KHAS Hukuk Bülteni 2020 – 2021 Akademik Yılı Derlemesi Prof. Dr. Başak Baysal, Doç. Dr. Nilay Arat  - Kitap

KHAS Hukuk Bülteni

2020 – 2021 Akademik Yılı Derlemesi

1. Baskı, 
Aralık 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
437
Barkod:
9786254320545
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
295,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bülteni (KHAS Hukuk Bülteni), güncel hukuki sorunların, mevzuat değişikliklerinin değerlendirilmesini ve mahkeme kararlarının incelenmesini konu alan çalışmaların elektronik ortamda paylaşılması amacıyla Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 2020 yılının Kasım ayında oluşturulan bir alandır. Bu eser, 2020-2021 akademik yılı süresince KHAS Hukuk Bülteni'nde yayımlanan çalışmaların derlemesidir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Çağrısız Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Arş. Gör. Ahmet ABUT
.
Pandemi, T. Hobbes ve Consensus Üzerine Bir Not, Prof. Dr. Mehmet Akad
.
100. Yılında 1921 Anayasası'na Dair, Doç. Dr. Nilay Arat – Dr. Öğr. Üyesi Aslı Topukcu
.
Anayasa Mahkemesi'nin Zorunlu Trafik Sigortası Genel Şartlarına İlişkin Kararı Hakkında İlk Tespitler, Arş. Gör. Mehmet Hamza Arslan
.
Sözleşme Tarafları Arasında Yapısal Eşitsizlik ve Kamu Düzenine Aykırılık, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Atasoy
.
Post–Human's New Generation Rights: an Utopia? The Near Future? Doç. Dr. Hamide Bağçeci
.
Covid–19'un FIDIC Sözleşmelerine Etkisi, Arş. Gör. N. Tuğçe Bilgetekin
.
Spor Müsabakaları Sırasında Gerçekleşen Fiillerde Ceza Hukuku Etkisi: "Rızanın" Sınırsızlaştığı Sahalar, Dr. Öğr. Üyesi Murat Ceyhan
.
Article 220–6 and 220–7 Of The Turkish Penal Code: The "Foreseeability" ment in Işıkırık V. Turkey, Bakır and Others V. Turkey and İmret V. Turkey Judgments of The European Court of Human Rights, Prof. Dr. Işıl Ergüvenç Karakaş
.
Sosyal Medya Çağında Karikatürist Olmak, İnternet Meme Kültürü ve Caps: FSEK Kimden Yana? Arş. Gör. Onur Görmez
.
Son Gelişmeler Işığında Kripto Paraların Hukuki Niteliği ve Kripto Para Borsalarına İlişkin Tespit ve Öneriler, Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu
.
Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımında Açık Rıza Yaklaşımının Eleştirisi, Arş. Gör. Baran Kızılırmak
.
İklim Krizinin Denizciliğe ve Deniz Sigortalarına Etkileri, Dr. Öğr. Üyesi Melisa Konfidan
.
Türk Hukuku İçin Yeni (?) Bir Kurum: Teminat Yöneticisi, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Kurtulan Güner
.
Adalete Tasarım Yoluyla Erişmek: Hukuk Tasarımı (Legal Design) Kavramı, Arş. Gör. Çağrı Mardin
.
Dijital Miras ve 13.11.2020 Tarihli Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Kararı, Arş. Gör. Zeliha Gizem Sayın
.
Bütün Ağaçların İlki: "Zeytin"in Hikayesine ve Günümüz Eko–Kırım Kavramına Genel Bir Bakış, Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt
.
Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Antik Roma Ev Halkına Kısa Bir Bakış, Doç. Dr. İpek Sevda Söğüt
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "İklim Krizi"Ne Olası Yaklaşımı Üzerine Düşünceler, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Topukcu
.
"Çalışma Saatleri Dışında Zihniniz Halen İş İle Mi Meşgul?" Özel Yaşam İle İş Yaşamı Arasındaki Sınırların Bulanıklaşması ve "Ulaşılabilir Olmama Hakkı" Üzerine, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Ugan Çatalkaya
.
2021 ICC Tahkim Kuralları ve Getirdiği Yenilikler, Arş. Gör. M. Ece Uyanık
.
15 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete'de Yayınlanan Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına İlişkin Notlar, Arş. Gör. Atakan Uzun
.
Emredici Hükümler İlkesi: Sermaye Ortaklıkları İçin Çelik Korse mi, Maginot Hattı mı? Dr. Öğr. Üyesi Cem Veziroğlu
.
Değerli Konut Vergisi, Dr. Öğr. Üyesi Alara Efsun Yazıcıoğlu
.
7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu M. 19 Hükmü İle Öngörülen Geri Çağırma Yükümlülüğü Üzerine Düşünceler, Arş. Gör. Kaan Can Yıldırım
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar