin Yazı ile Yazılmaması 
77
7. Teminat Mektubundaki Şekli Eksiklik 
77
8. Teminat Mektubunun Geçerlilik Süresinin Rakam ile 1000 Yazı ile Yüz Yazılması 
79
9. İhale Kararı Verilmeden İhale Dosyası ile Teminatın İadesi 
79
10. Teminat Mektubundaki Geçerlilik Süresinin Rakamla Yazılmaması Teklifi Geçersiz Kılar mı? 
80
5. KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORCU OLMADIĞINA İLİŞKİN BELGE 
81
A. Kesinleşmiş Vergi Borcunun Değerlendirilmesi Nasıl Yapılacak? 
81
B. Belgenin Tarihi ve İçeriği 
82
C. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
83
1. Belgede Sadece Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu Olmadığının Belirtilmesi 
83
2. İhale Tarihinden Sonra Vergi Borcunun Ödenmesi 
83
3. Vergi Borcu Bulunan İstekli Üzerinde İhale Bırakılması 
84
4. Vergi Borcu Olan Yükleniciye İhalenin Verilmesi 
85
5. Vergi Borcu Bulunmadığına İlişkin Belgelerin Teyidi 
86
6. Kısmi Zaman Dilimli Alınan Vergi Borcu Yoktur Belgesi 
87
7. Dar Kapsamlı Alınmış Vergi Borcu Yoktur Belgesi 
87
6. KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU OLMADIĞINA İLİŞKİN BELGE 
89
A. Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılacak? 
90
B. Bağ-Kur Prim Borcuna İlişken Belge 
90
C. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
91
1. Prim Borcuna İlişkin Belgenin Noterce Onaylanmış Suretinin İbrazı 
91
2. SSK Müdürlüğünden Alınan Belgenin İsteklinin Borç Durumunu Yansıtmaması 
91
3. Sigorta Müdürlüklerinin Ödeme Sistemlerinden Kaynaklanan Hataya Dayanılarak Verilen Karar 
92
4. Beş Yıllık Deneyim Süresinin SSK Bildirgeleri ile İspatı Mümkün müdür? 
93
5. Bağ-Kur Prim Borcu Yoktur Belgesinin İstenmemesinin Hükmü 
93
6. SSK Sigortalı Hizmet Belgesi Prim Borcu Olmadığına Dair Belge Olarak Kabul Edilebilir mi? 
94
7. Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve Kesinleşmiş Vergi Borcu Olmadığına Dair Belgelerin Fotokopilerinin İbrazı 
