Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 9 Malvarlığına Karşı Suçlar ve Ekonomik Suçluluk Öğr. Üyesi Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 9

Malvarlığına Karşı Suçlar ve Ekonomik Suçluluk

1. Baskı, 
Mart 2009
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13.5x19.5
Sayfa:
356
Barkod:
9789750209246
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
330,00
İndirimli (%63):
122,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ekonomik Suçlarla Mücadele odukça uzun süredir tüm Avrupa ülkelerinde ve özellikle son yıldır Türkiye'de yasama, uygulama ve öğretinin yoğun bir şekilde ilgi ve uğraşıalanına giren konuların başında yer almıştır. Görmüş olduğunuz bu kaynakta en son güncellemelerle konu alanındaki bilgilere ulaşabileceksiniz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hırsızlık ve Güveni Kötüye Kullanmak Suçları
.
Yağma Suçu
.
Dolandırıcılık
.
Şantaj, Yağma Amacıyla Şantaj ve Şantaj Amacıyla Adam Yağmalamak
.
İnancı Kötüye Kullanma ve Bağlantılı Suçlar
.
Avusturya Ceza Kanunundaki Başkasının Malvarlığına Karşı Suçlar
.
Avrupa Konseyi Dökümanı: Ekonomik Suçun Avrupa'yı Tehdidi – 1
.
Avrupa Konseyi Dökümanı: Ekonomik Suçun Avrupa'yı Tehdidi – 2
.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Avrupa'da Zamanla Değişen Suç Politikasına İlişkin Tavsiyesi
.
Avrupa Konseyi Dökümanı: Avrupa'nın Ekonomik ve Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadelesi: İlerleme mi? Yoksa Gerileme mi?
.
Brezilya'da Beyaz Yaka Suçları: Mevzuat, Mahkeme Kararları ve Hukuk Yazarlarının Görüşü
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Vorwort 
7
Preface 
9
I. BÖLÜM
1.HIRSIZLIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇLARI (Prof. Dr. Johannes WESSELS- Prof. Dr. Thomas HILLENKAMP) (Çev.: Prof. Dr. Yener ÜNVER) 
15
2.YAĞMA SUÇU (Prof. Dr. Johannes WESSELS-Prof. Dr. Thomas HILLENKAMP) (Çev.: Ozan BEKTAŞOĞLU) 
77
3.DOLANDIRICILIK (Prof. Dr. Johannes WESSELS-Prof. Dr. Thomas HILLENKAMP) (Çev.: Doç. Dr. Ali Kemal YILDIZ) 
99
4.ŞANTAJ, YAĞMA AMACIYLA ŞANTAJ VE ŞANTAJ AMACIYLA ADAM YAĞMALAMAK SUÇLARI (Prof. Dr. Johannes WESSELS-Prof. Dr. Thomas HILLENKAMP) (Çev.: Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT) 
161
5.İNANCI KÖTÜYE KULLANMA VE BAĞLANTILI SUÇLAR (Prof. Dr. Johannes WESSELS-Prof. Dr. Thomas HILLENKAMP) (Çev.: Araş. Gör. İlker TEPE) 
183
II. BÖLÜM
6.AVUSTURYA CEZA KANUNU’NDAKİ BAŞKASININ MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR (Çev.: Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ) 
217
III. BÖLÜM
7.AVRUPA KONSEYİ DÖKÜMANI: EKONOMİK SUÇUN AVRUPA’YI TEHDİDİ- 1 (Karar 1147 - 1998) (Raportör: Helle DEGN) (Çev.: Av. Orçun GÜNDÜZ) 
245
8.AVRUPA KONSEYİ DÖKÜMANI: EKONOMİK SUÇUN AVRUPA’YI TEHDİDİ-2 (Doküman 7971 - 22 Aralık 1997) (Raportör: Helle DEGN) (Çev.: Av. Orçun GÜNDÜZ) 
249
9.AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ’NİN ÜYE DEVLETLERE, AVRUPA’DA ZAMANLA DEĞİŞEN SUÇ POLİTİKASINA İLİŞKİN TAVSİYESİ -Tavs (96) 8- (Çev.: Av. Orçun GÜNDÜZ) 
289
10.AVRUPA KONSEYİ DÖKÜMANI: AVRUPA’NIN EKONOMİK VE SINIR AŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARLA MÜCADELESİ: İLERLEME Mİ YOKSA GERİLEME Mİ (Ekonomik İşler ve Kalkınma Komitesi., Rapor - Dök. 9018 - 6 Nisan 2001) (Raportör: Vera SQUARCIALUPI) (Çev.: Av. Hüseyin ÇEVİK) 
295
11.BREZİLYA’DA BEYAZ YAKA SUÇLARI: MEVZUAT, MAHKEME KARARLARI VE HUKUK YAZARLARININ GÖRÜŞÜ (Prof. Dr. Peter Walter ASHTO) (Çev.: Araş. Gör. Fulya EROĞLU) 
331