Mahremiyet ve Kişisel Değerler (Türkiye–Slovenya X. Karşılaştırmalı Hukuk  Sempozyumu –27.10.2022 Adana– Bildirileri) Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap

Mahremiyet ve Kişisel Değerler

(Türkiye–Slovenya X. Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu –27.10.2022 Adana– Bildirileri)

1. Baskı, 
Mayıs 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
178
Barkod:
9789750284960
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
290,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bireyin mahremiyeti ve kişisel değerleri, hem ceza hukuku hem de özel hukuk alanında akademisyenlerce çok az çalışılan konulardan birisini oluşturmaktadır. Böyle olmasında, konuya toplum ve siyasilerce verilen önemin azlığı kadar, bu alanı koruyan normların hukuksal yaptırımlarının etkisizliği ve toplumun bu normlardan bir koruma beklentisinin oldukça az olması da etkindir. Oysa insan onuru, şeref, özel yaşam, çocukların üstün yararı, bireylerin biyolojik kökenlerini öğrenebilmesi, kişisel veriler ve meslek sırrı gibi mahremiyet ilgili birçok alt hak kategorisi, günümüzdeki kamu hizmetinin sunumu yanında yüksek teknolojinin bu alanlara müdahale sıklığı ve sosyal medya paylaşımlarının toplumdaki hızlı ve bazen yanıltıcı da olabilen geniş etkileri dolayısıyla, hukuksal açıdan korunmaları çok daha önemli hale gelmiştir. Devletin ve ticari şirketlerin de bu alana benzeri müdahaleleri düşünüldüğünde, hak sahibi birey yalnız, korumasız ve araçsallaşabilmektedir.
Her ne kadar son yıllarda kişisel verilerin korunması konusunda ağırlıklı olarak hukuk pratiğine yönelik bilimsel çalışmalar yapılmış olsa da teorik çalışmalar ve özellikle mahremiyet kavramı altındaki diğer alt kategorilerin ve yeni gelişmelerin ihmal edildiği açıktır. Aynı ihmal ve çalışma eksikliği, mesleki sır konusunda da karşımıza çıkmaktadır. Gerek diğer alanlarda gerek sağlık hukuku alanında hastanın mahremiyeti, sağlık personelinin sır saklama yükümlülüğü, hastanın özel yaşamı ve görselleri üzerindeki hakları, bilimsel çalışma görsellerindeki telif hakları, kişisel verilerin, onurun ve şerefin korunması normları çok sık ihlal edilmekte ve yeni teknoloji ile sosyal medyanın kullanılması dolayısıyla da sürekli yeni ihlal biçimleri ortaya çıkmaktadır. Suç ve hastalık bildirim yükümlülüğü norm ve uygulamasının gözden geçirilmesi elzemdir.
Kitaptaki konulara; Türkiye-Slovenya karşılaştırmalı hukuku penceresinden bakılarak, güncel sorun ve çözüm önerileri aktarılmıştır.
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Bodily İnjuries and Offenses Against Dignity and Good Reputation Of A Person in Roman Law 
11
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Janez KRANJC 
11
Roma Hukukunda Bir Kişinin İtibarına Karşı Cismani Zararlar ve Suçlar 
27
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Janez KRANJC (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Salim Işık) 
27
Einige Probleme der unterlassenen Strafanzeige im slowenischen materiellen Strafrecht 
37
Prof. Dr. Damjan KOROŠEC 
37
Protection of Privacy in the Criminal Code of the Republic of Slovenia 
53
Prof. Dr. Vid JAKULIN 
53
Slovenya Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nda Mahremiyetin Korunması 
67
Prof. Dr. Vid JAKULIN (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK) 
67
Tıp Hukukunda Mahremiyet Sorunları 
77
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER 
77
Adoption in Slowenien: Recht auf Information vs. Recht auf Vertraulichkeit 
121
Prof. Dr. Suzana KRALJIĆ 
121
Verletzung der Geheimhaltungspflicht im Verfahren 
151
Domen Vajkard Kilar PAHERNIK 
151
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Perspektifinden Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yeni Yönetmeliğin Getirdiği Düzenlemeler 
165
Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK 
165
Kavramlar Dizini 
173