94
8. Sosyal Güvenlik Prim Borcu Kavramına Bağ-Kur Prim Borçları da Dahil midir? 
95
10. Prim Borcu Yoktur Belgesinin Yanlış Değerlendirilmesi 
96
7. İHALE DIŞI BIRAKILMAYI GEREKTİRİR DURUMDA OLMAMA VE İHALEYE KATILAMAYACAKLAR 
97
A. İhale Dışı Bırakılma Sebepleri Nelerdir? 
97
B. İhale Dışı Bırakılacaklar Kapsamında Olmadığının İspatı 
98
C. Adli Sicil Belgesinin (e bendi) Şirketler Yönünden Uygulanması 
100
D. Yabancı İstekliler Nasıl Belgelendirecek? 
101
E. Mesleki Faaliyete Yönelik Mahkumiyet Kararının Kapsamı 
103
G. Yerli ve Yabancı İstekliler Adına İhaleye Katılacakların Adli Sicil Belgeleri 
104
H. İş veya Meslek Ahlakına Aykırı Davranışlar ((f) Bendi Uygulaması) 
104
I. İdarenin Şirketleri İhaleye Katılabilir mi? 
105
İ. İdarede Görev Yapan Kamu Görevlilerinin Durumu 
105
J. Belediye Başkan ve Meclis Üyelerinin İhale Yasağı 
105
K. Memuriyetten Ayrılanların İhale Yasağı 
106
L. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
111
1. Yabancı İsteklilerde Adli Sicil Belgesi (10/e) 
111
2. Limited Şirketlerde Kanunun 10. Maddesinin (e) Bendinin Uygulanması 
111
3. İhale Dışı Bırakılmayı Gerektirin (a) ve (b) Bentleri Kapsamında Olunmadığının İspatı 
112
4. Adli Sicil Belgesinin Şirketler Yönünden Uygulaması 
112
5. Mesleki Faaliyetlerinden Ötürü Hüküm Giymediğine Dair Belgenin Ticaret Mahkemesinden Alınmayacağı 
113
6. Mahkeme Kaleminin Maddi Hatası Nedeniyle İsteklinin Hak Kaybına Uğraması 
113
7. A.Ş.’lerde İhale Dışı Bırakılmayı Gerektiren (e) Bendi Kapsamında Olunmadığının İspatı Nasıl Yapılacak? 
114
8. İş ve Meslek Ahlakına Aykırı Faaliyet 
115
9. Mesleki Faaliyetten Dolayı Hükümlü Olunmadığının İspatının Ticaret Odalarınca Yapılması 
115
10. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun (f) Bendi Kapsamında Değerlendirilmesi Mümkün müdür? 
115
11. Beyanın, Standart Forma Uygun Olmaması 
117
8. ORTAK GİRİŞİM YOLUYLA TEKLİF VERİLMESİ 
119
A. Ortak Girişimlerin Yeterliği 
120
B. İş Ortaklığı ve Konsorsiyum Anlaşması ve Sözleşmesinin İçeriği 
120
C. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
121
1. İş Ortaklığında Teklif 
121
9. MALİ DURUM BİLDİRİMİ 
123
A. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
126
1. Banka Referans Mektubundaki ‘Hiçbir Taahhüdü Tazammum Etmemek Kaydıyla’ İfadesinin Hükmü 
126
2. Banka Referans Mektubundaki Eksikliklerin Tamamlatılması 
127
3. Komisyonca Hiç Olmayan Banka Referans Mektubunun Tamamlatılması Mümkün müdür? 
127
10. İSTEKLİNİN BİLANÇOSU 
129
B. Değerlendirmeye İlişkin Örnek 
130
C. Yayınlanması Zorunlu Olmayan Bilançolar 
131
D. İhalenin Yapıldığı Yıl İçinde Kurulan Şirketlerde Bilanço İbrazı 
132
E. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
132
1. Bilanço ve Mali Durum Bildirgesine İlişkin Rasyolara Yer Verilmemesi 
132
3. İki Yıllık Bilançonun İstenilmesi 
133
4. Yanıltıcı Bilgi İçeren Bilanço 
133
5. Bilanço Kriterlerinin Belirtilmemesi 
134
11. İSTEKLİNİN İŞ HACMİNİ GÖSTEREN BELGELER 
135
A. İş Hacmini Gösteren Belgelerin Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak? 
135
B. Ortak Girişim İsteklilerinin İş Hacminin Değerlendirilmesi 
136
C. İş Hacminin Güncellenmesi 
136
D. İhalenin Yapıldığı Yıl İçinde Kurulan Şirketlerde İbraz 
136
E. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
136
1. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgelerde Bulunan Eksiklerin Tamamlatılması 
136
2. Önceki Yıla Ait İşletme Defteri Özetinin İncelenmesi 
137
4. İş Hacmini Gösteren Belgelerde Oran Belirtilmemesi 
138
12. MESLEKİ FAALİYETİN SÜRDÜRÜLDÜĞÜ VE TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLUNDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER 
