Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar Ekonomik Suçlar Bağlamında Doç. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu  - Kitap

Kredi Hukukundan Kaynaklanan Suç ve İdari Suçlar

Ekonomik Suçlar Bağlamında

1. Baskı, 
Ağustos 2003
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x23.5
Sayfa:
335
Barkod:
9789753476683
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
1980'i izleyen yıllarda Dünya ekonomisine uyum sağlayabilmek için uygulanan liberalleşme ve dışa açık büyüme politikası, Türkiye ekonomisinin Dünya Ekonomisinde meydana gelen değişimlerden etkilenmesi sürecini başlatmıştır.
18.06.1999 tarihinde kabul edilen Bankalar Kanununun hükümlerinin doğru yorumlanmasına olan gereksinim açıktır. Bazı yazarlar bu gereksinimin ceza hukuku dışındaki hükümlerine ilişkin kısmını önemli biçimde karşılayan yayınlar yapmışlardır fakat yasanın suç ve ceza hükümlerini inceleyen ceza hukuku uzmanlarının incelemeleri bugüne kadar yayınlanmış değildir. Bu alandaki önemli bir eksikliği giderecek olan, Doç. Dr. Fatih Salim Mahmutoğlu'nun çalışması aynı zamanda bankacılık ve ekonomik suçlar alanında da yeni akademik çalışmalara öncülük edeceğine inanıyoruz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ekonomi Hukuku
.
Ekonomik Suçlar
.
Banka Hukuku
.
Bankacılık Suçları
.
Kredi Hukuku
.
Sermaye Piyasası, Merkez Bankası, Bankalar Kanunları Çerçevesinde
.
Kredi Düzenine Yönelik Suçlar
.
Bilgi Vermeme, Gerçeğe Aykırı Bilgi Verme Suçları
.
İzinsiz Kredi Suçları
.
Kredi Limitlerine ve Yasaklarına Uymama Suçları
.
TCK ve Bankalar Kanunu Çerçevesinde Güven İhlaline Dayalı Kredi Suçları
.
Zimmet (Bankalar Kanunu md. 22
.
3)
.
Kredi Dolandırıcılığı (TCK md. 504
.
1)
.
Kredi Kartıyla İşlenen Suçlar (TCK md. 525 b
.
2)
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Yazarın Önsöz’ü 
9
Kısaltmalar 
19
Giriş 
21
Birinci BölümEKONOMİ HUKUKU - EKONOMİK SUÇLAR VE EKONOMİ CEZA HUKUKU
§1. EKONOMİ HUKUKU 
23
A. GENEL BİLGİLER 
23
B. EKONOMİ HUKUKU 
24
§2. EKONOMİK SUÇLAR VE EKONOMİ CEZA HUKUKU 
28
A. GENEL BİLGİLER 
28
B. EKONOMİK SUÇLAR VE EKONOMİ CEZA HUKUKU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 
29
I. Kriminolojik – Sosyolojik Açıdan 
30
II. Ceza Yargılaması Kuralları Açısından 
32
III. Korunan Hukuksal Yarar Açısından 
33
IV. Görüşümüz 
36
C. BİR SUÇUN EKONOMİK SUÇ OLMASINA BAĞLI BAZI SONUÇ VE ÖNERİLER 
40
I. Orantılılık İlkesi – Ekonomik Suç İlişkisi 
40
II. Ekonomik Suç – Ekonomik Ceza İlişkisi 
41
III. Tehlike Suç Tipleri – Ekonomik Suç İlişkisi 
41
IV. İade Hukuku - Ekonomik Suç İlişkisi 
42
V. Zaman Bakımından Uygulama - Ekonomik Suç İlişkisi 
43
VI. Ekonomik Suçlar-Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu İlişkisi 
44
VII. İhtisas Mahkemelerinin Oluşturulma Gerekliliği 
45
D. EKONOMİK SUÇLARIN GRUPLANDIRILMASI 
