Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 7 Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku Doç. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 7

Özel Yaşam, Medya ve Ceza Hukuku

1. Baskı, 
Ocak 2007
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
520
Barkod:
9789750203640
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
625,00
İndirimli (%77):
144,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitapta, internet'te ceza sorumluluğu, kitle iletişimcilerin tanıklıktan çekinme hakları,özel yaşamın gizliliği, çocuk pornografisi gibi kitle iletişim hukuku açısından son derecede önemli ve güncel konular uluslararası boyutlarda ele alınmış ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kitle İletişim Özgürlüğünün sınırlarına ilişkin görüşlerini içeren kararlarındaki önemli kriterler dikkatlere sunulmuştur.
Bu kitap serisi, her biri bağımsız bir konuyu içeren, aynı konuya ilişkin çeşitli makale ve çevirileri içeren derleme niteliğinde kitaplardan oluşmaktadır. Serinin proje yöneticiliğini Prof. Dr. Kayıhan İÇEL ve Editörlüğü'nü ise Doç. Dr. Yener Ünver yürütmektedir. Serinin amacı karşılaştırmalı hukuk alanında ülkemiz hukukçularına en çağdaş, en yeni ve en önemli sözleşmeler, yabancı kanunlar, AB, BM, AİHM gibi ulusalüstü kurumların tasarrufları, AİHM kararları, yabancı ülke yüksek mahkemelerinin içtihatları, yeni teoriler ve gelişmekte olan hukuk alanlarında çok sayıda farlı ülkeden en yeni, en doğru ve güncel hukuk kaynaklarını sağlamaktır. Her kitap temel bir ceza hukuku konusuna tahsis edilmiştir. Kitaptaki çalışmalar yazarların karşılaştırmalı hukuk bilgisi içeren makaleleri ve özellikle yasal izni alınarak en etkin hukuk bilimi adamlarının eserlerinin Türkçeye çevrilmesinden oluşmaktadır.
Eserde konuyla ilgili önemli ve güncel kayna sahip Dünyanın çok çeşitli ülkelerinden yeni ve önemli eserler Türk hukukuna aktarılmaktadır. Yayınlandığı günden beri ülkemizde yayınlanan birçok esere kaynaklık etmiş ve özellikle y.lisans ve doktora çalışmalarında önemli kaynak boşluğunu doldurmaktadır. Genç akademisyenler almanca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca başta olmak üzere birçok dilden çeviri yaparak seriye katkı sağlamaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Anglo – Sakson Hukuku: Tarihsel Gelişim ve Günümüzdeki Durum
.
Özel Yaşam Hakkı ve Paparazzi
.
Medya ve Özel Yaşam Hakkı
.
Özel Yaşam Hakkı Genişliyor
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Bölüm I:ANGLO-SAKSON HUKUKU: TARİHSEL GELİŞİM VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM Kavramın Doğuşu
1. Mahremiyet Hakkı 
19
Samuel D. WARREN – Louis D. BRANDEİS (Çev.: Araş. Gör. Gülay ARSLAN) Bir Çekince
2. Mahremiyet Hakkı 
45
Herbert Spencer HADLEY (Çev.: Araş. Gör. Ali Emrah BOZBAYINDIR) 20. Yüzyıldaki Görünüş: ABD
3. Yüksek Mahkeme Kararlarında, Anayasal Bir Hak Olarak MahremiyetHakkı 
61
Prof. Dr. William M. BEANEY (Çev.: Yard. Doç. Dr. Recep GÜLŞEN) 20. Yüzyıldaki Görünüş: Common Law
4. Mahremiyet Hakkı: Cazip Ama Kusurlu 
91
Carolyn DOYLE - Mirko BAGARIC (Çev.: Araş. Gör. Esra DEMİR) Bölüm II:ÖZEL YAŞAM HAKKI VE PAPARAZZİ Prenses Diana’nın Hayaleti - I
5. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Özel Yaşam Hakkı Üzerine1165 (1998) Sayılı Kararı 
137
Çev.: Araş. Gör. H. Burak GEMALMAZ
6. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi Raporu - 8130 
141
Çev.: Araş. Gör. Onur ÖZCAN
7. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Sosyal, Sağlık ve Aile İşleriKomitesi Raporu – Belge 8146 
151
Çev.: Araş. Gör. Mualla Buket SOYGÜT
8. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Kültür ve Eğitim KomitesiRaporu – Belge 8147 
163
Çev.: Araş. Gör. Onur ÖZCAN Prenses Diana’nın Hayaleti - II
9. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Prenses Caroline ParazzilereKarşı 
171
Açıklama ve Çeviri: Araş. Gör. Haydar Burak GEMALMAZ Uygulama Örneği: Almanya
10. Hukuka Aykırı Resim Çekimlerine Karşı Ceza Hukuku Koruması –AlmanCeza Kanunu md. 201a- 
203
Doç. Dr. Arnd KOCH (Çev.: Doç. Dr. Hakan HAKERİ) Bölüm III:MEDYA VE ÖZEL YAŞAM HAKKI Ceza Adaleti, Medya ve Özellikle İnternet