139
A. Bu Kapsamda İstenecek Belgeler Nelerdir? 
139
B. İş Ortaklıklarında ve Vekaleten İhaleye Girenlerden İstenecek Belgeler Nelerdir? 
139
C. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
140
1. İhale Tarihinden Önce Düzenlenmeyen Vekaletnamenin Kabul Edilmemesi 
140
2. Konsolosluk Onaylı Belge Sahibi Yabancı İsteklinin İhale Dışı Bırakılması 
140
13. İSTEKLİNİN ORGANİZASYON YAPISI VE PERSONEL DURUMUNA İLİŞKİN BELGELER 
143
A. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
143
2. Mesleki ve Teknik Yeterlik Kapsamında SSK Dönem Bordroları İstenmesi? 
144
14. ÜRETİM, İMALAT KAPASİTESİ, ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BELGELER 
145
A. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
145
1. Yetkili Satıcılık Belgesi Olması Koşuluna Aykırılık 
145
2. Sağlık Bakanlığı İmal ya da İthal Ruhsatı 
146
3. Başka Firmaya Ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesinin Geçerliliği 
146
4. Akrilik Katlanabilir Göz İçi Lensi İçin İdarece İthal İzni Belgesi İstenmemesi 
147
15. MAKİNE VE DİĞER EKİPMANA İLİŞKİN BELGELER 
149
A. Kendi Malı Olma Şartı Aranacak mıdır? 
149
B. Geçici İthalle Getirilmiş Malın Durumu 
149
C. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
149
1. Araç Taahhüt Belgesinin Bulunmaması 
149
2. Kendi Malı Olma Şartı 
150
16. KALİTE KONTROLDEN SORUMLU OLAN TEKNİK PERSONEL VEYA TEKNİK KURULUŞLARA İLİŞKİN BELGELER 
151
A. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
151
1. Belgelendirme Kuruluşları Tarafından Verilmiş Sertifikaların İstenmesi 
151
2. Malın Özel Bir Kuruluşça Test Edilmiş Olduğunu Gösteren Sertifikanın İstenilmesi 
152
17. ULUSLARARASI KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE AKREDİTE EDİLMİŞ KALİTE KONTROL KURULUŞLARI TARAFINDAN VERİLEN SERTİFİKALAR 
153
A. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
154
1. Kalite Sistem Belgeleri 
154
2. MS Windows 2000 HCL Uyumluluk Listesinde Olduğuna İlişkin Belge 
155
3. Transfer Sedye İhalesinde TSE, ISO, FDA ve CE Belgeleri 
155
4. Teklif Edilen Marka Cihaza Ait CE Belgesinin Temin Edilememesi 
156
5. Tip Sistem Onay Belgesini İstenmesi 
156
6. EPA Energy Star Sertifikası 
157
7. Yaş Sebze İhalesinde TS Standartlarının Aranması 
158
8. İhale Tarihi İtibarıyla Geçerli Olan Belgenin Değerlendirmeye Alınmaması 
158
9. Cihazı Oluşturan Bütün Parçaların Aynı Firma Tarafından Üretilmiş Olma Şartının Aranması 
159
18. TEDARİK EDİLECEK MALLARIN NUMUNELERİ, KATALOGLARI, FOTOĞRAFLARI 
161
A. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
161
1. Sistemin Laboratuarda Demostrasyonunun Yapılması 
161
2. Numune İstenilmesine İlişkin Bir Düzenleme Yapılmadan BaşvuruSahibinin Numunesinin Uygun Bulunmaması Sebebiyle Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması 
161
3. İstendiği Halde Ürün Numunelerinin Getirilmemesi 
162
4. ‘Orijinal Katalog’ Olmadığı Gerekçesi ile İhalenin Üzerinde Bırakılmaması 
163
19. TSE KALİTE BELGESİ 
165
A. Şirketlerin TSE Belgesi Alma Süreci Nasıl İşler? 
165
20. ISO 9000 KALİTE BELGESİ ALMA SÜRECİ NASIL İŞLER? 
169
21. GIDA SİCİL SERTİFİKASI ALMA SÜRECİ 
175
22. GIDA ÜRETİM SERTİFİKASI BAŞVURUSU 
179
23. CE UYGUNLUK İŞARETİ 
189
A. "CE" Uygunluk İşaretinin Esasları 
189
24. ÜRÜN GÜVENLİĞİ 
195
A. Bu Kapsamda Üreticilerin ve Dağıtıcıların Yükümlülükleri 
195
25. YERLİ İSTEKLİYE FİYAT AVANTAJI UYGULAMASI 
205
A. Kimler Yerli İstekli Sayılacaktır? 
206
B. Yerli İstekli Olunduğu Nasıl Belgelendirilecek? 
206
C. Yerli Malı Belgesi Alma Koşulları 
2 07
D. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
209
1. Yerli istekli olduğunun ispatı 
209
26. İŞ DENEYİMİ BELGELERİ 
211
A. İş Deneyimi Müessesi Nedir? 
212
C. İş Deneyim Belgesi İçin Müracaatlar Nasıl Yapılır? 
212
D. İş Deneyim Belgesini Kim Düzenleyecek? 
213
E. İş Durum Belgesinin Düzenlenme Koşulları Nelerdir? 
213
F. Devir Halinde İş Deneyimi 
214
G. İş Ortaklığına İş Deneyim Belgesi Nasıl Düzenlenir? 
214
H. Yurt Dışında Gerçekleştirilen Mal Tedarikleri 
214
I. Özel Sektördeki İş Deneyimi Nasıl İspatlanacak? 
215
İ. Belge Sahiplerinin Ortağı Bulunduğu Tüzel Kişilerin İhaleye Girebilmesinin Koşulu Nedir? 