48
I. Tüm Ekonomik Düzenin Korunmasına Yönelik Ceza Normları 
48
II. İşletmelerin İşleyişlerinin (İdaresinin) Korunmasına Yönelik Ceza Normları 
48
III. Finans Yönetiminin Korunmasına Yönelik Ceza Normları 
49
IV. Tüketicinin ve Kamunun Korunmasına Yönelik Ceza Normları 
49
§3. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK AÇISINDAN EKONOMİK SUÇLAR 
50
A. KITA AVRUPASI HUKUKU 
51
I. Almanya 
51
II. Fransa 
53
III. İtalya 
55
IV. Avusturya 
57
V. İsviçre 
59
VI. Rusya 
60
B. ANGLO - SAKSON HUKUKU 
64
I. İngiltere 
64
II. Amerika 
65
C. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU 
67
§4. TÜRK HUKUKU’NDA EKONOMİK SUÇLAR 
69
A. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM 
69
B. CUMHURİYET SONRASI DÖNEM 
71
İkinci BölümBANKA HUKUKU VE BANKACILIK SUÇLARI
§1. BANKA HUKUKU 
73
A. BANKA KAVRAMI 
73
B. BANKACILIK İŞLEMLERİ 
75
C. BANKA HUKUKU 
76
§2. BANKACILIK SUÇLARI 
78
A. GENEL BİLGİLER 
78
B. BANKACILIK SUÇLARI 
80
I. Bankaya Karşı İşlenen Suçlar 
80
1. Banka Personeli Tarafından Bankaya Karşı İşlenen Suçlar 
80
II. Banka Aracılığıyla Diğer Kişilere Karşı İşlenen Suçlar 
81
1. Banka Personeli Tarafından Diğer Kişilere Karşı İşlenen Suçlar 
81
III. Dar Anlamda Bankacılık Suçları 
82
§3. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA BANKACILIK SUÇLARI 
82
A. KITA AVRUPASI HUKUKU 
83
I. Almanya 
83
II. Fransa 
84
III. İtalya 
86
IV. Avusturya 
87
V. İsviçre 
88
VI. Rusya 
89
B. ANGLO - SAKSON HUKUKU 
90
I. İngiltere 
90
II. Amerika 
91
§4. TÜRK HUKUKUNDA BANKACILIK SUÇLARI 
93
A. GENEL BİLGİLER 
93
B. MEVZUATTAKİ DURUM 
95
Üçüncü BölümKREDİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANANSUÇ VE İDARİ SUÇLAR
§1. KREDİ HUKUKU 
97
A. KREDİ KAVRAMI 
97
B. KREDİNİN UNSURLARI 
99
I. Zaman Unsuru 
99
II. Güven Unsuru 
99
III. Risk Unsuru 
100
IV. Verimlilik Unsuru (Gelir Unsuru) 
100
I. Nakdi ve Gayrinakdi Krediler 
101
1. Nakdi Krediler 
101
2. Gayrinakdi Krediler 
102
II. Vadelerine Göre Krediler 
103
III. Teminatlarına Göre Krediler 
103
IV. Diğer Kredi Şekilleri 
103
D. KREDİ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ 
104
§2. KREDİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN SUÇ VE İDARİ SUÇLAR 
106
A. KREDİ DÜZENİNE YÖNELİK SUÇ VE İDARİ SUÇLAR 
106
I. Bilgi Verme Yükümlülüğüne İlişkin Suç ve İdari Suçlar 
107
1. Genel Bilgiler 
107
2. Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Oluşturulan Yatırım Fonuna Alınan Kredi Hakkında Kurul’a Bilgi Vermeme İdari Suçu 
109
a. Kanuni Tip 
109
b. İdari Suçun Hukuksal Konusu - Maddi Konusu 
110
c. Fail ve Mağdur 
111
d. Tipe Uygun Eylem - Hukuka Aykırılık 
115
e. Kusurluluk 
116
f. İdari Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
116
g. Yaptırım - Cezaya Etki Eden Nedenler 
116