11. Ceza Adaleti ve Medya – Hazırlık Soruşturmasında Medya Aleniliği miYoksa “Adli Susma Yükümlülüğü” mü? 
225
Av. Dr. Christian-Alexander NEULING (Çev. Doç. Dr. Yener ÜNVER)
12. Ceza Hukukunda Kişiliğin Korunması Alanında Söz ve FotoğrafArasındaki Farklar 
241
Prof. Dr. Walter KARGL Yard. Doç. Dr. Ali Kemal YILDIZ
13. Yeni Medya Araçları ve Ceza Hukuku 
265
Prof. Dr. Eric HILGENDORF (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ)
14. “Genel Medya Hukuku 1 ve 2” Hakkında Soru Katalogu[Kış Dönemi 2003-2004] 
291
Prof. Dr. Franz RIKLIN (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Cemil OZANSÜ)
15. İnternette Anonim Gezinti Hakkı ve Ceza Hukuku (AnonimleştirilmişServis Hizmetlerine İlişkin Hukuki Problem) 
323
Dr. iur. Seung HEE-HANG (Çeviren: Av. İlker TEPE)
17. Auschwitz Yalanı 
333
Çev.: Emin KOÇ
18. Çocuk Pornografisi 
343
Dr. iur. Seung HEE-HANG (Çev.: Araş. Gör. Pınar BACAKSIZ)
19. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin SavaşMuhabirlerinin Tanıklıktan Çekinme Hakkı Konusundaki Bir Kararının Değerlendirilmesi 
347
Araş. Gör. Mualla Buket SOYGÜT Tıbbi Bilgilerin Yayımlanması, İnsan Hakları,Ceza Muhakemesi ve Tıp
20. Plon Yayınları V. Fransa Davası 
363
Çev.: Av. Özen ATLIHAN
21. İnsan Hakları Sözleşmesinin Tıbbi Karar Alma Sürecine Etkileri (1998) 
395
Çev. Av. Seda KOÇ
22. Hekim Hatası Olduğu İddia Edilen Vakalarda Tıbbî Bakım Kalitesini Değerlendirmede Alternatif Bir Metod 
401
Mark A. GRABER Arthur HARTZ Paul James Andrew NUGENT- Michael D. GREN (Çev.: Dr. Maide ÖZEN) Politikacının Şöhreti, İftira veHakaret ile Politikacının Mahrem Bilgilerinin Yayımlanması
23. Krone Yayınevi v. Avusturya Davası 
411
Çev.: Arş.Gör.Seda İrem ÇAKIRCA
24. AİHM’nin İrlanda Bağımsız Haber, Medya ve Bağımsız GazetelerLimited Şirketi v. İrlanda Kararı 
421
25. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Özel Yaşam Hakkına MüdahaleyleElde Edilmiş Deliller Hakkındaki Güncel Kararlarının İlgili Paragrafları 
465
Çev.: Araş.Gör. Gülay ARSLAN Yalnız Bırakılma Hakkından Ölme Hakkına?
26. Pretty v. Birleşik Krallık Davası 
475