216
K. Limited Şirket Anonim Şirkete Dönüştürüldüğünde Limited Şirket Adına Alınan İş Bitirme Belgeleri Anonim Şirket İçin Kullanılabilir Mi? 
216
L. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
219
1. Bitirilmiş İşten Alının İş Deneyim Belgesinde %70’ini Tamamlamış Olma Şartının Aranması 
219
2. İstenen İş Deneyiminde İşin Kısımları İçin de Ayrı Bir Oran Belirlenmesi 
219
3. Sermaye Şirketlerinden Elde Edilen İş Deneyiminin İhalelerde Şahsi İş Deneyimi Olarak Değerlendirilmesi 
220
4. Özel Sektöre Yapılan İşin Belgelendirilmesi 
220
27. İŞ DENEYİM BELGELERİNİN KOMİSYONCA DEĞERLENDİRİLMESİ 
223
A. Değerlendirme Nasıl Yapılacak? 
223
1. Deneyimde Tek Sözleşme Esası 
223
2. Benzer İşten Ne Anlaşılmalıdır? 
223
3. Hangi İş Deneyim Belgeleri Birebir Esas Alınacak? 
224
4. Kısmi Teklifte İş Deneyimi Nasıl Değerlendirilecek? 
225
C. Komisyon, Deneyim Belgelerini Nasıl Güncelleyecek? 
225
D. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
228
1. İdarece İş Deneyim oranının Belirlenmemesi 
228
2. Son Beş Yılık Süre Şartını Sağlamayan İş Deneyimi 
228
3. İş Bitirmelerin Güncellenmesi 
230
4. Gerçeğe Aykırı İş Bitirme Belgesi İçin Suç Duyurusu 
230
5. İstenilecek Belgeler Arasında Belirtilmeyen İş Bitirme Belgesi 
231
28. İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELER ÇERÇEVESİNDE YETERLİK DEĞERLENDİRME ESASLARI 
233
A. Açık İhale Usulünde Yeterlik Değerlendirmesi 
233
B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Yeterlik Değerlendirilmesi 
23 3
C. Pazarlık Usulünde Yeterlik Değerlendirilmesi 
234
D. Konsorsiyumlarda Yeterlik Değerlendirilmesi 
234
E. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
235
1. Teknik Şartnamede Raw Data Değerini Karşılamayan Teklifin Değerlendirmeye Alınması 
235
2. Cihazın İmaj Sayısının Şartnameyi Karşılamaması 
236
3. Intra Vaginal Sling Sistemi Alımında Yeterlik 
236
4. Çok İleri Derecede FM Sistemsiz İşitme Cihazı Alımında Yeterlik 
237
5. İdarenin Ücretli Yedek Parça Garantisi İstemesi 
237
6. Birbirinden Farklı İki Teknik Şartnamenin Varlığı 
238
7. Teknik Şartnamede Kumaş Markası Belirtilmesi 
239
8. Teknik Şartnamenin Belli Bir Firmayı İşaret Etmesi 
239
9. İdarenin Tercihinde Teknik Şartnameye Aykırılık 
240
29. TEKLİFLERİN ALINMASI VE KOMİSYONCA DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ANALİTİK AKIŞ ŞEMALARI 
241
A. Teklif ve Başvuru Zarflarının İdarece Alınmasına İlişkin Akış Şeması 
241
B. Teklif Zarflarının Komisyonca Alınması ve Açılması Aşamaları (1. Oturum) 
241
C. Tekliflerin Değerlendirme Aşamaları (2. Oturum) 
243
30. BELGE TAMAMLATMA MÜESSESESİ 
263
A. Konunun Kanun Hükümleri Çerçevesinde İncelenmesi 
263
B. 15 Haziran 2004 Sonrası Uygulama 
265
C. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
267
1. Teklifin Damga Pulu Noksanı Tamamlattırılabilir mi? 
267
2. Belge Tamamlattırılmadan İhale İşlemlerine Devam Edilmesi 
268
3. Hangi Eksik Evraklar Tamamlatılabilir? 
268
4. Belge Tamamlattırılmasında İdarenin Takdiri 
269
5. Hiç Sunulmayan Belgelerin Tamamlattırılmaması 
269