3. Merkez Bankası Kanunu’na Göre Kredi ve Risk Durumlarına İlişkin Bilgi Vermeme veya Gerçeğe Aykırı Bilgi Verme Suçu 
117
a. Kanuni Tip 
117
b. Suçun Hukuksal Konusu - Maddi Konusu 
120
c. Fail ve Mağdur 
121
d. Tipe Uygun Eylem - Hukuka Aykırılık 
123
e. Kusurluluk 
124
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
124
g. Yaptırım - Cezaya Etki Eden Nedenler 
125
4. Bankalar Kanunu’na Göre Krediler Hakkında Kurul’a Bilgi Vermeme, Gerçeğe Aykırı Bilgi Verme Suçu 
125
a. Kanuni Tip 
125
b. Suçun Hukuksal Konusu - Maddi Konusu 
127
c. Fail ve Mağdur 
127
d. Tipe Uygun Eylem - Hukuka Aykırılık 
127
e. Kusurluluk 
129
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
129
g. Yaptırım - Cezaya Etki Eden Nedenler 
132
II. İzin Yükümlülüğüne İlişkin Suç ve İdari Suçlar 
133
1. Genel Bilgiler 
133
2. Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Fona İzinsiz Kredi Almak İdari Suçu 
134
a. Kanuni Tip 
134
b. İdari Suçun Hukuksal Konusu - Maddi Konusu 
135
c. Fail ve Mağdur 
135
d. Tipe Uygun Eylem – Hukuka Aykırılık 
135
e. Kusurluluk 
136
f. İdari Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
137
g. Yaptırım - Cezaya Etki Eden Nedenler 
137
3. Bankalar Kanunu’na Göre Bankacılık Faaliyetlerinin Yapılmasına İlişkin İzin Olmaksızın Kredi İşlemi Yapılması Suçu 
137
a. Kanuni Tip 
137
b. Suçun Hukuksal Konusu – Maddi Konusu 
138
c. Fail ve Mağdur 
138
d. Tipe Uygun Eylem - Hukuka Aykırılık 
139
e. Kusurluluk 
141
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
141
g. Yaptırım – Cezaya Etki Eden Nedenler 
142
4. Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Aracı Kurumların İzin Almaksızın Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Yapması İdari Suçu 
143
a. Kanuni Tip 
143
b. İdari Suçun Hukuksal Konusu - Maddi Konusu 
144
c. Fail ve Mağdur 
144
d. Tipe Uygun Eylem - Hukuka Aykırılık 
145
e. Kusurluluk 
147
f. İdari Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
147
g. Yaptırım – Cezaya Etki Eden Nedenler 
148
III. Kredi Sınırlarının Aşılmasına İlişkin İdari Suçlar 
148
1. Genel Bilgiler 
148
2. Bankalar Kanunu’na Göre Kişi Başına Verilecek Kredi ve Büyük Kredi Limitlerinin Aşılması İdari Suçu 
150
a. Kanuni Tip 
150
b. İdari Suçun Hukuksal Konusu – Maddi Konusu 
153
c. Fail ve Mağdur 
153
d. Tipe Uygun Eylem – Hukuka Aykırılık 
157
e. Kusurluluk 
189
f. İdari Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
192
g. Yaptırım – Cezaya Etki Eden Nedenler 
196
3. Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Aracı Kurumun Kredili Menkul Kıymet İşlemlerinde Kredi Limitini Aşması İdari Suçu 
197
a. Kanuni Tip 
197
b. İdari Suçun Hukuksal Konusu – Maddi Konusu 
197
c. Fail ve Mağdur 
198
d. Tipe Uygun Eylem – Hukuka Aykırılık 
198
e. Kusurluluk 
202
f. İdari Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
202
g. Yaptırım – Cezaya Etki Eden Nedenler 
