Makaleler (3 Cilt) Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez  - Kitap

Makaleler (3 Cilt)

1. Baskı, 
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
2830
Barkod:
9786254324895
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
2.500,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Uygulamacılara ve akademik çalışma yapan genç meslektaşlarıma kolaylık sağlayacağını düşünerek, 2016 yılına kadar yayınlanan makaleler ve tebliğlerimi "Makaleler C. I" ve "Makaleler C. II" adı altında kitap olarak yayınlamıştım. Aradan geçen sürede söz konusu ciltlerin basısı tükenmiştir. Ayrıca bu ciltlerin yayınlanmasından bu zamana kadar hazırladığım makaleler ve tebliğlerimin de ayrı bir cilt olarak yayınlanması ihtiyacı doğdu. Bu nedenle hem basısı tükenen ciltlerin yeni basısının yapılmasına hem de "Makaleler C. III"'ü yayına hazırlamaya karar verdim.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Cilt I
.
Bekletici Sorun (Meselei Müstehire)
.
Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıklarda Denetçiler Tarafından Açılacak Davalar
.
İflasın Kaldırılması
.
Geciken Adalet
.
Davanın Sonucuna Katılma Yasağı (Hasılı Davaya İştirak Yasağı)
.
Die Interventionsarten Im Türkischen Zivilprozessrecht
.
Yargı Reformu Yapılmasını Gerektiren Nedenler
.
Mukayeseli Hukukta Medeni Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikayeti
.
Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Para Alacaklarının Tahsili
.
Yargı Faaliyetinde Kişiliğin ve Kişilik Alanının Korunması
.
Tüketici Mahkemeleri
.
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
.
Bir Yargıtay Kararı Hakkında Düşünceler: Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Alacaklarında Yabancı Paraya Hükmedilebilir mi?
.
Medeni Yargıda Adil Yargılanma
.
İcra Hukukunda Yabancı Para Alacakları
.
Cumhuriyetin 75. Yılında Yargı
.
Hukuki Dinlenilme Hakkı
.
Medeni Usul Hukukunda Aleniyet İlkesi
.
İpoteğin Paraya Çevrilmesiyle İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
.
Yargının Hızlandırılmasına İlişkin Avrupa Usul Hukukundaki Gelişmeler
.
Avukatlık Sözleşmesi
.
Avrupa Medeni Usul Model Kanunu Tasarısı ve Değerlendirilmesi
.
İdari Yargıda Fer'i Müdahil Hükmü Tek Başına Temyiz Edebilir mi? (Karar Tahlili)
.
Elektronik Ticaretin Türk İspat Hukukuna Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri
.
Aktif Eğitim veya Probleme Dayalı Öğrenim
.
Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Önlemleri
.
4949 Sayılı Kanun'la İcra Hukukunda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi
.
İcra Hukukunda Yapılan Yeni Düzenlemeler
.
Avukatlıkta Serbest Dolaşım ve Yerleşme Hakkı
.
Medeni Usul Hukukunda Yeni Bir Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi (HUMK M. 445–11)
.
Cilt II
.
Yeniden Yapılandırma Projesinin Tasdiki ve Uygulanması
.
İflas, İflas mı Ediyor?
.
İflasın Ertelenmesi
.
Finansal Hizmetler Kanunu Tasarısı Taslağının İcra ve İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
.
Hukuk Eğitimi – Hukukta Probleme Dayalı Öğretim
.
İİK'da İcra Hukukuna İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi
.
Bankacılık Kanunu'nun İcra ve İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
.
Medeni Usul Hukuku'nda Görev Kurallarının Zaman İtibariyle Uygulanması
.
Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı'nın Tanıtımı
.
İstinaf Mahkemeleri
.
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı'nın Tanıtımı
.
Le Consommateur Et Le Procès En Turquie
.
Islaha İlişkin Bazı Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı'nın Genel Olarak Tanıtımı
.
Medeni Usul Hukukunda Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi
.
Özel Uzman (Bilirkişi) Görüşü ve Değerlendirilmesi
.
Belirsiz Alacak Davası
.
İflasın Ertelenmesi Kurumuna Eleştirisel Bakış
.
İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Tasarısı Taslağı
.
Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümleri
.
İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Taslağı
.
6352 Sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanununda Yapılan Değişikliklerin Zaman İtibariyle Uygulanması
.
HMK Hakkında Genel Değerlendirme
.
Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Belirsiz Alacak Davası
.
Tüketici Mahkemelerinde Topluluk Davaları ve Yargılama Usulü
.
Grundlinien Der Reform Der Zivilprozessordnung In Der Türkei
.
Türkische Zwangsvollstreckung Das Einleitungsverfahren
.
Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması
.
Fer'i Müdahalenin Etkisi
.
Tahkim Usulü İle İlgili İptal Sebepleri
.
Manevi Tazminat Alacakları Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir mi?
.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümlerinin Zaman İtibariyle Uygulanması
.
Tahkim İlk İtirazı
.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Belirsiz Alacak Davasına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi
.
Asıl Borçlu Hakkında Verilen İflasın Ertelenmesi Kararı Üçüncü Kişiye Ait İpotekli Taşınmazın Satışına Engel Olur mu? (Karar İncelemesi)
.
Cilt III
.
Medeni Yargıda İstinaf İle İlgili Hükümlerin Zaman İtibariyle Uygulanması
.
Milletlerarası Tahkim Kanununa Göre Verilen Hakem Kararlarının İcrası
.
İstinafın Tüketici Hukukuna Getirdikleri
.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Erozyon Süreci
.
Die Wesentlichen Merkmale Und Problemfelder Des Konkursaufschubs Für Kapitalgesellschaften Im Türkischen Recht
.
Yargıtay'ın Tahkim Konusunda Bazı Kararlarının Değerlendirilmesi
.
Tahkimde Açılan İtirazın İptali Davasında Hakemler İcra ve İnkar Tazminatına Karar Verilebilir mi?
.
Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Temyiz Kanun Yolunda Yargısal Denetiminin Sınırı Maddi ve Hukuki Denetim
.
Bireysel Başvuru Sonunda Verilen Kararların Medeni Yargıya Etkisi
.
Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye'de İcrasına Karşı Konulması
.
Yargıtay Kararları Çerçevesinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Değerlendirilmesi
.
7101 Sayılı Kanunla Getirilen Konkordato Hükümlerinin Değerlendirilmesi
.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin (2020) Değerlendirilmesi
.
Koronavirüs (Covid–19) Salgınına Karşı Alınan, Medeni Usul ve İcra–İflas Hukukunu İlgilendiren Önlemler
.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendirme
.
Borçlunun Talebiyle Satış
.
Die Schiedsfähigkeit Nach Dem Türkischen Zivilprozessrecht
.
2279 Sayılı Cumhurbaşkanı (Fevkalade Mühlet)Kararı İle 7226 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin Birlikte Değerlendirilmesi
.
Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Sıfat ve Dava Takip Yetkisi Kavramlarının Değerlendirilmesi
.
7343 Sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Zaman Bakımından Uygulanması
.
Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi (İik.M.111–A)
.
Konkordatonun Tasdiki Kararının Uluslararası Etkisi
.
Internationale Auswirkungen Der Bestätigungsentscheidung Des Nachlassvertrages
.
Tahkimde İddia veya Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi
.
Hakem Kararlarına Karşı İptal Sebeplerinden Kamu Düzenine Aykırılık
.
Üçüncü Kişinin Verdiği Rehinle Teminat Altına Alınan Alacak Konkordato Nisabının Hesabına Dahil Edilmeli midir?