6. Trafik Tescil Belgelerinin Noter Tasdikli Suretlerinin Tamamlattırılması 
269
7. Sürenin Uzunluğu Dikkate Alınarak Eksik Belgelerin Tamamlattırılmaması 
270
8. Belgenin Tamamlanma Süresi Beklenmeden İhalenin Kesinleştirilmesi 
271
9. Değerlendirmenin İhale Kararını Desteklememesi 
271
10. İş Bitirme Belgesinin Tamamlattırılması Mümkün müdür? 
272
11. Hangi Belgeler Tamamlattırılabilir? 
273
12. Eksikliklerin Giderilmesinin İstenmesi Gerekirken Bunun Yapılmayarak Teklifin Değerlendirmeye Alınması 
273
31. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İHALENİN KARARA BAĞLANMASI 
275
A. En Düşük Teklifin Yaklaşık Maliyet Değerinden Yüksek Olması Durumu 
275
B. Aynı Fiyatın Birden Fazla İstekli Tarafından Teklif Edilmesi Durumu 
276
C. Fiyat Dışı Unsurların Uygulanması 
276
1. İşletme ve Bakım Maliyeti 
276
2. Maliyet Etkinliği 
277
3. Verimlilik 
278
4. Kalite 
278
5. Teknik Değer 
278
6. Özel İlave Kriterler 
278
D. Aritmetik Hataların Değerlendirilmesi 
278
E. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif 
279
F. Yerli Malını Teklif Eden Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması 
281
1. Yerli İstekliye Fiyat Avantajı Uygulanması Koşulları 
281
2. Fiyat Avantajının Hesaplanmasına İlişkin Bir Örnek 
282
G. İhale Sonuçlandıktan Sonra Belgelerin İadesi 
282
H. İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamamasının Sonuçları 
283
I. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
283
1. İhale Saatinin Farklı Olması 
283
2. Şekil Şartlarına Uymayan Zarfların Sehven Açılması 
284
3. Tam ve Açık Olarak Yazılmamış Olsa Da Adresin Amaca Uygun Olması 
284
4. Tekliflerin İdare Lehine Değiştirilmesi 
284
5. Teklif Zarfı Açılmadan Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif 
285
6. Belgelerin Komisyonca Tetkik Zorunluluğu Var Mıdır? 
285
7. Kâr Gözetmeksizin Teklif Verilebilir mi? 
286
8. Yangın Sigortası Teklifinin Abonman Sigortası Şartlarına Göre Verilmesi 
287
9. Özel Saklama Koşulu Bulunan Malın Normal Mal Gibi Sunulması 
287
10. İhale Konusu Olmayan Malın Teklif Edilmesi 
288
12. Teklif Edilen Ürünün Teknik Şartnameye Uymadığı İddiası 
289
13. Tekliflerin Değerlendirildiği İkinci Oturuma İsteklilerin Alınması 
290
14. Teknik Şartnameye Uygun Olmayan Teklifin Değerlendirmeye Alınması 
290
15. Denemeye Tabi Tutulan Malın Sonradan Yeterli Olduğunun Anlaşılması 
2 91
16. Teklifte Aritmetik Hata Dışında Düzeltmeler Yapılması 
292
17. Hangi Özellikte Ürün Satın Alınacağının Önceden Bilinememesi 
292
18. Maliyet Artışı Nedeniyle Komisyonca Teklif Fiyatlarının Güncellenmesi 
293
19. Şikayetçinin Teklifin Değiştirilmesine Yönelik Talebi 
293
20. X Işın Tüpünün Kesit Sayısı ve Fiyatı ile Ek Garanti Süresi 
293
21. Fiyat Dışı Unsurların Puanlama Yöntemiyle Değerlendirilmesi 
294
22. Mal Alımlarında Eşit Tekliflerin Sonuçlandırılması 
295
23. Eşitlik Halinde İkinci Bir Teklif Alınması 
296
24. En Avantajlı Teklifin Ne Olduğunun Belirtilmemesi 
297
25. Kit Alımı İhalesinde Şartnameye Uygun Olarak Sistemde Melting Curve Analizi Yapılabilen Teklifin Reddi 