202
IV. Mutlak Kredi Yasaklarına İlişkin İdari Suçlar 
203
1. Bankalar Kanunu’na Göre Banka Mensuplarına Kredi Verilmesi İdari Suçu 
203
a. Kanuni Tip 
203
b. İdari Suçun Hukuksal Konusu – Maddi Konusu 
204
c. Fail ve Mağdur 
204
d. Tipe Uygun Eylem – Hukuka Aykırılık 
205
e. Kusurluluk 
209
f. İdari Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
209
g. Yaptırım – Cezaya Etki Eden Nedenler 
210
2. Bankalar Kanunu’na Göre Sadece Gayrimenkul Ticareti ile Uğraşanlara Kredi Verilmesi İdari Suçu 
210
a. Kanuni Tip 
210
b. İdari Suçun Hukuksal Konusu – Maddi Konusu 
211
c. Fail ve Mağdur 
211
d. Tipe Uygun Eylem – Hukuka Aykırılık 
211
e. Kusurluluk 
213
f. İdari Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
213
g. Yaptırım – Cezaya Etki Eden Nedenler 
213
V. Kredi Düzenine Yönelik Diğer İdari Suçlar 
214
1. Bankalar Kanunu’na Göre Bankaların Ayırmak Zorunda Oldukları Karşılıkları Ayırmaması İdari Suçu 
214
a. Kanuni Tip 
214
b. İdari Suçun Hukuksal Konusu – Maddi Konusu 
215
c. Fail ve Mağdur 
216
d. Tipe Uygun Eylem - Hukuka Aykırılık 
216
e. Kusurluluk 
226
f. İdari Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
226
g. Yaptırım – Cezaya Etki Eden Nedenler 
226
2. Bankalar Kanunu’na Göre Kredi İlişkisinden Kaynaklanan Faiz ve Sair Menfaatlerde Öngörülen Sınırlamalara Uymama İdari Suçu 
227
b. İdari Suçun Hukuksal Konusu – Maddi Konusu 
229
c. Fail ve Mağdur 
229
d. Tipe Uygun Eylem – Hukuka Aykırılık 
234
f. İdari Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
235
g. Yaptırım – Cezaya Etki Eden Nedenler 
235
3. Bankalar Kanunu’na Göre Açılan Krediler Hakkında Hesap Durumu Belgesi Almama İdari Suçu 
235
a. Kanuni Tip 
235
b. İdari Suçun Hukuksal Konusu – Maddi Konusu 
236
c. Fail ve Mağdur 
23 6
d. Tipe Uygun Eylem – Hukuka Aykırılık 
236
e. Kusurluluk 
237
f. İdari Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
237
g. Yaptırım – Cezaya Etki Eden Nedenler 
237
B. GÜVEN İHLALİNE DAYALI KREDİ SUÇLARI 
238
I. İnancı Kötüye Kullanma Cürümleri 
239
1. Genel Bilgiler 
239
2. Bankalar Kanunu’na Göre Kredi Kullandırmak Suretiyle İnancı Kötüye Kullanma Suçu 
240
a. Kanuni Tip 
240
b. Suçun Hukuksal Konusu – Maddi Konusu 
241
c. Fail ve Mağdur 
242
d. Tipe Uygun Eylem – Hukuka Aykırılık 
243
e. Kusurluluk 
270
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
271
g. Yaptırım – Cezaya Etki Eden Nedenler 
276
II. Kredi Dolandırıcılığı 
277
1. Genel Bilgiler 
277
2. TCK.’ya Göre Kredi Dolandırıcılığı Suçu 
278
a. Kanuni Tip 
278
b. Suçun Hukuksal Konusu – Maddi Konusu 
281
d. Tipe Uygun Eylem – Hukuka Aykırılık 
283
e. Kusurluluk 
299
f. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
300
g. Yaptırım – Cezaya Etki Eden Nedenler 
304
Sonuç 
305
Yararlanılan Kaynaklar 
333
Kavram Dizini 
343
Mevzuat Dizini 
347