297
26. En Avantajlı Fiyatın Birim Fiyat x Miktar Esasına Göre Belirlenmesi 
298
27. İhalenin Teknik Şartnameye Aykırı Ürün Teklif Eden İstekli Üzerinde Bırakılması 
299
28. En Düşük Teklifi Vermesine Rağmen İhaleyi Başka Firmanın Kazandığı İddiası 
300
29. En Düşük Fiyat Esasının Geçerli Olduğu İhalede Daha Pahalı Malın Alınması 
300
30. Teyit Belgesi Alınmaması 
301
31. Teyit Belgesinin İhale Kararına Eklenmemesi 
301
32. Kesinleşen İhale Kararının Komisyonca İptali 
302
33. İhale Karar Tarihi ile Onay Tarihi Arasında 5 İş Günlük Sürenin Aşılması 
302
34. Mal Alımlarında Ödeme Süresinin Limiti 
302
35. Elden Yapılan Tebligatın Varlığı 
303
36. Faks Yoluyla Tebligat 
304
37. Farkına Varılmış Olması Gereken Tarihten Ne Anlaşılması Gerekir? 
304
38. Tebliğ Edilen İhale Kararının İadesi 
304
39. Tebligat Sürecinin Kesintiye Uğraması 
305
40. İtirazen Şikayet Süresi Beklenilmeden Sözleşme İmzalanması 
305
41. Sözleşmenin Uygun Şekilde İmzalandıktan Sonra Kanuna Aykırılığın Tespiti 
306
42. İki Teklif Alımlarının Toplamı İçin Tek Bir Sözleşme Yapılması 
306
32. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN SORGULANMASI 
307
A. Aşırı Düşük Teklif Sınır Değerinin Tespitine İlişkin Bir Örnek (Yapım) 
309
B. Konu ile İlgili Emsal Kurul Uyuşmazlık Kararları 
311
1. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında İspatın Belgeye Dayandırılması ve Tekliflerde Tutarlılığın Esas Olduğu 
311
2. Müteahhitlik Karını Ayrıca Belirtmeyen İsteklilerden Bunun Sorulması 
313
3. Sorgulamada Firmanın Teklif Fiyatında Değişiklik Yaptığını Bildirmesi 
313
4. Asgari Maliyet Tutarını Karşılamayan Teklif 
314
5. Sorgulama Yapılmadan Düşük Teklifin Kabulü 
314
6. Aşırı Düşük Tekliflere İlişkin Bir Tespit Yapılmaması 
314
7. Yaklaşık Maliyetin Oldukça Altındaki Teklifin Sorgulanmaması 
315
8. Aşırı Düşük Teklif Tespitinin Somut Kanıtlara Dayandırılması 
31 5
9. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Sözleşme Giderlerinin Hesaplanması 
316
10. Düşük Teklif Sorgulamasında Noter Masrafları 
316
İLGİLİ MEVZUAT VEDİĞER EKLER
Kamu İhale Kanunu 
319
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
373
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 
389
Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik 
433
İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik 
443
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği 
459
2004 Yılı Kamu İhale Genel Tebliği 
505
Şikayet Sürecini Gösteren Özet Tablo 
611
İlana İlişkin Tablo 
613
İhale Kararının Alınmasından Sözleşme Yapılmasına Kadarki Sürecin Gösterildiği Özet Tablo 
615
4734 Sayılı Kanunda Yer Alan Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem ile Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo 
617
D.M.O. Ana Statüsünde Yer Alıpta İhale Açılmaksızın Satın Alınabilecek Mal ve Malzemeler 
619
İstekli ve İhale Komisyonlarının İşlem Akış Aşamaları 
621
A. İsteklinin Teklif Kontrol Çizelgesi 
621
B. İhale Komisyonunun İşlem-Akış Kontrol Çizelgesi 
624
Yararlanılan Kaynaklar 
627
Kavramlar Dizini 
629